URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Alternativa | 21 Febrer, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Aquest dijous; sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

    
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d’octubre de 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011


4.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient administratiu previ per a la constitució del Consorci de Promoció Turística de Pollença´
Desaparegut el  Patronat de Turisme, s’inicia la creació d’un Consorci  de Turisme format per l’Ajuntament, hotelers, i habitatges vacacionals.
     
5.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament del Servei Municipal de Proveïment d’Aigua Potable de l’Ajuntament de Pollença.
Ara mateix es considera falta greu el no abonament de dos  rebuts impagats. Si un abonat només deixa pendent un rebut, no es pot actuar. El canvi seria por actuar a partir dels trenta dies hàbils de  l’impagament  o 25 dies hàbils de la presentació al cobrament.  L’altre tema és un canvi a les peces de material de llautò per les dificultats per adquirir-les.

6.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM per tal que IB3 torni emetre les pel•lícules i sèries en llengua catalana  .
Fins aquesta legislatura, IB3 comprava a FORTA o a les grans distribuïdores els drets d'emissió dels films, i després esperava que TV3 els doblés al català; també havia encarregat qualque doblatge expressament per a IB3. La cadena pública de les Balears hauria de servir per a vertebrar la societat. Amb l’arribada de la TDT, hi ha més de cinquanta canals de televisió, dels quals tan sols sis emeten íntegrament en català, uns desproporció total.

7.- Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM relativa a restituir els retalls de personal i serveis de l’Hospital Comarcal d’Inca
Ens pronunciam en contra dels retalls de personal i serveis realitzats a l’Hospital Comarcal d’Inca; així com de la retirada per part de la SFM del bus urbà que feia el recorregut des d'Inca a l'Hospital Comarcal.


8.-  Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM relativa al Pla Hidrològic de les Illes Balears  .

L’Ajuntament  no té res a objectar a les determinacions sobre les zones humides de Pollença relacionades en el Pla Hidrològic i  en concret pel Prat de l’Ullal ja que les seves determinacions, són encertades i fonamentades en el rigor tècnic i fonaments científics sòlids pel manteniment dels valors ambientals propis d’aquests espais naturals.   I demanam expressament a la Conselleria de Medi Ambient que qualsevol al•legació que es pugui presentar en referència al municipi de Pollença es resolgui amb el màxim rigor tècnic i amb fonaments científics tan sòlids, al manco, com els que justificaren la redacció del Pla que ara es sotmet a informació pública.
 

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM referent a la sol•licitud de revisió dels valors cadastrals 


Demanam què per haver transcorreguts els cinc anys des de l’entrada en vigor, l’Ajuntament sol•liciti a la Gerència del Cadastre una nova revisió dels valors cadastrals a la baixa, a l’existir diferències substancials entre els valors de mercat i els que varen servir de base per la determinació dels valors cadastrals vigents, conseqüència de l’evolució general del mercat immobiliari.
Ahir vam rebre un informe de l’interventor que estam estudiant; al tenir els valors cadastrals revisats al 2007, no ens hem vist afectats per la pujada de tipus impositius regulada pel Govern Central al desembre de l’any passat. I per altra part es considera que la situació econòmica de l´Ajuntament és actualment delicada, amb un important romanent de tresoreria negatiu que obliga a cercar un superàvit que l´absorbeixi


10.-  Propostes/Mocions d’urgència

10.1.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa a les al•legacions a presentar al Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Ahir vam rebre l’informe del tècnic de medi ambient que estam estudiant i que fonamenta les al•legacions que  vol presentar l’equip de govern demanant la revisió de la zona humida de l'Ullal.

10.2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública  amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística bàsica visibles des de la via pública.
Un tema molt important, recordam que a la passada legislatura ja es va fer una aprovació incial, al•legacions... i després es va aturar. En aquest moment estam fent feina a l’esborrany que s’ens va donar divendres.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.”

Medina en público.

 

Comentaris

jrv

Telepatia.

jrv | 24/02/2012, 09:10

Paco, jo tan sols comento, i intent informar quan cal, als teus comentaris i preguntes, el text del que escrius, al que tu penses no hi arribo, afortunadament. En quan a Gesa, te puc dir per experiencia recent, que no te talla inmediatament, però te puteja administrativament i al final t'acaba tallant si no pagas, amb la peculiaritat surrealista, que atés que fan la lectura estimada, se pot donar el cas que t'arribin a DEURA dobers, i te tallin per un rebut anterior...Kafkia!
De tota forma, no te vull ofendrer, però m'arriba a irritar tan d'experts recomenant de questions del que realment no n'estan assabentatns, d'opinar abans de saber la resposta, jo no arrib a aquest nivell d'inteligència.
Però ahir al Ple, me vaig donar compte de que queda molt per fer en relació a l'actitud de menyspreu i desconsideració, i sobre tot ignorancia per part dels ciutadans espanyols i els seus representants (la majoria al manco)del que es públic, dels bens, empreses públiques, és una malaltia crònica, perque de malaltia s'ha de considerar el manyspreu del que és de tots i ha de baneficiar a tos. Igualment l'objectivitat no és una virtut o qualitat que ens adorni, als habitants d'aquest Estat...
En tot cas, gracies pels comentaris que hem permeten emetrer una resposta que intant sigui informativa i objectiva.
I entretenen el personal...

Alternativa per Pollença

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Alternativa per Pollença | 23/02/2012, 19:51

La modificació puntual del Reglament del Servei Municipal de Proveïment d’Aigua Potable de l’Ajuntament de Pollença, ha estat aprovada per unanimitat.

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 23/02/2012, 19:48

tambien dice que no se puede hacer nada con un recibo impagado, cosa curiosa ...
si acaso no se podra cortar el suministro, pero no deja de ser una deuda exigible, acaso si cortina no paga al constructor este se queda brazos cruzados pensando "mala tarde"...
si a los "del cuerpo" les llega un requerimiento de pago, incluidos intereses de demora y costas, seguro que espabilan, y los demas tambien
que no todo se queda en cortar el agua
por cierto, gesa no corta el suministro por un impago

Pepe

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Pepe | 23/02/2012, 19:39

Paco alguna cosa sabrà en Joan Ramon que fa dos dies s'ha jubilat després d'anys i anys al tema de l'aigua i et diu que el 95 % dels impagaments són de gent que pot pagar.

Alternativa per Pollença

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Alternativa per Pollença | 23/02/2012, 19:37

La regidora fa els aclariments al tema d'EMSER i comenta que una vegada passats els trenta dies s'enviarien dues cartes certificades demanant el pagament (amb quinze dies de diferència) i que sempre hi hauria la possibilitat d'arribar a un acord d'aplaçament o dividir els pagaments si l'usuari tenia problemes econòmics.

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 23/02/2012, 18:56

una vez mas me he perdido, yo empece a comentar el tema preocupandome por los que tienen dificultades para llegar a final de mes, y ahora se me acusa de defender a los morosos caraduras, en fin, ya estamos acostumbrados a que se tergiversen nuestras palabras o oargumentos ...

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 23/02/2012, 18:54

emser suministra agua a formentor?

jrv

Impagats

jrv | 23/02/2012, 12:33

El 95%, dels morosos, a grosso modo son "morosos con capacitat econòmica", a no ser que per incapacitat econòmica entenguis qualcú que no pot canviar el cotxe cada tres anys,Paco, però algú els ha de defensar aquest 95%, t'entenc, ja que justificar no és possible. Amb la teva demagogia estàs defensant mes de dos caraduras. Pot estar segur que la sensibilitat social del personal d'aigua es mes alta i te mes mà esquerra i sensibilitat social del que tu puguis tenir.
Però suposat, si pots, que al xalet d'en Cortina, aquest omple la piscina a l'estiu, quan els altres en dificultat tenen aigua per beura, i despres intenta endolcir l'aigua de la mar amb aigua de la xarxa,consequentment el rebut puja un Potosí...però no el paga, i per l'error del Reglament no es pot fer res...
CAP empresa privada acceptaria una concessió on és permetes tenir rebuts pendents i no pagar-los.
Pots estar segur que aquest 5% de precaris reals, son tractats amb una consideració que cap regidora o regidor de serveis socials ha tingut mai, si descartem com a sensibilitat social el paripe electoralista i ajudes als amigots i amigotes.

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 23/02/2012, 10:01

siento que quien cuestiona la linea oficial del blog sea acusado de sembrar cizaña, y no soy el primero
desconozco con que traja se visten algunos para ir a pagar elrecibo del agua, pero conozco de otros que tienen dificultades para pagarlo, y para pagar el de la luz, y el butano, y el alquiler, ...
cuantos morosos con capacidad economica tierne emser?
cuantos sin ella?

Pepe

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Pepe | 23/02/2012, 08:19

Paco.
- Preguntas y se te contesta (de nada). Además te ha contestado la persona que propuso en su día los dos meses de impago y que ha constatado que eso ha dado lugar a abusos por parte de algunos usuarios. Hay morosos que no tienen ningún problema económico, que no pagan una factura elevada de un mes y contra los que no se puede hacer nada.

Cortar el agua seria el final de un proceso de actuación administrativa, en el que se puede alegar y estudiar caso por caso y tenemos unos servicios sociales municipales para actuar si es necesario.

Pienso que una cosa es preguntar y otra intentar liar y meter cizaña haciendo comparaciones desproporcionadas.

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 22/02/2012, 21:50

por alusiones:
- efectivamente, no entiendo ciertas cosas, y por eso pregunto
- una empresa privada no cortaria el agua al primer impago, ni al segundo ni al tercero, lo haria en los terminos de la concesion, y estos los pone el ayuntamiento
- el orden de los factores altera el producto: no tener capacidad economica lleva a la morosidad ineludiblemente

Pepe

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Pepe | 22/02/2012, 20:57

Paco en las comisiones informativas no hay tantos matices, los matices se dejan para el pleno.

Idoi

Morrosidad

Idoi | 22/02/2012, 20:52

I segons tu Paco, ser moros és no tenir capacitat econòmica?
Per aquest motiu Matas defraudava a Hisenda?

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 22/02/2012, 20:28

bueno, la verdad es que he heho comentarios sin saber mucha cosa al respecto, es verdad
podeis informarnos mejor del dictamen de la comisioninformativa que se llevara a la aprobacion del pleno?
supongo que recoge todas estas matizaciones relacionadas con los servicios socialesy demás

jrv

Pujol d'en Banya

jrv | 22/02/2012, 20:04

Moltes gracies, ARFV per les fotografíes i l'article de l'excursió al Pujol d'en Banya i voltants, un indret encara verge i de records entranyables per mi...

jrv

No ho veig clar

jrv | 22/02/2012, 15:48

Paco, o no ho vols entendrer, o no pots, o ets un poc embullos..
Que passaria si el servei d'aigua estés a càrrec una empresa privada que tingués la consessió?. Te tallarien al primer rebut, i per tornar reconectar, hauries de pagar el rebut, mes els costos de la feina i material, recàrrec. I SE ACABO.
Gestionat mitjançant una empresa pública, l'organisme pot permetrer-se actuar amb mes consideració cap als usuaris en general, i amb mes sentit de justicia social en els casos de usuaris amb problemes econòmics, atés que no és una entitat amb ànim de lucre, i ser mes benevol, mes just. Cal pensar però, que aquesta entitat encara que sigui pública, ha de seguir pagant el consum energètic dels pous, l'aigua que compra als "amos" del pous, o no tan "amos" dels pous, l'aigua de la dessaladora, els sous dels empleats, etc.
I quan dic que s'ha d'ectuar de diferent forma en el cas de families o persones que estiguin en precari, no parlo de ficar pe enmitg la regiduria de serveis socials, o cap altre(Deu ens alliberi!), sino que, o els serveis socials se fessin càrrec del pagament, d'una part del pagament o millor encara, les tarifes com dic, siguin mes benevoles i justes, pels que estan en situacions extremes.Tal volta sapigues cosa, Paco, però ni hi ha que van vestits "del cuerpo", quan van a pagar el rebut amb recarreg, que mal ho tenim els espanyols d'entendrer que el que és públic és de tots, i per això mereiex mes respecte i consideració, i que el cumpliment de les lleis és PER TOTS!....

Miguel Sánchez

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Miguel Sánchez | 22/02/2012, 15:01

Paco no la líes, el accionista mayoritario y único de EMSER es el Ayuntamiento, y precisamente deben ser sus servicios sociales los que deben proponer a que abonados se les debe interrumpir el servicio en caso de impago.

Actualmente, si yo soy solvente y debo un recibo de alrededor de 400 euros, como solo es uno si voy pagando los posteriores EMSER no puede ejecutar ninguna acción contra mí, en cambio si yo las estoy pasando canutas y debo 2 recibos de 35 euros cada uno, EMSER ya puede interrumpirme el servicio por deberle 70 euros, pero contra los 400 euros nada se puede hacer, esto hay que corregirlo.

Reitero que deben ser la concejalía de servicios sociales la que debe tener la última palabra en las interrupciones de servicio y te aseguro que desde A estaremos "muy encima" en este asunto.

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 22/02/2012, 14:06

es que esto parece el mundo al reves:
el pp propone que la dacion ewn pago de la vivienda salde la hipoteca, y vosotros apoyais estrangular mas a los que no pueden pagar

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 22/02/2012, 14:05

o sea, que la cosa se podria arreglar añadiendo al actual otro supuesto de corte: el impago de un solo recibo tras un periodo de 12 meses (o seis, ...) desde el vencimiento

jrv

solidaris

jrv | 21/02/2012, 20:36

Paco, ho sento, però no puc estar d'acord amb tu respecte als talls de subministrament. Tot hom ha de pagar el cost de l'aigua que utilitza. Quan un abonat no paga, els altres,els que utilitzen l'aigua de forma austera i responsable, hem de pagar per ells, ja que la gestió de l'aigua te un cost, que s'ha de pagar amb els ingressos dels rebuts, obviament, i aquests tipus de serveis s'han de regir per el principi d'equilibri pressupostari, que Emser compleix amb escreix, les arques de l'Ajuntament ho saben, però no ho agraeixen....
Certament que en tot temps, i mes en temps de crisi, hi ha gent que te dificultats per poder pagar el rebut d'aigua, però aquesta qüestió és una gestió a resoldrer per els serveis socials, com pogués ser dificultats per pagar el rebut d'electicitat, o el butà, menjar, etc... Raonable seria que demanessis que les tarifes(o taxes ara, no se perqué?) contemplessin bonificacions per families nombroses amb els seus membres a l'atur, persones jubilades que cobren pensions miserables, i totes les situacions de precareitat econòmica, és a dir , preus amb sensibilitat social. Però que qualcú no pagui amb excusses massa vegades inventades, tan sols porta al deteriorament d'aquests serveis bàssics. Jo soc el responsable del text on es preveu que sols es talli al segon rebut, i ha sigut un fracas que al cap i a la fi, perjudica a tots els ciutadans col·lectivament.

Pepe

A dubte

Pepe | 21/02/2012, 16:07

L'equip de govern presenta unes al·legacions amb un informe del tècnic de medi ambient (31 pàgines), que estam estudiant en aquest moment.

Les seves conclusions són:

Els criteris de delimitació cartogràfica de detall de la zona humida presenten una incertesa prou
significativa una vegada revisades les fonts que la fonamenten fet pel qual, ateses les conseqüències que es derivaran de la zonificació que finalment es fixi, són susceptibles d’una profunda revisió de detall, aplicant
els criteris multiparamètrics que ja s’esmentaven en el document de Baron et al, 2007.
Així, l’Ajuntament de Pollença sol·licita una revisió per part de l’administració competent, la Conselleria de
Medi Ambient, de la delimitació en detall de cada una de les zones, atenent la ubicació actual i potencial
dels elements dignes de protecció. Tot això tenint present la caracterització de la zona humida del Prat de
l’Ullal com de valoració “moderada” en base als criteris biòtics, econòmics, culturals i de protecció de riscs
existents en el document tècnic de referència.
Igualment, cal considerar la proposta d’actuacions en aquesta zona que es fixa en l’esmentat document
tècnic, en el que es fixa que s’han de dur a terme actuacions de rehabilitació, que per definició del propi
document tècnic “no pretenden recuperar las funciones alteradas del sistema ecológico, sino uno o varios
elementos singulares de su estructura que, en general, suele coincidir con poblaciones o comundades de
organismos incluidos en leyes y convenios nacionales e internacionales de conservación. Los ecosistemas
rehabilitados no se mantienen de forma autosuficiente, por lo que necesitan grandes aportes de energía
complementaria. Por esta razón suelen implicar un importante coste económico a corto y largo plazo, ya que
no generan sistemas ecológicos autosostenibles.“
Així, atenent la propia definició del document tècnic, cal tenir especial atenció als criteris esmentats en el
mateix respecte a la viabilidad tècnica, legal, econòmica i social de la possible recuperació de la zona humida.

Pepe

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Pepe | 21/02/2012, 16:02

Paco l'explicació que va donar l'equip de govern per demanar aquest canvi és que havia gent que deixava de pagar un rebut amb una quantitat important i després continuava pagant la resta i no es podia fer res per cobrar el rebut impagat.
En aquest moment ens hem d'informar quin seria tot el procés d'actuació a partir de l'impagament.Tenim clar que no es pot tallar l'aigua a una persona amb problemes econòmics.

Ichigo

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Ichigo | 21/02/2012, 10:35

Tècnic de Medi Ambient? Millor diem "Res Ambient". XDXDXDXD

dubte

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

dubte | 21/02/2012, 09:13

Als precs i preguntes deis que "l’informe del tècnic de medi ambient ... fonamenta les al•legacions que vol presentar l’equip de govern demanant la revisió de la zona humida de l'Ullal" ¿què vol dir això?

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 21/02/2012, 08:37

perdon, me referia a cortar el agua por falta de pago, ahora que a la gente le cuesta más pagar las facturas y llegar a final de mes,

Paco

Re: Ordre del dia ple del 23 de febrer.

Paco | 21/02/2012, 08:36

explicadme eso:
se facilita a emser cortar el pago a los morosos?
eso es ayudar en tiempo de crisi?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb