URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

EL NOSTRE PROGRAMA

Alternativa | 18 Maig, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

 

ATENCIÓ!!!!

LA PRESENTACIÓ LA FEM A LA SALA DEL CONVENT AL COSTAT DE LA RESIDÈNCIA.

 

 

 

L’elaboració del nostre programa electoral pels propers quatre anys s’ha dut a terme a partir de les aportacions de tots els que hi han volgut deixar-se sentir. El teniu, sencer, aquí per entregues o aquí en pdf, i gira al voltat de sis eixos bàsics: Pollença de tots, La Pollença del dia a dia, Pollença per sortir de la crisi, Pollença del benestar social, Pollença Verda i Pollença cultural. Aquí us en fem un resum.

 

POLLENÇA DE TOTS

 

Pollença necessita una ciutadania ben informada que pugui prendre decisions clau en la seva vida quotidiana, amb una administració moderna, transparent i eficaç, fruit dels suggeriments de la ciutadania i dels treballadors públics. Cal democratitzar a fons l’ajuntament amb informació, transparència i participació, cap a dins i cap a defora.

 

- Realitzarem processos participatius perquè siguin els ciutadans qui estableixin les prioritats de la despesa i l’acció municipal (pressuposts, espais públics, consultes populars...).

- Impulsarem Consells Municipals (dones, salut, persones majors, cultura, urbanisme...), organismes plurals de participació que recullin i articulin totes les actuacions municipals dirigides a aquests sectors de la població.

- Potenciarem la pàgina web de l’Ajuntament i la comunicació via Internet amb els ciutadans, ampliant els punts de connexió municipal i promovent cursos d’alfabetització tecnològica.

- Obrirem un apartat de precs i preguntes del públic als plens.

- Promourem la major autonomia administrativa i gestora del Port de Pollença.

- Millorarem l’espai provisional actual de la ràdio i cercarem un espai adient per a instal·lar-la de manera permanent, millorant també la seva senyal.

- Crearem un servei d'acollida i informació per als immigrants.

 

LA POLLENÇA DEL DIA A DIA

 

Entre tots hem de construir una Pollença millor, a la nostra mida, solucionant els problemes quotidians dels carrers, voreres, places, papereres, brutor... Es tracta de coses del dia a dia que cal solucionar per tenir una Pollença millor, més còmoda i més neta, aprofitant millor els nostres potencials econòmics, culturals i mediambientals.

 

- Realitzarem actuacions d'embelliment encaminades a millorar la imatge del nostre poble: senyalització, ocupació de la via pública, centre històric, primera línia...

- Prioritzarem la feina a les infrastructures del municipi: asfaltat, clavegueram, enllumenat.

- Elaborarem una ordenança municipal sobre la neteja dels solars urbans i rústics amb bonificacions i penalitzacions en la contribució (IBI).

- Revisarem i posarem en marxa l’ordenança d’ocupació de la via pública.

- Realitzarem una ordenança relativa a la contaminació acústica i lumínica que afecta als espais públics.

- Millorarem i ampliarem els parcs infantils del municipi, alhora que aprofitarem els espais públics existents per crear espais per als nins.

- Mantindrem una constant interacció amb les associacions de Pollença i col·laborarem amb les seves activitats i programes.

- Potenciarem programes d’oci juvenil.

- Farem un pla de mobilitat, partint de la potenciació de la mobilitat a peu, en bicicleta i del transport públic.

- Elaborarem i executarem un Pla Municipal d'Accessibilitat  i Supressió de Barreres Arquitectòniques.

 

POLLENÇA PER SORTIR DE LA CRISI

 

Pollença necessita un canvi a la gestió dels doblers dels nostres impostos. L’Ajuntament ha de ser un motor d’ocupació des dels criteris de transparència, igualtat i capacitat.

 

- Reduirem el temps de pagament a les empreses i particular per part de l’Ajuntament.

- Revisarem i regularitzarem la facturació i contractació municipal.

- Crearem una partida pressupostària per contractar brigades  de treballadors (prioritzant les persones amb més risc socioeconòmic) per fer feina a la reparació, neteja, embelliment  i millora de edificis i espais públics.

- Reorganitzarem i millorarem l’àrea d’urbanisme: gestió, disciplina i plantejament.

- Farem feina per ampliar la temporada turística, potenciant el turisme mediambiental, esportiu i cultural.

- Fomentarem els productes agrícoles locals i l’agricultura ecològica.

- Col·laborarem amb hotelers, restaurants i petit comerç per crear i potenciar eines informàtiques per oferir els seus productes.

- Realitzarem un pla específic per recuperar la Cala Sant Vicenç.

 

LA POLLENÇA DEL BENESTAR SOCIAL

 

A Pollença calen unes polítiques de solidaritat i serveis socials i sanitaris dignes per lluitar contra qualsevol forma d’exclusió social.

 

- Crearem un observatori permanent de situacions de risc i necessitat (infància i joventut, dones, exclusió social, persones dependents...), coordinant els serveis sanitaris i socials presents al municipi.

- Afavorirem el dret a viure a casa seva de les persones dependents a través del recolzament del Servei d'Atenció a Domicili, prioritzant l’atenció integral domiciliària que incorpori tots els serveis.

- Potenciarem els serveis d’orientació, formació i inserció laboral públics i els d’entitats sense ànim de lucre destinats a persones amb discapacitats.

- Realitzarem programes de prevenció d’embarassos adolescents, d’educació sexual i prevenció de Malalties de Transmissió Sexual.

- Col·laborarem amb el Govern per l’ampliació o creació d’un nou centre de salut a Pollença.

- Negociarem amb el Govern la millora dels serveis sanitaris del municipi: fan falta una infermera, un metge i un auxiliar informatiu i millorar les connexions a Internet.

- Realitzarem una política de prevenció, informació i reducció de danys de drogues.

- Elaborarem un pla contra la violència de gènere.

 

POLLENÇA VERDA

 

A Pollença tenim un valor únic que és el nostre entorn. Cal protegir el nostre territori, la nostra biodiversitat i els nostres recursos naturals.

 

- Reiniciarem el procés participatiu en que es fonament l’Agenda Local 21.

- Obrirem i senyalitzarem tots els camins públics del municipi.

- Potenciarem el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, el Puig de Santuiri i l’Albufereta.

- Reclamarem al Govern de la dotació d'una oficina de gestió al nostre municipi per al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i la Reserva Natural de l'Albufereta.

- Impulsarem mesures mediambientals a l’administració i tots els serveis i dependències municipals.

- Introduirem bonificacions a impostos i taxes seguint criteris ecològics.

- Farem una ordenança de clavegueram i fosses sèptiques.

- Signarem el "Pacte dels Alcaldes" relatiu a la eficiència energètica.

 

POLLENÇA CULTURAL

 

Tradicionalment s’ha vengut considerant Pollença un dels municipis de Mallorca amb més vida cultural. Dissortadament, això ha canviant en els darrers anys. Cal revitalitzar i organitzar el fet cultural al nostre municipi.

 

- Potenciarem el català com a vehicle de comunicació i cohesió social.

- Millorarem la nostra infraestructura cultural: les instal·lacions de les aules de l’Escola de Música, les biblioteques, el museu, el claustre, l’arxiu...

- Regularitzarem la gestió del Festival.

- Crearem un espai multifuncional adient a les necessitats i recursos del municipi.

- Farem un parc històrico-cultural, museïtzant els espais públics.

- Fomentarem les publicacions que divulguin Pollença com a municipi d’interès cultural i natural i impulsarem unes jornades anuals d’estudis locals.

- Ampliarem l’horari del museu.

- Impulsarem l'Activitat Física i l'Esport.

.


 


 

Comentaris

maki

Democracia real YA

maki | 20/05/2011, 09:31

Democracia real siempre. Això seria el millor.
Però tal volta la lliço és que la democracia real s'ha de lluitar cada, dia, cadascú, en la mesura que pugui i crei convenient.Crec que Alternativa va per aquest camí.

Alternativa per Pollença

Re: EL NOSTRE PROGRAMA

Alternativa per Pollença | 20/05/2011, 09:08

Diez mentiras sobre Democracia Real Ya

Ignacio Escolar
1. Es falso que sólo traigan protestas y no propuestas. Están en su web, y son más concretas que algunos programas electorales.

2. Es falso que estén contra los políticos. Lo que piden es políticos responsables que no estén en contra de la sociedad y que no utilicen las instituciones de todos para su interés personal.

3. Es falso que rechacen la democracia. Lo que quieren es más democracia, y que la soberanía resida en el pueblo, no en los mercados ni en los banqueros.

4. Es falso que no crean en el voto. Por eso exigen una reforma electoral, para que cualquier voto de cualquier ciudadano valga igual.

5. Es falso que sean unos antisistema. Antisistema es la corrupción, la injusticia o la impunidad. ¿Es acaso esa democracia, que ellos reivindican desde la primera palabra, contraria al sistema actual?

6. Es falso que sean violentos. Apenas ha habido incidentes, a pesar de la muchísima gente que hay.

7. Es falso que sean apolíticos. Es un movimiento apartidista, que no es igual.

8. Es falso que sean sólo jóvenes. Hay muchos jóvenes en esas plazas; jóvenes a los que ya no se podrá descalificar como “ninis” o “conformistas”. Pero también hay ciudadanos de cualquier edad.

9. Es falso que pidan la abstención. Lo que piden es el voto responsable: un atrevimiento “contra la libertad“, según el casposo criterio de la Junta Electoral de Madrid.

10. Y sobre todo es falso que esto se vaya a terminar el domingo, después de votar. Porque la democracia no consiste en votar y callar. Porque el lunes, cuando estas elecciones hayan terminado, el Mayo de 2011 continuará.

Alternativa per Pollença

Re: EL NOSTRE PROGRAMA

Alternativa per Pollença | 20/05/2011, 09:07

Jueces para la Democracia rechaza la ilegalización de las protestas

Es cuestionable la propia competencia de la Junta Electoral Central. La competencia de esta Junta sólo se refiere a las actividades desarrolladas por los sujetos y con el objetivo que establece el art. 50.4 LOREG: es decir, por los candidatos y partidos políticos y precisamente para la captación de voto, salvo restringidamente para personas jurídicas en determinados actos. El resto de ciudadanos sostiene su derecho a protagonizar esa jornada. La ciudadanía no ve restringidos sus derechos y las personas deben disfrutar de sus derechos de participación. A ello se añade que la razón de ser de las normas deben determinar su interpretación. En este momento histórico la propia restricción de la publicidad electoral en la jornada preelectoral es cuestionable cuando se sostiene la comunicación permanente en la red. Con mayor razón cuando la intención de las personas concentradas no se puede identificar directamente con la petición de voto a una opción concreta.

www.escolar.net/MT/archives/2011/05/jueces-para-la-democracia-rechaza-la-ilegalizacion-de-las-protestas.html

Ichigo

Re: EL NOSTRE PROGRAMA

Ichigo | 20/05/2011, 08:40

L'esperança de tots és que la Justícia espanyola doni el vist bo del moviment 15-M. Ja que la JEC ha prohibit concentracions i reunions de demà i passat demà.

jrv

Ichigo

jrv | 20/05/2011, 06:56

Esper que la justicia espanyola faci mes cas d'aquestes signatures, que de l'aprovació de l'Estatut de Catalunya.
Crec que la Junta Electoral Central te massa influència del PP, i no li agrada la espontaneitat de la gent, hi ha massa aires franquistes alla dins.

Ichigo

Quina passada, tio!!!

Ichigo | 19/05/2011, 14:32

He estat actualitzant la pàgina que he mencionat, i mira: HAN SUPERAT LES 100000 FIRMES!!! A veure què dirà la Junta Electoral.

Ichigo

Re: EL NOSTRE PROGRAMA

Ichigo | 19/05/2011, 14:17

Errr... Garci.
Perdona el lapsus. jejejejeje

Ichigo

Visca la Concentració

Ichigo | 19/05/2011, 14:15

No en diguis més Graci:
URGENTE: Exige que autoricen la concentración en la Puerta del Sol.
actuable.es/peticiones/urgente-exige-autoricen-concentracion-puerta-del-sol
I ara mateix signen més persones. Que jo sàpiga, es completarà la petició abans de 10 hores. XD Ho sabies?

Gargantua

Re: EL NOSTRE PROGRAMA

Gargantua | 18/05/2011, 22:25

I mentre a Pollença es segueixen fent actes gastronòmics disfressats de política.

Garci

Re: EL NOSTRE PROGRAMA

Garci | 18/05/2011, 21:52

Aquests dies som molts els que miram, inquiets, el que està passant arreu de l'Estat, però sobre tot a Madrid, a la Porta del Sol. S'està visquent una autèntica demostració de ràbia col·lectiva. Es parla de les injustícies del sistema en veu alta i al carrer i això entra a totes les cases per la televisió, la ràdio o els diaris (tot i que també ho han intentat manipular).
Esperem que aquesta ràbia i indignació es canalitzi cap a una proposta de canvi concreta i aconseguim una transformació real. Ara almenys hi ha una cosa clara: el sistema polític, econòmic i social en que vivim falla. Anem a trobar solucions.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb