URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Alternativa | 12 Maig, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació del nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ pel municipi perquè sigui enriquit amb les propostes de canvis, noves inclusions o aportacions de tothom que vulgui dir-hi la seva. Aquest apartat constarà de vàries entregues.

6. ECONOMIA.

Treballam per un canvi de model econòmic que sigui sostenible, que garanteixi el benestar de la gent i que sigui sensible a les peculiaritats de Pollença.  La nostra prioritat seran les economies tradicionals, les petites empreses i les empreses responsables amb el medi ambient.

 

6.1. INFORMACIÓ I PLANIFICACIÓ.

1. Realitzarem un pla estrategic de desenvolupament local.

2. Aportarem assesorament gratuït per autoempleo i cooperativisme.

3. Donarem suport a iniciatives locals d’ocupació

4. Donarem suport a programes d’escoles taller, cases d’ofici i cursos de formació ocupacional.

5. Arribarem a acords amb les empreses per a la realització  de pràctiques professionals que afavoreixinn la inserció laboral.

6. Afavorirem la constitució de cooperatives.

7. Renovarem les xarxes d’infrastructures bàsiques pel desenvolupament econòmic del municipi (aigua, electricitat, gas, telecomunicacions).

8. Per tal de donar un millor servei als veïns del municipi, és important establir condicions clares de qualitat de serveis en la contractació de serveis públics bàsics .

 

6.2. SECTOR PRIMARI.

1. Fomentarem els productes agrícoles locals i l’agricultura ecològica.

2. Demanarem a la Conselleria de Medi ambient la recuperació forestal de les conques dels torrents per augmentar la seva capacitat de retenció d'aigua.

3. Fomentarem l'agricultura ecològica, per exemple facilitant un lloc gratuït al mercat municipal destinat a la venda pels productors locals.

4. Afavorirem fiscalment mitjançant les ordenances municipals  (taxes del mercat) els pagesos que practiquen l’agricultura ecològica i a productors locals per afavorir que no se’n vagin a vendre a fora poble els dimecres i diumenges.

5. Mediarem entre la Cooperativa i la fundació laboral Tripartit per tal d’oferir un pla de reciclatge i formació contínua dels agricultors sobre les tecnologies de l'agricultura ecològica.

6. Afavorirem la informació als pagesos i propietaris de finques agrícoles de les possibilitats d'accés a les subvencions i fons europeus.

7. Promourem la signatura d'un conveni entre els empresaris turístics i el sector agrícola local per afavorir el consum de productes agrícoles locals als establiments turístics del municipi.

8. Donarem suport a la Cooperativa per a l'obertura d'un centre de comercialització de productes agrícoles del municipi.

9. Implicarem als pagesos en les tasques de gestió forestal, reforestació (producció de planters d'arbres i mates d'espècies autòctones per a repoblar, petites repoblacions, manteniment de franges tallafocs...)i jardineria pública.

10. Contratarem a pagesos o membres de les seves famílies (donats d’alta a la SS. Agrària) per a les feines de vigilància i extinció d'incendis. D'aquesta manera es fixaria aquesta població (la que coneix millor el territori) a les seves explotacions i s'aprofitarien les seves capacitats en la gestió del territori.

11. Crearem distints títols de denominació d'origen que es puguin aplicar tant als productes en venda com als restaurants o hotels que els utilitzin. En el cas dels restaurants, s’indicarà al menú el plat en què s'utilitza i quin producte s'hi utilitza (com per exemple  trempó amb tomàtigues ecològiques.

12. A més de l'agricultura local i l'agricultura ecològica local també s'ha d'afavorir l'artesania local, simplement amb un títol de denominació d'origen que informi el consumidor que es tracta d'un producte fet a mà a Pollença.

 

6.3. SECTOR SECUNDARI.

1. Realitzarem obres de manteniment de les infraestructures municipals (voravies, clavegueram...), i supressió de les barreres arquitectòniques.  Per obres temporals es poden contractar treballador que estiguin a l’atur amb motiu d’obra i servei.

2. Potenciarem la contractació de treballadors aturats del nostre municipi a les empreses contractades externes mitjançant els plecs de condicions.

3. Potenciarem el desenvolupament d’indústries relacionades amb les energies renovables i les activitats econòmiques connexes.

4. Impulsarem la reconversió ecològica del sector de la fusta, promovent l’ús de fusta certificada

5. Revisarem els Projectes del Polígon Industrial de Pollença i el del Polígon naútic del Port.

6. Construirem un simulador de prevenció de riscs laborals al Polígon.

7. Col·laborarem amb la Conselleria de Medi ambient  per augmentar la capacitat de retenció d'aigua dels torrents i millorar els ponts que els travessen.   

 

PANCARTA ELECTORAL FETA PER EN TONI FONT


 

Avui, dijous dia 12 a les 17h. entrevista als nostres candidats a Ràdio Pollença.

 


Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

6- Medi Ambient (2a part).

7- Medi Ambient (3a part).

8- Participació Ciutadana

9- Benestar Social (1a part).

10- Benestar Social (2a part).


RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

 .

A continuació: Sector Terciari, Pacte Local per l'Ocupació i URBANISME.

.

6.4. SECTOR TERCIARI.

Atesa la condició de Municipi Turístic de Pollença, i de que la seva economia depèn de forma aclaparadora de la cura d'aquest sector, es potenciaran aquells aspectes que, a mes de contribuir a millorar i potenciar la cultura i qualitat de vida dels pollencins i pollencines, i de retruc les de les nostres illes, augmenten de forma molt significativa l'atractiu turistic del nostre municipi i contribueixen a la desestacionalització. L'atracció del turisme de qualitat, tan cultural i mediambiental, com econòmic, ha de ser objectiu durant tota la legislatura.

1. Tendrem en perfectes condicions de neteja i conservació tots els nuclis turístics sense tenir en compte si s’està dintre o fora de temprada turística.

2. Crearem una eina informàtica (plana web) perquè els hotelers puguin oferir els seus productes al marge del “touroperators” i no caure al xantatge del “tot inclòs” o la “no venda d’estàncies” per afavorir altres destins turístics més rendibles econòmicament per ells.

3. Crearem una eina informàtica (plana web) perquè els establiments de restauració pugin oferir les seves cartes als turistes que tinguin pensat venir a passar les seves vacances al nostre municipi, amb la possibilitat de fer reserves en la modalitat de prepagament.

4. Promocionarem el turisme de tardor-hivern amb propostes d’allojatment combinat amb esports (senderisme, piraguïsme, atletisme, nordic walking...), viatjes d’empreses que combinen feina i oci...

5. Recuperarem de les concessions de gandules i para-sols per l’Ajuntament o l’empresa municipal, per poder oferir preus populars. Es considerarien les ofertes de particulars si fossin molt beneficioses tant econòmicament com per la imatge turística del municipi.

6. Dotarem de parcs infantils i mobiliari urbà les platges, en especial les més grosses.

7. Oferirem a cadenes i productores de televisió dels països emissors dels nostres visitants, les nostres instal·lacions municipals,  places i passeigs, per convertir-les amb “platós” de televisió, per oferir programes musicals i de varietats des del nostre municipi cap el món, no descartant compartir les despeses del esdeveniment amb fons municipal i d’altres patrocinadors públics i privats.

8. Lluitarem contra la competència deslleial cap els nostres industrials turístics.

9. Crearem un espai per artistes i artesans ambulants, sempre que donin un punt afegit de qualitat i no facin competència deslleial a l’oferta reglada.

10. Controlarem l’ocupació de la via pública, per cadires, taules i expositors.

11. Negociarem amb AENA la possibilitat de tenir un espai a l’aeroport els divendres i dissabtes dels mesos d’hivern per oferir al viatger els nostres itineraris, excursions, possibilitats d’allotjament, etc al nostre municipi.

12. Crearem un concurs audiovisual sobre el nostre municipi i penjarem les millors creacions a una plana web creada a tal efecte que serveixi d’eina de publicitat, on també es posarien anuncis privats per finançar la mateixa.

13. Elevarem una moció des de l’Ajuntament cap el Govern Balear i Govern Central per tal que els visitants espanyols que demostrin que venen cada any a gaudir de les nostres illes tinguin un descompte semblant al de resident d’un 10 a un 15% al seus bitllets.

14. Obrirem i senyalitzarem  tots els camins públics del municipi.

15.  Potenciarem el turisme mediambiental,  millorant i potenciant el Parc de la Gola, el Puig de  Santuiri,  l'acondicionament de camins i indrets d'observació ornitològica. Recuperant  les antigües instal·lacions militars d'Albercuix, reclamant del Cosell Insular, o la Conselleria de Medi Ambient l'acondicionament d'un refugi  avinent a aquest indret tan significatiu.

16. Demanarem la regulació a diferents Bens d’Interès Cultural, avui encara impossibles de visitar: la Fortalesa, Castell del Rei.

17.  La Cala Sant Vicenç ha de ser objecte de prioritària atenció en relació al Turisme.

18. Parlarem amb els hostelers i restauradors així com el petit comerç per elaborar un pla de qualitat al client per donar un millor servei al turista.

 

PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ.

Proposam una reactivació global de l’Ajuntament com a motor d’ocupació, formació, inserció i reinserció laboral per a la gent de Pollença partint de la perspectiva d’un creixement ecològicament sostenibles.

1. Potenciarem un Pacte per a l’ocupació resultat de la concertació social amb els agents socials i les associacions empresarials representatives al territori. Fomentant la unió i coordinació de tots els agents  socials i productius, facilitant-los una participació democràtica i constructiva que detecti les noves oportunitats d’ocupació i les noves necessitats de formació dels treballadors. Els objectius han de ser la creació de nous llocs de feina, de superior qualitat, millorar la capacitat d’inserció laboral, especialment dels col·lectius més desafavorits, millorar la qualificació professional dels treballadors i els aturats; i fomentar l’economia productiva.

.

7. URBANISME.

Volem un urbanisme planificat amb la participació dels ciutadans i amb els criteris de sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Les nostres línies generals respecte a urbanisme són

1. Millorar la informació, transparència i participació dels ciutadans.

2. Reorganització  i millora de l’àrea d’urbanisme a partir de tres funcions; gestió, disciplina i planejament.

3. Millorar les infraestructures bàsiques, espais públics, la mobilitat i l’accessibilitat.

4. Aturar les construccions il·legals.

PROPOSTES

1. Realitzar una pagina web d’urbanisme amb tots els instruments d’ordenació i gestió urbanística.

2. Crear un Consell Municipal d'Urbanisme per a assegurar que els agents socials participin en la gestió urbanística.

3. Fer i executar un pla de serveis mínims i infraestructures per què tot els municipi tingui les infraestructures bàsiques; aigua, llum, clavegueram, asfaltat, senyal de ràdio i televisió...

4. Concloure l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbanística al Pla Territorial.

5. Elaborar i executar un Pla especial d’embelliment i recuperació dels espais públics; centre històric,  places, primera línia, passeigs,  parcs infantils, eliminació de barreres arquitectòniques...

6. Fer un pla de mobilitat, partint de la potenciació de la mobilitat a peu, en bicicleta i del transport públic.

7.  Elaborar i executar un Pla Municipal d'Accessibilitat  i Supressió de Barreres Arquitectòniques.

8. Revisar i posar en marxa l’ordenança municipal d’ocupació dels espais públics.

9. Millorar la gestió. Els funcionaris i personal laboral tindran una clara estructura racional, independent que faciliti una gestió objectiva i rigorosa.

10. Establir una estreta coordinació amb el Consell de Mallorca i amb tots els agents de control (Seprona, agents forestals, patrulla de medi ambient i zelador) per facilitar el compliment de la disciplina urbanística.

11. Col·laborarem amb els organismes supramunicipals, l’empresa concessionària dels autobusos i els taxistes per millorar el transport públic: aturades, freqüències, preus...

 

Comentaris

Pepe

Paco

Pepe | 14/05/2011, 07:52

Hola Paco, todos los problemas que comentas existen y somos conscientes de ellos.

Como bien dices lo primero es pagar a los ciudadanos, empresas, asociaciones a los que se debe dinero, en estos momentos a corto plazo (facturas ya aprobadas) el Ayuntamiento tiene que pagar más de 10 millones de euros. El Ayuntamiento no puede ser una causa más de la crisis.

Respecte al tema del Consell i del Govern todos lo tendremos muy mal después de las elecciones, el recorte se ve venir. En este caso se trata un poco de lo mismo que hemos hecho en la oposición en Pollença, tampoco parecía que con un sólo concejal puediesemos hacer mucho.

Respecto a los trabajadores del Ayuntamiento como en todos lados hay de todo. Los trabajadores tienen que ver igualdad en el trato cosa que no pasa en Pollença.

Paco

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Paco | 13/05/2011, 20:28

Mejorar el funcionamiento de la administracion es una tarea ardua. La buena voluntad del gobernante topa con el inmovilismo del funcionario que lleva veinte años sentado en la misma silla, o la ganduleria desarrollada por el peon despues de tantos años de dejadez por parte de los gestores publicos.

Paco

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Paco | 13/05/2011, 20:22

Todas las referencias que haceis en vuestro programa dirigidas a pedir una mayor implicacion!financiacion de diferentes departamentos del consell y del govern caeran en saco roto si se confirman los pronosticos y el PP gobierna estas instituciones. Vuestro acceso al poder municipal no prevee pasar por un pacto con este PP, y el diferente color politico no se perdonara en la proxima legislatura. Eso implicara, en su caso, caer en la misma cantinela de siempre: si algo no se hace no es culpa nuestra, sino de ....

Paco

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Paco | 13/05/2011, 20:17

Aunque no lo sabemos exactamente, todos imaginamos como están las arcas municipales. Lo primero que hay que hacer es pagar a los proveedores y acreedores, sobre todo a los pequeños empresarios y autónomos (no es que yo, simple jornalero, tenga ningún interés especial, pero los primeros en cobrar son las grandes constructoras, por miedo a los contenciosos y al pago de intereses y costas, donde no llegara el pobre tendero). Tambiçen hay que pagar las subvenciones pendientes a asociaciones de todo tipo, a quienes no se les puede cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Si a partir de ahora se ha de repartir menos, pues que lo sepan de antemano, pero ellos ya habian gastado el dinero que se les habia prometido.

Castelao

Celador d'obres

Castelao | 13/05/2011, 07:51

Sigui el qui sigui, caldrà posar a rexa al celador d'obres, abans que no l'haguin de posar darrera les reixes...fa anys que cal una solució amb aquest personatge.

Pepe

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Pepe | 13/05/2011, 07:32

Paco, això és el que diu el nostre posicionament post electoral i el que s'ha de fer a curt termini:

.- Austeritat. S'han de sanejar les arques municipals.

- Reduir el temps de pagament als proveïdors, empreses i diferents associacions del municipi ha de ser una prioritat.

- Reduir a tres les dedicacions exclusives dels regidors. Aquestes dedicacions han de seguir criteris racionals no partidistes. Els regidors som els primers que hem de donar exemple.

- Realització d'un pla econòmic-financer o d'austeritat per arribar a l'equilibri pressupostari en un termini màxim de tres anys. A la situació de crisi actual les retallades no han d'afectar a l'àrea de serveis socials.

- Compromís de tots els regidors de no excedir-se del pressupost designat a cada àrea que li correspongui.

Garci

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Garci | 13/05/2011, 06:40

Els diners sortiran de no malbaratar i dirigir la despesa a les coses imprescindibles. Pollença recapta molts diners cada any amb imposts. Amb un pla d'austeritat i estudiant on ficar i on retallar, fent una auditoria per saber exactament com estan les coses i fent un esforç entre tots, sortiran els diners. Sinó ens podríem declarar en fallida.

Paco

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Paco | 12/05/2011, 21:31

programa, programa, programa ...
¿y el dinero de deonde va a salir?

Musol

Las mujeres reciben más

Musol | 12/05/2011, 19:17

Probablemente la regidora Maria del Mar no haya utilizado el tiempo que le ha proporcionado su sueldo publico de manera demasiado diferente que el resto de sus compañeros de gobierno,pero ella como mamá tenia que ir con el cochecito y sus compañeros machitos iban con un movil,un papel o con cara de velocidad.Perro mundo....

idoi

curiositats

idoi | 12/05/2011, 17:34

Interessant que el PP presenti una persona com a segona de la llista amb un expedient d'ifracció urbanística que implica una sanció de 140.ooo euros i expedient de demolició.
Deu tenir res a veuré amb el fet que es presenti com a segona de la llsita?
Quines són les seves propostes en materia urbanística?

Castelao

Rosita-Garci

Castelao | 12/05/2011, 15:15

Certament que ara per ara, Rosita, és utòpica l'intenció sobre urbanisme, però cal ser utòpic cara al futur, cas contrari cauriem en la dessesperació. I en tot cas, en quan a questions urbanistiques, caldrà pactar, i tal volta la segona de la llista del PP us podrà transmetrer la seva profunda experiència...una sanció de 140.000 €, i una ordre d'esbucament de la seva obra il·legal a S'Iller donen per molta reflexió. Tal volta sap com eludir la sanció.

Alternativa per Pollença

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Alternativa per Pollença | 12/05/2011, 13:53

DARRERA HORA

El debat a l'Associació de Veïns del Port de Pollença previst per avui a les 20h. s'ha aplaçat per la suspensió de la campanya d'alguns partits polítics.

Possiblement es celebrarà dilluns. Anirem informant.

Pepe

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Pepe | 12/05/2011, 09:32

Rosita és el que diu Garci; pensam que un partit ha de tenir objectius immediats a curt termini (documents de pactes post electorals), i a llarg termini s'ha de tenir un projecte o idea de municipi cap a on anar. Planificar és fonamental si volem tenir futur

Miquel Sánchez

Avui al BOIB

Miquel Sánchez | 12/05/2011, 09:14

El Plenari del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de celebrada en data 7 d’abril de 2011 va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
‘1.- Aprovar la rectificació del bé denominat Carretera Vella de Lluc a Pollença, identificat amb el núm. 3 de l’epígraf 1.4 de l’Inventari de Béns i Drets del
Consell de Mallorca consistent en la inclusió del traçat alternatiu de la carretera vella de Lluc a Pollença entre les finques de ‘Muntanya’ i ‘Ca l’Herevet’ (i en
alguns altres trams de menor llargària); traçat que difereix del grafiat en el plànol anomenat ‘carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de Lluch a
Alcudia, Escala 1:1000’ corresponent a l’acta d’incautació per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916, i incorporat a l’Inventari General de Béns i Drets del
Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, d’acord amb els plànol núm. 3 que s’adjunta a aquest
acord. Les dades bàsiques d’aquest traçat del bé són:

- Núm. d’element: 3
- Denominació: Carretera Vella de Lluc a Pollença.
- Entitat: Consell de Mallorca
- Mena Incorporació: Sense contraprestació monetària.
- Subgènere: Carreteres.
- Naturalesa del domini: Ús Públic
- Adscripció: Medi Ambient. Acord del Consell Executiu de 18 de juny de
2008.
- Data d’alta: 28 de novembre de 2007
- Descripció: Ctra. vella de Lluc a Pollença. Llargària aproximada 17.797
m, superfície estimada 86.455,80 m2. Traçat original, carretera de 3r ordre
d’Andratx a Alcúdia. Secció Lluc a Alcudia. Escala 1:100 d’acord amb el plànol
de dita secció corresponent a l’acta d’incautació per l’Estat del Camí públic
i carretera de Lluc a Alcúdia en les parts relatives als municipis d’Escorca,
Pollença i Alcúdia. Any 1915.
- Descripció traçat alternatiu entre les finques de ‘Muntanya’ i ‘Ca
l’Herevet’ (i en alguns altres trams de menor llargària): Llargària total: 5.076
m2. Amplària mitjana: 4,72 m2. Superfície: 23.958,72 m2.
- Observacions: Obra en l’expedient facsímil del projecte original de
1915 de la Ctra. de Lluc a Alcúdia. Escanejat i elaborat pel Departament de
Territori del Consell de Mallorca. Obra en l’expedient plànols elaborats pel
Departament de Medi Ambient identificant el traçat alternatiu entre les finques
de ‘Muntanya’ i ‘Ca l’Herevet’ (i en alguns altres trams de menor llargària).
2.- Iniciar, d’acord amb l’establert en l’article 146 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local, l’expedient per a la recuperació d’ofici
de la possessió del camí, per tant, retirada de les barreres, reixes i altres obstacles
que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic en
els punts assenyalats amb els núm. 1, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i
28 en el mapa núm. 1 i en el punt assenyalat amb el núm. 2 al mapa núm. 2 elaborats
pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, adjunts a
aquest acord.
Les usurpacions o pertorbacions del domini públic relacionades es concreten
en l’informe de data 24 de març de 2011 de Tècnic de Patrimoni
Etnològic del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca de la
següent forma:
Mapa núm. 1:
- Punt 1. Barrera tancada amb un pas lateral per a vianants. El camí apareix
identificat cadastralment com la parcel·la 9020 del polígon 2 del terme
d’Escorca. Les parcel·les que limiten amb el camí són: parcel·la 15 del polígon
2 i parcel·la 16 del polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 1 de l’annex
fotogràfic.
- Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del
camí. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon
2. Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca.
Fotografia 3 de l’annex fotogràfic.
- Punt 10. Reixa que impedeix el trànsit pel domini públic pel camí.
Fotografia 9 de l’annex fotogràfic. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme
d’Escorca.
- Punt 12. Dues reixes impedeixen el lliure trànsit pel domini públic del
camí incautat a l’any 1916. Polígon 7 parcel·la 255 del municipi de Pollença.
Fotografies 11 i 12 de l’annex fotogràfic.
- Punt 14. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic.
- Punt 16. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. Fotografia 15 de l’annex fotogràfic.
- Punt 20. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de Pollença. Fotografia 19 de l’annex fotogràfic.
- Punt 21. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de Pollença. Fotografia 20 de l’annex fotogràfic
- Punt 22. Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit pel domini públic
del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del municipi de Pollença. Fotografia 21 de
l’annex fotogràfic.
- Punt 23. Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit pel domini públic
del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del municipi de Pollença. Fotografia 22 de
l’annex fotogràfic.
- Punt 25. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel
domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 621 del municipi de Pollença.
Fotografia 23 de l’annex fotogràfic.
- Punt 26. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel
domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 815 del municipi de Pollença.
Fotografia 24 de l’annex fotogràfic.
- Punt 28. Polígon 7 parcel·la 336. Paret que impedeix el lliure trànsit pel
domini públic del camí. Fotografia 28 de l’annex fotogràfic.
Mapa núm. 2
- Punt 2. Barrera tancada que impedeix la lliure circulació pel domini
públic de la carretera construïda a partir de l’any 1920. El camí apareix identificat
cadastralment com la parcel·la 9159 del polígon 7 del terme municipal de
Pollença i a les dates de localització apareix el nom de ‘CR VIEJA
LLUCH,POLLENÇA (ILLES BALEARS) i com ‘uso local principal, Via de
comunicación de dominio público 00’. Les parcel·les limítrofs i que estan separades
pel camí són la 308 i 309 del polígon 7 de Pollença. Fotografia 30 de l’annex
fotogràfic.
3.- Notificar l’inici de l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió
de la carretera vella de Lluc a Pollença, als titulars dels dret de propietat
i als titulars de qualsevol dret real sobre les finques on es produeixen les usurpacions
o pertorbacions del domini públic, requerint-los perquè en el termini de
quinze dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest
acord, deixin lliure el trànsit per la zona de domini públic titularitat del
Consell de Mallorca o be que cessin en la pertorbació sobre el bé.
D’acord amb l’establert en els articles 78 i 79 de la Llei 30/1992, de 30 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, els interessats podran formular al·legacions, aportar documents
que les recolzin i proposar les proves que estimin convenients per la
defensa dels seus drets.
4.- Iniciar l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera
vella de Lluc a Pollença en el punts assenyalats 2, 3, 9, 13, 15, 17 i 27; en
el mapa núm. 1 elaborat pel departament de Medi Ambient, adjunt a aquest
acord.
Els punts relacionats en el paràgraf anterior, on hi ha divergència entre la
realitat física, constatada amb treball de camp amb l’ajut del GPS, i la georeferenciació
del traçat original del camí incautat per l’Estat l’any 1916 d’acord amb
el plànol anomenat ‘carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de
Lluch a Alcudia, Escala 1:1000’ i incorporat a l’Inventari General de Béns i
Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell de
Mallorca de data 2 de desembre de 2010, es concreten en l’informe de data 24
de març de 2011 de Tècnic de Patrimoni Etnològic del Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca de la següent forma:
Mapa núm. 1
- Punt 2. La construcció d’un camp de futbol sobre el traçat original del
camí determina que aquest no es pugui identificar sobre el terreny. L’existència
d’aquest tram és observable en la fotografia aèria de l’any 1956 (Document 16).
Parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 2 de l’annex fotogràfic.
- Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del
camí. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon
2. Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca.
Fotografia 3 de l’annex fotogràfic.
- Punt 9. El es troba interromput per la construcció d’una canaleta i n’ha
desaparegut un petit tram. Fotografia 8 de l’annex fotogràfic. Parcel·la 33 del
polígon 1 del terme d’Escorca.
- Punt 13. No es distingeixen restes clars del traçat incautat. Polígon 7 parcel
·les 255 i 308 del municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic.
- Punt 15. Restes de l’antic camí visibles encara que en mal estat. Polígon
7 parcel·les 308 i 309 del municipi de Pollença. Fotografia 14 de l’annex fotogràfic.
- Punt 17. No es distingeixen restes clars del camí incautat. Polígon 7 parcel
·la 308 del municipi de Pollença. Fotografia 16 de l’annex fotogràfic.
- Punt 27. Els moviments de terra, la construcció d’una paret i la sembra
d’arbres impedeixen tant el lliure trànsit com la identificació correcta del traçat.
L’existència d’aquest tram és observable, a més de en el plànol d’incautació del
1915, en el ‘Proyecto de replanteo de la carretera comarcal núm. 710 del puerto
de Pollensa a Andraitx sección Lluc a Pollensa’ signat per Màximo Julvi
Canals, 1943 (Document 18. Arxiu General del Consell de Mallorca. CTR 956)
i a les fotografies aèries dels anys 1956 i 1968 (Document 19 i Document 20).
Polígon 7 parcel·les 335 i 336 de Pollença. Fotografies 25, 26 i 27 de l’annex
fotogràfic.
5.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’obertura de les tanques
assenyalades en el plànol núm. 1 adjunt a aquest acord relacionades a continuació:
- Punt 29, el camí apareix identificat a la parcel·la 9021 del polígon 2 del
terme d’Escorca; limiten amb el camí les parcel·les 22 i 23 del polígon 2 del
terme d’Escorca. Finca pública de Menut.
- Punt 30, el camí apareix identificat a la parcel·la 9010 del polígon 1 del
terme d’Escorca; limiten amb el camí les parcel·les 7 i 8 del polígon 1 del terme
d’Escorca. Finca pública de Menut.
6.- Notificar l’inici de l’expedient per a promoure i executar la delimitació
de la carretera vella de Lluc a Pollença als titulars dels dret de propietat i als
titulars de qualsevol dret real sobre les finques confrontants.
7.- Publicar l’acord de l’inici de l’expedient per a promoure i executar la
delimitació de la carretera vella de Lluc a Pollença en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en els taulers d’anuncis dels Ajuntaments d’Escorca i Pollença
amb, com a mínim, seixanta dies d’antelació a la data que es fixi per a iniciar
les operacions de fitació.
8.- Habilitar, d’acord amb l’establert en el capítol II, articles 74 a 86 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i en l’apartat 2 j) del decret de la
Presidència del Consell de Mallorca de 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 35, de
4 de març de 2010), a l’Hble. Sr. Conseller Executiu d’Hisenda, Obres
Públiques i Innovació del Consell de Mallorca per a realitzar les facultats que
dimanen de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú relatives a l’ordenació del procediment.
9.- Notificar aquest acord als interessats.
Palma, 3 de maig de 2011

Garci

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

Garci | 12/05/2011, 07:35

Bon dia Rosita. Primer de tot agrair-te l'opinió. I en segon lloc comentar-te que no segueix un ordre de prioritats, tot i estar numerat. I en tercer lloc, recordar-te que "El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu. Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur..."

rosita

Re: ECONOMIA I URBANISME... Pla de Futura Gestió (XI)

rosita | 12/05/2011, 07:15

Tot el que proposau d'urbanisme està bastant bé. Parlo d'urbanisme perquè és un tema que més o manco conec.
La pregunta és: com finançarieu tot això? Teniu una idea, ni que sigui aproximada, del que costa tooooot això? Està molt bé tenir iniciativa, però en temps de crisi, potser seria millor tenir pocs objectius però assolibles que demanar la lluna, amb els dificultats econòmiques que hi ha a l'ajuntament...
A més, aquesta carta al rei, està prioritzada? l'ordre en que heu escrit als punts és un ordre de prioritats?
no sé, no és més que la meva opinió....

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb