URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Finançament municipal

Alternativa | 23 Maig, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Iniciativa Verds ens va convidar a anar a la “I Trobada Municipalista” (21 d'abril)  que van organitzar amb el PSM, a Sineu. Com sabeu som un partit local independent però no renunciam a col·laborar i relacionar-nos amb partits d'altres municipis i partits supramunicipals quan la nostra assemblea el considera adient.. La nostra companya Mª Carmen va assistir i aquest és un resum  de la mateixa

Hi va haver en primer lloc una xerrada per part del responsable d'economia i finances d'Iniciativa per Catalunya Verds, en Santi Cayuelasobre finançament municipal. Aquesta xerrada va tenir dues parts: una primera diagnosi del problema que tenen els ajuntaments respecte del finançament, i després va plantejar propostes per poder solucionar o alleujat aquest problema.

A la part de diagnosi, es va comentar d’on vénen els ingressos dels ajuntaments:

-         Propis (procedents d’imposts, taxes, etc.) à ha caigut a la majoria dels municipis, llevat de l’IBI, que ha estat l’únic impost que no ha sofert aquesta caiguda.

-         Institucions (Conselleria, Diputació, etc.)

-         Procedents de l’Estat (segons el nombre d’habitants cada ajuntament rep una quantitat determinada mensual)à ha caigut a causa de previsions no encertades. Encara que hi ha una Llei que diu que no es pot rebre de l’Estat menys doblers que l’any anterior, ha caigut ja que els ajuntaments han rebut més doblers dels que els tocava... Això vol dir que, quan l’Estat ha fet la liquidació anual se n’ha adonat que ha donat més doblers de que havia de donar als municipis. I aquest error el paguen els ajuntaments! L’Estat fixa l’aportació a cada municipi (PMTE o PIE) i li va transferint doblers cada mes; a finals d’any (o a l’any següent) fa la liquidació i quadra el que ha donat de més o de menys a cada municipi. El gran problema va arribar al 2008, ja que la previsió es va ensorrar: la liquidació de l’Estat va sortir negativa i va demanar que els ajuntaments tornessin els doblers que no els pertocava (els havien rebut per error de l’Estat). Fa un any i mig es va acordar que en lloc de tornar-los, s’anirien descomptant dels doblers que reben cada mes. Però això no acaba aquí, ja que al 2009 va tornar a passar i va augmentar el deute municipal. Un exemple clar és que a Catalunya s’havia de tornar entre 35 i 75€ per càpita... Una barbaritat!

Ara les previsions són més exactes, així que la caiguda dels ingressos de l’Estat és demolidora...

I això no és tot... vàrem veure la distribució de la despesa pública per administracions i arribàrem a la conclusió de que l’Estat ha anat traspassant despeses a les Comunitats Autònomes i als municipis: entre el 2000 i el 2010 l’Estat va passar de tenir un 53,3% de la despesa pública a un 44,3%, les Com. Autònomes varen passar d’un 31% a un 39,4%, i els municipis d’un 15,7% a un 16,4%. Encara que la pujada als ajuntaments no sigui tant gran, s’ha de pensar que l’Estat dóna el 13% dels seus ingressos als municipis, que no és real, ja que, com he dit abans, es van descomptant les quotes per tornar els doblers que varen rebre erròniament.  Si cada vegada un ajuntament té més despesa, ha de continuar pagant el seu deute i rep sempre el mateix percentatge de doblers per part de l’Estat (ja que aquest no varia), com pot sobreviure?

Una altra cosa que s’ha de dir clarament és que darrerament s’escolta que el deute municipal és brutal, que quasi tots els ajuntament deuen doblers a l’Estat... però la veritat és que el deute municipal és un 7% del deute total de l’Estat!

Tenint en compte aquesta situació, la segona part de la xerrada va anar enfocada a les possibles mesures pressupostàries que es poden aplicar.

Així com ara tothom xerra d’austeritat, no hauríem d’oblidar que ha d’anar unida a l’equitat.

La ciutadania demana certs serveis no obligatoris que haurien de garantir els ajuntaments. Però el missatge que ara està de moda és que s’acaben els serveis no obligatoris (com va dir el batlle de Getafe al 2009 respecte de l’escola de música del municipi, “quien quiera música que se la pague”). No obstant, s’han de garantir aquests serveis a qui no els pugui pagar.

A la majoria de municipis els preus per aquests serveis (escola de música, educació per adults, etc.) té un preu fix per tothom. Per altra banda, la possibilitat de demanar una subvenció o beca, on els barems només tenen en compte la renda familiar del sol·licitant (menys de 12.000-14.000€ bruts anual), és nul·la per la meitat de la població i hi tenen dificultats per pagar aquests serveis.

Una possible solució seria qui s’ho pugui pagar que ho pagui i així assumir el cost dels que no ho poden pagar. Es va posar l’exemple de Terrassa, que fa una tarificació social a l’hora de decidir què paga cada família per aquests serveis no obligatoris. No es té en compte només si és una família nombrosa (cosa que normalment és l’únic que es mira), sinó també la renda bruta anual, el patrimoni, les circumstàncies familiars (família monoparental, càrregues familiars, etc.

Però s’ha de tenir clar que sempre s’ha de pagar una quantitat, encara que sigui simbòlica, per donar-li valor al servei. Aquest tipus de tarificació social es podria fer als serveis d’una instal·lació esportiva, ja que moltes han de tancar per manca de recursos i així també podrà fer ús d’aquestes instal·lacions gent que abans no podia.

S’ha de dir que on s’ha aplicat aquesta tarificació social s’han obtingut resultats diferents, ja que potser s’ha de fer primer un estudi de la realitat del municipi, ja que no surt rentable a un lloc on hi ha un percentatge alt d’atur, per exemple. També s’ha de tenir en compte l’oferta privada que hi ha al municipi, ja que molts optarien per les institucions privades si han de pagar quasi el mateix que a les públiques.

Aquesta tarificació només es podria fer amb els serveis no obligatoris, ja que amb els imposts no és viable, perquè vénen definits des de Madrid. Aquesta iniciativa s’ha duta 5 vegades al Congrés de Diputats i sempre ha estat rebutjada... Hi ha gent que no vol que hi hagi tarificació social, ja que molts sortirien perjudicats...

Així mateix, una altra iniciativa per a millorar aquests serveis no obligatoris a un municipi i cobrir costs (millorar el finançament) és mancomunar (municipis grans) o fer convenis (municipis petits) amb els serveis per sostenir-los: escoles de música, instal·lacions esportives, escoles d’adults, etc.

Posteriorment es varen fer tres grups de debat (residus, finançament municipal i participació ciutadana). El problema va ser que vàrem haver d'elegir un dels grups de debat, ja que el temps no deixava assistir a tots tres. La nostra representant va anar al grup de finançament municipal, on varen sorgir més propostes per millorar-lo:

-         Reduir les despeses no obligatòries (amb iniciatives com la de la tarificació social). S’ha de pensar que si un ajuntament nega certs serveis, els ciutadans se n’aniran a altre ajuntament.

-         Millorar els ingressos de l’Estat i de les Comunitats Autònomes (per exemple, amb l’eliminació del Senat, de Delegacions, etc.)

-         Comunicar als ciutadans com es gasten els diners de l’Estat (transparència) à exèrcit, Església, Casa Reial... S’haurien de repartir els doblers de forma diferent.

-         Augmentar aquest 13% que va de l’Estat cap els ajuntaments, ja que les despeses són superiors. Encara que hem de ser conscients que de l’Estat és difícil esperar qualque cosa, per això les iniciatives haurien d’anar encaminades a reinventar el finançament municipal.

-         Si es pacta un model de finançament entre els municipis i l’Estat ha de ser un pacte bilateral, no ha de ser “ordeno y mando”.

-         Ens hem de fixar en els països on certes iniciatives funcionen: per exemple, a Suècia han baixat els imposts de societats a les empreses i han pujat els imposts a l’activitat econòmica i mediambiental a les empreses més contaminants, a les ciutats amb ports, aeroports, etc. Així les ¾ parts dels doblers que es recapten sónimposts.

En resum, que es facin polítiques progressistes i que s’aposti per millorar la qualitat de vida, no el nivell de vida.

Foto de la trobada municipalista

 

Comentaris

joves

Re: Finançament municipal

joves | 23/05/2012, 20:25

El que es mes antic que anar a peu es manipular els joves, o dir que els joves estan manipulats.

JRV

Manipulats?? Per qui??

JRV | 23/05/2012, 20:14

Aquesta excusa de que els joves estan manipulats, es mes antigua que l'anar a peu.
La major part de joves, no estan manipulats...estan angoixats, indignats, assustats. Angoixats perque el seu futur es mes negre que mai, les aportacions públiques a la seva preparació, en un acte d'absoluta irresponsabilitat dels governants actuals, han minvat brutalment, la formació professional pel terra, angoixats perque a no ser els fills de casa rica, tenen poques possibilitats d'avançar laboralment, formar familia, etc, el que els adults ja tenen.
INDIGNATS perque son testimonis constants de la immoralitat dels governants, del robatori, de la irresponsabilitat, del poc interés pel seu futur de unes sectes d'aprofitats anomenats partits, amb el PP al capdevant.
I creieu que els joves son manipulats, O SIMPLEMENT EL FET D'OBSERVAR ELLS MATEIXOS AQUESTA REALITAT TAN NEGRA, NO ES SUFICIENT PERQUE S'INDIGNIN??
ESTAU CEGS, O CREIEU QUE ELS JOVES SON IMBECILS??

Mª Carmen Palma

Re: Finançament municipal

Mª Carmen Palma | 23/05/2012, 19:02

És veritat que s'haurien d'estudiar noves propostes per a millorar el finançament municipal. Encara que el deute municipal no sigui la causa principal de l'actual situació econòmica, s'ha de començar per qualque banda, no?

Miguel Sánchez

Re: Finançament municipal

Miguel Sánchez | 23/05/2012, 14:47

Cada dia tinc més clar, que s'ha d'anar cap el concert econòmic, a Alemanya cap "land" pot tenir un 4% de deficit (extraordinariament un 6% si s'ha de fer algun esdeveniment important), aquí no podem seguir amb el 14% de deficit que tenim de mitjana cada any, no es tracta de tudar els doblers perquè em sobren si no fer un fons sobirà per afrontar situacions futures de crisi i no patir aquest desencant que tenim ara.

Aquest fons sobirà serviria per donar una millor cobertura per atur als aturats, financiar millor els nostres ajuntaments, donar microcrèdits als estudiants perquè puguin paga la seva formació universitaria,, doctorats, masters, etc, comprar bonus de deute d'altres comunitats autònomes quan aquestes tinguin necessitats de tenir equipaments poroductius amb un tipùs d'interès simbòlic i no haver d'anar als mercat privats de deute (això seria una soliraditat efectiva i no la d'ara), etc.

Pepe

Re: Finançament municipal

Pepe | 23/05/2012, 13:39

Tens raó Joan, el tema del insuficient finançament dels Ajuntaments és prou interessant. Els Ajuntaments donen multitud de serveis que no els corresponen i tenen molt poca ajuda supramunicipal.

Joan C C

Re: Finançament municipal

Joan C C | 23/05/2012, 13:28

Gràcies per el resum Mari Carmen, l'arribada d'en Bauza ha llevat protagonisme a aquest interessant article. Sovint es vol fer veure que els ajuntaments són els culpables de tot, i la veritat és que s'han fet molts de desatres però la dada que has donada de que els deute municipal és un 7% del de tot l'estat es prou relevant. S'ha de millorar la financiació dels ajuntaments

Alternativa per Pollença

La " visita" a la premsa.

Alternativa per Pollença | 23/05/2012, 09:50

Bauzá també és “ben rebut” a Pollença
h
ttp://contrainfo.cat/drets-basics/bauza-tambe-es-ben-rebut-a-pollenca/

Unas 300 personas abroncan a Bauzá en Pollença
Los manifestantes lanzaron algunos huevos y globos de agua contra la comitiva del PP y alguien llegó a lanzar un trozo de plomo que impactó en la pierna de un periodista
www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/05/22/300-personas-abroncan-bauza-pollenca/767735.html

Cops als vidres del cotxe de Bauzá en la visita a Pollença
Noves escridassades al president del Govern, ahir a Santa Margalida i Pollença. Un ou i un objecte de plom varen ferir dos periodistes. A la vila li cantaren gloses
h
ttp://dbalears.cat/actualitat/balears/unes-300-persones-esbronquen-bauza-pollen-a.html

Pepe

Re: Finançament municipal

Pepe | 23/05/2012, 09:43

El transport públic que tenim no arriba ni a "tercermundistes", i amb el govern del PP es deteriora el que ja semblava que no es podia deteriorar.

Joan CC

Re: Finançament municipal

Joan CC | 23/05/2012, 09:36

M'acaben de contar un cas que m'ha indignat molt. Tinc una amiga que viu al Port de Pollença, fa uns dies va començar a fer feina a un restaurant de Pollença. El seu únic mitjà de transport és l'autobus. L'altra dia quan anava a treballar (estava en els 15 dies de prova) el bus 722 la va deixar tirada, hi havia seients vuits però el xofer alegava que tenen preferència els trayectes més llargs. Que pasa si aquesta al·lota no la contracten per no poder arrivar al seu lloc de treball. Això es la merda de transport públic que tenim a Mallorca

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb