URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

No cal negociar res

Alternativa | 07 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

El dijous els nostres dos regidors van anar a la xerrada que va organtizar la Plataforma Pro camins Públics i Oberts  on Jaume Cerdà va explicar alguns dels punts de la sentència sobre el camí de Ternelles. Entre altres temes va demostrar amb documents escrits i visuals que és totalment incert, com va defensar la propietat al judici, que el camí de la vall de Ternelles fos al altre costat del torrent i que hagués desaparegut a principi de segle. El camí real i públic no es l'actual pista forestal, però simplement per que el camí ha estat  destruït i suplantat per aquesta , però el camí hi es. Igualment va demostrar amb fotografies àrees que el  darrer tram del camí públic que arriba a Cala Castell, que no coincideix amb l'actual camí (una errada tècnica que l’Ajuntament ha de corregir), no va desaparèixer a final del segle XIX.


El dissabte el Diario de Mallorca informava de les negociacions entre el batle i la propietat de Ternelles per evitar recórrer la sentència (veure article). Segon la notícia el batle pensa que  l'Ajuntament pot perdre el dret de pas però com molt bé ha explicat "Na Groga" a aquest mateix blog; no n' hi ha que passar pena de res; La servitut d'accés a la mar ve regulada per la Llei de Costes i pel planejament urbanístic que l'estableix, en aquest cas el Pla General d'Urbanisme. La servitut d'accés a la mar ja es per a l'eternitat per quan es imprescriptible. Ho diu l'article 21.1 de la llei de Costes (que hem de recordar regula l'article 132 de la Constitució) així de clar:

"Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso."

 A Alternativa pensam que no n'hi ha res a negociar amb la propietat de Ternelles, i que el que ha de fer l'Ajuntament és defensar als jutjats  el que va aprovar el ple municipal per unanimitat a la passada legislatura (amb el vot de l'actual batle inclòs) i és que el camí de Ternelles és públic. 

A més a més estam cansats de la política de la por que utilitza el senyor batle respecte a aquest tema, com ja hem dit no n'hi ha cap perill de perdre el dret al pas, ja que aquest es troba protegit per la Llei de Costes i per una sentència del Tribunal Suprem. El que cal és llevar la excessiva restricció d'accés a vint persones, que va contra la llei de Costes que parla d'accés lliure i gratuït sense cap restricció. La darrera sentència confirma que l'accés al camí de la Vall de Ternelles ha de ser públic per a vianants sense restriccions  i que s'ha de llevar la barrera petita de l'entrada, que es la senya del camí real històric, com el portellet i barrereta que travessant el torrent dels camps va directe a la Cel·la, com el portell i barrereta que hi ha a la sortida de l'Hort den Fons, etc.

Dimarts tenim una Junta de Portaveus, on assistirà el misser en Miquel Ripoll per parlar del tema. 

Fa uns dies al diari Última Hora en Pedro Aguiló a un lamentable article  semblava que tenia clar que el batle no recorreria la sentència i carregava la responsabilitat amb fotografia inclosa damunt la primera tinent de batle, na Malena Estrany, curiós no.

 

 Sobre el camí públic de Ternelles teniu un bon grapat d'articles a aquest blog, i el següent document algunes de les referències històriques al caràcter públic  del camí;pàgines del catàleg dedicades al camí de Ternelles (document pdf).

Medina en Público denúncia la doctrina del shock que patim.

 

Comentaris

Pepe

Re: No cal negociar res

Pepe | 08/11/2011, 09:25

Gràcies de nou Na Groga.

Na Groga

Més aclariments

Na Groga | 08/11/2011, 08:40

Per a entendrens, una servitut d'ús públic que va al domini públic maritim es podra limitar a l'ús peatonal, excloent el rodat, però no es pot restringir de cap forma per quan aniria en contra dels preceptes legals que la permet i a la qual serveix, per quan "La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será LIBRE, PÚBLICA Y GRATUITA para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley." (article 31.1 de la Llei de Costes)

Na Groga

Més aclariments

Na Groga | 08/11/2011, 08:40

Per a entendrens, una servitut d'ús públic que va al domini públic maritim es podra limitar a l'ús peatonal, excloent el rodat, però no es pot restringir de cap forma per quan aniria en contra dels preceptes legals que la permet i a la qual serveix, per quan "La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será LIBRE, PÚBLICA Y GRATUITA para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley." (article 31.1 de la Llei de Costes)

Pepe

Re: No cal negociar res

Pepe | 08/11/2011, 07:29

Moltes gràcies per la completa aportació que fas Na Groga, avui a les 13:00 tenim la junta de portaveus per parlar del tema.

ARFV

Re: No cal negociar res

ARFV | 07/11/2011, 23:40

Na Groga, ets una màquina. Molt interessants les teves aportacions, esper que hi hagi més capítols.

Na Groga

Servitud de pas

Na Groga | 07/11/2011, 22:41

ACLARACIONS A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM

1- El 18/10/2001 el Tribunal Suprem va fallar sentència sobre les servituts de pas peatonal establertes en l’Aprovació Provisional del PGOU de Pollença en data 11/08/1989 sobre 6 camins que accedien a la costa, (servituts que ja foren imposades en la primera Aprovació Provisional del PGOU en data 31/03/1987). Aquestes servituts foren eliminades del PGOU per la Comissió Provincial d’Urbanisme en data 14/09/1990 en l’acte d’Aprovació Definitiva amb prescripcions del citat PGOU, resolució que fou impugnada per l’Ajuntament de Pollença fins arribar en recurs de cassació al Tribunal Suprem.

2- El fallo fou el següent: -Devolver las actuaciones para que respetando el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Polllença se le adicionen las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo de los bienes afectados por la resolución impugnada.

3- ¿Quins son els “bienes afectados”?

Els 6 camins on s’imposava la servitud de pas peatonal.

4- ¿Quines son “las determinaciones precisas para asegurar el uso público idóneo”?

Ens les indica el punt QUINTO del Fonaments de Dret quan diu “pero ello no supone la íntegra estimación del recurso, pues como hemos referido en el E.I.A. (Evaluació d’Impacte Ambiental) se alude a determinadas limitaciones que serian convenientes en el uso público previsto y que no se encuentran contempladas en la resolución del Ayuntamiento de Pollença.”

5- ¿Quines son les limitacions del E.I.A.?

(Contemplades en el punt TERCERO dels Fonaments de Dret, paràgraf 5). “Esta actuación, que se puede justificar por razones sociales y defender jurídicamente (Ley de Costas 1988) con la conveniencia de facilitar el acceso al ámbito de dominio público marítimo, deberá prever su uso RESTRICTIVAMENTE PEATONAL, quedando AL MARGEN de cualquier tipo de TRANSPORTE MOTORIZADO hasta la costa. Esta medida se justifica por la calificación proteccionista que se propone para la zona por el PGOU y por sus nulas expectativas de desarrollo urbanístico.” (Tot això ve a compte perquè la servitud d’accés que contempla la Llei de Costes es genèricament rodada)

6- ¿Quines son les altres determinacions precises?

(Contemplades en el punt TERCERO dels Fonaments de Dret, paràgraf 5). “La expropiación del viario por parte de la Administración supone la justificación de utilidad pública, la posibilidad de desprivatización de un elemento de especial interés en la ordenación del territorio y la asunción de la competencia de DERECHOS DE CONTROL, CONSERVACIÓN Y MEJORA de dicha infraestructura, convertida ahora en pública.”

7- ¿Qui ha d’addicionar les determinacions precises per a assegurar l’ús públic idoni dels béns afectats?

(Punt QUINTO dels Fonaments de Dret). “La Comunidad Autónoma (ara el Consell), en el CONTROL LEGAL del Plan Aprobado, debe establecer las prescripciones idóneas para preservar los valores ambientales protegibles.”

8- ¿Que vol dir això?

Que el Consell (la Comissió d’Ordenació del Territori) en execució de la Sentència del Tribunal Suprem a més d’anunciar la constitució de les servituts de pas peatonal a d’adicionar les determinacions precises per a assegurar l’ús públic idoni contemplades en l’E.I.A. que siguin legals, PERO NO AFEGIRNE DE NOVES, ja que suposaria una modificació del PGOU i NO SERIA LEGAL. Ho diu varies vegades la Sentència, que només es pot valorar el que hi ha a l’expedient del PGOU, aprovat el 14/09/1990.

9- ¿Que ha fet el CONSELL?

Ha proposta d’una regulació aprovada per l’Ajuntament hi va adicionar:

- Accés per a vianants
- El camí serà de la barrera d’entrada de Ternelles fins al Castell i fins a Cala Castell
- En determinades èpoques de l’any es podrà restringir l’accés al Castell del Rei, quan l’accés a aquesta zona posi en perill la cria del voltor.
- El nombre màxim de visitants serà de 20 persones diàries.
- Etc.

Es a dir res a veure amb el que diu la Sentència del TS, afegint unes prescripcions que suposen una modificació del PGOU i per tant un incompliment manifest de les determinacions de la Sentència.

10- CONCLUSIONS

A) La Sentència no limita el nombre de vianants si no que n’assegura l’ús públic peatonal i en prohibeix la motorització.
B) Per a aconseguir la idoneïtat del bé s’han de assumir les funcions de control (policia), conservació i millora, una vegada s’hagi expropiat la servitud, i d’això el Consell no en diu res.

Ja n’hi ha prou.

Gayrajoy

DEBATE

Gayrajoy | 07/11/2011, 22:25

EN LA TRES .. PELI PORNO "GRATISssss"... ( veréis como terminan dandonos por culoooo)..

En Bosses

Re: No cal negociar res

En Bosses | 07/11/2011, 21:47

La majoria són públics i altres han de tenir servitud d’accés a la mar, tot i que a la pràctica hi pugui haver barrera tancada però això se comença a acabar.

Joan Ramon

Camins

Joan Ramon | 07/11/2011, 21:24

Cala Figuera, a Cala Murta, a Ariant estan inclosos per la mateixa sentència que ternelles d'Octubre del 2001, per tant amb una servitud.
L'Atalaia d'albercuix, Puig de Maria i Camí vell del Far són públics i amb prou documentació per a demostar-ho, de fet tenen documents d'expropiació, liciatació d'obres en alguns casos i en altres fetes per presoners republicans, com és el cas de l'atalaia.
Dels altres, Mina, lasserell consten al cataleg com a camins veinals, per tat considero que públics.
Si vols pegar una ullada a la pàgina del Ajuntament, a la plana de camins, trobaras el catàleg de camins, alla trobaras informació que consider prou interessant.
Salut

cami

Re: No cal negociar res

cami | 07/11/2011, 20:48

Hola quolcu em pot dir si aquests camins (Cala Figuera, a Cala Murta, a Ariant, al Puig de Maria, a l'Atalaia d'Albercuix, al Cami Vell de Formentor, a les Cases de les Dones de Can Salas, a Bona Part de l 'Assarell, a Mina, a les Moles, al CVami vell del Far de Formentor, al Caló) son publics o amb servitut de pas? Es que no ho se! Supos que el del puig de maria es public, la resta no ho se, ho desconec. Gracies!

jrv

Ignorancia

jrv | 07/11/2011, 20:43

Cami, el debat ja ha entrat en terrenys del doi, si no ho ha sigut des de el pricipi. Me retiro

cami

Re: No cal negociar res

cami | 07/11/2011, 20:36

Perdona la meva ignorancia, aquests son camins publics o camins amb servitud de pas?

jrv

Pelicules

jrv | 07/11/2011, 20:23

Ahir vaig anar a Cala Boquer, que està al terme de Pollença, i no he vist cap filferrada ni pared als costats del Cami. Igual me va passar a Cala Figuera, a Cala Murta, a Ariant, al Puig de Maria, a l'Atalaia d'Albercuix, al Cami Vell de Formentor, a les Cases de les Dones de Can Salas, a Bona Part de l 'Assarell, a Mina, a les Moles, al CVami vell del Far de Formentor, al Caló...certament , no te entés...

Joan Ramon

No cal negociar res.

Joan Ramon | 07/11/2011, 20:18

Veig que el tema d’acords amb la propietat de la finca de Ternelles, en la qüestió de pas pel camí ha generat un allau d’opinions, la meva és senzillament que consider que el consistori pot obrir converses en propietat, entitats cíviques... però no pot deixar el recurs tancat, doncs aquest mateix recurs el pot donar un status en unes hipotètiques negociacions, que sinó no li donaran cap status, és a dir, que pot negociar l’Ajuntament si renuncia a recórrer la sentència?
Això per una banda. Per l’altra jo seguesc pensant que es tracta d’un camí públic, tot i respectar la sentència, no la compartesc i per tant penso s'ha de seguir la via judicial, en quan el que diu camí d’anar de sobrats, només puc dir que més que anar de sobrats, el que em fet és defensar el dret de pas que atorgava una sentència al 2001, en quan a una servitud de pas, que fins a l’excursió del 2009 l’Ajuntament tan sols va considerar ni aplicar, si això és anar de sobrats, supós que l’actitud de la propietat deu tenir un qualificatius semblant, com a mínim.
Així doncs, penso que l’Ajuntament ja ha fet la primera passa, és a dir, registrar la demanda de recurs, i vulgui negociar o no, això s’ha de seguir endavant.
Salut

cami

Re: No cal negociar res

cami | 07/11/2011, 18:58

JRV, definitivament no m'has entes o no m'he explicat. Crec que la resta si que m'han entès. Tancat amb rejilla i pared vul dir entre el cami i la finca, com hi estan el 90% de les finques de Pollença. Agafa un cami qualsevol, per exemple el de l'assarell per dir-ne un, i veuras que els propietaris de les finques colindants amb el cami el tanquen amb un metre de pared i rejilla, no es res extrany, només volia dir això. Ara el cami de Ternelles no està tancat en els seus marges dret i esquerra, i això li dona un encant especial perquè dona la sensacio de trobar-se en un espai obert, per això posava "...un camí de Ternelles tancat amb rejilla perdrà bastant l'encant". Ni he parlat de barrar el pas amb pared i filferro ni de barrar l'acces a Cala Castell, ni se quina pelicula t'has montat. I quan dic "sense acces", vull dir sense acces al punt de desti: Castell del rei, la cel·la, etc,... No se perque parles de que son coses absurdes tancar el llindar amb un cami, escolta, totes les finques de Pollença tenen els seus llindars tancats quan llinden amb camins publics. Quan dius el cami vell de cala Castell o el nou, la veritat no sabia que n'hi havia dos. Pero supos que ni el vell ni el nou, simplement el public, aquest seria el que podrien tancar el llindar amb la finca. Perque si n'hi ha dos, quan se declari public supos que en declararan un dels dos.
I el primer que hem de fer quan lluitam per una cosa com per exemple la declaracio de cami public es no anar tant de sobrats. Si anam el jutge dient "aixo es un cami public digui vostè el que digui",... zaca, ido ara ha dit que no.

jrv

Fantasmes

jrv | 07/11/2011, 17:26

Gracies per la "lloança", "Cami", però el comentari teu m'imagino, d'avui a les 11.33 hrs, posa el que posa, i el posterior també: cami tancat amb paret, filferro...deduesc que a una hipotètica negociació penses que s'hauria de baratar l'accés a Cala Castell per poder passejar per dins la finca, o anar a la Cel·la? Perque una negociació és això: tu me dones , jo te don...
Si relegeixes el que aqui s'ha expossat, l'accés a Cala Castell el poble de Pollença, o qualsevol caminant sigui d'on sigui, ja el te "per sé", i és irrenunciable, i això no depen ni de l'Ajuntament, ni de la familia March.
Sembla que l'accés vora el Castell del Rei també, el mateix declarat BIC. I si com tu dius de la paret, l'Ajuntament permet construir una paret de 8 quilometres vora el cami a cada costat suposo te refereixes, penso l'Ajuntament ha fet i permés coses absurdes però no crec que arribés a aquest extrem. A mes, quin camí: el vell a Cala Castell ? El nou?
I la darrera frase del darrer comentari, no hi estic d'acord: la familia March defensa agafar un camí que vol pensar que és seu per egoïsme, els membres de la Plataforma de Camins, amb arguments i documents defensen que el Camí és de tots, de tots els pollencins i pollencines, dels mallorquins, dels habitants del mon i dels marcians si un dia en venen. I tot això no està renyit amb la seva bona conservació i respecte per la natura que l'envoolta, abans que qualcu me vingui amb arguments de pa amb fonteta de si "ara està ben cuidat" i altres arguments pelegrins i interessats. Però deixa que el cami sigui del comú, utilitzat pel comú, i regulat pels organismes públics, que ho creguis o no, son els que ens representen a tots.

Pepe

Santiago

Pepe | 07/11/2011, 16:06

Cuanto tiempo Santiago, gracias por la aportación. El transporte pública en Mallorca no llega ni a subdesarrollado y la magnífica estación de autobuses que nos hicieron (así lo anunciaron en la prensa) tampoco.
No es lógico que se haya llenado la península de aeropuertos (más del doble que Alemania) y kilómetros de vías de ave (más que Francia) y en Mallorca no haya un transporte público económico y cómodo.

Pepe

Re: No cal negociar res

Pepe | 07/11/2011, 16:02

Cami jo si que m'he llegit les sentències, i no pensis són prou interessants per saber una mica més de història d ela vall de Ternelles. Al darrer contenciós la propietat si que deia que no havia cap servitud de pas a favor de l'Ajuntament, ja que segons ells no havia constituït o adquirit aquesta servitud de manera legal (pag 32 de la sentètampocno vull veure el cami de Ternelles rodejat de rejilla,però això el pot fer sempre que vulgui la propietat amb els permisos corresponents independentment de la titularitat del camí.
La veritat que quan he anat pel camí de Ternelles el meu principal plaer ha esta simplement passejar per la vall, la majoria de les vegades he arribat al castell i una vegada vaig arribar a la Cala però el plaer sempre ha estat el camí en si. M'interessa l'accés però també la propietat pública del camí. Els March volen fer seu el que no és, nosaltres no volem que en llevin el que és de tots. La diferència és important.

cami

Re: No cal negociar res

cami | 07/11/2011, 15:44

JRV, veus fantasmes per tot. Ademes crec que no has llegit be el meu comentari, repassa'l, has volgut fer tanta via en contestar que no t'has enterat ni que posa.
En Garci, en Pepe i en Tomeu si que han expressat la seva opinio respecte al meu comentari. Que nomes cercava obrir un debat per cert. Jo ni conec la señora ni molt manco se que fara amb el cami, tan sols plantejava una possibilitat. I la darrera vegada que vaig anar a Cala Castell va ser per mar, perquè caminant no se si hi arribaria, i segur que no tornaria. I si llegeixes el meu comentari veuras que precisament diu que a Cala Castell ja s'hi pot anar ara.

jrv

Re: No cal negociar res

jrv | 07/11/2011, 15:16

"Cami", la veritt és que pareixes preocupat en que la gent pugui anar a Cala Castell. Dius que no has llegit la sentencia, i caldria que afegissis que tampoc no has sentit els arguments legals: El cami fins a Cala Castell ja està regulat per la Llei de Costes, no cal ni defensar-lo enlloc JA HI ES, EL DRET a pasar fins a Cala Castell.
En quan al capficament amb la filferrada, no se qui t'ha dit que possaran una "rejilla"? I en tot cas , crec que això és una obra menor que precisa permis...Però jo , com sigui que no tinc linia directa amb la "Señora" o els seus criats, i les meves dots de futuròleg son nules, me guio per el que tu tantes vegades repeteixes: " se tancara amb "rejilla" el camí,( als costats suposo), amb perjudici especialment de la mateixa propietat i de la fauna silvestre.
Però gracies per la informació.

Miquel Sánchez

Re: No cal negociar res

Miquel Sánchez | 07/11/2011, 14:45

Buenas Santiago, o ir a buscar los crios hoy al cole en Joan Mas, a la una y media en el paso de peatones de la carretera con casi un palmo de agua a la altura de las aceras

Camins

penós

Camins | 07/11/2011, 14:33

Pedro Aguilo, amic del Senyor Coll, representat de Menani SL, és a dir, de la família March...

Concides amb vosaltres, l'Ajuntament ha de recorrer per defensar el que és de tots.

Garci

Re: No cal negociar res

Garci | 07/11/2011, 13:25

Jo també som de l'opinió que el camí en si és un valor. Cada setmana hi ha milers d'excursionistes que emprenen un camí (a vegades d'anada i tornada a un lloc o a vegades circular) pel simple fet de passejar. Contestant a la pregunta: ens interessa que ningú pugui "usurpar" un camí que és públic i per tant ens interessa defensar la titularitat pública del camí. I coincideixo en que les reixes son lletges, però no tenen perquè posar-ne. Hi ha molts camins per la serra, la costa i el pla de Mallorca que discorren entre propietats privades (tots els camins ho fan) que no estan vallats.

Crec que l'article no mereix més comentari que el despreci. Quan li deuen haver pagat, regalat o promès?

Tomeu Cifre

Re: No cal negociar res

Tomeu Cifre | 07/11/2011, 12:53

Discrep "cami". El camí en sí mateix es un valor, independentment d'allà on dugui. Si no que ho demanin als excursionistes.
I el cert es que els March sí que han duit a l'Ajuntament als tribunals discutint que existeixi la servitud. Per tant res mes lluny de la realitat que el que diu el Sr.Aguiló. Respecte cap a la servitut no n'han tingut gens ni mica. L'han discutida, negada i prohibida durant dècades, amb els tribunals, amb la pressió psobre polítics febles i amb el guarda i la barrera que continuen mantenint a l'entrada.
PD: No sabia que fos de la Lliga. Un motiu més que me du a pensar si ho varen reflexionar bé molts dels que feren la llista de Pollença quan s'aficaren en aquest partit.

cami

Re: No cal negociar res

cami | 07/11/2011, 12:30

He de reconeixer que no he llegit cap de les sentencies ni de les demandes, però no crec que la propietat hagi portat l'Ajuntament al jutjat de Palma o Inca per la servitut quan hi havia una sentencia ferma del Suprem. Subt que els seus advocats siguin tan paletos de creure que un jutjat d'aquí revocara una sentencia ferma del suprem.
Per altra banda tot son opinions, pero jo no vull veure el cami de Ternelles rodejat de rejilla, me faria bastanta pena.
Els camins en si mateixos no son un fi, la finalitat d'un camí es dur a un lloc. Si el lloc està tancat o sense accés, qui voldrà recorrer el camí?
Oblidemnos de la postura de la familia March, egoista sens dubte, i centrem-nos en què ens interessa. El que ens interessa es la propietat del cami o l'accés al recurs natural que aquest ens brinda? Si el que ens interessa es la propietat del cami, tal vegada no hi ha tanta diferencia entre els March i noltros, en definitiva el que volem es "tenir" sense importar les consequencies.

Santiago

VARIOS

Santiago | 07/11/2011, 12:22

Buenos días:
Decía un amigo hace pocos días si en Pollença había más temas aparte del tema que ocupa el articulo de hoy. Si, cientos, cientos de temas, pero este es un tema que no hay que olvidar ni dejar de la mano, demasiados años rindiendo pleitesia al señor feudal....
En cuanto al artículo, llama mucho la atención, que Pedro Aguiló, por cierto, miembro de la LLIGA y hasta ahora fan de Malena Estrany, le diga a esta que tiene hacer para no "equivocarse"...
En cuanto a las recomendaciones de "dar gracias" simplemente decirle que se abstenga de decirnos que debemos o no debemos hacer. El feudalismo se acabo hace tiempo señor Aguiló....
Dejando el tema de Ternelles a parte, que seguro dará mucho más que hablar, me gustaría hacer un ruego a los 17 regidores de Pollença (alcalde incluido): un día como hoy vayan a Palma en autobús. Salgan de sus casas andando, esperen 10 minutos en la "parada" (cualquiera vale, tanto Pollença como el Puerto o la Cala) y después cojan el autobús. De camino a Palma reflexionen que cosas deberían mejorar. Hagan el ejercicio, sabrán de primera mano como queda uno esperando en la "parada" del autobús un día como el de hoy...
Gracias

Pepe

Re: No cal negociar res

Pepe | 07/11/2011, 11:18

Comparteix la teva opinió Tomeu, també és genial això de tenir que demanar les gràcies per que la família March hagi arribat a complir la llei després de 20 anys i una sentència del Tribunal Suprem.
El caciquisme i el servilisme no han desaparegut al segle XXI

Pepe

Re: No cal negociar res

Pepe | 07/11/2011, 11:15

Bon dia Cami i gràcies per la teva aportació.
Pens que el que ens interessa és passejar pels camins públics de la Vall de Ternelles. Tan el que va a la Cel·la com al Castell i a la Cala. La propietat és lliure de deixar accés a la seva finca (que no als camins públics) o de tancar la seva propietat (que no als camins públics).
M'imagin que demà sabrem que ha negociat el batle però la postura de la propietat fins ara no ens convida a negociar res; han portat a l'Ajuntament als jutjats tan pel tema de la servitud (on es va tenir que arribar al Suprem per guanyar)com de la propietat del camí (on hem perdut en primera instància).

També cal recordar que el castell és un BIC i que per tant caldria regular un règim de visites al mateix.

Tomeu Cifre

Re: No cal negociar res

Tomeu Cifre | 07/11/2011, 10:46

Vaig quedar amb els cabells drets en llegir aquest article del diari i la pressió sobre la Tinent de Batle (perquè no damunt el batle?). Certament moven uns fils ben llargs i ben extesos.
Amb el comentari "moda neocomunista" el llautó de l'articulista queda ben enlaire.

Cami

Re: No cal negociar res

Cami | 07/11/2011, 10:33

Voldria deixar una questió enlaire, i es si realment el que ens interessa és passar fins Cala Castell o passar a Ternelles. Passar fins Cala Castell no crec que interessi massa, arribar a Cala Castell caminant i tornar no és gens fàcil, crec que si només ens deixen arribar a Cala Castell i tanquen la resta del camí amb pared i rejilla (tal com estan habitualment tancades les finques del municipi) ningú hi anirà, perquè anar a Cala Castell caminant està a l'alçada, fisicament parlant, de pocs. I un camí de Ternelles tancat amb rejilla perdrà bastant l'encant. Jo preferesc que me deixin passar a la font, al castell, a la cel·la i en general caminar per la vall de Ternelles. Es això possible? Es pot negociar un accés a la finca i no un accés just a la Cala, que ja el tenim però no el farem servir com a tal? Es millor una servitut de pas amb accés als punt d'interés de Ternelles o un camí fins a Cala Castell amb la finca tancada? Només vull obrir el debat, independentment de si la finca és dels March o de'n Perico Palotes, que ens interessa?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb