URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Volen esbucar la fàbrica 2.

Alternativa | 09 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Davant la negativa del batle a iniciar cap expedient sancionador als propietaris de l'antiga  fàbrica de Can Morató (bé catalogat), hem fet la feina que no fa el batle  i hem registrat una instància demanant a la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca la imposició d’una multa coercitiva als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment del deure de conservar i mantenir un bé catalogat, i el seu incompliment de les resolucions dictades per part de l’Ajuntament (art 30 de la llei 12/1998  de Patrimoni Històric de les Illes Balears ).

L’antiga fàbrica de Can Morató va ser declarada bé catalogat i inclosa al catàleg insular de patrimoni històric de Mallorca (2001-2002). Des del moment de la seva declaració els propietaris no han fet cap tipus d’actuació per evitar el deteriorament de l’edifi, conservar-ho i mantenir-ho.Cal recordar la manca d’actuacions dels propietaris de la fàbrica va provocar el tancament del camí públic de Can Joanot al mes de març de 2010 i que s’ha prolongat durant dos anys  pel perill de despreniments de la fàbrica.Finalment ha estat recentment l’Ajuntament qui ha actuat subsidiàriament a la fàbrica per poder tornar a obrir el camí públic de Can Joanot. Sense que s’hagi obert cap expedient sancionador.

No només això, a més a més  els propietaris han fet cap omís de diferents ordres d'execució de l'Ajuntament de realitzar obres a a fàbrica atès el greu deteriorament de la mateixa, l’estat d’abandonament de l’edifici i l’incompliment de la llei de patrimoni històric pel que fa al deure de conservació. Al manco tenim dues ordres d'execució en aquest sentit; una dictada en agost del 2004 i ratificada en agost del 2005 i l'altra de febrer de 2011. Suposam que ha hagut altres ordres d’execució tan per part de l’Ajuntament com per part del Consell però no disposam d’aquesta informació ja que a pesar de tenir-la sol·licitada a l’Ajuntament des de desembre del 2011 no s'ens ha facilitat. 

La llei 12/1998  de Patrimoni Històric de les Illes Balears estableix clarament el deure dels propietaris dels béns catalogats de conservar-los i mantenir-los (article 26), així com el seu deure, segon la mateixa llei, de complir les ordres d’execució ordenades per l’Ajuntament. Tan una cosa com altra han estat incomplides pels propietaris sense conseqüències pels mateixos.

Per tot això hem registrat una petició a  la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca perquè compleixi la llei  de Patrimoni Històric de les Illes Balears  i imposi una multa coercitiva als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató.

 

 

 

 

ASSUMPTE: MULTA COERCITVA ALS PROPIETARIS DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CATFES DE CAN MORATÓ, POLÍGON 4, PARCEL·LA 675 DE POLLENÇA.

DESTINATARI:DIRECCIÓ INSULAR DE PATRIMONI DEL CONSELL DE MALLORCA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que l’antiga fàbrica de Can Morató va ser declarada bé catalogat i inclosa al catàleg insular de patrimoni històric de Mallorca (2001-2002).

Atès que des del moment de la seva declaració  la fàbrica de Can Morató els propietaris no han fet cap tipus d’actuació per evitar el deteriorament de l’edifi, conservar-ho i mantenir-ho:

        - A la seva tramitació de la declaració de bé catalogat els arquitectes Miquel Fiol Castaño i Isabel Romero i Agadé (juliol de 2000) indicaven a l’estat de conservació de la fàbrica que mancaven alguns elements estructurals i que era posible la seva reconstrucció. Igualment proposaven la restauració de l’estructura, la restauració i reconstrucció de les cobertes, la rehabilitació del revestiment i la rehabilitació de les instal·lacions.

        - A les mesures de protecció que firma el director de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric Sr. Miquel Barceló Llompart en data 15/02/2002 s’indica: Seran necessàries accions de conservació, restauració i rehabilitació en alguns casos, ja que l’estat d’alguna de les zones és de bastant deteriorament. Caldrà per tant mantenir en tot cas la composició volumètrica general, i rehabilitar l’estructura i les cobertes, la façana principal i la del camí Juanot, els revestiments, etc.

Atès que els propietaris han fet cap omís de l’ordre d’execució (dictada en agost del 2004 i ratificada en agost del 2005) de realitzar obres a a fàbrica atès el greu deteriorament de la mateixa i l’estat d’abandonament de l’edifici i l’incompliment de la llei de patrimoni històric pel que fa al deure de conservació. Suposam que ha hagut altres ordres d’execució tan per part de l’Ajuntament com per part del Consell però no disposam d’aquesta informació que tenim sol·licitada a l’Ajuntament des de desembre del 2011.

Atès que la manca d’actuacions dels propietaris de la fàbrica va provocar el tancament del camí públic de Can Joanot al mes de març de 2010 i que s’ha prolongat durant dos anys  pel perill de despreniments de la fàbrica.

Atès que al decret d’alcaldia del 6 de maig de 2010 sol·licitava al Consell l’adopció de mesures (multa coercitiva, declaració d’interés social a efectes d’expropiació,etc...) per fer efectiu el compliment dels deures imposats  per la llei 12/98, sense perjudici de les sancions que, en el seu cas, pertoquin).

Atès que els propietaris van fer cap omís del decret de batlia d’1 de febrer de 2011 on s’ordenava als mateixos diferents obres al mur de tancament que limita amb el camí públic de Can Joanot i a altres indrets per evitar el col·lapse de l’edifici i el despreniment de part de l’edifici sobre la via pública. A més  a més s’ordenaven unes actuacions mínimes per aturar la degradació de l’edifici, poda de vegetació, protecció de l’edifici contra la penetració de l’aigua de pluja (que ha danyat l’estructura), apuntalaments...

Atès que davant la manca d’actuació dels propietaris finalment ha estat recentment l’Ajuntament qui ha actuat subsidàriament a la fàbrica per poder tornar a obrir el camí públic de Can Joanot. Sense que s’hagi obert cap expedient sancionador.

Atès que la llei 12/1998  de Patrimoni Històric de les Illes Balears estableix clarament el deure dels propietaris dels béns catalogats de conservar-los i mantenir-los (article 26), incomplit clarament pels propietaris ,així com el seu deure segon la mateixa llei de complir les ordres d’execució ordenades per l’Ajuntament.

Sol·licitam.

A la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca el compliment de la llei 12/1998  de Patrimoni Històric de les Illes Balears la imposició d’una multa coercitiva als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment del deure de conservar i mantenir un bé catalogat i igualment el seu incompliment de les resolucions dictades per aquest compliment per part de l’Ajuntament (art 30).

José Luis García Salvador

regidor i portaveu d’Alternativa per Pollença                                 

Pollença 4 de maig de 2012

A L’ATENCIÓ DE LA DIRECCIÓ INSULAR DE PATRIMONI DEL CONSELL DE MALLORCA.

Comentaris

Pepe

Re: Volen esbucar la fàbrica 2.

Pepe | 09/05/2012, 14:48

Sembla que els propietaris de la fàbrica han reaccionat a la nostra petició de multa i avui al mundo surten unes vergonyoses declaracions dels mateixos on diuen coses com que "la fábrica cumplió un fin social porque dió dio de comer a Pollença".
h
ttps://docs.google.com/document/d/1UITBj5DpxnScI1EaQz_p0K8KeaQICQJVU3Am_J6HUpo/edit

Pepe

Reus

Pepe | 09/05/2012, 14:38

I per què s'hauria de llevar el BIC? A un país normal que respectés el seu patrimoni històric la fàbrica hagués estat expropiada fa temps.

desde Reus

Re: Volen esbucar la fàbrica 2.

desde Reus | 09/05/2012, 06:56

Que el llevin del BIC i el compri el poble!

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb