URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Junta de govern de 18 d'octubre.

Alternativa | 25 Octubre, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Comentam  el més destacat de la Junta de govern del passat dimarts 18 d'octubre.

Es va donar compte de resolucions d'alcaldia de concessió de deu  llicències i denegació d’un altra . Es va donar compte de la incoació de 8 expedients disciplinaris i sancionadors per infraccions urbanístiques.

Vist l’expedient disciplinari incoat a un policia local per falta greu, atesa la condemna  per una falta de lesions (no anava de policia i els fets van a ser a Palma), vam acordar la suspensió de funcions i pèrdua de remuneracions per tres mesos.

Vam aprovar la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació  relatives al projecte de construcció i adequació de la planta pis del Centre de dia. L’empresa que ha obtingut la major puntuació ha estat “Construcciones Llabrés Feliu SLU” per un import total de 332.730,78 € (IVA inclòs) i la millora d’una reducció en 8 setmanes respecte el termini d’execució inicialment previst. Ofertant un termini d’execució de vuit setmanes.

Vam aprovar la modificació del contracte de serveis de treballs de medi ambient. El contracte del tècnic de medi ambient es va modificar a final de la legislatura passada (3/05/11); es va prorrogar un any a mitja jornada. Aquella modificació va ser substancial i es va realitzar sense cap tipus d’informe per part de la TAG. Ara ens hem trobat amb nombroses feines que necessiten un tècnic de medi ambient a jornada completa (platges, poda, ocupació de la via pública...) i hem considerat d’interès general tornar al tècnic de medi ambient al 100% de dedicació.

Vam desestimar el contracte dels serveis informàtics ja que s’havia comés una irregularitat al procediment d’adjudicació i és que es emetre, informe respecte els criteris subjectius i objectius de manera conjunta i la proposta de la Mesa de Contractació es va fer en base a l’empat que assenyalava un informe extern, sense que consti la classificació de les propostes amb valors decreixents.

Vam renunciar a comprar cap de les obres presentades al Certament Internacional d’Arts Plàstiques i Art Jove atesa la situació financera de l’Ajuntament.

Vam incoar expedient administratiu per tal d’efectuar la numeració continua de les urbanitzacions del municipi. Un prec que havia fet UMP i que haviem presentat conjuntament tots els partits de l’oposició.

 Alfons López a Público

Comentaris

Pepe

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

Pepe | 26/10/2011, 16:06

Ja no deman que aporteu alguna cosa positiva o que parleu del que anam publicant... però tal vegada estaria bé criticar amb arguments i no amb insults. De totes maneres es donaré una vegada més una dada objectiva respecte al teu comentari
"t'han untat"; Ara al formar part de la Junta de Govern faig més feina i amb més responsabilitat pel mateix sou de regidor a l'oposició, 400 euros, dels quals em quedo 105 euros.

Miquel C.

A pepe

Miquel C. | 26/10/2011, 15:51

Pepe, ets un poc giracamises i una mica embullador, no creus???
Ja t'han untat? Com canvia la cosa, eh??

Tomeu

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

Tomeu | 25/10/2011, 21:55

Por fin el presidente de Convergencia ha reconocido que la situación del Ayuntamiento era catastrófica. única razón que justificaría los "contratos orales" entre Michel y Duva.

Joan C

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

Joan C | 25/10/2011, 21:45

Es veu que hi ha gent que no ha assimilat els resultats electoral i el fet de que els seus ja no poden fer i desfer i no els hi va massa estar a l'oposició. Nosaltres ho tenim clar sempre hi hem estat per fer propostes i per denunciar les coses mal fetes.

Pepe

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

Pepe | 25/10/2011, 20:43

Un altre, no cal faltar. Efectivament és el batle el que tria els membres de la Junta de Govern i les raons que va donar (pots demanar l'enregistrament a la ràdio municipal) és que eram el tercer partit més votat, i que valorava el que havien dit els ciutadans a la urna.
Del govern no puc dimitir per que no formo part.

De res

Un altre

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

Un altre | 25/10/2011, 20:28

Pepe no diguis begenades! Estas a la comissio de govern perque el batle del PP t'ha anomenat, ell pot elegir! I tu has acceptar estar-hi amb el Pp i la lliga, no perque siguis la llista de l'oposicio mes votada. La comissio de govern l'anomena el batle.No te auto justifiquis. De totes formes tu tambe podries respondre si dimitiras del govern, si el PP torna a deixar urbantzar cala carbo, o el vilar, o si intenten que formentor no hagi de pagar el 15% de aprofitament mig a l'ajuntament. Gracies

Pepe

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

Pepe | 25/10/2011, 20:19

Alternativa per Pollença a la Junta de Govern per ser el partit més votat de l'oposició.
No s'ha pujat cap taxa de fems, l'equip de govern fa una proposta inicial. És absurd donat per fet una cosa que aquest dijous que s'ha de debatira i votara.
Alternativa votarà el que va decidir la seva assemblea el passat divendres i el dijous el podreu escoltar.

Alternativa per Pollença

Una bona notícia.

Alternativa per Pollença | 25/10/2011, 20:11

Avui l'ajuntament ha entrat la demanda d'apel·lació sobre la primera sentència de Ternelles als jutjats d'inca.

castelao

Contractes orals.

castelao | 25/10/2011, 19:59

Es de suposar que l'expressat a l'article 97.i., en que autoritza excepcionalment a les administracions a efectuar contractes verbals en casos de catàstrofe pública(que suposo que posteriorment s'han de formalitzar per escrit!) no se va aprofitar auto- considerant que l'anterior equip de govern era un dessastre?

Aina

Pel record de jc a urxela

Aina | 25/10/2011, 19:58

ht
tp://alternativa.balearweb.net/post/19215

Aia

Jcc obri els ulls

Aia | 25/10/2011, 19:56

Q punyetes dius jcc? si vosaltres desde que hi ha la lliga i mes concretament na malena ni piulau, nomes deis amen!
aixo qualsevol q segueix la politica ja ho ha detectat, i porque et penses que alternativa ha estat l'unic partit de l'oposicio convidat a formar part lla junta de gobern?
Obri els uls
Que ni han piulat sobre la pujada d'impots al petit comerc i la devallada als supers

Joan C

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

Joan C | 25/10/2011, 19:55

Aina tal vegada valdria la pena esperar el proper ple a veure que deim per criticar. Això de criticar tot el que no deim és una mica absurd, no trobes?

Aina c

Pujada d'impots

Aina c | 25/10/2011, 19:47

I ara, que no en direu res ni recollireu firmes de la pujada d'impots al petit comerc?

Alternativa per Pollença

Avui al BOIB

Alternativa per Pollença | 25/10/2011, 16:33

Num. 21586
Adjudicació del conseller executiu d’Urbanisme i Territori del
Consell de Mallorca del projecte de reforç del ferm de la carretera
Ma-2210, del p.k. 0,400 fins al 1,900, travessera Port de
Pollença.- MFE (exp.: 08/2011, clau: 10-35.0-RF).
1.- Entitat adjudicatària:
a.- Organisme: Consell de Mallorca.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació
(Secretaria Tècnica del Departament d’Urbanisme i Territori).
c.- Número d’expedient: 8/2011.
d.- Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.conselldemallorca.
net
2.- Objecte del contracte:
a.- Tipus de contracte: obra.
b.- Descripció de l’objecte: reforç del ferm de la carretera Ma-2210, del
p.k. 0,400 fins al 1,900, travessera Port de Pollença.
c.- CPA: 4211
3.- Tramitació i procediment:
a.- Tramitació: ordinària.
b.- Procediment: negociat sense publicitat.
4.- Pressupost base de licitació.
Import IVA exclòs: cent seixanta-cinc mil sis-cents vuitanta-quatre euros
amb setze cèntims (165.684’16 euros).
Import total: cent noranta-cinc mil cinc-cents set euros amb trenta-un cèntims
(195.507,31 euros), IVA inclòs (18%).
5.- Formalització del contracte:
a.- Data d’adjudicació: 14 de setembre de 2011.
b.- Data de formalització del contracte: 16 de setembre de 2011.
c.- Contractista adjudicatari: Construcciones Llabrés Feliu, S.L.U.
d.- Import IVA exclòs: cent quaranta-set mil quatre-cents cinquanta-set
euros amb seixanta-tres cèntims (147.457’63 euros). Import total: cent setantaquatre
mil euros (174.000’00 euros), IVA inclòs (18%).
e.- Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta econòmica que va presentar
l’adjudicatari era la que tenia el preu més baix.
Palma, 17 d’octubre de 2011
El conseller executiu d’Urbanisme i Territori
Mauricio Rovira de Alòs

Pepe

Contractes Orals legals

Pepe | 25/10/2011, 16:18

He llegit al blog de la Punta un comentari del seu president segons el qual diu queda clar que es podia contractar el lloguer de les pistes de Duva sense formalitzar per escrit el contracte, i que és podia fer un acord verbal, sempre que hi hagués un expedient administratiu de despesa. I per això cita dos articles de la llei. Un al que n'hi ha una explicació de que la contractació es pot fer de forma directa i un altre que explica el que ha d'haver a l'expedient del mateix.

Aquests dos articles tenen que veure amb la menor tramitació que suposa un contracte menor respecte a altres i no amb el seu caràcter oral o escrit.
Esper que tot sigui una errada i no intentar embullar més el tema.

L'article 28 de la mateixa llei que cita el president de Convergència és molt clar:

Art 28. Carácter formal de la contratación del sector público
1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 97.1, carácter de emergencia.

Y ese artículo 97.1 dice :
Artículo 97. Tramitación de emergencia
1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

Evidentemente no era el caso.

Igualment tampoc es pot acabar un contracte verbalment.

"Como señaló el TS en su sentencia de 19 de enero de 1990, los contratos administrativos han de formalizarse necesariamente en documento público, ya sea administrativo, ya sea notarial, lo que supone que tampoco su anulación, rescisión, revocación o extinción puede tener lugar en forma oral."

Crec que ja és hora de deixar d'embullar i reconèixer que les coses es van fer malament i ajudar a solucionar el problema

J.C.C.

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

J.C.C. | 25/10/2011, 07:20

Discrepo con lo que dice Paco. Hay seis partidos en la oposición. Sólo tres nos informan con regularidad de lo que hacen y sólo dos se posicionan sobre todos los temas del municipio; Alternativa y PSM.
Si hablamos de caña,de nuevo Alternativa y PSM son los únicos que han "molestado" lo suficiente para que el alcalde les responda a la prensa y al pleno con malas formas.

Alternativa per Pollença

Re: Junta de govern de 18 d'octubre.

Alternativa per Pollença | 25/10/2011, 06:37

Al Diario de Mallorca.

El pleno reduce plazas y la edificabilidad del Formentor
La futura reforma del hotel dispondrá de cuatro camas por debajo de la previsión inicial y 400 metros cuadrados menos de superficie para construir

www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/10/25/pleno-reduce-plazas-edificabilidad-formentor/714511.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb