URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El pavelló cobert del Port de Pollença

Alternativa | 05 Abril, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 La construcció del pavelló cobert al Port de Pollença és un vell projecte de fa molts d’anys, de fet se’n va parlar molt als anys 90 quan, a partir de les subvencions que es donaven des del govern central per fomentar l’esport degut als Jocs Olímpics de Barcelona, va estar a punt de fer-se un M3 al Port, ja que era on l’ajuntament tenia solars disponibles. Diuen “les males llengües “ que no es va construir perquè era al Port i no a Pollença.

        Un dels arguments més recurrents en aquests temps de crisi és que la problemàtica de les instal·lacions esportives al nostre municipi és la duplicitat d’instal·lacions amb el cost que això suposa: no fa falta tenir un pavelló a Pollença i un al Port, una piscina al Port i una Pollença ... És evident que a Pollença no s’ha sabut planificar ni fer amb un mínim de coherència les inversions en instal·lacions esportives i que certes instal·lacions com la piscina coberta no s’han de duplicar pel seu cost i per les seves característiques (i més veient la problemàtica de la nostra).

        Fent un exercici imaginatiu i veient el que ha passat aquests anys, tornaré als anys 90 i us faré la proposta que crec que hagués estat més sensata al meu parer.

          En primer lloc, construir un pavelló més econòmic a Pollença, molts recordareu la problemàtica que va dur el soterrament amb el cost econòmic que va dur i el problemes  d’inundacions. Una de les coses que vaig sentir (hem perdonareu que no sigui més rigorós però en aquell temps jo era molt jove i la informació era escassa), era que el guanyador del concurs públic no va ajustar el seu projecte al pressupost amb la qual cosa jugava amb avantatge respecte dels altres concursants.  El que es podia estalviar en fer un pavelló més humil es podia invertir en els accessos i en la gestió dels serveis i manteniment.  

        Al Port de Pollença,  en lloc de construir el pavelló al mateix lloc on està projectat, aquest, al contrari del que succeeix a Pollença, per proximitat podria ser empleat fàcilment per les escoles  i l’IES del Port de Pollença (cpsa que no succeeix a Pollença on les escoles, llevat de Joan Mas, són més lluny), en aquest cas no hagués fet falta fer un pavelló tan gran a l’IES, hi hagués bastat amb una sala multifuncional més discreta.  

        Evidentment, és molt fàcil veure o imaginar les coses quan han passat, però el que vull fer veure és que en aquest cas el problema no és la duplicitat, ja que perfectament hi podria haver dos pavellons; de la mateixa forma que ningú discuteix que hi hagi escoles al Port i a Pollença, també hi podria haver unes instal·lacions esportives dignes al Port i a Pollença que servirien per complementar la feina educativa de les escoles.

        Quan, com a coordinador del Basquet Eu Moll, coment la problemàtica que tenim amb les instal·lacions, molt sovint em diuen que per què no anem a Pollença, que no té sentit tenir dos clubs al Municipi. Jo sempre dic que això és cert si parlem de categories superiors, però que quan parlem d’esport escolar, si volem fomentar l’esport hem de facilitar que el nin el pugui practicar prop de casa seva. Fer desplaçar aquests nins a Pollença provocaria senzillament que molts d’ells quedarien al carrer o cercarien altres activitats més properes.

        Per acabar, tot i que com a coordinador del bàsquet em beneficiaria de la construcció d’un pavelló, som conscient de la situació econòmica actual de l’ajuntament. Fer un pavelló actualment suposaria seguir amb un model de manca de planificació i de construcció d’instal·lacions sense preveure el cost del seu manteniment i la seva gestió. Com ja hem comentat al regidor d’esports, és que a curt termini el que s’ha de fer és treure el màxim profit a les instal·lacions de les que disposam i invertir el màxim de recursos possibles en millorar el manteniment i la gestió de les mateixes. El pavelló de l’ IES és una bona instal·lació, no és gens freda en l’hivern i consumeix poca energia, ja que aprofita molt bé la llum del sol. El problema és que abans de fer segons quines inversions necessàries, com són millores al vestidors, s’hauria d’ampliar el conveni amb la Consellaria d’Educació per tal de que l’ajuntament hi pogués treure més profit, això depèn també de la bona predisposició de la direcció de l’ IES i de que entenguin que formen part d’un municipi i que també tenen l’obligació de contribuir en el benestar de tots.

        Una de les queixes dels pares i mares i dels joves és la manca de parcs infantils i zones d’oci per als joves. Crec que obrir els patis i les zones esportives de les escoles i instituts i donar-los un ús fora de l’horari lectiu és una bona alternativa cara el futur. Requereix un esforç per part de l’ajuntament quant a personal de manteniment, control i gestió de les instal·lacions, però sembla més sostenible que crear-ne de noves.

        A llarg termini és necessari el pavelló, però s’ha d’integrar dins un estudi seriós per tal de planificar les instal·lacions esportives del futur.

 

El somni de la raó ha produït molt de mostres, ja seria hora de despertar.

 

 

 

 

Comentaris

Joan Segui

Instalacions

Joan Segui | 10/04/2012, 16:35

Esta clar que sobren instalacions a tots els municipis. Això es un mal que ja va començar fa més d'una decada.
Sobre tot a Calvia. Qui ho te millor es Alcudia que al tenir el Port molt aferrat al nucli interior ha bastat una piscina, un camp de futbol,etc.
A Polença com a altres pobles s'havia d'haver fet sobre tot una única piscina i millor que les que hi ha, una bona es més econòmic que dues senzilles i el mateix amb les demes instalacions.
Tanmateix venen temps difícils i ja veureu com a molts nuclis haviat hi haurà instalacions i biblioteques tencades per falta de pressupost de manteniment i personal.

jrv

seny

jrv | 07/04/2012, 20:48

Si, el comentari d'Herinor es mol assenyat i lògic.
Però no puc deixar de recordar com acabá la mancomunitat Nord, un desastre, i per mi la lliço és que la majoria de batlles i regidors s'estimen mes fer de lleterets locals, que no traballar pel comú. La vanitat y la soberbia els pot, el guanya.

Joan CC

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan CC | 07/04/2012, 20:14

Herinor gràcies per el teu comentari, el trob molt assenyat.En primer lloc t'he de dir que estic totalment d'acord en que som un únic municipi i que el plantejament ha de ser global, ara bé, no podem deixar de banda la particularitat de que aquest municipi té dos nuclis de població molt importants i que lo lógic és que les instal·lacions s'han de repartir en els diferents nuclis per que sinó correm el perill de crear un nucli de primera i un altra de segona.Ara per ara el poliesportiu del Port es tercermundista. Compartesc que a l'hora de fer noves inraestructures s'ha de fer sobre la base de un pla estratégic.Palma per exemple també és una única ciutat i ningú entendria que es fesin tots els pavellons per exemple a una determinada zona i no s'en fesin a altres. Una altra cosa es que també s'han d'estodiar molt com es fan les instal·lacions perque siguin el més funcionals,econòmiques i sostenibles.Sobre el tema del transport és una problema que també ens hem de plantejar, no pot esser tothom vagi en cotxe a tot arreu.
salut i molts d'anys!

Herinor

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Herinor | 07/04/2012, 17:27

Joan CC, com a Pollenci resident a nu moll, crec que ja es hora de que es comenci a veure el municipi com un sol, i mes avui en dia que se esta parlant de mancomunar serveis per fer-los mes rendibles. Ja fa anys que parlant amb un Català demunt aquest tema en va dir que ell no entenia com aqui voliem tenir totes les instalacions per duplicat, que ell tota la vida per fer esport s'havia hagut de desplaçar, aixo si en transport públic, cosa que aqui manca. Per aixo jo crec que es mes necesari tenir una visó global del municipi i fer les instalación necerasir a una banda o a l'altre, per exempla ara seria ridicul que a Pollença pobla es volgues tenir una piscina cuberta, aixo no vol dir que no siguin necesaris dos Pavellons, a la Pobla amb ub sol nucli de pobalció en tene dos. Ara be estudiem les necesitats i demanem les infrestuctures necesaries per el municipi, ara be si s'han de compartir a un lloc o a l'altre, un correu i per amunt o per avall.

Garci

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Garci | 06/04/2012, 08:20

Una cosa que jo veig que es comenta i que no és una tonteria: parlau algunes vegades de que els clubs han de ser competitius. Per mi la competitivitat no és necessària, sinó l'aprenentatge dels molts altres valors del futbol. I som partidari de que com més clubs hi hagi molt millor per afavorir que més gent pugui accedir a l'esport, encara que vagi en detriment dels resultats, que no son importants.

Joan C C

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C C | 06/04/2012, 07:43

Joan C has tocat un altra tema que a mi com a Mollero em molesta molt. Molts de molleros tenen una percepció totalment equivocada de les escoles del POrt de Pollença, tan es així que fan el possible per matricular als alumnes a les escoles de Pollença pensant que les del Port donen una educació de pitjor qualitat. És una pecepcepció totalment equivocada i contra la que s'hauria de lluitar.

Joan Ramon

activitats

Joan Ramon | 06/04/2012, 07:39

Senzillament, entre altres coses, les activitats fora del horari escolar no es poden equiparar a les fetes en horari escolar, és cert que hi ha molts de nins que van a escola a Pollença visquent al moll, però també és cert que molts pares just just paguen el material escolar dels nins, aquests nins no tenen dret a participar d'activitats esportives?
En quan a bravetjar de resulats, jo repetesc, preferesc pensar que es facilita al màxim de nins accedir a l'esport, i els clubs no són part del Ajuntament, per tant, no correspon a l'Ajuntament i en això penso que també entren altres regiduries, com pugui ser la de serveis socials, és el meu parer evidentament,
Enhorabona un cop més per l'article, que veig que ha aconseguit la nostre atenció.
Salut

Joan C C

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C C | 06/04/2012, 07:38

M'agrada aquest debat enriqueix l'article.
Jo on no veig cap problema en que hi hagi dos clubs, un complementa l'altre, nosaltres ens centram en les categories de premini a cadet, el bàsquet Pollença que té més possibilitats sol fer equips més grans tot i que actualment no té seniors. Als actuals equips juniors de Pollença hi ha bastants de jugadors que varen començar al nostre club.
També vull dir que tenir dos clubs no suposa cap perjudici econòmic per l'ajuntament llevat del manteniment de les instal·lacions, per les subvencions es destina una quantitat que es reparteix entre el total de clubs. Per mi tenir dos clubs a Pollença té mes coses positives que negatives i et comentaré una altra percepció que tenc, sols es veu com un problema quan es mira des de Pollença.

Joan C.

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C. | 05/04/2012, 21:24

Dues coses.
El que comentes de les diferències dels sentiments dels jugadors que van a jugar a un nucli diferent de on viven són percepcions teves.
Que s'unifiquin els clubs no vol dir que es deixi de donar l'oportunitat de que els més petits puguin practicar el seu esport devora ca seva,els del Moll podrien entrenar al Moll i els de Pollença a Pollença, si després volem brevajar de resultats, haurem de donar l'oportunitat de poder crear el màxim nivell dels jugadors.
Per acabar no se quin problema hi ha en desplaçar-se d'un lloc a l'altre,a partir d'una certa edat, quan ens trobam per altre banda que molts de nins i nines que viuen al Moll van a escola a Pollença i tothom ho troba del més normal i per jo hi diu molt de quin és el sentiment real dels "molleros".

Joan C C

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C C | 05/04/2012, 21:03

Hi ha una cosa molt important que ha comentat en Joan Ramón i que és fonamental. La competéncia de l'ajuntament és fomentar l'esport, en aquest cas parlam de l'esport base. Per això lo important no és aconseguir un equip per exemple infantil molt competitiu sino facilitar que el màxim de nins en edat infantil puguin pràcticar un esport. Per això és molt bo tenir els dos clubs . Per altra banda em molesta que sovint quan qualcú ha de venir al Moll a jugar per que a Pollença no hi ha equip es veu com un drama i quan es al revés és una cosa normal.

Joan C C

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C C | 05/04/2012, 20:50

Joan fer articles per Urxella és una de les meves formes de colaborar amb Alternativa, m'agrada fer-ho per proposar coses més que per criticar. Si llegeixes els meus articles tots solen tenir el mateix to, no m'agrada criticar ni a n'en Tomeu ni a n'en Michel però el dia que trobi que ho he de fer ho faré. Bona nit bones festes i gracies per els teus comentaris.

Miquel Sánchez

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Miquel Sánchez | 05/04/2012, 20:41

Com aficionat i pare som una poquet de l'opinió de Joan C. ens algun aspectes que hem vist com pollencins s'anaven a altres pobles per no poder-los assegurar si hauria equip d'una categoria o no, ahir, a UHABC RADIO, Juan Roca feia una bona entrevista al president de la FFIB i que posava un mal exemple, ja que deia que si un pare a de pagar les classes de karate del seu fill perquè nbo s'han de pagar les de futbol, naturalment res va dir que normalment les classes de karate es fan a un gimnasi privat i el futbol a unes instal.lacions públiques.

L'altre dia li vaig fer una broma a un directiu del Port de Pollença de futbol ja que li vaig dir, que l'Ajuntament podria haver de tancar un dels camps de futbol ja que no podia mantenir el dos camps, en el aspecte futbolístic està clar que ara mateix el Pollença i El Port tenen les mateixes i fins i tot els "molleros" tenen secció de prebanjamins (7 i 8 anys) cosa que no té el Pollença (la té però no competeix), i juntar-los seria per ser més competitius però això ja seria una decisió de amdués directives, ja que amb dificultats però s'estan cobrint totes les edats. En el basquet la cosa és diferent les nines de Pollença han hagut de venir al Moll perquè no han pogut fer un equip "cadet femení" "serà que no hi ha nines a Pollença" i aquí és i sobretot a Pollença on la regiduria d'Esports s'hauria de posar sèria ja que el pavelló pollencí és per jugar i no per tenir-lo tancat, i els responsables dels equips que no puguin cobrir un segment d'edat notificar-lo al regidor per veure com es pot cobrir tot això.

Avui hem estat a Sa Pobla i m'ha donat "enveja sana" veure el que tenen organitzat allà.

Joan C.

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C. | 05/04/2012, 20:10

Joan estic d'acord amb tu,fer un pavelló al Port ara és invialble com també ho ha estat fins a dia d'avui. Però segueixo dubtant de l'eficacia i eficinecia del nostre regidor d'esports esper que siguis capaç de criticar-lo, duim 10 mesos i no ha fet res de res de res, ni mantenir el seu blog, que és l'unic responsable i no pot donar culpabilitat als altres.
Bona nit.

Joan C C

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C C | 05/04/2012, 19:59

Perdona Joan tal vegada me explicat malament, al Moll tenim 5 equips benjamins mixte,mini femení,infantils masculí i femeni i cadet femeni, no sols entrenen també competeixen. Jo no dic que un pavelló no sigui necesari, no sols ens hem fitxar amb els equips de bàsquet, hi ha més esports i sobretot també s'ha de valorar l'ús que en podríen fer les escoles. L' únic que dic és que ara per ara es inviable, l'ajuntament en prou feina pot mantenir les instalacions que té com per afegir un pavelló més. Ara per ara l'area d'esports s'han de centrar en millorar la gestió del que tenim, hi ha molta feina per fer.
Respecte al conveni, n'hi ha un en vigor, el problema és que és molt genèric i al meu parer millorable, això és el que deman que es millori i això depen de l'ajuntament,de la conselleria i de la direcció de L'IES.

Joan C.

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C. | 05/04/2012, 19:24

En cap moment he dit que s'hagi de fer un nou pavelló i de fet després dels teus comentaris, entenc que amb el Pavelló que hi ha al Port n'hi ha més que abastament, ja que com bé dius per minis i benjamins que només entrenen no és necessari augmentar el pavelló.
Per altre banda el que s'ha de seguir fent és el que hi havia fins ara tenir un conveni amb la Conselleria d'Educcació, però si ha de dependre del regidor d'esports dubt que s'arribi a cap acord.

Joan C C

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C C | 05/04/2012, 18:48

Efectivament Joan Ramón, sempre que faig un article el que intent és obrir un debat, no me crec en posició de la veritat absoluta i som conscient que moltes vegades quan opinam se'ns escapen detalls que no coneixem o altres punts de vista.

Pepe

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Pepe | 05/04/2012, 18:46

Com diu l'article i tu no pots o no vols entendre; "som conscient de la situació econòmica actual de l’ajuntament. Fer un pavelló actualment suposaria seguir amb un model de manca de planificació i de construcció d’instal·lacions sense preveure el cost del seu manteniment i la seva gestió... a curt termini el que s’ha de fer és treure el màxim profit a les instal·lacions de les que disposam i invertir el màxim de recursos possibles en millorar el manteniment i la gestió de les mateixes... s’hauria d’ampliar el conveni amb la Consellaria d’Educació ... Crec que obrir els patis i les zones esportives de les escoles i instituts i donar-los un ús fora de l’horari lectiu és una bona alternativa cara el futur. Requereix un esforç per part de l’ajuntament quant a personal de manteniment, control i gestió de les instal·lacions, però sembla més sostenible que crear-ne de noves."
A llarg termini és necessari el pavelló, però s’ha d’integrar dins un estudi seriós per tal de planificar les instal·lacions esportives del futur.

Joan C C

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C C | 05/04/2012, 18:45

Bones Joan C, en primer lloc i centrant-me en el bàsquet que és el que més conec no hi veig que hi hagi cap problema en el fet de que hi hagi dos clubs ni que això suposi que els jugadors se'n vagin a un altre lloc. El bàsquet eu moll compren té actualments sols equips en edad escolar. Crec que és important que en aquestes edats els alots de cada nucli tenguin moltes facilitats en accedir a l'esport el més prop de casa possible. Molts dels nostres minis i benjamins venen sols als entrenaments, possiblement si haguesin d'anar a pollença no jugarien. Quan arriven a categoria junior molts se'n van a jugar a pollença, altres se'n van a Alcudia perque aixi ho decideixen i per que estan a la mateixa distància. Per altra banda, quan a Pollença no hi gent per fer un equip com a estat el cas enguany amb el cadet femení no hi ha hagut cap problema en que les pollencines vingúesin a jugar al Moll, s'han integrat perfectement i tot a anat com la seda.
Dius que l'article no aporta solucions, jo crec que n'he aportat com a mínim una, vist que el pabelló ara per ara es inviable s'ha de millorar el conveni per aprofitar al màxim la instal·lació de l'institut. Tal vegada a tú t'agradaria que donàs més canya a l'actual regidor, jo m'estim més cercar solucions realistes. Per altra banda si tens solucions que jo no he vist t'agrairia que les exposacis.
Gràcies per els teus comentaris.

Joan C.

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Joan C. | 05/04/2012, 18:12

Efectivament i no hi ha més sord que el qui no vol escoltar.
Aquest municipi fa estona que te dos nuclis urbans pel que la dificultat per donar sol·lucions ve d'enrera.
Faltaria més que no vos agradés l'article, però no aporta cap solució i el que si pot demostrar és la inaptitud del nostre regidor d'esports i en cap moment en feis menció.
Per cert estaria be fer un estudi de quans de joves de Pollença van a jugar a altres pobles, i és que per desgràcia els Clubs formen part de una competició i no d'escoles esportives i després veim com arriba un any que no hi ha prou jugadors per confeccionar un equip.

Alternativa per Pollença

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Alternativa per Pollença | 05/04/2012, 17:09

Bases per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual.
www.ajpollenca.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=servei-linguistic&cIte=45216

Pepe

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Pepe | 05/04/2012, 16:53

Fer oposició entre altres coses és aportar idees i solucions als problemes i això és el que ha fet Joan.

Pepe

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Pepe | 05/04/2012, 16:48

Joan C. El que no vol entendre mai entendrà... per que l'article és ben clar respecte a la nostra opinió que s'ha fet arribar al regidor d'esport.

Joan Ramon

Esport base

Joan Ramon | 05/04/2012, 16:47

Uis, no se si he entés bé, Joan C. segons tu, l'Ajuntament com objectiu ha de tenir incentivar els clubs a unificar-se?
Sento no compratir aquesta visió.
A mi sincerament, l'article d'en Joan m'ha agradat, i entenc que ha fet una anàlisi de la situació, sense voler donar una única solució, més bé d'obrir debat, i també estic d'acord que un municipi amb dos nuclis urbans amb població ara mateix molt semblant, fan més complexes les possibles les solucions, però compartesc que si volem facilitar l'accés a l'esport, clubs als dos nuclis són necessaris, no crec que a l'ajuntament li correspongui intentar crear un únic club el més competitiu possible, a l'ajuntamnet jo entenc que correspon facilitar l'acces al major nombre possible de ciutadans a les pràctiques esportives.
Salut

Pepe

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Pepe | 05/04/2012, 16:43

Tan de bo aquest suïcidi puges servir per iniciar una primavera dels pobles a Europa.

Joan C.

Discurs de qui Governa

Joan C. | 05/04/2012, 16:25

Després de llegir aquest article ja no entenc quina és la política d'Alternativa.
Primer de tot si tu haguessis nascut dona igual jugaries a futbol... ho dic perquè poc importa el que es va fer, el que volem són sol·lucions i no n'has donat cap, i per cert gràcies el que tenim s'han pogut fer al nostre municipi alguns esdeveniments(esportius i educatius...) que en les teves aportacions els haguessim vist a altres municipis.
Respecte als clubs, ja és ben hora que faceu un plantajament per unificar els clubs, així molts de joves quedaríen a Pollença en lloc d'anar a jugar a altres municipis.
El que comença a ser hora és que el regidor d'esports faci la seva feina i voltros com a membres de l'oposició li exigeu i deixeu d'escusar aquest regidor tan poc eficient, simplement perquè diu que és d'esquerres.

Ichigo

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Ichigo | 05/04/2012, 13:10

Grecia, conmovida por el suicidio de un jubilado sin recursos
www.levante-emv.com/internacional/2012/04/05/grecia-conmovida-suicidio-jubilado-recursos/895236.html
Considerant el nou tema, el pobre jubilat es va suïcidar. Considera que el govern grec té tota la culpa d'una crisi de la que els últims presidents no volien treure Grècia.
Diguem-hi clar que la troika és molt tancada en ajudar a les persones pobres, o pitjor, ho odia.

Pepe

Re: El pavelló cobert del Port de Pollença

Pepe | 05/04/2012, 09:19

Molt bo l'article Joan, per desgràcia la raó i la lògica han estat absents durant anys de les decisions polítiques.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb