URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Les taxes de fems són millorables

Alternativa | 21 Desembre, 2011 08:12 | facebook.com twitter.com

A més d’al·legacions a l'ordenança reguladora de preus públics de l'escola d'adults i a la modificació de l'ordenança de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, les plusvàlueshem presentat al·legacions a les ordenances fiscals reguladores de la taxa per recollida i tractament de residus aprovades.

Fa anys (al manco des de 2008) que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus indiquen la necessitat d’adaptar l'estudi tècnic utilitzat (realitzat per l'Institut Cerdà pel Consell de Mallorca) al municipi, ja que no té en compte el volum de fems produït ni el reciclatge concret de cada negoci. Igualment fa anys que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus indiquen que s’ha de fer una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, tenint més en compte factors de distribució geogràfica i intensitat turística. També les taxes s’haurien de modular socialment, penalitzant als grans productors. Per exemple, s’utilitza la classe de contribuent “ALTRES COMERÇOS ACTI”, una categoria heterogènia que cal reestructurar i concretar.

A falta d’un bon estudi tècnic, el repartiment de taxes es fa més en funció de decisions polítiques que tècniques, com reconeix la mateixa memòria justificativa de la modificació de les ordenances fiscals quan indica que “s’ha optat per repercutir l’increment del cost del servei al grup de contribuents més nombrós, per tal de que la distribució sigui la més adequada en relació al cost que sigui  imputable a cada grup de contribuents.”

Per això, el que demanam a les nostres al·legacions és fer un pla durant aquesta legislatura per anar complint les peticions que es venen fent fa anys als estudis tècnics:

-      La realització  d’una rèplica de l’estudi Institut Cerdà adaptada a la realitat del municipi, amb la producció real de la tipologia. S’han de tenir en compte factors de distribució geogràfica i la ubicació en zones de més o menys intensitat turística.

-      Una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, per poder fer unes taxes justes i adaptades a la producció real.

-        Dotar de sistemes automàtics i pesatge als serveis de recollida de fraccions selectives dels generadors singulars de tot el municipi, per donar un rigor tècnic als descomptes a aplicar que actualment són impossibles.

-        Dotar dels esmentats sistemes de seguiment i pesatge a la recollida de rebuig de tot el municipi per tal d’evolucionar a un model més precís i jurídicament més sòlid de pagament per generació.

A falta d’aquestes mesures tècniques, considerem que no hi ha cap motiu que justifiqui que la diferència percentual en les taxes respecte del 2011 no sigui igual per totes les categories. Per això, demanam repercutir l’increment del cost del servei no només al grup de contribuents més nombrós sinó de manera proporcional a tots els contribuents.

 A continuació al·legacions.

 

Al·legacions d’Alternativa per Pollença a les Ordenances fiscals reguladores de la taxa per recollida i tractament de residus.

Exposició de motius.

Atès l’exposició pública de l’aprovació inicial de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per recollida i tractament de residus aprovades pel Ple de la Corporació en sessió plenària de 27 d’octubre de 2011.

 

Atès que fa anys (al manco des de 2008) que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus indiquen la necessitat d’adaptar l'estudi tècnic utilitzat (realitzat per l'Institut Cerdà pel Consell de Mallorca) al municipi ja que es basa en els metres quadrats bàsicament i no ha tingut en compte el volum de fems produït ni el reciclatge concret de cada negoci.

Atès que fa anys que els estudis tècnics de repercussió de les taxes de residus indiquen que s’ha de fer una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, tenint més en compte factors de distribució geogràfica i intensitat turística. Igualment les taxes s’haurien de modular socialment, penalitzant als grans productors.

Atès que fa anys s’utilitza la classe de contribuent “ALTRES COMERÇOS ACTI” i que ja a l’estudi tècnic de 2008 es considerava com una categoria heterogènia que calia reestructurar, eliminant la categoria poc concreta de contribuent.

Atès que les estimacions sobre la producció de fems, a falta d’un bon estudi tècnic, es fan més en funció de decisions polítiques que tècniques, com reconeix la mateixa memòria justificativa de la modificació de les ordenances fiscals quan indica que “s’ha optat per repercutir l’increment del cost del servei al grup de contribuents més nombrós, per tal de que la distribució sigui la més adequada en relació al cost que sigui imputable a cada grup de contribuents”.

 

Atès que a falta d’un bon estudi s’incompleix el principi del mateix estudi tècnic que indica que qui contamina paga.

Per això

SOL·LICITA

Fer un pla durant aquesta legislatura per anar complint les peticions que es venen fent fa anys als estudis tècnics:

- La realització d’una rèplica de l’estudi Institut Cerdà adaptada a la realitat del municipi, amb la producció real de la tipologia. S’han de tenir en compte factors de distribució geogràfica i la ubicació en zones de més o menys intensitat turística.

- Una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, per poder fer unes taxes justes i adaptades a la producció real.

- Dotar de sistemes automàtics i pesatge als serveis de recollida de fraccions selectives dels generadors singulars de tot el municipi, per donar un rigor tècnic als descomptes a aplicar que actualment són impossibles.

- Dotar dels esmentats sistemes de seguiment i pesatge a la recollida de rebuig de tot el municipi, per tal d’evolucionar a un model més precís i jurídicament més sòlid de pagament per generació.

A falta d’aquestes mesures tècniques considerem que no hi ha cap motiu que justifiqui que la diferència percentual en les taxes respecte del 2011 no sigui igual per totes les categories. L’increment del cost del servei no només ha de repercutir al grup de contribuents més nombrós, sinó de manera proporcional a tots els contribuents.

 

Comentaris

Pepe

Re: Les taxes de fems són millorables

Pepe | 22/12/2011, 22:00

Senyor Jaume. La existencia virtual del Patronat és totalment irrellevant, la gestió del Festival va passar a l'Ajuntament l'any passat, fa més d'un any (com mínim) que el vitual patronat no es reuneix, de fet ningú es va recordar del mateix quan es van triar els membres pels organismes autònoms a principi d'aquesta legislatura. De totes maneres si tant us preocupa el tema podeu demanar a la regidora que reuneixi el patronat, si tarda menys d'un mes encara l'haurà fet millor que a l'anterior nomenament.

Sóc corresponsable de votar la contractació d'un nou director artístic, amb un contracte per escrit (no com l'anterior), amb un estalvi molt important (menys de la meitat que l'anterior) i un important curriculm (com l'anterior)

Jaume S.

Re: Les taxes de fems són millorables

Jaume S. | 22/12/2011, 21:08

Senyor Garcia, Moltes voltes per no reconèixer el que ha passat. Existeix o no el Patronat? Vostè, com membre de la Junta de Govern, es o no corresponsable d'aquesta actuació?

Pepe

Re: Les taxes de fems són millorables

Pepe | 22/12/2011, 21:01

Senyor Jaume S. no necessito cap aclariment de com funcionava el patronat. Un patronat que va ser l'únic organisme autònom que no es va renovar a la passada legislatura i que no presentava els seus comptes a la Sindicatura de Comptes

Si vosté vol aclariments sobre la disolució virtual del Patronat li recoman que demani al senyor Joan Cerdà que així el va decidir quan va esclatar el cas voltor
(Pot llegir l'article;
h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/83744.)
També pot demanar als membres que no tenen constància quan va ser la darrera vegada que es van reunir com patronat i si no van demanar explicacions al seu moment.

Pens que la regidora hauria d'haver informat i demanat opinió als regidors de l'oposició però no al patronat.

Jaume S.

Re: Les taxes de fems són millorables

Jaume S. | 22/12/2011, 16:58

Senyor Pepe, a l´any 2007 quan se va contractar el senyor Pons el Batle era el senyor Tomeu Cifre Ochogavía (PP). Si vostè, que forma part juntament amb ell de la Junta de Govern, vol demanar-li qualque aclariment, segur que li serà molt mes senzill que a la resta de ciutadans. El que sí, sorpren ens que digui que el Patronat, ja no es responsable perquè alguns membres no en tenen cap constància que s´hagui disolt. Si una cosa no funciona es por eliminar o millorar però segur que el que no es pot fer es evitar-la i passar-hi pel damunt. No seré jo que defensi el Patronat però fins que no se disolgui s´ha de respectar. Finalment, les formes de contraactació i le manca de qualsevol diàleg es evident, oh encara ho negarà?, li sembla que el ha passat es correcte? No es cert que el que aproba la contractació es la Junta de Govern de la que vostè en forma part?

Pepe

Re: Les taxes de fems són millorables

Pepe | 22/12/2011, 15:58

Senyor Jaume S. el Festival de Pollença actualment depèn directament de l'Ajuntament no del patronat. Patronat amb el que el Festival es va gestionar de manera totalment irregular (tema que es troba actualment dins el sumari de l'operació voltor.

La decisió de triar al nou director del Festival és responsabilitat de la regidora de cultura.

A la Junta de govern hem aprovat el contracte amb el senyor Valent; un contracte menor per un any d'una persona amb un curriculum prou impressionant i que es fa per menys de la meitat del que costava l'anterior director artístic. Tot legal i transparent.

Ara podem comparar això amb el que es va fer al 2007.

A la reunió del Patronat del 4 d'abril del 2007 on faltaven la meitat del seus membres, vuit persones (cosa prou habitual a aquell organisme) es va informar de s'havia oferit per Nadal (quatre mesos abans) el càrrec de Director Artístic al Sr Joan Pons i que aquest havia acceptat un mes abans de la reunió del patronat, en març . L'equip de govern va tardar mesos en donar-nos l'acta, a pesar de les nostres peticions al ple.
No va haver CAP CONTRACTE ESCRIT, l'únic que n'hi havia era aquesta acta amb una acceptació del càrrec per part
del senyor Joan Pons amb el seu fill Miquel Pons com adjunt a la direcció. Les condicions econòmiques eren un fitxe de 24.000 euros més un 5 per cent sobre la programació. Ls aportacions de finançament que feien ells anaven a part i tenien un càrrec d'un 15 %. D'aquesta manera el Sr Pons ha cobrat aquests anys una mitjana de 45.000 euros.

Maria Cerdà

TRISTA

Maria Cerdà | 22/12/2011, 14:22

Un poble que viu d'esquena a la seva gent no mareix cap menció digne. No hi ha gent de Pollença que podria dirigir el Festival? Aquí anam a cercar-ho tot a fora. Després mos queixam si tanquen els comerços perquè la gent va a comprar a fora. L'ajuntament hauria de donar exemple en totes les facetes que li pertanyen, i més amb èpoques de crisis. Apostar per la gent d'aqui en totes les seves basans, en el cas de la direcció del Festival també. Aires de grandesa i canvis no consensuats amb ningú, aquest és el panorama, ni tradicions ni història importa per res.
Entre Llobetades i Estranyades mos espera un bon berenar

Jaume S.

Re: Les taxes de fems són millorables

Jaume S. | 22/12/2011, 13:49

Tota la raó Meloman, a partir d'ara es dirà Festival Pollença i serà multidisciplinar (cinema, música, art....i pel vist també polític). El que mes me crida l'atencio es que el canvi s'ha fet d'esquena al Patronat, sense cap tipus de debat o escoltar l'opinio de ningu i directament per la Junta de Govern. Contractacio a dit del senyor Valent. Per cert, no era Alternativa que s'oposava a n'aquest tipus de actuacions?

Melòman

JOAN VALENT

Melòman | 21/12/2011, 10:31

JOAN valent, és molt valent aquest señor. Més que valent un ambiciós que vol mesclar ous amb caragols. Diversificar el festival amb cinema i literatura?? Si en Philip Newman fós viu, veuria com s'ha acabat l'essència del festival. S'ha acabat la filosofia del festival i si la gent no hi va és perquè no té un mínim molt mínim de educación musical per anari. El festival s'ha de modernitzar, però no ha de perdre la seva essència. Així com han agafat xeremiers de pollença per sonar, perquè no agafen professionals de pollença per gestionar el festival? Dirigir ho pot fer qualsevol. Perquè no renoven el "patronat" que fa molt temps que està obsolet? Perque no impliquen a professionals del sector, escola de música, i altres?
Perquè som pollencins únics, bufes i predicam el que no creim.
Ho sento però aquest señor Valent haurà de ser molt valent, perque a part de ser un trepilla, o això sembla pel que diuen qui el coneixen, és un aficadís, i l'han anat a cercar...
Té coneixements de piano, composició, direcció, violoncel,... i estudis acabats? A es vera, per pintar-la no cal ser res, sino mirau el que tenim...

Alternativa per Pollença

Re: Les taxes de fems són millorables

Alternativa per Pollença | 21/12/2011, 08:14

Avui a la premsa la notícia és el nomenament del nou director del Festival de Pollença; en Joan Valent. Vam aprovar la seva contractació a la Junta de Govern d'ahir.

www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2011/12/21/joan-valent-nuevo-director-artistico-festival-pollenca/730145.html

h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/joan-valent-dirigira-un-festival-de-pollen-a-que-unira-musica-cine-y-literatura.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb