URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Web, habitat, assemblea esportiva...

Alternativa | 30 Novembre, 2011 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquests són els precs i preguntes que vam presentar al darrer ple.

 PRECS.

-Ens poden facilitar un cd amb la documentació elaborada pels STM respecte a l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via pública amb taules i cadires.

- Demanem crear una web on els ciutadans poguessin denunciar aquelles petites coses o petits desperfectes que es van produint per d’utilització diària de les coses o la falta de civisme.  Una web ben organitzada on es pogués comentar el que fos i inclús penjar fotos i/o vídeos. Aqueta eina  podria facilitar una informació molt interessant per l'organització de les feines del personal de l'ajuntament o de les empreses que treballen per ell; al mateix temps el fet de tenir a la pròpia web penjats els documents gràfics amb les denúncies corresponents seria una garantia de que les feines es fan en un ordre lògic de prioritzats i en cas contrari seria molt fàcil per als ciutadans denunciar-ho.

Demanem la retirada del crucifix de la sala de sessions de la Casa Consitorial i separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.

- Demanem la gestió directa de manteniment i explotació de  les platges de Pollença per part de l'empresa municipal EMSER.

- Demanen que s'informi a la direcció insular de carreteres i s'obri el corresponent expedient d'infracció al complex d'habitat per fer un tancament que envaeix espai públic.

La regidora de policia va dir que ja s’havia informat al departament de carreteres.


- Demanem la convocatòria d'una Assemblea anual on convidarem als professionals, entesos en matèria esportiva i representats de les associacions i clubs per tal d'exposar propostes i consensuar les principals mancances i els objectius d'actuació

El regidor d’esport va dir que ja estva fent feina per  convocar aquesta assemblea.

PREGUNTES.

Quan es farà la junta de portaveus per tractar el tema de disciplina urbanística? I els pressuposts i la plantilla del 2012?

La regidora d’hisenda va respondre que avui dimecres parlarem del pressupost, sobre tot dels ingressos i d’alguna àrea.

Quan es pensa reprendre la feina a l’Agenda Local 21?

Contesta la regidora de medi ambientDes del 2006 no s’ha presentat cap pla d’acció. A principi del 2010 es va treure al municipi de la xarxa balear de sostenibilitat, el que excloïa a Pollença de tota una sèrie de subvencions. El dubte és si s’ha de continuar amb el diagnòstic o fer fòrums ciutadans per coses concretes que interessen al municipi.

En quin punt es troba el compliment del plec de condicions de l’empresa que fa la neteja viaria?

Contesta el regidor de l’àrea de serveis; El plec de condicions de la neteja viaria no es compleix i el regidor no ha signat cap factura ja que no s’ha pogut controlar la feina de l’empresa de neteja mitjançant gps. S’ha obert un procés sancionador i ara s’ha de renegociar amb la titularitat de la plataforma informàtica que permet el control del servei per aplicar-la a altres àrees (serveis, jardineria, policia...) ja que és una eina molt potent. L’Ajuntament actualment és usuari de la plataforma no titulars.

Quan pensen obligar als propietaris de Can Morató ha apuntalar la fàbrica, o fer-ho el propi Ajuntament d’ofici d’ofici com marca la llei ?. Quan es pensa sancionar als propietaris de la fàbrica  pel seu incompliment de l’article 101 de la llei de Patrimoni de 1998 que considera infracció molt greu l’incompliment per part dels propietaris del deure de conservar, mantenir i salvaguardar els valors catalogats com la fàbrica de Can Morató.. S’ha demanat un informe als tècnics municipals sobre la possible rehabilitació de la fàbrica.

El batle ens va acusar de demagògia i va respondre que fa molt d’anys que està deteriorada i que a propietat té interès de vendre-ho. El batle va insistir en la inseguretat de la seva situació que impedeix vendre-la i que havia demanat a l’arquitecte municipal  que amb els consellers estudi una solució, pensant que el que s’havia de protegir era la façana. Li vam replicar que no la nostra petició no és demagògica, fa  més d’un any que tenim un camí públic tancat però el batle està més preocupat pels propietaris de la fàbrica que pels veïns i el conjunt dels ciutadans que veïm com es cau un bé catalogat que forma part de la nostra història.

Al tema de la fàbrica el batle està afavorint els propietaris davant dels interessos dels ciutadans. 

Quins plans n’hi ha previstos en referència a la celebració de Nadal;il·luminació, actes...

Després del ple el regidor de servei i la regidora del Port ens van dir que austeritat total, arreglar les bombetes fuses i  mantenir el que es va fer l’any passat.


 

 Actes de Memòria Històrica a Alaró. 3 i 4 de desembre de 2011.

Comentaris

jrv

Antoni Alemany Cladera

jrv | 28/12/2011, 09:50

Aquest personatge, fou el que donar llarges i possà entrebancs surealistes, totes les possibles quan una comissió de "Camins PUBLICS i oberts" es va entrevistar amb ell per insistir en l'obertura de la carretera vella de lluc, VIA PUBLICA pública

Alternativa per Pollença

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Alternativa per Pollença | 27/12/2011, 22:06

Respecte al tancament de habitat, la regidora de policial ens ha informat que el passat mes de maig el que fou conseller executiu del departament d'Hisenda, Obres Públiques i Innovació del Consell, Antoni Alemany Cladera,va autoritzar les obres de tancament amb pals i reixeta a la Comunitat de Propietaris Habitat 78.
La qüestió no és el tancament si no on l'han fet, no han respectat el domini públic, a més de demanar al ple hem registrat el tema al Consell i esperam que ens contesten.

Pepe

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Pepe | 01/12/2011, 11:35

Doncs tens raó Joan, aquesta genteta ja no sap com l'ha de fer.
Salut i alegria.

Joan C

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Joan C | 01/12/2011, 09:38

Pepe!!! Alternativa va bé, un temps domes te donaven branca a tú i a n'en Garci, ara ja rebem tots!! Bona senyal!

Joan Cifre

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Joan Cifre | 01/12/2011, 09:34

Després de na Tonina ara se veu que em toca a mi.
El primer que he de dir és que a les estades esportives i he treballat tant amb Nord Esport com amb Iniciatives de ciutat i a les dues els hi estic agraït per haber-me donat feina.
Efectivament crec que una empresa pública d'esports és la millor opció, crec que els beneficis que s'en du l'empresa privada es poden reinvertir en millorar els serveis.
L'assamblea crec que seria molt bona per millorar la transparència i que tothom sapigués com s'inverteixen els diners públics.
Si hem volgués colocar, ja no tenim UM però hi ha millors opcions, amb alternativa ho tenc cru.
Salut i força!

J.P.

Profetas venenosos

J.P. | 01/12/2011, 08:45

Durante años hemos criado víboras en el Ayuntamiento de Pollença. En mayo tuvieron que abandonar sus madrigueras y ahora muerden a diestro y siniestro... y a falta de nada que echarse a la boca profetizan...

jrv

Trepas alternatius??

jrv | 01/12/2011, 08:03

Insultar a Joan C. sembla que també s'ha erigit en mania per part dels corruptes frustrats (dels enxampats ja ni hem parlem!!)Però com que ni tan sols poden `participar a les eleccions, a qualque part s'han d'espolsar el verí.

Alternativa per Pollença

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Alternativa per Pollença | 30/11/2011, 23:01

Dada: durant anys una empresa esportiva va facturar importants quantitats a l'Ajuntament sense complir la llei de contractació pública.

Dada:Una empresa que va guanyar un concurs públic va contractar com treballador a Joan C.

Dada: Joan C. dona la cara i dedica hores del seu temps lliure al projecte d'Alternativa respecte a Pollença i a canvi ha d'aguantar injúries.

vlpepa

Tener bò. Basta això.

vlpepa | 30/11/2011, 21:26

Parece ser que la actual regidora de Hacienda, Sra. Estrany, ha puesto coto a un abuso/corruptela que habiendose iniciado en tiempos del Regidor de cultura Antonio Oliver , ha tenido continuidad bajo diferentes colores políticos i regidores hasta ahora: pagar el importe de 120 horas extra anuales QUE CONSCIENTEMENTE NO SE EFECTUABAN, a la persona que ocupa la plaça interina de "mediador cultural??", con la excusa de que "ganaba poco". Las horas extras tienen un incremento del 75% sobre el precio de las horas normales.

trepas allternatius

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

trepas allternatius | 30/11/2011, 21:24

Ja hi tornam a ser amb en Joan C ,que si assamblea d'esports, que si empresa pública d'esports... no se com encara te fan cas els de l'ajuntament, si se veu d'una hora enfora lo que cerques tu, enxufarte.
Igual que amb les estades esportives. Vares estar un any que si tracte de favor, que si parts i quarts amb en joserra. L'any seguent hi estaves tu fent feina a les estades amb la nova empresa concesionaria, ben calladet.

Idoi

No al maltractament.

Idoi | 30/11/2011, 20:25

Els Grups Municipals PSIB-PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa reclamen al Batle Isern la destitució immediata de l’assessor municipal per al qual el fiscal demana quatre anys de presó per presumptes maltractaments i que compta amb una ordre d’allunyament. Els grups de l’oposició consideren que, tot i la presumpció d’innocència, mantenir a Antonio Ensenyat com a assessor municipal suposaria enviar un missatge molt negatiu cap a la ciutadania i especialment caps a les víctimes de violència de gènere. En aquest sentit, recorden el que diu el Pacte Palma contra la violència de gènere: “la violència contra les dones ha passat de ser considerada una circumstància privada a ser considerada una qüestió pública, ja que tant les causes com les conseqüències tenen un abast que afecta al conjunt de la societat”.

Pepe

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Pepe | 30/11/2011, 16:28

Hola futbol 7 només he trobat a la Junta de Govern del 5 de febrer de 2008 les subvencions del 2007. h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/48655

A proposta del Regidor delegat d'Esports, es proposa a la Junta de Govern Local la concessió de les subvencions per a entitats esportives locals i esportistes individuals i/o tècnics esportius de l'any 2007.

La quantitat a distribuir entre les entitats esportives locals és de 47.415'04 euros, mentre que per a esportistes individuals i/o tècnics esportius és de 8.140'65 euros, suposant una davallada de 16.444'34 euros respecte al 2006 (-22,84%)

ENTITAT ESPORTIVA IMPORT

Port Pollença Futbol Club 9.175,03 ¬

Club Pollença Futbol 7 * 824,98¬

Club Equitació Pollença 2.137,27 ¬

Club Ciclista Pollença 1.952,60 ¬

Grup Nord de Mallorca 984,25 ¬

Club Futbol Pollença 13.228,52 ¬

Alada Pollensina Mensajera 763,96 ¬

Eu Moll Tennis Club 3.013,00 ¬

Club Bàsquet Colonya Pollença 8.330,87¬

Associació Caçadors de Pollença 1.762,31 ¬

Moto Club Grup Trial Pollença 1.874,63 ¬

Escola de Piragüisme Real Club Nàutic 2.061,46 ¬

Club Voleivol Pollença 370,16 ¬

Es va denegar, la subvenció sol·licitada per l'entitat Club de Bàsquet Eu Moll, per haver estat presentada fora del termini .

futbol7

esports

futbol7 | 30/11/2011, 11:45

Moltes gràcies Joan i Pepe! Pepe, teniu un link, un post o el que sigui de les subvencions anteriors? M' agradaria veure els criteris de subvencio econòmica, però supos que les majors cuantitats es donen als clubs que tenen més bo amb els que manden!
El que es lamentable es que m hagueu de contestar voltros això i no la persona que cobra per ser regidors d esports! Agraït!

Pepe

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Pepe | 30/11/2011, 11:26

Futbol 7 a alguna de les Juntes de la passada legislatura que hem publicat sortien subvencions a club esportius, de moment a aquesta legislatura no s'ha aprovat cap subvenció al manco oficialment, tot d'una de tenir aquesta informació la publicarem, encara que evidentment és un feina que s'hauria de fer a la pàgina web de l'Ajuntament

Joan Cifre

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Joan Cifre | 30/11/2011, 11:18

Efectivament Futbol 7, seria bo que tothom pogues saber tant els criteris per donar les subvencions com les qúantitats, també altres dades com puguin ser el manteniment aproximat de les instal·lacions (llum, aigua etc) Quanta més transparència més conscients serem tots del que costa realment l'esport.
Estic molt content de que l'area d'esports comenci a treballar en el tema de l'assamblea, crec que pot ser molt útil.

futbol7

esports

futbol7 | 30/11/2011, 10:57

Algú podria penjar totes les subvencions que dona l ajuntament a cada club esportiu del municipi amb l' import a cada un?

Alternativa per Pollença

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Alternativa per Pollença | 30/11/2011, 08:08

Avui a les 19:00 a ràdio Pollença tertúlia de polítics.

Alternativa per Pollença

Re: Web, habitat, assemblea esportiva...

Alternativa per Pollença | 30/11/2011, 08:06

A Tribuna Mallorca

Alternativa per Pollença exigeix al Consell de Mallorca la prohibició de l’actuació d’animals al circs.

www.tribunamallorca.org/not%edcies/pol%edtica/alternativa-per-pollen%e7a-exigeix-al-consell-de-mallorca-la-prohibici%f3-de-l%92actuaci%f3-d%92animals-al-circs/

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb