URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Aquest dimecres ple ordinari de juny.

Alternativa | 26 Juny, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Demà dimecres Junta General d’EMSER a les 19:30 h i Ple ordinari a les 20:00 h. Una vegada més publicam l’ordre del dia, amb enllaços a mocions i documents .

ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA D’EMSER.

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compta d ePèrdues i Guanys, proposta sobre els destí dels resultats socials i gestió de l’òrgan d’Administració corresponents a l’anterior exercici social tancat a 31 de desembre de 2009.

Memòria 2011

Comptes anuals 2011

2.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació.

 

 

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI.

1.- Aprovació, si procedeix de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm 2/2012.

Factures d'exercicis anteriors; un total de 39.171,26 euros . La major part correponen a despeses del personal del festival del 2010 (21.083,47 euros). Crida l'atenció una factura de lloguer de 26 ordinadors portàtils per fer unes oposicions a l'escola de música (2.385,96 euros). En el moment d'escriure aquest article havia pendent un informe d’intervenció per incloure o no a aquesta relació una factura per unes reparacions fetes a la xarxa d'aigua de la Cala Sant Vicenç, unes reparacions que hauria d'haver fet el concessionari (Aigües  Cala Carbó) per valor de 18.304 euros.

2.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Una bona notícia; es tracta de bonificar el 100% de l'importa de la taxa dels certificats d'empadronaments, ara necessaris pel descompte de resident, quan s’obtinguin directament a través d'internet.

3.-Aprovació provisional, si procedeix, de la proposta d’acord sobre la resolució de mutu acord del contracte de la concessió administrativa per a la gestió del servei públic de les piscines municipals Roberta climatitzada i descoberta amb l’empres Algalia Esport SL.

Per desgràcia tot el que vam denunciar des d'Alternativa al seu dia  ha tingut unes conseqüències molt negatives. La deficient construcció de la piscina coberta i climatitzada del Port de Pollença, que suposa una gran despesa energètica, ha fet inviable la seva gestió per part de l'empresa concessionària i es tancarà aquest estiu. El que es vota al ple és la proposta d'acord entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària (que també deixa la piscina descoberta de Pollença, es mantindrà oberta per altra empresa). Tots hem sortint perdent Ajuntament i empresa.

4.- Aprovació, si procedeix de la proposta de nomenament de carrers del municipi.

Es tracta de carrers de la urbanització de Llenaira (noms d'arbres i arbusts), Gotamar (ocells), Síller (flors), Bòquer (la pedrera), La Gola (Torrent de Síller), Las Palmeras ( es proposa canviar el nom a la urbanització) i cercar un camp semàntic pels vials de la urbanització (microtoponímia, peixos, fauna autòctona, éssers fantàstics, mitologia romana), Can Botana (microtopònims), Polígon Industrial (professions, eines).

Esperam que també es nomenen els carrers que es van aprovar la passada legislatura, entre altres la nostra proposta del carrer Margalida Comas.

5.- Moció presentada pels grups municipals A, PSOE, PSM-EN, i ERAM per a la supressió de la taxa de matrícula anual pels refugis de fauna.

Ens oposam a la imposició per part del Consell d’una taxa injusta i abusiva als refugis de fauna. Pollença és el municipi de Mallorca amb més refugis de fauna( 7 ): Can Pontico, Can Llompart, Can Cap de Bou, Can Cullerassa, La Plana den Rull, Ca na Marja, Can Sucrer i una part de la finca pública de Míner (Petit) que totalitzen 177 Ha.

6.- Moció presentada pels grups municipals UMP, PSOE, CiU PSM-EN, i ERAM per a l’ordenació dels fondejos en la Badia de Pollença. 

La regidora de turisme ha proposat aquesta moció ;fondejos en la Badia de Pollença.

Es proposa que per a la temporada 2013 l’Ajuntament sol·liciti l’autorització temporal de la làmina d’aigua entre Punta Avançada i l’espigó de Llenaira i es redacti un projecte, i la corresponent estudi d’impacte ambiental, per a la instal·lació “d’illes flotants”, amb un disseny que eviti el dany que els fondejos convencionals i les ancores provoquen a les praderies i altres espècies d’elevat valor de la zona, com les nacres.

7.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN per a la substitución del regidor responsable de la gestió de les platges.

El PSM proposa instar  al batlle  a retirar a l’actual Regidora de Turisme i Medi Ambient la competència sobre la gestió de les platges, vista la deficient gestió realitzada per la mateixa fins ara, que s’ha materialitzat amb una concessió tardana de l’explotació de les gandules i en la pèrdua de les quatre banderes blaves del nostre municipi, i delegar-ho en un altre regidor que pugui millorar la gestió i treballar amb eficiència per a la recuperació de les banderes blaves.

8.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga, CiU, A, PSOE, PSM-EN, UMp I ERAM referente al transpost aeri.

Proposam que el Ministeri de Foment cobreixi el servei de connexió aeri entre illes i entre illes i la Península amb una nova Obligació de Servei Públic, declarant  un concurs públic per a la mateixa,  i que el cost per a l’usuari quedi especificat en base a una tarifa plana i universal de 30 euros per als desplaçaments entre illes.

9.- Propostes/mocions d’urgència

PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

 

 

Comentaris

jrv

Orgia corruptiva

jrv | 28/06/2012, 07:28

El meu anàlisi de l'allau de corrupció de la legislatura 2003 -2007, i part de la de 2007-2011 en el cas de UM, fou una orgía de malbaratament de doblers públics, en que l'exemple de els caps , inicialment Matas seguida de la seva alumna aplicadissima Munar, Nadal, i tants d'altres escolanets que cregeren, varen voler creura, que això havia de ser el normal i habitual a la política, i inclós Toni Oliver, que no se de que li serviren les titulacions acadèmiques si al cap i a la fi acaba fent de pinxo normal i corrent.
La part possitiva es que tot això es descobrís i es corregis, i representés una lliço pel futur.
Lliço que dubto si s'ha apresa. La meva sensació a l'inici de aquesta legislatura respecte a Bauzà era bona, però me sembla que m'havia equivocat, ja que l'envolta Maria Salom, corrupte en l'assumpte del tunes de Soller, Gomez, persona gens de fiar demostrable, Delgado, del que no tan sols hem de desconfiar pel Rasputin...i el mateix Bauzà, que va mentir respecte als seus negocis particulars.
Tinc a ser pessimista en quan al grau d'honradessa de els governants del PP actuals, es a dir, realista.(Pessimista es un optimista informat!)

Pepe

Re: Aquest dimecres ple ordinari de juny.

Pepe | 26/06/2012, 22:36

Només es tracta de la primera sentència. La lectura de la mateixa és un exemple de com funcionava UM al govern-
h
ttp://dbalears.cat/sfAttachPlugin/210.pdf

Més enfora de la sentència jo una vegada llegit el sumari del cas voltor tenia molt clar que això era una corrupció total de la gestió pública.

Alternativa per Pollença

Re: Aquest dimecres ple ordinari de juny.

Alternativa per Pollença | 26/06/2012, 21:54

Hem posat enllaços a les dues mocions per a l’ordenació dels fondejos en la Badia de Pollença.

Sentència

Re: Aquest dimecres ple ordinari de juny.

Sentència | 26/06/2012, 21:12

...El acusado ANTONIO OLIVER, previamente a la celebración del juicio oral,
de manera voluntaria compareció ante la autoridad judicial y admitió los
hechos cometidos en el escrito de acusación confesando igualmente su
intervención en los hechos, explicando su intervención y las de los demás
acusados.
Este acusado, además de confesar su intervención en los hechos
enjuiciados, también facilitó información relevante para el descubrimiento y
aclaración de otros hechos delictivos que son objeto de investigación en la
causa matriz (Diligencias Previas 4000/09, de instrucción 10 de Palma).

APM?

Re: Aquest dimecres ple ordinari de juny.

APM? | 26/06/2012, 15:57

O sigui: 6500 euros i ja està. No trobau que li ha sortit baratet?
Ara que es disculpin els que varen dir que no havia fet res, que pobret, etc. etc.

Voltor

Sentencia Oliver

Voltor | 26/06/2012, 15:03

ANTONIO OLIVER ENSEÑAT, como autor responsable de dos delitos de prevaricación administrativa y dos delitos de malversación de caudales
públicos, en relación de concurso medial y ejecutados en grado de continuidad delictiva, concurriendo la circunstancia atenuante muy
cualificada analógica de colaboración, a las penas de 1 año y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 1 año y 6 meses por el delito de malversación. De conformidad con el artículo 88 se sustituye la pena privativa de libertad por la de 3 años de multa con una cuota diaria de 6 euros. Asimismo se le impone la pena de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público (local, autonómico o estatal) por tiempo de 21
meses por el delito de prevaricación.

Alternativa per Pollença

Re: Aquest dimecres ple ordinari de juny.

Alternativa per Pollença | 26/06/2012, 14:45

Primera sentència del cas Voltor.

Buils, condenado a 3 años de cárcel
Condenan al exconseller balear de Turismo de UM por gratificar a un exalcalde de su partido con 15.000 euros de dinero público...
Además de condenar a Buils, la Audiencia ha impuesto una pena de 1 año de cárcel a Arbona, sustituible por multa; 1 año y medio (también sustituible por multa) a Antonio Oliver, exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), el organismo que pagó; y 4 años y medio a Antonio Rebassa, jefe del departamento responsable de la contratación.

Oliver y Arbona confesaron los hechos en el juicio, por lo que se les ha aplicado las atenuantes de confesión y colaboración, y en el caso del último también la de reparación del daño, ya que devolvió los 15.000 euros recibidos.

www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/06/26/buils-condenado-3-anos-carcel/775455.html

Alternativa per Pollença

Re: Aquest dimecres ple ordinari de juny.

Alternativa per Pollença | 26/06/2012, 09:14

Avui a les 13h podreu escoltar a Ràdio Pollença al nostre coordinador, en Joan Cerdà Cifre explicant la proposta de creació de l' ÒRGAN CONSULTIU AUTÒNOM SOBRE GESTIÓ ESPORTIVA. (O.C.A.)

Dirigida als Llicenciats, Diplomats i Tècnics Superiors en EF nascuts i o residents a Pollença.

Primera Reunió: Dimarts 26 de Juny de 2012 a les 20 h.

Lloc pavelló Municipal d’ Esports.

Objectius de l’ O.C.A : Aprofitar el potencial humà dels especialistes en EF per assessorar als tècnics de l’Àrea d’Esports, estudiar, analitzar i proposar solucions als diferents problemes en matèria esportiva i crear projectes de futur.

Ordre del dia:

1. Explicació de la proposta de la creació de l’ O.C.A.
2. Definir les competències de l’O.C.A.
3. Debat Intern i propostes de funcionament.

Alternativa per Pollença

Felib i Natura Parc

Alternativa per Pollença | 26/06/2012, 07:18

Los ayuntamientos dan su ´total apoyo´ a Natura Parc
Después de casi 50 vecinos denunciaran a la fundación por maltrato, los consistorios expresan su apoyo a la labor que hace en favor del bienestar de los animales.

www.diariodemallorca.es/medio-ambiente/2012/06/23/ayuntamientos-dan-total-apoyo-natura-parc/774828.html

I la opinió del nostre regidor Miguel Sánchez

LA FELIB pixa fora del test.
h
ttp://fralokus.balearweb.net/post/110428

Alternativa per Pollença

Tribuna de Mallorca

Alternativa per Pollença | 26/06/2012, 07:11

Alternativa per Pollença critica la improvisació de l'equip de govern

www.tribunamallorca.org/not%EDcies/pol%EDtica/alternativa-per-pollen%E7a-critica-la-improvisaci%F3-de-l'equip-de-govern-/

Alternativa per Pollença

Comunicat

Alternativa per Pollença | 26/06/2012, 07:08

Comunicado de l’Associació d’Artistes i d’Amics de l’Art de Pollença - AÇA
Benvolguts amics:

Des de l’Associació d’Artistes i d’Amics de l’Art de Pollença, per segon any consecutiu, posam en marxa el festival d’art Fil. Enguany amb el títol Fil d’Alta Mar 2012, que durem a terme del 30 d’agost al 2 de setembre.

h
ttp://aavibdia.blogspot.com.es/2012/06/comunicado-de-lassociacio-dartistes-i.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb