URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Public o privat

Alternativa | 12 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Explicava Julio Anguita en una conferència recent que a partir dels anys 90, amb els governs de Felipe González i després amb els de Jose Maria Aznar es va crear a Espanya una corrent mediàtica contraria al sector públic. Això va servir per afavorir un procés de privatització del sector públic que donava beneficis a l’estat ( Tabacalera, Telefonica, Argentaria...) Aquests sectors s’han venut a capital estranger que ara guanya beneficis amb ells.

  Ara volen vendre el poc que queda com son els aeroports o les loteries nacionals. Aquestes empreses que abans donaven els beneficis a l’ Estat ara ho fan als inversors estrangers.  També posava aquest exemple: Imagineu que guanyeu 100 euros al més però en gasten 120. Com que no trobau la manera de guanyar més diners i tampoc de reduir la despesa,  cada més s’acumula una deute de 20  euros. Aquí ,teniu una genial idea, per pagar la deute vendreu el llit i decidiu dormir en una manta, al següent més decidiu vendre la taula del menjador, després el mobles de la cuina i així fins a quedar-vos sense res més que la deute de 20 euros cada més. Això és el que ha succeït a l’estat Espanyols amb els governs de PSOE i PP, i a la majoria de Comunitats i Ajuntaments del país.

   A nivell municipal també s’ha defensat la idea de que lo públic és equivalent a ineficaç i poc rendible, de que els funcionaris són incapaços de donar un bon rendiment. Això ha estat una excusa perfecte per privatitzar tot una sèrie de serveis públic que ha suposat una pèrdua de qualitat de les condicions laborals dels treballadors però no una millora de la qualitat dels serveis als ciutadans. La idea de que la solució al mal funcionament de certes empreses públiques és la seva privatització és com a mínim simplista, sobretot si una vegada s’ha produït aquesta fallen els mecanismes de control. El que s’ha de fer és treballar per millorar la gestió d’aquestes empreses i fer-les funcionar correctament.

A Pollença ara mateix tenim l’oportunitat d’aplicar una bona gestió pública a dos àmbits que darrerament han donat problemes. Una és la gestió de les platges, des de Alternativa hem apostat repetidament que la millor solució és donar la gestió a Emser.

L’altre és la gestió de les piscines Municipals on la relació amb l’empresa que la gestiona està viciada des del començament, és evident que aquest és un tema complicat degut a que els problemes estructurals de la piscina fan que difícilment pugui ser rentable.  La nostra proposta a llarg termini seria la d’integrar la gestió de les piscines dins una Empresa Municipal d’ Esports que gestiones totes les activitats instal·lacions municipals esportives. El sistema actual és el de donar a concurs les activitats a empreses privades, això entre altres coses es tradueix en conflictes d’interessos entre les diferents empreses. Creiem que seria molt més fàcil de coordinar fer-ho a partir d’una empresa municipal, que a més podria ajudar a donar sortida a alguns dels professionals de l’àmbit esportiu que surten dels cicles formatius. És evident que això exigeix una esforç d’inversió inicial complicat ara per ara però a llarg plaç hi sortiríem guanyant.

En definitiva, tot i que actualment les corrents dels mitjans de comunicació són totalment contraries a invertir en el sector públic, nosaltres apostam per ell, sempre que es gestioni correctament i de forma transparent (tot el contrari del que s’ha fet fins ara amb moltes empreses públiques que han servit per crear llocs de feina ficticis i pagar els serveis prestats als partits).

Al blog dempeus per la salut pública

 

Comentaris

jrv

Turgut-Pepe

jrv | 13/09/2011, 20:00

Amb una "bona" publicitat, propaganda, etc. és pot vendrer el que vulguis, i fer-te creura que els bancs de l'esglesia ballen, per utilitzar expressions mallorquines. El lema, la capçalera de "La Codorniz", revista heròica satírica de temps de Franco era:" Donde no hay publicidad, resplandece la verdad": Concretament, la empresa Nestlé ven l'aigua mes xareca de tot el mercat, jo fins i tot hi he trobat clor, com a l'aigua de l'aixeta i el seu gust, per els que no tenen el paladar enratjolat, és pèsim, les seves condicions químiques, fatals...Però amb una potent i continua campanya publicitaria, i vinguent l'empressa d'un pais tan calmat i civilitzat com Suiza, pareix bona i tot...
Referent als serveis públics en règim de concessió, la reflexió, fruit de la experiència personal és: si un organisme públic no és capaç de gestionar (sigui perque no li dona la gana, o perque els ciutadans voten polítics ineptes, o corruptes, o les dues coses) una cosa TAN SENZILLA com un subministrament d'aigua, o clavegueram, o recollida de fems...o pintar unes persianes, Com podra controlar aquests mateixos serveis si ho "gestiona", es a dir, en treu guany , una entitat privada, que el primer que farà sera amagar-li dades a l'organisme públic, enganyar-lo, vendrer-li fum?
I no ataco l'empresa privada, que involuntariament, i a vegades voluntariament, cert que crea riquessa. Però hi ha àmbits que no és poden deixar a l'abast de la manipulació de la cobdicia, pot sortir foradat.

Pepe

Re: Public o privat

Pepe | 13/09/2011, 19:20

El pitjor sense dubte és quan una empresa privada té un monopoli; les línies de telefònica, GESA-ENDESA, TIRME...

turgut

Re: Public o privat

turgut | 12/09/2011, 18:58

Jo crec que en el punt mig hi ha la bona mesura. Per una banda, si no hi ha empreses privades no hi ha feina ni publica ni privada, l'atur se dispara, l'estat no te ingresos per pagar els serveis i s'entra en un cercle vicios. Per l'altra banda els serveis basics d'acces universal no podem ser privatitzats sense mes. De vegades pero feim servir arguments erronis contra la privatitzacio. Una cosa es la privatitzacio com a venda d'una empresa publica, i l'altra es la concessio d'un servei a una empresa privada. Es ben diferent, en el segon cas cedeixes la gestio. No se pot ficar tot en el mateix sac.
Aques exemple dels mobles omet, però, que el comprador dels mobles m'abonara periodicament una quantitat, en forma d'impostos, taxes, etc,... Si el que he venut es el llit malament, perque no podre dormir per molt que me pagui. Pero si venc el moble del raco que no emplei per res, pot ser un bon negoci. Tot public es un desastre (tenim exemples als antics paisos comunistes), tot privat no fa bona pinta tampoc (la crisi actual per la recerca de beneficis sense mesura). S'ha de cercar l'equilibri.

Garci

Re: Public o privat

Garci | 12/09/2011, 17:41

Ahir vaig veure un documental que es deia "Nosotros alimentamos al mundo". En ell hi sortia el màxim responsable de la multinacional Nestlé. Parlant de l'aigua mundial per a consum humà ell va dir: hi ha dues opcions: els extremistes, com les ONG, propugnen que l'aigua ha de ser gratuita i d'accés per a tothom, però no son més que extremistes. Per altre banda, la gent normal sap que el millor és privatitzar-la, privatitzar-ho tot, perquè així la gent quan paga s'adona del valor de les coses. Imaginau fins a quin punt es pot ser cínic?

Els serveis privatitzats no fan més que ser objectes de consum sobre els que especular per treure'n cada dia més diners: és igual el client, és igual el treballador, el medi ambient, l'entorn social... l'únic important és treure'n beneficis (i com més millor).

Alternativa per Pollença

Dissabte al BOIB

Alternativa per Pollença | 12/09/2011, 07:38

Num. 18388
ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA DELS PLECS DE CONDICIONS
DE ‘CONSTRUCCIÓ I ADEQUACIÓ DE LA PLANTA PIS DE L’EDIFICI
MUNICIPAL DEL CARRER SANT DOMINGO’ I CONVOCATÒRIA
SIMULTÀNIA DE LICITACIÓ DE L’OBRA
Aprovat per resolució de Batlia de dia 2 de setembre de 2011 el plec de
condicions econòmiques administratives que ha de regir la contractació de l’obra
relativa al projecte Construcció i adequació de la planta pis de l’edifici
municipal del carrer Sant Domingo (centre de dia i residència) s’exposa al
públic per un termini de cinc dies naturals a comptar a partir del dia següent a
l’anunci d’aquest edicte en el BOIB per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació, si bé condicionat al que disposa
l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Pollença
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c) Núm. d’expedient: 14/2010/11 FEOSL
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Construcció i Adequació de la planta pis de l’edifici municipal
ubicat al carrer Sant Domingo (centre de dia/residència)
b) Lloc d’execució: carrer de Sant Domingo, núm. 4 de Pollença
c) Termini d’execució: 16 setmanes.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació:
Import IVA exclòs: 313.311,95 €
IVA (18%): 56.396,15 €
Import total IVA inclòs: 369.708,10 €
5. Garanties:
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6. Obtenció de documentació:
Perfil del contractant: www.ajpollenca.net
7. Obtenció d’informació:
a) Entitat: Ajuntament de Pollença.
b) Domicili: Calvari, 2
c) Localitat i codi postal: Pollença – 07460
d) Telèfon: 971 530 108
e) Fax: 971 531 152
f) Perfil del contractant: www.ajpollenca.net
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per
la presentació d’ofertes.
8. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB), en el Registre General (de 9:00 a 14:00 hores). Si l’últim dia de l’esmentat
termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: La prevista en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Pollença – planta 1ª
Domicili: carrer Calvari, 2
Localitat i codi postal: Pollença 07460
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Pollença
b) Domicili: carrer Calvari, 2
c) Localitat: Pollença
e) Data i hora: El segon dia hàbil següent a les 12:00 hores, en sessió no
pública. Si el dia de la qualificació de la documentació coincideix amb dissabte,
es traslladarà al primer dia hàbil següent.
10. Criteris d’adjudicació:
Criteri Ponderació
1. Millora en l’execució projecte 55 punts
2. Millora termini execució 25 punts
3. Oferta econòmica 15 punts
4. Generació llocs de feina 5 punts
11. Despeses d’anuncis
Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació,
així com la resta d’anuncis inherents a la formalització del contracte, fins
un màxim de 1.500 €.

Pollença, 2 de setembre de 2011.
EL BATLE, Bartomeu Cifre Ochogavía.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb