URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ple ordinari de setembre

Alternativa | 28 Setembre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Convocada la sessió ordinària de l’Ajuntament, Ple a celebrar demà dijous, dia 29 de setembre de 2011, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial. Al mateix els grups de l'oposició presentam tres mocions de manera conjunta. 

 

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada dia 7 de juliol de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada dia 28 de juliol de 2011

3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2011

S’han resolt els dubtes que teniem respecte al pressupost, just queden una partida de reparacions de estacions de TV,però no als dubtes que teniam respecte a la plantilla. Ara la nostra major preocupació és el pressupost del 2012 i la situació a la que es troben els treballadors d’ EMSER “el banc de l’Ajuntament”

4.- Aprovació si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres a incloure en el POS 2012

Hi ha dos projectes, un pla de millorar els accessos a la rodona del del gall des de Cecili Metel (solucionant el que es va denunciar a la forografia guanyadora del darrer concurs Urxella) i la reparació i embelliment de la zona del calvari. El primer projecte ens sembla més que necessari el segon és més discutible. El que no ens han agradat són les formes; l’equip de govern hauria d’haver cercat més participació i consens en aquests projectes.

5.- Ratificació del decret de Batlia núm 588 de dia 9 d’agost de 2011

Tornem tenir un plet per la taxa de fems de 2008 d’un negoci, nomenament de misser i procurador 

6.- Ratificació del decret de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011

Nomenament de misser i procurador per un plet amb un habitatge del carrer Creus

7.- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a l’aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença.

Tots els grups de l’oposició demanam  incloure dins el catàleg de béns municipals, el catàleg de camins del municipi i resoldre els camins amb expedients d’investigació oberts.

8.- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la sol·licitud al Consell de Mallorca de modificació del reglament de cooperació municipal del Pla d’Obres i Serveis.

Tots els grups de l’oposició demanam  canvis al Pla d’Obres i serveis per ajudar al manteniment, rehabilitació o reforma d’infraestructures bàsics.

9.-  Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al Festival Internacional de Música de Pollença

Proposem que segueixin les ajudes pel Festival per part del Govern  i la seva implicació en futures edicions.

10.- Moció presentada pels grups municipals de Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al català com requisit d’accés a la funció pública.

Consideram imprescindible que el coneixement del català sigui un requisit per accedir a l’Administració a les Illes Balears.

11.- Designació de representant municipal de l’obreria del Puig

L’Equip de Govern proposa “Na maria de la SEAT”

12.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de l’obra “Passarel.la per als vianants a la cra. MA220 per accés al poliesportiu” inclosa en el Pla Plurianual d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014

El Batle proposa mantenir les obres que s’han de fer a l’aparcament al costat del poliesportiu però canviar el pont elevat per travessar la carretera per comunicar el poble, el poliesportiu i el cementeri,per reparar Ca’n Llobera, reparar teulada que ha passat per ull, circuits elèctrics, tubs d’aigua, reparacions en general i posar un ascensor per les barreres arquitectòniques. Com hem dit al punt quatre les formes per plantejar aquest canvi no han estat correctes.

 

13.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al Port de Pollença i de l’ordenança reguladora de preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença.

En cap cas aquestes taxes han d’evitar que una persona pugui participar d’aquests projectes.

14.- Propostes / Mocions d’urgència

Per part de l’equip de Govern podria anar el nomenament de Misser i procurador per l’expropiació del terrenys darrera el centre cultural.

 

II – PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de comptes de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Com diu el cartel de Brieva podem triar.

 

Comentaris

jrv

Paco

jrv | 01/10/2011, 08:00

Ben d'acord amb tu, Paco. Si ho tenim, s'ha d'aprofitar, o s'ha de vendrer, la primera opcció crec mas convenient.
I no crec que calguin molts doblers per fer això que dius i ajudar a donar vida al centre de Pollença, crec que tots hi sortiriem guanyant. I no vull menynprear la questió del pont al poliesportiu.
Si volem contribuir a donar vida al municipi, a fer-lo amb mes qualitat de vida pels que hi vivim, i mes atractiu pels visitants, per aquest turisme integrament de mes qüalitat del que tot hom parla, cal revitalitzar els nuclis urbans, obrir novament camins pels caminants, pel ciclistes....No cal romper´se el cap per veurer-ho.

Paco

Re: Ple ordinari de setembre

Paco | 29/09/2011, 22:16

ya se que ahora no hay dinero, pero ...
can llobera tiene una ubicacion envidiable, y deberia convertise en el centro cultural que el otro no consigue ser: las exposiciones tendrian mas visitantes, tambien las conferencias, se suprimirian las barreras arquitectonicas, penosas en el centro cultural actual, el patio da para hacer actos al aire libre, o se podrian hacer en la plaza vella, con solo salir al portal en las noches de verano, cuando cientos de turistas cenan en la plaza mayor, que terminara sembrada totalmente de sillas, y despues dan una vuelta por las callejuelas del pueblo y se encontrarian con un espacio cultural abierto hasta las doce de la noche
podria estar bien ...
y en el actual centro cultural se podria ampliar la escuela de musica, que necesita mas espacio y de momento no se trasladara al faraonico auditorium
pero claro, ahora no estan las cosas para fantasear

jrv

Can Llobera

jrv | 29/09/2011, 16:58

Els 250 milions, suposo que son de cost( Amb els impostos). En tot cas , no se si és el real, o el de radio macuto.
Els propietaris deien que en demanaven 300 milions, al manco inicialment.
En tot cas, son els tipics "negocis" que sol fer l'Ajuntament, si hagués pagat mes del que calia.

Joana B.

Can Llobera

Joana B. | 29/09/2011, 15:40

Can Llobera ha estat la pitjor compra que ha fet aquest adjuntament, no hi havia cap necessitat de comprar. Tal volta si hagi estat el millor negoci que hagi fet qualcú mai.
Una compra raonable jrv? No estimat, una pifia i de les grosses. Una cosa que mai he entes: la inmobiliaria Mallorca Rústica (de Pollença) tenia a la venda aquesta casa per 200 milions (de pesetes) comisió incluida i preu de venda negociable, negociable a la baixa senten, no a l'alça. Que curiós que el preu de venda fos diferent a l'alça...
Per cert, algú de l'ajuntament va solicitar una taxació de la casa antes de comprar? Si no és així, apaga i vamonos. Si la taxasió existeix en vull una còpia

jrv

Can Llobera.

jrv | 29/09/2011, 12:31

La compra de Can Llobera crec que fou una compra raonable, fins i tot econòmicament al seu moment, i tenir un espai així al centre de Pollença me sembla que és possitiu. Al mateix temps que és va comprar, hi havia dos possibles compradors: un hoteler del Port, i un alemany, que oferien mes o manco el mateix. Pens que si s'ha comprat, s'ha de consevar, fins i tot si la darrera finalitat és tornar-ho vendrer. Al manco en aquest cas, el bé immoble hi és, les "ajudes", subvencions otorgades a vegades molt alegrement, son irrecuperables. Una altre cosa és també que el batlle pegui pel dret, els altres 16 regidors/es també representen al poble, i sels ha de consultar.

Garci

Re: Ple ordinari de setembre

Garci | 29/09/2011, 12:13

Benvolgut Pep, la fàbrica s'hauria d'expropiar (no comprar) per a que no caigui o obligar als propietaris a cuidar-la. Les dues coses venen marcades a la llei. Una cosa és protegir la destrucció del patrimoni i una altre comprar una casa al mig de Pollença perquè sí.

Pep

Re: Ple ordinari de setembre

Pep | 29/09/2011, 11:50

Cuando no se compra un bien con interes patrimonial es una putada( can Morato) y cuando se compra (Can LLobera) es una irresponsabilidad. Mas seriedad

Pepe

Re: Ple ordinari de setembre

Pepe | 29/09/2011, 10:23

Respecte a Can Llobera pens que el preu va ser elevat, simplement per què es va comprar sense saber quina finalitat se li podia donar i a dia d'avui continuam pagant un edifici que pràcticament no s'ha utilitzat i amb el que no es sap molt bé que es pot fer.
Aquesta política de comprar i fer sense planificació és una de les causes de l'actual desastre de la caixa municipal.

Pepe

Re: Ple ordinari de setembre

Pepe | 29/09/2011, 10:10

Buenos días Paco.

Al punto 6, si no voy equivocado si que ha habido ya alguna sentencia contraria al Ayuntamiento.

punto 11, el representante lo propone el equip de gobierno, en este caso está claro que el PP, con su criterio y se votará en el pleno.

punto 14, esta expropiación viene del PGOU,igual que hay otras que el Ayuntamiento no ha realizado todavía. Sería un caso similar al de la casa que había en Cecilio Metelo. Esta es otra de las espadas de Damocles del Ayuntamiento, ya que no hay dinero para realizar las expropiaciones que preveía el PGOU.

Paco

Re: Ple ordinari de setembre

Paco | 29/09/2011, 09:32

can llobera se compro por 250 millones de 2005, a pagar en diez anualidades de igual importe, y sin intereses
eso en 2005, cuando los precios estaban por las nubes
teniendo en cuenta como estaban las cosas en aquel tiermpo, el precio para la administracion fue muy bueno
corregidme si no es correcto, gracias

Paco

Re: Ple ordinari de setembre

Paco | 29/09/2011, 08:20

gracias, miguel, pero mi interes iba algo mas alla de los tecnicismos:
punto 6, queria saber si se trataba de una casa sobre la que ya habian recaido diferentes sentencias sobre su legalidad
punto 11, queria saber con que criterios y por quien, o a propuesta de quien, se eligen estos representantes
punto 14, queria saber a que viene esta expropiacion, coste, motivo, finalidad, financiacion, ...
gracias

Paco

Re: Ple ordinari de setembre

Paco | 29/09/2011, 08:17

gracias, miguel, pero mi interes iba algo mas alla de los tecnicismos:
punto 6, queria saber si se trataba de una casa sobre la que ya habian recaido diferentes sentencias sobre su legalidad
punto 11, queria saber con que criterios y por quien, o a propuesta de quien, se eligen estos representantes
punto 14, queria saber a que viene esta expropiacion, coste, motivo, finalidad, financiacion, ...
gracias

Margalida

CAN LLOBERA

Margalida | 29/09/2011, 07:18

La compra de Can Llobera va esser si més no sospitosa, un capricho, un negoci per algu. Com exemple del que dic el preu de compra, més elevat del que oferia algun venedor inmobiliari d'aquest poble.
I la pregunta és: que l'hem de fotre a Can Llobera? No hi ha coses molt més prioritaris en aquest poble? Tal vegada estaria bé vendre aquest edifici o llogarlo, l'ajuntament hi trauria profit i l'edifici i la zona també.
Respecte al pont per creuar la carretera per anar al poliesportiu ja és ben hora que es posi en marxa després de tans anys d'espera.

Miquel Sánchez

Re: Ple ordinari de setembre

Miquel Sánchez | 29/09/2011, 05:31

Vamos a ver Paco.

Punto 6. Se nombra letrado y procurador. Parece ser que se empleo un documento falso para conseguir una licencia de obra, y ahora se pretende anular, este asunto ya viene de bastante atrás.

Punto 11. Siempre ha habido un representante municipal en esta asociación y el que hay actualmente ha renunciado y hay que nombrar uno nuevo.

Punto 14. El abogado que nosmalmente lleva los pleitos del ayuntamiento no puede hacerse cargo de la expropiación de la zona trasera de la actual casa de cultura y se nombra un substituto.

Todas son mociones técnicas, nada a destacar.

Gracias por tu interés

Paco

Re: Ple ordinari de setembre

Paco | 28/09/2011, 21:29

podeis explicar algo mas de los puntos 6, 11 y 14?
gracias

LLorenç

Can Llobera

LLorenç | 28/09/2011, 20:05

I en Picarol no havia arreglat la teulada despres de la caiguda del pi?

De que ens ha servit tenir un director general de patrimoni pollensi?

Alternativa per Pollença

Re: Ple ordinari de setembre

Alternativa per Pollença | 28/09/2011, 17:58

Al BOIB d'avui el Govern publica el decret pel qual no contractaran interins (per tant, no cobriran baixes, malalties, jubilacions o defuncions de metges,mestres, infermers...) i, a la vegada, publica el nomenament de tres eventuals més (càrrecs polítics, és a dir, assessors). I ja en van 54 sense comptar directors generals, secretaris generals, gerents.... Quan en Bauzá deia que crearia llocs de feina es referia als seus.
Enhorabona als senyors "premiats" i ànims als interins.
www.caib.es/boib/interior.do?lang=ca&p_numero=2011145

Hierbas tunel... de Sóller.

El que ens espera?

Hierbas tunel... de Sóller. | 28/09/2011, 17:29

EL RAP DE LA ESPE Y LA EDUCACION
EL RAP DE LA ESPE

Oye, muchacho, si no quieres estudiar,
Esperanza Aguirre te va a ayudar.
¿Pa qué quieres estudiar el románico,
si tú lo que quieres es ser mecánico?

Oye, muchacha, si no quieres estudiar,
Esperanza Aguirre te va a ayudar.
¿Pa qué quieres estudiar la biosfera,
si tú lo que quieres es ser peluquera?

Si has nacido en un barrio obrero,
a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta,
a ti estudiar no te hace falta.

Oye, muchacho, si no quieres estudiar,
Esperanza Aguirre te va a ayudar.
¿Pa qué estudiar historia o lengua española,
si la vida l'has pasao en una chabola?

Oye, muchacha, si no quieres estudiar,
Esperanza Aguirre te va a ayudar.
¿Pa qué quieres saber la vida de la abeja,
si vas a ser "chacha" en La Moraleja?

Para qué quieres un poco de cultura,
si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar,
menos pasta Espe se tiene que gastar.

Si eres inmigrante y vienes en patera,
sólo te queda currar en la era.
Ponerte a estudiar es tiempo perdido;
vas a currar en los plásticos del Ejido.

Oye, muchacho, si eres gitano
¿a ti qué te importa el imperio Romano?
¿Pa qué te interesa lo que pasó en Creta,
pa ir con tu "pare en la fregoneta"?

Si has nacido en un barrio obrero,
a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta,
a ti estudiar no te hace falta.

Oye, muchacho, si no quieres estudiar,
Esperanza Aguirre te va a ayudar.
¿Para qué quieres estudiar a los Borbones,
si vas por las calles cogiendo cartones?

Oye, muchacha, si no quieres estudiar,
Esperanza Aguirre te va a ayudar.
¿Pa qué te sirve estudiar a Murillo,
pa vender bragas en el mercadillo?

¿Para qué quieres conocer a Larra,
si vas a ir recogiendo chatarra?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar,
Menos pasta Espe se tiene que gastar.

Si has nacido en un barrio obrero,
a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta,
a ti estudiar no te hace falta.

Alternativa per Pollença

Re: Ple ordinari de setembre

Alternativa per Pollença | 28/09/2011, 16:47

Més de 50 municipis a Espanya han estat declarats lliures de circs amb animals. A Pollença el vam intentar a la legislatura passada, sense éxit... el tornarem a intentar al ple d'octubre.

Alternativa per Pollença

Re: Ple ordinari de setembre

Alternativa per Pollença | 28/09/2011, 13:55

Avui a Mallorca Confidencial.
Pimeco aporta soluciones a la desaparición del 15% del comercio de Pollença
h
ttp://mallorcaconfidencial.com/20110928_64272-pimeco-aporta-soluciones-a-la-desaparicion-del-15-del-comercio-de-pollenca.html

Alternativa per Pollença

Re: Ple ordinari de setembre

Alternativa per Pollença | 28/09/2011, 13:53

Ahir al Balears
h
ttp://dbalears.cat/noticia/permalink/slug/el-casal-de-can-llobera-de-pollen-a-perd-part-de-la-teulada

El casal de Can Llobera de Pollença perd part de la teulada
El Consell i l’Ajuntament l’adquiriren el 2005 per fer-hi un centre cultural que no ha funcionat mai

Pepe

Re: Ple ordinari de setembre

Pepe | 28/09/2011, 10:15

El tema de les inversions del POS s'hauria d'haver dialogat i consensuat com mínim entre els grups polítics.
A l'accés als poliesportius no es fa el pont però si que es posa una solució l'accés.
S'amplia i es poden voreres al accés a la rotonda del gall. Es posaran semàfors als pasos de vianants que ja n'hi ha i es farà una vorera des del pavelló fins al creuer de Joan Mas.

Paco

Re: Ple ordinari de setembre

Paco | 28/09/2011, 07:53

supongo que el tejado de can llobera necesita una reparacion urgente, pero lo demas podria esperar, ya que no hay dinero para otros espacios culturales, tampoco sabremos que hacer alli (o lo sabremos pero no podremos pagarlo)
es una lastima que la solucion a los accesos al polideportivo se postergue una vez mas

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb