URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Visca el circ sense animals !

Alternativa | 05 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquesta és la resposta a la carta que ens han fet arribar des del Circo giulio s.l Companyia balear de circ i teatre s.l Asociacion de circos de españa.

Benvolguts,

Tot i que podríem obviar la seva carta, ens decidim a dedicar part del nostre temps a contestar-li i mostrar-li la bondat de les nostres intencions i la validesa dels nostres arguments. Tot això comprenent el seu mal estar i indignació, que no pot ser menys, al ser afectat el seu negoci per la moció presentada i aprovada a Pollença.

1- Recordar-li que la moció ha sigut presentada legítimament i amb un argumentari prou clar. I que ha sigut aprovada amb els vots a favor de 10 dels 17 regidors elegits democràticament a Pollença. És més, cap regidor de cap grup polític hi ha votat en contra.

2- L'assistència dels activistes de AnimaNaturalis, entre altres, al ple és totalment legal ja que els plens dels ajuntaments espanyols són públics i mentre aquests respectin l'ordre públic estan en ple dret d'assistir a la sala.

3- A les fires, cavalls i ramaderia en general no efectuen cap acció antinatural i que pugui ferir la sensibilitat de l’espectador, sinó tot el contrari.

4- Tinguin en compte vostès que tant les competències en cultura com en protecció animal estan cedides pel Govern Espanyol a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que per tant hi ha una base jurídica per tal prohibició.

El que va aprovar el ple de l'Ajuntament de Pollença és aplicar l'article 4 de la Llei 1 / 92 de Protecció Animal que viuen en l'entorn humà que diu:

Article 4.

1. Amb caràcter específic es prohibeix així mateix:
a. L'ús d'animals en festes o espectacles, en què aquests puguin ser objecte de mort, tortura, maltractaments, danys, sofriments, tractaments antinaturals o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador.
b. Els espectacles consistents en baralles de galls, gossos o qualsevol altres animals entre si, amb exemplars d'una altra espècie o amb l'home.
c. La filmació d'escenes amb animals, siguin per a cinema o televisió, que comporti crueltat, maltractament o sofriment, requerirà l'autorització prèvia de l'òrgan competent de la comunitat autònoma. El dany a l'animal serà sempre i en qualsevol cas simulat.

2. Queden excloses, de forma expressa, d'aquesta prohibició:
a. Les curses de braus, sempre que se celebrin en locals denominats places de toros, la construcció sigui de caràcter permanent, i la posada en funcionament sigui anterior a l'entrada en vigor d'aquesta Llei
b. La celebració de competicions de tir de coloms o de guàtlera, sempre que siguin promogudes per societats de tir, sota el control de la respectiva federació, i comptin amb l'autorització de la conselleria competent en matèria de caça. En cap cas es permetran les replaces ni altra pràctica que suposi tirs addicionals als dos que corresponen al competidor.
c. Les festes que s'hagin celebrat de forma ininterrompuda durant cent anys, i sempre que no suposin tortura, lesions o mort de l'animal.
d. Les tirades i els campionats de tir de guàtleres llançades a màquina, sempre que siguin promogudes i controlades per la Federació Balear de Caça i comptin amb l'autorització de la conselleria competent en matèria de caça.
En cap cas, les festes en què els animals puguin ser objecte de maltractaments gaudiran de cap tipus de suport o subvenció d'institucions públiques de les Balears.

3. No es permetrà l'entrada als espectacles a què fa referència l'apartat anterior als menors de setze anys.


Com poden observar la Llei de Protecció Animal no contempla com a excepció espectacles circenses i fins i tot l'aplicació de la mateixa podria prohibir l'entrada als menors de 16 anys.

5- Els arguments que hem expressat durant les últimes setmanes i al plenari mateix son prou clars: els animals que participen del que vosaltres anomenau “l’art més antic del món” (cosa que és dubtosa i que no tendria perquè legitimar-la), sofreixen maltractament en molts sentits. Des del moment en que es desnaturalitza l’hàbitat dels animals, se’ls fan adquirir conductes antinaturals a base de “mà dura” (eufemisme que empram per no usar paraules més dures), se’ls fa viure en condicions dolentes a gàbies, se’ls transporta en camions... Nosaltres creiem sincerament en que els animals han d’estar en llibertat i en els seus hàbitats naturals i socials.

6- Nosaltres, com a representants de la ciutadania elegits democràticament i com a ciutadans, tenim el dret de fer el bé a la nostra comunitat, però també a l’entorn i a la resta d’espècies que comparteixen aquest entorn amb nosaltres.  És deure de tot ésser humà el millorar el món en el que viu i deixar a les generacions futures un món millor. I, sense dubte, un món en el que es respectin els animals i la resta d’espècies, on s’eduqui en el respecte i la diversitat i es rebutgi l’egocentrisme de l’espècie humana, és l’ideal en el que creiem i pel que treballem.

7- De la mateixa manera que es prohibeixen moltes conductes humanes per a protegir als nins, creiem sincerament que cap nin té la necessitat de veure als animals fora dels seu hàbitat natural fent accions antinaturals pel simple fet de crear-nos divertiment. Seria una ensenyança prou dolenta pels nostres fills.

8- Creiem que queda prou clara la nostra postura envers a l’ús d’animals com a divertiment de les persones. Però no està de més respondre-li que té raó, no ens agraden aquests tipus de circs.

9- L’argument econòmic no ens serveix des de que no s’inclou en aquest un caire ètic. Sabem que del negoci del circ amb animals en viuen moltes persones. Però també sabem que és una pràctica que consideram que no és ètica i que per tant no s’ha de produir. De la mateixa manera que som partidaris de la no fabricació d’armament o d’energia nuclear, tot i la quantitat de diners que generen aquestes indústries i les persones que en viuen.

10- Les resolucions del Parlament Europeu no son més que decisions polítiques, com la que hem pres al poble de Pollença (i altres molts pobles del món i d’Europa també). També els controls que puguin fer les autoritats son, en la seva base, decisions polítiques: actuen segons marca la llei de cada lloc. Així, “vetllar pel benestar dels animals” pot voler dir moltes coses. Si es refereix al benestar físic, potser els animals estan sans. Però, pot estar bé un animal al que li obliguen a viure en condicions com les que hem relatat al punt 5?

11- Comenten que hem recolzat a una associació animalista, però no tenen en compte que nosaltres tenim la nostra pròpia voluntat i visió del món. Som prou grandets per decidir quines mocions presentam al plenari i, si coincidim amb algun o altre col·lectiu, podem o no col·laborar. Vostès son lliures de demanar que ens disculpem, de denunciar o fins i tot d’enviar-nos una carta com aquesta. De la mateixa manera que nosaltres som lliures de presentar les mocions que creiem convenients i de pensar que el vostre negoci s’assenta damunt uns nuls principis ètics envers els animals. I, en la defensa dels nostres principis ètics i polítics, no hi cap disculpa ni rectificació.

12- Nosaltres no hem insultat ningú. Senzillament hem aconseguit que a Pollença cap espectacle com els circs amb animals pugui instal·lar-se en sol públic. I, és més, treballarem per a que tampoc puguin instal·lar-se en cap tipus de sol del nostre municipi. I ho hem fet, no en forma d’insult, sinó per la via legal, presentant una moció conjuntament que ha tingut el suport o no rebuig de tots els grups polítics representats a l’Ajuntament. Per tant, la vostra no acceptació de la validesa és absurda ja que és una decisió presa per una corporació municipal amb competències per legislar i prendre decisions dintre del seu territori sempre que no es contradiguin amb el marc legal vigent.

13- Potser es sentin frustrats per no poder seguir amb les seves activitats de forma habitual al nostre municipi. Ho entenem. Però haurien d’entendre vostès que la nostra posició no es basa en un caprici personalista o d’alguns grupets de persones, sinó en les més fermes conviccions ètiques i polítiques d’assegurar el benestar de totes les espècies i éssers vius i d’evitar el sofriment o maltractament innecessari en benefici de l’oci de la raça humana.

Els saludam i els agrairem que facin una reflexió sincera sobre les nostres paraules a fi d’optar per altres modalitats de circ que no comportin l’exibició d’animals salvatges. D’aquesta manera no sols faran una bona obra envers els animals i la natura, sinó que seran molt ben rebuts al nostre poble.

Alternativa per Pollença

 Volem remarcar el nostre suport al circ clàssic, de trapezi, clowns, equilibristes etc. i un reconeixement per la seva manera de fer feina, el circ és il·lusió, màgia, art ... Visca al circ sense animals!

Red Nose

 

 

 

Comentaris

Garci

Re: Visca el circ sense animals !

Garci | 07/11/2011, 13:59

Avui matí al Moll he vist un espectacle al·lucinant: 5 corbs marins caçaven/pescaven llises petites just a la vorera de la mar, on les ones mouen l'arena de la platja (20cm de profunditat)... jo era a 2 metres i veia com botaven les llises i com les caçaven al vol... ha estat increïble i m'he sentit feliç de poder-ho veure. Seria molt trist un dia anar a un circ i veure a un corb marí colcant amb una mini-moto. No trobau?

Miquel Sánchez

Re: Visca el circ sense animals !

Miquel Sánchez | 06/11/2011, 20:08

Ah gràcies per la resposta

Na Groga

A Miquel Sánchez

Na Groga | 06/11/2011, 17:46

Al missatje de dia 05/11/2011 de les 14:07 hi ha la resposta a les teves duptes sobre la possible anulació de la servitud de pas.

ARFV

Re: Visca el circ sense animals !

ARFV | 06/11/2011, 12:43

Na Groga, tens molt bona informació. Pot ser hagués servit al misser de l’Ajuntament.

Pepe

Re: Visca el circ sense animals !

Pepe | 06/11/2011, 11:09

Gràcies per les teves bones aportacions Na Groga.

Avui al DdM
Alternativa rechaza un acuerdo entre Ayuntamiento y Ternelles

www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/11/06/alternativa-rechaza-acuerdo-ayuntamiento-ternelles/717928.html

Na Groga

Camí Vall de Ternelles

Na Groga | 06/11/2011, 10:11

Efectivament jrv aquesta sentència confirma que l'accés al camí de la Vall de Ternelles ha de ser públic per a vianants sense restriccions com a mínim i que s'ha de llevar la barrera petita de l'entrada, que es la senya del camí real històric, com el portellet i barrereta que travessant el torrent dels camps va directe a la Cel·la, com el portell i barrereta que hi ha a la sortida de l'Hort den Fons, etc.
Hem de tenir en compte que el camí real i públic no es l'actual pista forestal, si no el camí que està inclos en ella i que l'ha destruit i suplantat, però el camí hi es i no pot desapereixer.

Na Groga

Camí de la Vall de Ternelles

Na Groga | 06/11/2011, 10:01

Ens hauriem d'avesar a dir camí de la Vall de Ternelles i/o camí de Cala Castell, lloc més allunyat on acaba i a finalitzat sempre, donant servei a tota la vall des de una via central : molins d'aigua, casas i finques de Ternelles, la Cel·la, canal d'aigüa de Cubelles, castell del Rei, finques anomenades genèricament "castells" fins a finalitzar al punt de cala Castell, així com a totes les activitats pròpies que si realitzaven, llenya, fusta, carbó, cals, mines, pesca, etc

jrv

Ternelles

jrv | 05/11/2011, 16:24

Molt aclaratòris aquests comentaris.
Sembla que qui te interés en negociar, és el que vol qualque cosa, i no la te. I Menani SA, la propietat no les te totes si l'Ajuntament recurreix. El que no te l'Ajuntament, és un règim de visites al Castell del Rei, BIC per mes senyes...

Na groga

Servitud

Na groga | 05/11/2011, 15:15

Serà interessant veure com el registrador de la propietat inscriurà la servitut de pas davant la finca del Molí den Cormes ja que la seva inscripció registral diu que llinda "al Este, con tierra de Juan Martorell; Sur y Oeste, con el predio Ternellas; y al Norte, tambien con dicho predio, si bien por el Sur, mediante camino."
Es a dir que entre la finca Ternelles i el Molí den Cormes hi ha un camí que no es de MENANI SA, ja ja ja i ja ballam. Ha veure si el senyor batle voldrà inscriure un dret de pas en un camí públic. Això s'ha de fer mirar

Joan Ramon

Servituds.

Joan Ramon | 05/11/2011, 14:51

Bé, jo entenc que l'Ajuntament hauria de negociar el que consideri la majoria del plenari, però per altre banda, des de les entitats civils s'ha de seguir defensant allo que és de tots, en aquest cas, aquest camí i garantir l'ús públic.

Salut

Na Groga

Cala Castell

Na Groga | 05/11/2011, 14:05

La delimitació del DPMT es va aprovar el 2008 i no el 1998 tal com havia escrit.

Garci

Re: Visca el circ sense animals !

Garci | 05/11/2011, 14:05

No dic que deixi d'existir una llei de costes, sinó que les lleis es fan, desfan i modifiquen al llarg del temps. Amés, la Constitució diu moltíssimes coses que no s'apliquen (on és el dret al treball, la vivenda digna...?). El que s'ha d'aconseguir és la ratificació judicial de que el camí és públic, amb una sentència ferma i que perduri més enllà de la legislació vigent. I ho hem d'aconseguir des del punt de vista que ho creiem i pensam que els nostres arguments son prou sòlids. Només era aixó el que volia comentar. Per la resta, estic totalment d'acord.

Na Groga

Re: Visca el circ sense animals !

Na Groga | 05/11/2011, 14:00

Garci la llei de Costes regula l'article 132 de la Constitució el qual parla de la imprescriptabilitat del domini públic en general, i la mar no pot desapereixer, en tot cas augmentar si això de l'encalantiment segueix.

Públic sí, però parlava de la servitut

Na Groga

Accés Cala Castell

Na Groga | 05/11/2011, 13:50

La servitut d'accés a la mar ve regulada per la Llei de Costes i pel planejament urbanístic que l'estableix, en aquest cas el Pla General d'Urbanisme. El que cal es plasmar en els panells de la xarxa viària del PGOU els itineraris de la servitut tal com ja hi heren en l'aprovació provisional de 1990.
Dub que la servitut es pugui inscriure al registre de la propietat per quan es equiparable al dominí públic maritimo terrestre al qual serveix, hi aquest no es pot inscriure.
En tot cas caldran informes i certificacions del MMA i aquest no podrà deixar inscriure una servitut sobre un accés ja existent segons la delimitació del DPMT aprovat definitivament l'any 1998.

Garci

Re: Visca el circ sense animals !

Garci | 05/11/2011, 13:48

Fins que canviï la llei de costes. Si l'ajuntament va aprovar un catàleg de camins on diu que el camí és públic, el que s'ha de fer és defensar-ho i deixar-se de negociacions innecessàries, perquè negociar una cosa que ja tens, és absurd i innecessari, no?

Na Groga

Accés Cala Castell

Na Groga | 05/11/2011, 13:07

No hi ha que passar pena de res, excepte de la incompetència i covardia que per mala sort tant envolta als elements seudopolítics.

La servitut d'accés a la mar ja es per a l'eternitat per quan es imprescriptible. Ho diu l'article 21.1 de la llei de Costes, així de clar, "Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso."

Pepe

Re: Visca el circ sense animals !

Pepe | 05/11/2011, 11:45

No cal negociar res amb la propietat de Ternelles.
La servitud està protegida per la Llei de Costes i una Sentència del Suprem.
El que cal es llevar la restricció de vint persones al dia.

Alternativa per Pollença

Re: Visca el circ sense animals !

Alternativa per Pollença | 05/11/2011, 11:43

Avui sobre Ternelles.

Diario de Mallorca.
Ayuntamiento y Ternelles negocian un acuerdo para evitar recurrir la sentencia
El alcalde quiere formalizar la servitud de paso por el camino mediante su inclusión en el registro de la propiedad.

www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/11/05/ayuntamiento-ternelles-negocian-acuerdo-evitar-recurrir-sentencia/717642.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb