URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultats del ple ordinari de 26 de gener.

Alternativa | 26 Gener, 2012 21:54 | facebook.com twitter.com

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Ratificació de les al·legacions presentades per la Batlia a l'avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balears.

Aprovada amb el vot a favor de PP, la Lliga i CxI  abstenció PSOE, PSM, Esquerra i el nostre vot en contra, ja que estam en contra del segon punt de les al·legacions presentades; demana que es puguin concedir llicències d'obres de manteniment o reforma a habitatges turístics vacacionals que es trobin fora d'ordenació (farem un article).

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent. 

Retirada. Després d’un recés es va retirar aquest punt ja que tots els de l’oposició hem manifestat que votariam en contra. Per a nosaltres és molt importat mantenir les tres dedicacions exclusives, i és un tema que vam defensar ja a la campanya electoral com un  dels nostres punts mínims per qualsevol negociació de govern.

3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al nomenament de representants municipals davant l'Assemblea General de Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença.

Aprovada amb l’abstenció de PSOE, UMP i PSM.

 4.- Moció presentada pels grups municipals d'A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent a Cala Castell    

Aprovada amb l’abstenció del PP, CxI i UMP. Esperam que ara el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i a la Demarcació de Costes en Illes Balears que faci efectiu, d’acord amb la Llei de Costes, l’accés públic a Cala Castell.

5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la proposta d'al·legacions presentada davant l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB .

Aprovada per unanimitat, tots hem cedit un poc i tots hem donat l’enhorabona al PP de Pollença per que evidentment la seva posició era la més complicada. Una demostració de que la gran pluralitat de partits no és un obstacle per arribar a acords.

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de batlia de les al·legacions a presentar Pla  Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears.

Retirada. L’equip de govern va retirar la seva proposta ja que el termini per la presentació d’al·legacions s’ha allargat un mes i volen estudiar el tema, a més han trobat un estudi fet per anteriors al·legacions que encara no ens han mostrat.

7.- Moció presentada pels grups municipals d'A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM referent a les al·legacions al pla Hidrològic de les Illes Balears.

Rebutjada. Un llarg debat; l’equip de govern va contar amb el suport de CxI que es va fonamentar en el seu rebuig al segon punt de la moció on demanavam que “l’Ajuntament descarti presentar cap al·legació en el senti de demanar la reducció de la zona humida del Prat de l’Ullal” A pesar de que vam acceptar retirar aquest punt,  el que va provocar un recés del PP, la Lliga i Convergència, finalment van votar en contra.

Rebutjada. Vots a favor d’A, PSOE, PSM, UMP, Esquerra (7) Vots en contra de PP, Lliga i CxI (10)

8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió del contracte administratiu de gestió del servei públic de l'explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença

Aprovada per unanimitat.

9.- Moció presentada pels grups municipals d'A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per l'aprofitament del centre multifuncional "Miquel Capllonch" del Port de Pollença.    

Aprovada per unanimitat. Esperam que quan n’hi hagi pressupost es faci un centre per a joves .

10.- Moció presentada pels grups municipals d'A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el municipi de Pollença interior i exteriorment 

Aprovada per unanimitat. S'ha millorat ja al manco l'horari de Pollença al Port de Pollença a partir de l'1 de febrer (els alumnes del Port de Pollença de  l'IES de Pollença havien d'esperar una hora).

11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments

Aprovada per unanimitat.

12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012

Retirada. Es porta a un ple extraordinari que serà el dijous 7 de febrer.

13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de concessió

Aprovada per unanimitat. L’empresa té un deute de 40.000 euros de consum elèctric amb l’Ajuntament i la piscina té nombroses deficiències. Vam recordar el que van dir el 2007, 2008...(farem un article).

14.-  Propostes/Mocions d'urgència

No es presenta cap moció de urgència

De la informació de batlia i precs i preguntes farem un article. 

Fontdevila al diari público.

 

Comentaris

Alternativa per Pollença

Balears

Alternativa per Pollença | 01/02/2012, 08:23

Parlen de millora de la freqüència, quan realment només han fet una rectificació d'alguns dels canvis que havien fet.

S'introdueixen millores horàries a tres línies que connecten Palma amb Galilea i amb el Port de Pollença i Costitx amb Santa Maria

D'altra banda, a partir de demà també s'introdueixen millores horàries a tres línies. En el cas de la línia 340 (Port de Pollença - Palma), amb l'objectiu de donar un millor servei als estudiants i treballadors que acaben la jornada a les 15.00 hores, es retarda la sortida de Palma cap al Port de Pollença de les 15.00 a les 15.15 hores.

A més s'afegeix un viatge amb sortida d'Inca a les 15.10 hores cap al Port de Pollença i un altre amb sortida des de Pollença a les 15.15 hores cap al Port de Pollença.

h
ttp://dbalears.cat/actualitat/balears/obren-una-nova-linia-d-autobus-entre-felanitx-i-s-alqueria-i-cas-concos.html

Miquel Sánchez

Re: Resultats del ple ordinari de 26 de gener.

Miquel Sánchez | 27/01/2012, 22:36

Un encert del pacte a la passada legislatura, SPANAIR suspèn les operacions demà (dissabte) a les 2 de la matinada, el pacte no li veia futur a la companyia i la Generalitat la va dur a Catalunya, ara després d'haver posat una bona quantitat de doblers públics, no han servit de res. Al seu moment el mon turístic va posar el crit al cel, ara el temps dona la raó als responsables de la decisió.

Des de aquí vull desitjar el millor a en Pau i en Joan coneguts meus i pilots de SPANAIR, diuen que quan se tanca una porta s'obri una finestra, ànim i a veure si en un futur recent tornau deixar el cel mallorquí amb les ratlles blanques de les vostres aeronaus

Pepe

Opinió de la posició de Convergència

Pepe | 27/01/2012, 18:33

Avui a la fi hem conegut la posició de Convergència sobre l'Ullal al seu blog. Aquesta és la meva opinió que he publicat al seu perfil.

Primer he de dir que és una pena que Convergència no expresses públicament la seva opinió sobre el tema com fa ara abans o durant el ple. Sempre és sa i enriquidor debatre. Respecte als arguments de Convergència

1.- Com bé comentau “a les al.legacions no es parla de model territorial o urbanístic, de l’únic que es parla és de delimitar una zona humida” per tant és més que sospitós que el batle encarregues les al•legacions a un arquitecte.

2.- La zona humida de l’ullal no “és quasi inexistent” com afirmau. Els aiguamolls (zones humides, prats, albuferes) no només són l'aigua que es veu. La seva delimitació es fa amb criteris ecològics: estudis de la vegetació, nivells de salinitat, fauna, etc... Com va fer la Conselleria de Medi Ambient per realitzar el Pla Hidrològic.

3.- Les fotografies aèries dels terrenys de conreu no corroboren l’extinció de la zona humida a l’Ullal (amb aquest criteri s’haguessin extingit la Gola, ni la Albufereta, ni la Albufera...)

4.- Defensau les al•legacions de l’arquitecte municipal, cosa que no s’ha atrevit a fer ni l’equip de govern que les va retirar.

5.- Es genera polèmica per què voleu canviar un Pla Hidrològic que es va realitzar després d’un procés llarg, justificat per l'adequació a la Directiva Marc de l'Aigua, i un procés participatiu exemplar i molt ampli. Arribats al seu final, contestades les al•legacions, informat favorablement pel Consell Balear de l'Aigua, aprovat pel Consell de Govern i també informat pel "Consejo Nacional del Agua", va quedar embarrancat al Ministeri durant mesos i amb l'arribada del Govern del PP a Balears ha estat 'convenientment' aturat i tornat a posat a informació pública. En base a les pressions que es varen manifestar en el tram final de la tramitació del PHIB, el punts mes conflictius son quatre: les benzineres, els agricultors, els perforadors de sondeigs i els urbanitzadors de les zones humides.

6.- La zona humida està delimitada al Pla Hidròlogic i es tracta de mantenir o no la protecció. Reduir aquesta protecció és apostar per un model caduc i depredador que ha destrossat els espais naturals i paisatges de Pollença.

Pepe

Re: Resultats del ple ordinari de 26 de gener.

Pepe | 27/01/2012, 16:15

Doncs m'agrairia veure aquest vídeo. El que cal és fer un dossier com va fer l'Associació de Veïns a la Cala i passar-ho a l'equip de govern per que vagi planificant i realitzant totes les petites millores que necessitam a tota Pollença

Ichigo

Re: Resultats del ple ordinari de 26 de gener.

Ichigo | 27/01/2012, 14:14

La cara B del Port de Pollença
www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/01/27/cara-b-port-pollenca/739522.html
Els diputats d'ERC de Pollença han fet un vídeo amb imatges d'Eu Moll que ningú voldria veure ni en pintura.
Què opinau d'això?

Lo que UM separó el Ullal lo une

Re: Resultats del ple ordinari de 26 de gener.

Lo que UM separó el Ullal lo une | 27/01/2012, 14:04

Ayer asisitimos a la ceremonia de casamiento entre el Sr Joan Ramon y la Sra Malena en la parroquia del Ullal ( en la urbanización del mismo nombre), la ceremonia fue presidida por el señor alcalde.

Pepe

Constructores de Baleares

Pepe | 27/01/2012, 10:59

URBANISMO ZONA FORMENTOR : "POLLENÇA TARDÓ MÁS DE TRES AÑOS EN SUBSANAR LOS ERRORES SEÑALADOS "
El presidente del Consell Consultiu
de les Illes Balears, Rafael Perera,
quiso ayer salir al paso de las críticas
vertidas por el alcalde de Pollença
y aparecidas en las páginas
de EL MUNDO/El Día de Baleares
el pasado fin de semana en relación
a la demora sufrida por el planeamiento
urbanístico de Formentor.
www.constructoresdebaleares.com/noticias.php?page=home&id=10506&profile=1

Pepe

Re: Resultats del ple ordinari de 26 de gener.

Pepe | 27/01/2012, 10:48

Esper que a aquest mes PP, Lliga i CiU reflexionin i finalment es pugui mantenir la protecció de la zona humida de l'Ullal.
El que ha restat clar és que les al·legacions que volia presentar el batle només tenien el suport del PP.

Ichigo

Les pesones sóm el primer

Ichigo | 27/01/2012, 10:07

ACTA ¡LAS PERSONAS PRIMERO!
En estos momentos, varios gobiernos están negociando a puerta cerrada un acuerdo que dejaría a muchos sin acceso a medicinas esenciales.

Millones de personas dependen de los medicamentos genéricos para tratar enfermedades como la malaria o el VIH. Si el supuesto Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) logra concretarse, les sería imposible comprar las medicinas que ahora les ayudan a sobrevivir.

Los negociadores están intentando acelerar este acuerdo en respuesta a la creciente oposición de la ciudadanía. Nuestras voces pueden impedir que se logre un pacto perjudicial negociado a espaldas del escrutinio público.

Firma ahora la petición a favor de un proceso transparente y por el derecho a tener acceso a las medicinas esenciales -- Avaaz entregará la petición directamente durante las negociaciones en Tokio esta semana.

www.avaaz.org/es/acta
He signat aquesta petició perquè les medecines genèriques siguin a les nostres mans. I voltros?
PD: NO a l'ACTA.

Garci

Re: Resultats del ple ordinari de 26 de gener.

Garci | 27/01/2012, 09:38

És una llàstima que ni PP, ni CiU ni Lliga siguin capaços de veure que preservar el nostre entorn i les nostres zones humides és imprescindible pel nostre futur.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb