URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Volen esbucar la fàbrica 1.

Alternativa | 07 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Al darrer ple vam reiterara la pregunta que ja haviam fet a anteriors plens:

Quan pensa el batle sancionar als propietaris de la fàbrica  pel seu incompliment reiterat de l’article 101 de la llei de Patrimoni de 1998 que considera infracció molt greu l’incompliment per part dels propietaris del deure de conservar, mantenir i salvaguardar els valors catalogats com la fàbrica de Can Morató.

 I a la fí el batle ens va contestar que no piensa sancionar als propietaris de la fàbrica

Cal recordar que els propietaris de la fàbrica no han fet res per aturar el deteriorament de la fàbrica, agreujat el darrers anys  i que va suposar el tancament durant més d’un any del Camí Públic de Can Joanot, obert fa unes setmanes gràcies a l’actuació de l’Ajuntament .Durant anys els propietaris no han fet cas  tan a les ordres d’execució de l’Ajuntament com de la Comissió Insular de Patrimoni Històrics, ordres a les quals es demanava als propietaris que realitzessin actuacions  per evitar el deterior de la fàbrica. I aquest incompliment reiterat de la llei de Patrimoni Històric ni tan sols se les ha obert el preceptiu expedient sancionador, el que com li hem advertit al batle a diferents  plens és un tracte de favor que pot ser constitutiu de prevaricació passiva. Esperam que si portam el tem a la fiscalia no diguin com a l'anterior legislatura amb el tema del Festival que no esl haviam advertit.

Des de desembre de l’any passat tenim registrada una instància a l’Ajuntament demanant un certificat per part de la Secretària municipal de les mesures que ha pres l’Ajuntament des de desembre de 2010 per fer efectiu el compliment dels deures imposats per la llei de Patrimoni... La Secretària no ha pogut realitzar aquest certificat ja que en Obres(on tenen l'expedient), encara no han emès l’informe respecte totes les actuacions realitzades, perque d’aquesta manera la Secretària pugui expedir la certificació sol·licitada i nosaltres podam actuar en conseqüència, i si cal portar el tema a la justícia.

El que si ens ha facilitat el batle és l’informe tècnic de mesures preventives que es va fer el 30 de desembre del 2011 per poder obrir el camí de Ca’n Joanot i que no van a executar els propietaris sinó que el va fer l’Ajuntament; tancament a una distància d’1 m de la paret mitgera  i reforç d’un pilar. Informe mesures preventives (pdf)

Igualment ens ha facilitat l’informe tècnic emet per l’arquitecte municipal Rafel Balaguer (veure pdf) on aquest informa que no es pot rehabilitar la fàbrica (informe pdf):

“...que el sistema constructiu de formigó armat presenta un grau de deteriorament per oxidació de totes les armadures i entén que no es pot rehabilitar tècnicament per mitjans normals i l’únic element de possible conservació és la façana de l’habitatge que dona al carrer... Igualment indica que s’hauria de demolir la resta i construir de nou prèvia declaració de ruïna “.

Evidentment la nostra confiança en l’arquitecte municipal senyor Rafel Balaguer és nul·la, ja que tan la seva contractació com situació laboral  a l’Ajuntament són prou discutibles i amb el seu informe en referència a la zona humida de l’Ullal i posterior denúncia a  Alternativa va demostrar una manca d’objectivitat total.

 Sembla que el batle vol premiar als propietaris amb la  declaració del Consell de la ruïna l’edifici  per autoritzar el seu enderroc i que després es pugui urbanitzar a la zona. Amb aquesta actuació el batle està afavorint clarament uns interessos particulars oblidant el seu deure de complir la llei de patrimoni i defensar un  patrimoni històric, social i artístic tan important com és la fàbrica.

Si esbuquen la fàbrica esbuquen el nostre patrimoni i una part de la història de Pollença. No fareu res per evitar-ho? 

Tota aquesta situació ens recorda molt a un passatge del llibre/sèrie de TV "Crematorio"  que denúnciava la corrupció urbanística a València...; polítics i especuladors arriben a l'acord de declarar un edifici catalogat en ruïna per construir un centre comercial, deixant només la façana de l'antic edifici dins el nou centre com una cosa decorativa... 

 

 

 

Comentaris

Garci

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Garci | 10/05/2012, 17:03

Estic d'acord Josep. I també estar a l'aguait a que no es desclassifiquin bens catalogats o que per qualsevol excusa ("interés autonòmic", etc) urbanitzin o destrueixin cap tipus de patrimoni. Amés, cal pressionar per a que el catàleg sigui fet, exposat i aprovat en el mínim temps possible i no passi com a molts de pobles (ex: Marratxí) on no presenten el catàleg, ni el posen a exposició pública i demoren el procés fins a l'infinit.

Josep

Patrimoni

Josep | 10/05/2012, 16:50

Gràcies per les informacions.
Així doncs pel que veig el millor es estar atents al catàleg i presentar alegacions si pot ser amb l'ajuda D'ARCA o altres associacions.

Pepe

Josep

Pepe | 09/05/2012, 11:56

Hola Josep a la moció que es va aprovar a octubre de l'any passat l'Ajuntament es va comprometre a

- Utilitzar tots els recursos legals possibles per evitar la pèrdua dels immobles del Passeig Voramar-Colón-Hernan Cortes assenyalats en l'informe del Departament del Patrimoni de 30 de juny de 2008.

- Es procedirà a treballar en l'elaboració del Catàleg municipal de Patrimoni per a la seva aprovació amb la màxima celeritat, a fi d'evitar pèrdues pel patrimoni històric i artístic de Pollença.

- L'Ajuntament de Pollença sol·licitarà al Consell de Mallorca que es prenguin les mesures pertinents per la protecció d'aquests edificis i evitar el seu enderrocament.

A partir d'aquesta aprovació es va fer la sol·licitut corresponent al Consell, es va revisar la llicència de Can Franc (sembla que tot és correcte) i el catàleg s'ha de fer enguany.En aquest darrer punt és on hem de pressionar i insistir.
Fa anys que s'hauria d'haver fet el catàleg i que s'hauria d'haver protegit el patrimoni cultural de Pollença. Pollença sempre ha fet gala de la seva cultura, hem tengut un conseller i un director de Patrimoni però s'ha fet un disbarat darrera d'altre... Nosaltres des de que estam a l'Ajuntament fem el que podem però és clar que hi ha temes als que arribam tard i a altres no tenim eines per aturar-les. Nosaltres no podem expropiar Can Franc
Al cas de Can Colom a Cala Molins inclús van anar a la justícia i vam perdre.
Si els arquitectes del Consell diuen que es pot esbucar la fàbrica poca cosa podrem fer.
Qualsevol ajuda o aportació que podau fer a aquests temes seran ben rebuts.

Garci

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Garci | 09/05/2012, 11:53

Bones Pere. Jo només he parlat com a tècnic que ha fet catàlegs a altres pobles. Però, si vols la meva opinió, catalogaria Can Franc. I si els tècnics no ho fessin de primeres (que pot passar) al·legaria que s'incloés dins el catàleg i explicaria el perquè. I no només can Franc, hi ha altres espais que s'han de preservar. El que s'ha de criticar de valent és que no tenguem catàleg fet i aprovat. Això és el que provoca disbarats com la llicència que comentam. Enguany està pressupostat, gràcies també a la nostra insistència en aquest tema i les al·legacions als pressuposts del 2012. Ara cal seguir pressionant perquè s'aprovi definitivament.

Pere Sureda

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Pere Sureda | 09/05/2012, 07:13

Afectivament Garci, així hauria de funcionar que els tecnics fessin la feina i els polítics decidissin. Qui els hi diu els tècnics quan han de fer la feina?....., tranquil, no fa falta me contestis, tots sabem la resposta. El que passa es que hi ha ocassions on no ha estat empediment defensar o criticar la poca o nul.la iniciatica i ara, no sé ben be per què, però trobo que hi ha massa justificació. Abans del plè on se va decidir fer el catàleg de patrimoni, Can Franc ja tenia la llicència, i això no va ser impediment perquè alguns partits de l´oposició demanassin la protecció. Qué a passat ara?

Garci

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Garci | 08/05/2012, 18:41

Benvolgut Josep. Els acords del ple son d'obligat compliment. Però incomplir-los no té gaires conseqüències. Per altre banda, el catàleg no el fan polítics, sinó tècnics en patrimoni, i seran ells els que decidiran que hi entra al catàleg. Després sortirà a exposició pública i s'hi podran fer al·legacions. La darrera paraula és dels polítics, però són els tècnics qui fan la feina. Esper haver-ho aclarit.

Josep

Patrimoni

Josep | 08/05/2012, 18:02

Les mesures aprovades pel ple no són d'obligat compliment? per exemple si fan un catàleg estàn obligats a posar-hi les cases del Passeig Voramar (inclós can Franc)? ja que aixi ho acordà el ple ( que decidí que l'ajuntament faria el que fes falta per protegir-les. Es molt trist que votin la protecció ( per quedar bé) i després res. Això es prendre el pel a la gent.

Josep

Patrimoni

Josep | 08/05/2012, 18:02

Les mesures aprovades pel ple no són d'obligat compliment? per exemple si fan un catàleg estàn obligats a posar-hi les cases del Passeig Voramar (inclós can Franc)? ja que aixi ho acordà el ple ( que decidí que l'ajuntament faria el que fes falta per protegir-les. Es molt trist que votin la protecció ( per quedar bé) i després res. Això es prendre el pel a la gent.

Tomeu

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Tomeu | 07/05/2012, 22:47

Si l'estat era lamentable i ruinós quan entraren hereus tenien la opció de no acceptar l'herència. Una vegada acceptada se n'han de fer càrrec amb totes les conseqüències i això inclou el deure del manteniment. Llei del Sol 1976: "Articulo ciento ochenta y uno.-Uno. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y
carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y hornato públicos."
Si no pot cumplir amb aquest deure: vendre.

Un

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Un | 07/05/2012, 21:19

Amb el tema de la fàbrica... per fer una mica "de abogado del diablo". Algú ha pensat amb els propietaris, que si no vaig errat quan entraren hereus de la fàbrica ja estava amb un estat lamentable i ruïnós... Què fan si no tenen la millonada d'euros que costa rehabilitar-la? Tal vegada s'estimin més pagar una sanció!

Pepe

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Pepe | 07/05/2012, 16:47

Bones Josep, totalment d'acord amb el teu comentari. Amb articles com el d'avui el que intentam és això; mobilitzar a la gent i que prengui consciència de com poder perdre el nostre patrimoni Acompanyam això de peticions i mocions però a la majoria de les ocasions la solució no es troba a les nostres mans...
- El tema de salvar Can Franc com ja vam comentar és més que complicat; hi ha una llicència Si volen desprotegir el que es troba protegit imagina-te...
Respecte al catàleg s'ha de fer enguany.
Notícies bones hi ha poques; s'ha iniciat el catàleg de Can Llobera i el pla director del museu.

Joan C.

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Joan C. | 07/05/2012, 16:11

Com també ha dit en Josep "és molt important que el que es decideix al ple es faci complir.". I es que no fa massa temps, a un ple, arrel de la polèmica amb la llicència de Can Franc es faria un catàleg on inclourien les cases del passeig voramar i a dia d´avui, com en tantes coses, res de res.

Garci

Re: Volen esbucar la fàbrica 1.

Garci | 07/05/2012, 16:04

Tens tota la raó Josep. Cal no perdre de vista el TOT on vivim i intentar millorar-lo. A Pollença hi ha molta gent que s'omple la boca de "cultura", "tradició", etc. Però no som capaços de conservar el nostre entorn natural ni el nostre patrimoni (natural, arquitectònic, històric, cultural...). Fa falta valentia política i ciutadana. I no hi ha ni una cosa ni l'altra.

Josep

Patrimoni

Josep | 07/05/2012, 11:48

Cal fer un replantejament complet i tractar el conjunt de la problemàtica del patrimoni a Pollença, si no aniràn caiguent una peça darrera l'altre fins no quedar res,perqué no un ple monogràfic o dedicat molt intensament sobre aquest tema.També seria important engegar una campanya d'informació movilització i conscienciació de la gent.El paisatge i el patrimoni arquitectònic s'haurien de tractar com un tot, mirar on estam, que hem perdut i que podem encara conservar o fins i tot millorar També és molt important que el que es decideix al ple es faci complir. Com ha quedat el tema de Can Franc i de les altres cases del passeig voramar? i el catàleg municipal?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb