URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat ple novembre

Alternativa | 25 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Resultats i primera valoració del ple d’ahir.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 1 de setembre de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària urgent celebrada dia 11 d’octubre de 2011

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 24 d’octubre de 2011

5.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada dia 24 d’octubre de 2011

Aprovades per unanimitat.

6.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2011. Aprovat  amb els vots a favor de PP i Lliga, abstenció d'Alternativa, PSOE,UMP i Esquerra i vot en contra de PSM.

Vam demanar explicacions sobre la falta al pressupost de prevenció de riscs i salut al pressupost d'EMSER,els càrrecs de confiança; assessor d'urbanisme i secretària, la nova plaça d'inspector i l'augment de retribucions al cap de serveis.

El batle ens va remetre a la Junta de Portaveus de dimecres on ja es parlarà del pressupost i plantilla del 2012. Respecte als càrrecs de confiança es va limitar a dir que és una decisió política. L'aprovació del pressupost servirà per tirar endavant el Pla d'Obres i Serveis del 2012; aparcament poliesportiu i reforma de Can Llobera. El batle va a aprofitar per informar de que no n'hi haurà pla de barris al 2012 i per tant no es continuarà amb la millora de Gotmar al manco fins 2013.

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments. Aprovada per unanimitat

 Es tracta de poder fraccionar el pagament dels tributs locals; IBI, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica, Taxa de recollida de fems i taxa del clavegueram.  haurà dues modalitats, en quatre o vuit mensualitats ambdues tindran un 2% de bonificació es farà la regularització el darrer termini ja que el càlcul es farà amb els imports de l'any anterior.

La sol·licitud s’ha de fer abans del 10 de febrer, no s’ha de tenir cap tipus de deute en període executiu i efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.

 

8.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’acceptació a l’ICO per a la concertació d’operacions financeres d’endeutament (préstec) en el marc del RD-Llei 8/2011, d’1 de juliol ( Línia ICO-Entitats Locals 2011).

Aprovada per 11 vots a favor i l’abstenció d’esquerra. Farem un article.

Es sol·licita  un prestam de 501.555, 04 euros per pagar factures(Tres anys, 6,5 % TAE) El problema és tota una sèrie de factures que n’hi ha sense contractes com marca la llei Es podia haver demanat fins una quantitat màxima de 611.000 euros. No s’ha arribat entra altres temes per què n’hi ha moltes factures sense conformar, per què cap regidor es responsabilitza d’aquestes i no s'ha seguit la Llei de Contractació Pública. La factura més important és la de la Creu Roja Espanyola; 139.130,51 (salvament platges). La regidora d'hisenda es compromet a fer una auditoria tot d'una que es pugui contractar una empresa per fer la mateixa.

9.- Nomenament de representants municipals en diversos òrgans col·legiats. Aprovada per unanimitat

Junta rectora consorci de la Gola: Toni Cànaves (PSOE)

Autoritat Gestió del paratge natural de la Serra de tramuntana: el batle Tomeu Cifre  i Malena Estrany (suplent)

Junta rectora de la reserva natural de s’albufereta: María Buades i Martí Roca (suplent)

Mesa general negociació funcionaris; David Alonso, Martí Roca , Miquel Angel i Tomeu Fuster.

Comissió paritària text articulat condicions de treball; David, Maria Buades i Tomeu Cifre Psm

Comissió paritària conveni col·lectiu personal laboral. David, Marti Roca i Pepe García

Mesa general negociació empleats públics; David Alonso, Martí Roca , Nadal i María buades

10.- Moció presentada en relació al Dia internacional contra la Violència de Gènere. Aprovada per unanimitat

El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones des de que l’any 1999 a través de la Resolució 54/134 l’Assemblea General de Nacions Unides el declarà com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i instà els governs, les organitzacions internacionals i les organitzacions no governamentals a organitzar accions dirigides a sensibilitzar l’opinió pública respecte al problema de la violència contra la dona, violència que defineix com aquells actes vers les dones que "puguin tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada".

11.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa als aparcaments municipals Aprovada per unanimitat. Farem un article.

Davant de l’argumentació de l’equip de govern i UMP i com els grups que presentavam la moció eram en minoria vam acceptar esmenar la moció i llevar el punt referent a la gratuïtat de la zona blava (que té un cost entre 40 i 50 mil euros), amb el compromís de que es canvien els carrers de la zona blava i que els preus siguin el més ajustats possibles per pagar el servei. Això també va servir per aprovar el segon punt que  seria realitzar i executar un pla de millora dels aparcaments existents al municipi; senyalització, informació, obertura de passos de vianants a la circumval·lació del Port de Pollença, condicionament i regularització.

12.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana en defensa del manteniment dels serveis públics essencials per garantir l’Estat del Benestar. Aprovada amb l’abstenció del PP i UMP.

Instam al Govern de les Illes Balears a una defensa de l’estat del benestar; educació,sanitat i serveis socials públics i de qualitat. Entre altres coses demanam  continuar amb el pla de primera infància (a la passada legislatura 2.500 noves places d’escoletes de 0 a 3 anys), rebutjar el repagament (al que denominen copagament), reprendre el camí de la negociació amb els sindicats, garantir la cobertura de desocupació....

13.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears. Aprovada per unanimitat

Reclamam al  Conseller de Turisme la signatura d’un nou conveni entre l’Ajuntament de Pollença i el Govern de les Illes Balears, i que sigui efectiu amb la mateixa quantitat econòmica (5,7 milions) que el conveni rescindit el mes de maig de 2011 i que l’objecte d’aquest nou conveni no quedi supeditat a la construcció d’un teatre – auditori, sinó que sigui el Ple de l’Ajuntament de Pollença, qui pugui elegir les inversions prioritàries i que contribuirien en la millora potencial turística del municipi de Pollença.

A la majoria de municipis s’han gastat tres milions d’euros dels plans de desestacionalització que a Pollença es van destinar a l’auditori d’en Moneo. Tots estam perjudicats per la inactivitat dels equips de govern des del 2003 i a dia d’avui no tenim res després de vuit anys de fum.

14.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per  Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana a favor d’un finançament just i suficient pels ajuntaments.

Instam el Govern de les Illes Balears a dur a terme la reivindicació i negociació d’una millora substancial del finançament de les nostres institucions d’autogovern, inclosos els ajuntaments.També els instam  a pagar tots els deutes pendents que té amb aquesta Corporació, a assumir i sufragar les seves competències i a garantir i fer efectiu el pagaments dels recursos compromesos a través de l’anomenat fons de cooperació municipal.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

1.- Informació de Batlia

- S’informa de la denegació de les millores de les instal·lacions del poliesportiu de Pollença que es van anunciar just abans de les eleccions. Illes esport informa que el 23 milions no s’havien pressupostats. Fums electorals.

- S’ha d’adjudicar l’obra de Can Llobera abans del 21 de desembre.

- No ens retornen els doblers dels Fons de Cooperació que no ens havien donat els anys passats perquè es destinaven a l’auditori i a més a més demanen els 172.000 euros del primer any, l’Ajuntament recorrerà ja que es va comprar el solar de Can Conill per un ús d’equipament cultural, el problema és que no es podia justificar amb la compra d’un solar. Al 2011 si que ens donen el Fons de Cooperació Local; 211.000 euros dels que descomptarien els 172.000 euros.

- Dos mesos per poder fer de nou al·legacions al Pla Hidrològic, segona exposició pública, molt important sobre tot respecte a la delimitació de la zona humida de l’Ullal.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

- Es nomena lletrat i procurador per diferents contenciosos; del bar Columbus, d’una sanció urbanística, una demanda d’EMSER, una demanda d’una treballadora subrogada a l’empresa de neteja.

3.- Precs i preguntes

Es van contestar els precs i preguntes del ple passat i de l’actual, les publicarem  al blog.


I Sortida Alternativa a Cercar Bolets.

Des d'Alternativa us volem convidar a la I sortida Alternativa a cercar bolets. Es tracta d'una excursió guiada per experts boletaires i un dinar de bolets a la muntanya mateixa. També hi haurà altres aliments que aportarem des d'Alternativa.

La sortida serà dissabte dia 26 de novembre a les 9h. al Monument (Pollença).

Materials que heu de dur:

- Paner o cistella.
- Roba i calçat per trescar pel bosc.
- Plat, tassó, coberts, torcaboques, etc.

Més informació i inscripcions a: alternativaperpollenca@gmail.com. Hi ha fins dijous a la nit 
per a apuntar-se.

L'activitat és totalment gratuïta. i oberta a tothom que tengui ganes de conèixer una mica més aquest món dels bolets. Us esperam!

Comentaris

Alternativa per Pollença

¿Dónde está el ‘tsunami’?

Alternativa per Pollença | 25/11/2011, 23:07

El voto del PP fue del 30,27% de todas las personas que podían votar, que fue sólo un 0,96% (repito, sólo un 0,96%) más del que consiguió en 2008 en las anteriores elecciones legislativas (un 29,31%)...Una situación incluso más acentuada ocurre en Catalunya con CiU. Este partido consiguió sólo el voto del 18,8% de todos los catalanes que podían votar, lo cual quiere decir que el 81,2% no le votó. Deducir de ello –como ha concluido el presidente de tal partido y de la Generalitat– que el resultado de las elecciones es una muestra de apoyo del pueblo catalán a sus recortes es una lectura excesivamente sesgada que carece de credibilidad.

Vicenç Navarro
h
ttp://iniciativadebate.wordpress.com/2011/11/24/donde-esta-el-tsunami/

Alternativa per Pollença

Re: Resultat ple novembre

Alternativa per Pollença | 25/11/2011, 23:05

Ja teniu les actes dels plens aprovades ahir a la nostra pàgina web.
h
ttp://alternativaperpollenca.com/Documents.html

Garci

Re: Resultat ple novembre

Garci | 25/11/2011, 14:06

El problema, JRV, és que no hem perdut subvencions. Vàrem bescanviar el que ens tocava per subvencions a canvi dels diners de l'auditori. Des del 2008 mos varen deixar de pagar els diners en previsió del que gastaríem. Però com que no ho hem gastat ni hem fet cap auditori (o sala multifuncional), ara no tenim ni auditori ni diners. Així de senzill.

jrv

Tradicionalistes.

jrv | 25/11/2011, 12:51

Es una llarga tradició pollencina perdre subvencions públiques a cap l'Ajuntament de Pollença, abans de milions de pessetes, ara, centenars de mils , milions d'euros. Recordo que als també infausts anys del PSOE, és perderen varies dotzenes de subvencions. Després és discuteixen 2 o 3 % d'increment de tasses, el grau d'irresponsabilitat s'hauria de fer mirar...

Garci

Re: Resultat ple novembre

Garci | 25/11/2011, 12:13

És increïble aquest tema: fa anys vàrem avisar que l'auditori suposaria la ruïna per Pollença. I s'ha complert! També avisàrem de que hipotecar els fons de cooperació local sortiria car. Ara, tots els diners que havíem de rebre i no hem rebut s'han perdut! Alguns dels responsables haurien de donar explicacions o, almenys, avergonyir-se.

Pepe

Re: Resultat ple novembre

Pepe | 25/11/2011, 11:04

Un altre tema que es va demostrar ahir és com la inoperància al tema de l'auditori des del 2003 de moment ens ha costat milions d'euros. I encara esperam una explicació pública per part dels responsables.

Miquel Sánchez

Re: Resultat ple novembre

Miquel Sánchez | 25/11/2011, 08:25

Ahir varem poder veure molt clarament el desgavell de la passada legislatura, per poder accedir al préstec ICO han hagut factures que varen haver de ser retirades per no complir la llei de contractes, ser comunidad de bens entre altres fets, i en Pepe era l'empipador, crispador, mal pollenci etc. sense paraules, el temps dona i lleva raons

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb