URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Comunicació i transparència llevant plens?

Alternativa | 23 Juny, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

  Com vam comentar a la reunió de portaveus del dimarts, el nou equip de govern ens va proposar la seva idea de reduir els plens al mínim marcat per la llei, o sigui un ple cada dos mesos i no mensual com ha estat  fins ara. En substitució del ple eliminat proposen fer una junta de portaveus (no pública).  Les principals excuses per fer aquesta proposta són llevar feina a la secretària de l’Ajuntament i les dificultats de fer un ple amb vuit grups polítics amb representació. Realment pensam que el que n’hi ha darrera és l’actitud típica de molts de polítics que prefereixen “arreglar” els assumptes públics d’esquenes als ciutadans.

Evidentment a la mateixa reunió ja vam mostrar la nostra oposició a una proposta que va en el sentit contrari al que en aquest moment demana la ciutadania, transparència i participació. Els plens  són la principal eina democràtica municipal ja que és l`únic organisme on el debat i la discussió dels projectes es fa de manera pública.

A Alternativa s om favorables a cercar solucions per facilitar la feina de la secretària com la que també ens han fet de concentrar les comissions informatives en una o reduir els temps d’intervenció. El que no compartim de cap de les maneres és el de reduir els plens a la meitat quan a la darrera legislatura han estat molt intens. Si una cosa ens ha distingit a Alternativa per es Pollença és la nostra feina per revitalitzar el ple. A la legislatura 2007-2011 només amb un regidor hem presentat 94 mocions i més de 1000 precs i preguntes, moltes a petició d’associacions i ciutadans. Al mateix període el grup PP-UMP amb sis regidors només va presentar 25 mocions.


 A Alternativa per Pollença apostam per un govern transparent i participatiu, no per resoldre els temes als despatxos i d’esquenes als ciutadans. Un dels cinc punts del nostre document de mínims era el de la participació i també un dels que va ser rebutjat pel PP; tant el referent a reactivar l’Agenda Local 21 com el d’obrir els plens a la participació ciutadana. Però aquest document va ser acceptat per la Lliga que a més a més al punt 4 del seu programa  parlava d’una Pollença comunicativa i transparent... El camí no pensam que sigui reduir els plens a la meitat. Per això
 ens sorprèn molt negativament que la Lliga puguin donar suport a la reducció dels plens. Igual que també ens sorprèn negativament que  l’oferta també trobés suport per part del portaveu d’UMP, un partit que pensàvem volia revitalitzar la seva feina institucional.

Davant de la nostra ferma oposició i la del PSM el batle va comentar que posposava la decisió fins després de Nadal, esperam que entri en raó i no doni un pas que considerem inadmissible, i que estam segurs trobaria l’oposició de la majoria de ciutadans de Pollença.

 Medina al diari público


Comentaris

Espantado

A Tomeu Inachiti

Espantado | 01/07/2011, 10:51

Tomeu Inachiti me parecías un buen tío y has acabado gobernando con las gaviotas y defendiendo que hay que quitar plenos. Y lo más cachondo es que dices que nunca has ido a un pleno, que son aburridos y que no sirven para nada... Joder la verdad que pensaba que para ser concejal había que tener un poquito más de interés por la política y saber de que iba pero ya veo que no.

Aunque Pollença está hecha unos zorros, ser concejal es algo más que arreglar farolas y tapar baches, para eso basta con la brigada.

Decir que hay quitar plenos porque son un engorro me recuerda al Paquito que tuvimos 40 años encima, ese si que se quitó todos los engorros de encima, incluido algún antepasado tuyo.

Tomeu no tienes que olvidar de donde vienes y a donde quieres llegar. No hagas el juego al PP tu no eras así o al menos yo lo pensaba.

Tomeu no tienes que olvidar de donde vienes y a donde quieres llegar.

Paco

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Paco | 01/07/2011, 07:54

en el mismo sentido, uno de los nuevos consellers de bauza, se quejaba el otro dia en una entreviusta, de que los diputados de la oposicion le harian perder el tiempo preguntando cosas en el parlament para tocar las narices
este es el sentido que dan los nuevos gobernantes a la democracia

rafel

plenaris i transparencia

rafel | 25/06/2011, 17:25

he quedat escarrufat quan he llegit l'article del regidor:
1r- No ha anat a cap plenari
2n- ha sentit a dir que als plens eren buits
3r Els plens són molt avorrits--> AVORRITS --> però a veure, ningú li ha explicat a n'aquest personatge el que són els plens (quan no la SRa. Munareta), no són un xou divertit, ni un número de circ, ni cronicas marcianas. No són per riure els plens.
El plenari és un dels organs més seriosos i transparents de qualsevol ajuntament.
Sr. Fuster, que ja s'ha cansat de fer feina abans de començar?
Que ja cerca escuses per minvar els resultats promesos?
Sr. Fuster la campanya electoral ja s'ha acabat i ara es hora de trebalalr pels ciutadans i demostrar que tot allò que havia promes es factibel.
A evientment qui s'equivoca (un dret que te tothom, pot demanar perdó i rectificar.
pero una cosa es equivocar-se i l'altre fer experiments amb coss tan serioses com un plenari.
Els experiments a casa i amb gaseosa.
I deixi de parlar de que el poble necessita que es faci feina i comenci a fer-ne

Pepe

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Pepe | 25/06/2011, 15:09

Al seu blog el regidor d'esports, joventut i la cala defensa la reducció dels plens a la meitat. Aquesta ha estat la meva resposta al mateix.

Reduir els plens al mínim que marca la llei és un pas enrere total sense discussió, és justament el contrari del que tu fas amb aquest blog. El que proposeu es substituir el ple; reunions d’un organisme obert, públic, on participen els 17 regidors i on es prenen decisions importants per la junta de portaveus un organisme tancat, on no es pot decidir res i on només poden participar els portaveus.
Els tècnics poden i han vingut sempre a les comissions informatives prèvies als plens, igualment poden ser convidats a venir al ple. A la majoria dels plens és cert que no han vingut massa ciutadans, però si que n’hi ha un bon grapat que l’han seguit per la ràdio municipal, com has fet tu mateix . Igualment ha hagut un bon grapat de plens molt animats de públics (record al manco deu plens com mínim amb la sala plena). A altres plens l’anterior equip de govern es va encarregar de fer-les de matí per evitar l’assistència de públic com el ple on es va aprovar l’important pujada de taxes de fems al 2008. Per poca gent que vengui i el senti sempre serà més que a una Junta de portaveus tancada. El que hem de tractar és que vengui més gent als plens i per això nosaltres proposavam al nostre document de mínims, que la Lliga va acceptar, que la gent pugés participar als mateixos. Els plens s’han de potenciar no eliminar.
Fer una Junta de Portaveu amb periodicitat no ha de ser a canvi de reduir els plens a la meitat. Nosaltres volem sumar i fer feina i no tenim cap por a fer plens i juntes de portaveus mensuals.
Com dius cal treure el poble d’una situació molt complicada, però reduir la transparència i la participació dels ciutadans i dels partits de l’oposició no ajuda a sumar els esforços, sinó que divideix.
La Junta de Portaveus no té cap competència. el ple com mínim té totes les que enumero a continuació:
1.- Competències pròpies de caràcter indelegable:
a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals...
c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
e) Crear i regular òrgans complementaris.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d’administracions públiques.
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
k) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
m) La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

Pepe

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Pepe | 25/06/2011, 15:08

Pens que Martí deixarà el seu càrrec de director,

Herinor

Delegacions

Herinor | 24/06/2011, 16:49

Vull fer una pregunta. Vos pareix étic que el delegat d'educació sigui el director de un dels centres del municipi? No sería convenient per evitar mals entesos que dimitis de director?, Be jo com que no tenc l'informació, a lo millor ho pensa fer..

Alternativa per Pollença

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Alternativa per Pollença | 24/06/2011, 16:31

El alcalde propone reducir el número de plenos a la mitad
La medida, muy criticada por algunos partidos de la oposición municipal, pretende potenciar la junta de portavoces como órgano de debate político

www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/06/24/alcalde-propone-reducir-numero-plenos-mitad/681247.html

Pepe

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Pepe | 24/06/2011, 16:19

Gràcies "plens. La veritat" per la teva aportació que no comparteix en absolut. Per començar dius que la nostra informació no és correcta... i d'aquesta manera ens dones el primer i més important argument per defensar els plens davant de la Junta de portaveus. Si la reunió feta hagués estat pública, retransmesa per la ràdio i amb un acta... com un ple tothom podria valorar per si mateix els arguments d'un i altre sense intermediaris. Això és transparència.
Ara concretant més la resposta:

1.- Quan dius que era una proposta del Batle...ols dir que una proposta tan important la va fer sense consultar-la amb els seus socis de govern? Si és així mal començam.

2- Quan dius política més directa per part del batle, a que et refereixes? A no haver de donar explicacions públiques i que constin en acta? A no aguantar les mocions precs i preguntes de l'oposició en públic? S'ha de tenir molt de cura en això de ser directe que alguns confonen amb saltar-se la llei o la pluralitat intrínseca a una democràcia.

3.-Com pots dir que la proposta cerca la transparència quan es substitueix un ple obert i públic per una reunió tancada?

4.-Els tècnics poden opinar a les comissions informatives.

5.-Què n'hi hagi més o menys gent físicament als plens no pot servir d'excusa per reduir-les a la meitat. Com ja s'ha comentat n'hi ha gent que sent els plens a la ràdio municipal i sobre tot el que es diu a un ple resta enregistrat no només pels historiadors sinó també per actuacions polítiques o judicials posteriors.
6.-El primer que vam comentar sobre la reunió informal de portaveus va ser el seu caràcter positiu, però mai pot compensar llevar la meitat dels plens. Tan de bo fossin capaços de mantenir aquestes reunions i també els plens mensuals.

7.- Les juntes de portaveus suposaria que els regidors que no són portaveus no podrien participar.

Resta molt guapo dir "ajudem a Pollença" demanant-nos que no facem oposició a una mesura que no ajuda gens ni mica als ciutadans de Pollença, i que a l'únic que beneficia és a l'equip de govern. Si voleu ajudar a Pollença el millor que podeu fer es donar comptes cada mes al màxim organisme democràtic públic d'aquest municipi, que és el ple on es troben representants tots els votants de Pollença. L'altre és demagògia barata que pot servir per la campanya però no per intentar amagar el caràcter antidemocràtic d'una mesura concreta.

Paco

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Paco | 24/06/2011, 10:48

seguro que hay mejores maneras de reducir la carga de trabajo de los funcionarios que cercenando la informacion y la participacion a los ciudadanos

Paco

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Paco | 24/06/2011, 10:43

las sesiones plenarias del ajuntament son publicas, y en sus actas se refleja no solo los acuerdos que se adoptan, sino el devenir de las discusiones entre los grupos, y su posicionamiento hacia las mociones que alli se discuten, quedando asi reflejado para la posteridad el talante de aquellos
las actas de los plenos preteritos posibilitan a los historiadores el acercamiento a la sociedad y a sus diferentes sensibilidades

Garci

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Garci | 24/06/2011, 08:40

Els plenaris son una de les poques vies que té l'oposició per elevar propostes a l'equip de govern i que siguin discutides públicament. Les mocions presentades no son paperassa, sinó solucions plantejades per l'oposició. Als plenaris hi va gent depenent del que es parla. Al final els plenaris eren buits de contingut. I per altre banda, la ràdio l'escolta molta gent. També crec que la política directa i transparent no ha de ser només cap als partits, sinó cap a la ciutadania.

En conclusió, jo crec que els plenaris son eines molt importants i no podem prescindir d'ells. És més, crec que s'haurien d'obrir a la participació ciutadana.

Es veritat?

Plens,la veritat.

Es veritat? | 23/06/2011, 23:29

Crec que la informacio que donau damunt els plens no es correcte o mitjor dit donaumitges informacions.
Per començar era una proposta del Batle,per que sigui estodiat per tots els partits.
(Estic xerrant de fer un ple cada dos mesos.)
I ara ve la segona part que no contau o no vol eu explicar a la vostre gent o tota la gent que visita Urxella.
El tema dels plenaris es molt mes complexa de que se explica aqui.A un plenari les competencies son molt poques i se varen convertir en plens sensa gent,com ja deieu aqui,i on tot eren mocions que colapsaven a la secretaria amb fer actes enormes(papeleo)per cada mocio.
El Batle va propossar per fer una politica mes directe itansparent,en lloc de un ple cada mes,una reunio de tots els partits amb un representant de cada un(Una junta de partits)que se reuniria cada mes,per tratar tots els temes que l'opossicio volgues,i tambe podrien opinar els tecnics,aixi hauria mes transparencia i comunicacio entre tots els partits.Es vera que els plenaris son publics,pero no hi va ningu,i La Junta de portaveus podriem tenir mes informacio ja que tambe hi hauria els tecnics i els actes acordats a aquestes juntes se podrien fer publiques a la web.
I per acabar com vareu dir ahir,a les dues setmanes de canvi de govern ja han fet algo diferent,juntarse tots els partits per parlar dels primers problemes que s'han trobat,i per donar explicacions d'aquestes,aqueste es la linea a seguir,o aixo crec jo.
Com es que donaveu nomes part de la informacio de la reunio que vareu tenir i vareu parlar d'aquest tema.Esta be fer opossicio pero quan es necessari,la gent vol una altre cosa i com deiu voltros es hora de canviar lapolitica,o no?Ajudem a Pollença.

Alternativa per Pollença

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Alternativa per Pollença | 23/06/2011, 13:37

Ja tenim batle nou a internet

Pepe

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Pepe | 23/06/2011, 11:17

La fotografia guanyadora del nostre concurs surt avui al Balears.

Ichigo

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Ichigo | 23/06/2011, 10:51

WTF? Una altra empresa enxufada?
Maleït CxI, Fistro del Pecador!!

Alternativa per Pollença

Notícia a El Mundo

Alternativa per Pollença | 23/06/2011, 10:44

CxI se despide con otra empresa "enchufada".

Contrató a una comañía para hacer el cerramiento de la nave del área de servicios. La firma municipal había hecho toda la obra.

jrv

Ternelles

jrv | 23/06/2011, 09:02

Evidentment, si la sentència és desfavorable a MENANI, la Propietat de Ternelles, aquesta recurrirà la sentencia.
Si l'Ajuntament no fes el mateix, en el cas de sentència desfavorable als interessos de Pollença, ho entendria com una traició al municipi..

Pepe

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Pepe | 23/06/2011, 08:50

Segon la notícia el batle diu "que el Ayuntamiento "acatará" la sentencia "sea en el sentido que sea"
Vol dir que si la sentència és contrària a l'Ajuntament aquest no recorrerà?

Alternativa per Pollença

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Alternativa per Pollença | 23/06/2011, 08:29

Num. 13711

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS TÈCNICS
INFORMÀTICS DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Aprovat per acord de Junta de Govern en sessió de 20 de maig de 2011 el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
redactades a l’efecte; s’exposa al públic per un termini de deu dies naturals per
tal que s’hi puguin presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia concurs públic, si bé condicionat al que disposa
l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Pollença

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

c) Núm. d’expedient: 04/2011
2. Objecte del contracte:
a)Descripció: Serveis tècnics auxiliars informàtics.
b)Termini: 2 anys prorrogables

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris d’adjudicació.

4. Pressupost base de licitació:
Total: 40.000 €(IVA inclòs) anuals

5. Garantia:
Definitiva: 5 per 100 de l’import d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Pollença.
b) Domicili: C/ Calvari, 2
c) Localitat i codi postal: Pollença –07460.
d) Telèfon: 971 530 108
e) Fax: 971 530 783
f) Perfil del contractant: www.ajpollenca.net
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per
la presentació d’ofertes.

7. Presentació d’ofertes.

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB), en el Registre General (de 9:00 a 14:00 hores). Si l’últim dia de l’esmentat
termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La prevista en el plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació:

1r. Entitat: Ajuntament de Pollença
2n. Domicili: carrer Calvari, 2
3r. Localitat i codi postal: Pollença 07460
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

dos mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.

8. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Pollença

b) Domicili: Casa Consistorial, carrer Calvari, 2

c) Localitat: Pollença

e) Data i Hora: La que estableixen el plec de clàusules administratives

9. Despeses d’anuncis
Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació,
així com la resta d’anuncis inherents a la formalització del contracte.

10. Perfil del contractant: www.ajpollenca.net

Pollença, 14 de juny de 2011

El batle, Bartomeu Cifre Ochogavia

Alternativa per Pollença

Avui al BOIB

Alternativa per Pollença | 23/06/2011, 08:26

Num. 13709

Aprovades per Resolució de Batlia , en data de 6 de juny de 2011, es
publiquen les següents:

‘BASES ESPECÍFIQUES PER COBRIR 1 PLAÇA PEÓ PERSONAL
LABORAL FIX

Naturalesa dels llocs de treball:

Vinculació: Personal Laboral fix

Torn: lliure

Contracte de relleu per substitució d’una jubilació especial del Sr. Joan
Cifre Bisquerra.

Així mateix, es crearà una borsa d’interins per cobrir vacants per creació
de noves places o baixes de les cobertes. La borsa es constituirà amb aquelles
persones que aproven la fase d’oposició i no tinguin plaça. Aquesta borsa substitueix
l’anterior, i tindrà vigència fins a la propera convocatòria de places o el
seu esgotament.

Requisits: a més del previst a les bases generals:
estar en possessió del títol de certificat d’escolaritat o equivalent.
estar en possessió del Certificat A de català. Si no es posseeix el corresponent
certificat oficial, s’haurà de superar una prova prèvia de català.

ser espanyol o ciutadà d’un dels restants estats membres de la Unió
Europea o d’aquells estats als quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors,
en els termes previst a la Llei estatal que regula aquesta matèria, amb
excepció de les places per a les quals a les bases específiques es limiti l’accés
als aspirants de nacionalitat espanyola.

En virtut de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre de Reforma de la
LO4/2000 sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració
social, i del RD 864/2001 del Reglament d’execució, tenen dret d’accés a
l’Administració Pública com a Personal Laboral els estrangers residents legalment
a Espanya.
. ser demandant d’ocupació al SOIB.

Procediment de selecció: Concurs- oposició
Composició tribunal qualificador: el tribunal qualificador estarà constituït
per:
President: Serà designat pel batle
Vocals:
4 vocals, designats entre el personal laboral fix i funcionaris de carrera
1 tècnic especialista
Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui
Assistiran amb veu però sense vot i als efectes de vetllar per la netedat del
procés 2 representants sindicals designats pel comitè d’empresa de
l’Ajuntament.

El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a
totes o alguna de les proves.
Drets d’examen: 21’05 €.
Les bases generals, que complementen aquestes específiques i que regiran
aquesta convocatòria, varen ser aprovades per la junta de govern en sessió de dia
1 d’abril de 2008.

Fase d’oposició:

1r. exercici: de caràcter obligatori i eliminatori, es valorarà de 0 a 10
essent necessari obtenir el 50%, una nota de 5, per superar l’exercici i continuar
el procés selectiu. Tindrà dues parts:

La primera consistirà en respondre, durant un temps màxim de 30 minuts,
una sèrie de preguntes sobre cultura general i coneixement del municipi

La segona part consistirà en respondre, durant un temps màxim de 30
minuts, una sèrie d’operacions matemàtiques de càlcul senzill, consistent en
sumes, restes, multiplicacions i divisions.
2n. exercici: de caràcter obligatori i eliminatori. es valorarà de 0 a 10
essent necessari obtenir el 50%, una nota de 5, per superar l’exercici i continuar
el procés selectiu.

Prova pràctica a plantejar pel tribunal relacionat amb les tasques pròpies
de la plaça.
Fase de concurs, amb un màxim de 10 punts

Es valorarà:
Experiència professional en treballs de la mateixa categoria o fins al grau
de capatàs: amb un màxim de 6 punts
L’experiència a Administracions públiques es valoraran amb 0’25 punts
per any o fracció superior a semestre de feina.
Les tasques a empreses privades es valoraran amb 0’15 punts per any o
fracció superior a semestre de feina.

L’experiència s’haurà d’acreditar amb certificacions de l’empresa, contractes
o altres elements justificatius. El tribunal podrà requerir la presentació de
documents per aclarir dubtes interpretatius
En cap cas es valorarà més la feina superior si no igual a la de peó, atesa
la plaça convocada.

Formació: màxim 2 punts
- Formació superior a l’exigida, relacionada amb la feina
FP I: 0’5 punts
Per un cicle formatiu de grau mitjà: 1 punt
Cicle formatiu de grau superior: 2 punts

. Coneixements de llengua catalana: l’acreditació d’aquest mèrit només es
podrà realitzar mitjançant la presentació d’algun dels títols, certificats o diplomes
declarats oficials per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears. La puntuació es farà de conformitat amb el següent barem:

Certificat B: 0’25 punts
Certificat C: 0’5 punts
Certificat D: 1 punt

No s’acumularan, només es valorarà el superior.
Carnet de conduir B, es valorarà amb 1 punts
Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant documentació a presentar conjuntament
amb la instància.’

Pollença, 14 de juny de 2011

El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia

Alternativa per Pollença

Re: Comunicació i transparència llevant plens?

Alternativa per Pollença | 23/06/2011, 08:25

Propiedad y Consistorio aportan versiones totalmente opuestas de la historia del camino de Ternelles
Los dueños sostienen que la ruta dejó de ser pública cuando el Estado subastó el Castell del Rei en 1811 - El Consistorio recuerda que el sendero ya servía de acceso al mar y a otras propiedades antes de esa fecha

www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/06/23/propiedad-consistorio-aportan-versiones-totalmente-opuestas-historia-camino-ternelles/680870.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb