URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Demà el ple fa vaga. Ple urgent el divendres

Alternativa | 28 Març, 2012 20:45 | facebook.com twitter.com

Finalment el ple de demà s’ha anul·lat per la vaga general i es farà un ple amb els punts més urgents el divendres a les 8:30, la resta de punts, precs i preguntes passaran al ple d’abril (que anirà ben carregat).

Encara no tenim l’ordre del dia oficial però  els punts a seran aquests:

- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix del Pressupost General de 2012.

Només s’ha presentat una al·legació per part del PSM  a la qual proposen reduir les retribucions del membres de l’equip de govern.

- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires i altres elements.

Es fonamenta en anteriors estudis i en els valors cadastrals, en general sembla que n’hi ha una baixada d’aquesta taxa.

- Dació de compte de la relació certificada en compliment de l’article 3 del RDL 4/2010, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm 48 de 25.02.12).

Un llistat de factures per un total de 1.741.474,95 € que es pagaran amb un préstec a 10 anys amb uns interessos d entre un 5 i un 6%.

- Aprovació, si procedeix del Pla d’Ajust en compliment del RDL4/2012, de 24 de febrer.,  al mateix es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors (llistat de factures anterior)

- Aprovació de la resolució de batlia referent al nomenament de procurador i lletrat per unir-nos al contenciós que han posat diferents ajuntament com Alaró contra la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia perquè considera que els criteris que el fixen són "il·legals"; té en compte dos criteris per la inversió de doblers als pobles que estan situats a la serra de Tramuntana: que tinguin més del 40 per cent del territori protegit i menys de 5.000 habitants. Si els municipis compleixen les dues condicions, reben una quantitat de doblers bastant superior a la resta de termes de l'Illa.
Pollença té més del 60 per cent del territori protegit,però  pel fet de tenir censats més de 5.000 habitants, no gaudeix de l'aportació econòmica, es demana que s'elimini el requisit de tenir menys de 5.000 habitants".

 

Comentaris

Alternativa per Pollença

Ordre del dia del ple de demà

Alternativa per Pollença | 29/03/2012, 10:37

Finalment el ple és demà a les 8:15 del matí i als punts de l'article hem d'afegir l'adhesió al Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca. I una resolució de batli per ajornar les dades del Pla d'Obres i serveis.

Vist que a petició dels portaveus de diversos grups municipals (A; PSOE; PSM-EN i ERAM) s’ha sol•licitat a la Batlia posposar la celebració de dita sessió ordinària atesa la coincidència amb la convocatòria de Vaga General en el dia assenyalat.

Ateses les gestions realitzades amb els portaveus dels diferents grups municipals d’aquesta Corporació i havent consensuat posposar el tractament de les mocions presentades així com la part de control i seguiment en la propera sessió ordinària a celebrar en el mes d’abril i vist que dita flexibilització no perjudica a la gestió ordinària municipal, pels motius abans exposats i fent ús de les facultats que legalment tinc conferides pel present RESOLC:

Primer.- Suspendre la celebració de la sessió ordinària d’aquest Ajuntament a celebrar en dia d’avui i, en conseqüència, posposar la celebració de l’esmentada sessió a dia 30 de març de 2012 a les 08:15 hores, a la Casa Consistorial.
Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

2.- Resolució de reclamacions/al•legacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2012.

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i altres elements.

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 253 de 21 de març de 2012

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 258 de 23 de març de 2012

6.- Aprovació, si procedeix, de la participació de l’Ajuntament de Pollença en el Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca

7.- Dació de compte de la relació certificada de factures en compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla d’Ajustament previst a l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

9.- Propostes d’urgència”


La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

Pollença, 26 de març de 2012
La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

Alternativa per Pollença

Re: Demà el ple fa vaga. Ple urgent el divendres

Alternativa per Pollença | 28/03/2012, 22:20

L'aval és el pla d'ajust.

Vergonya

Re: Demà el ple fa vaga. Ple urgent el divendres

Vergonya | 28/03/2012, 22:19

Un prestam a l'administració pública a un 5-6 % és una vergonya.
"el Banco Central Europeo (BCE) prestó un total de 489.190,75 millones de euros a 523 bancos europeos a un plazo de tres años y a un tipo de interés fijo del 1%"

turgut

Re: Demà el ple fa vaga. Ple urgent el divendres

turgut | 28/03/2012, 22:13

Miquel no te passis, ves a demanar un prestec a 10 anys a un banc a veure que aconsegueixes. L'euribor no es la mesura unica pel calcul del tipus d'interes. Sense anar mes lluny, una hipoteca per menys del 4% ja es dificil aconseguir-la, figura't un prestec sense aval.

Miquel Sánchez

Re: Demà el ple fa vaga. Ple urgent el divendres

Miquel Sánchez | 28/03/2012, 21:59

Això és un atracament "a mano armada", 5 o 6% d'interes però si el EURIBOR està pel terra, això frega la usura

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb