URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Consell d'administració d'EMSER 1.

Alternativa | 13 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Resum del darrer consell d’administració d’EMSER del mes passat i del qual forma part el nostre regidor, en Pepe García.

1.- Es va aprovar, amb la nostra abstenció, el conveni entre EMSER i Abaqua. Suposa la compra d’aigua  de la dessaladora; 150.000 m3 a 130.000 euro sense IVA (2012). Al 2013 la mateixa quantitat (preu revisable segon index energètic.

Vam comentar que calia preveure la resolució del contracte, o la seva modificació  a menys aigua procedent de la dessaladora, en cas de disposar de recursos pròpies suficients... La resposta va ser que enguany segurament faran falta més del 150.000 m3 contractats (van parlar de 175.000 m3),. Respecte al 2013 van dir que cal preveure que  s’acaba el contracte amb Arguta (un dels subministradors d’aigua de l’Ajuntament) el 31 de desembre i que a més a més l’Ajuntament es farà càrrec del subministrament de la Cala.

Cal recordar que el disbarat energètic i econòmic de la dessaladora l’hi devem a   en Jaume Font que quan va ser nomenat conseller de Medi Ambient va rectificar la canonada que estava prevista per connectar Llubí per proveir d'aigua potable la Zona Nord fins a Pollença. Es preveia recarregar en l'aqüífer de Crestatx de sa Pobla amb cinc milions de metres cúbics dels excedents produïts en l'època d'hivern, utilitzant-los com a reserves per a l'època de sequera, amb un cost d'uns set milions d'euros. Font va desviar la canonada fins a la font de Son Sant Joan del terme municipal de Muro, estalviant-se del pressupost inicial només uns quatre-cents mil euros i sense aconseguir objectiu algun dels inicialment plantejats.

2.-  La contratació pel periode d'estiu als Pous de Can Colet (A l'inici de la carretera nova de Lluc) I El Clos (aprop del Vilà) s'efectuen practicament cada any, i son per garantir el subministrament a Pollença i al Moll.Cap comentari aquest pous han donat una bona mitjana de metres cúbics els darrers anys.
 
Inversions. El gerent va informar de la compra dels quatre equips per control constant del nivell de clor als depòsits . Fins ara cada de matí es posava tot el clor que es pensava que es necessitaria. Amb aquests equips es controla cada 15 minuts la quantitat necessària i la màquina regula la quantitat.

També va informar de la compra d’un camió per la recollida selectiva amb un compactador. Recordau que ara és EMSER qui es farà càrrec d’aquesta recollida, encara no l’ha fet per que calen canviar els estatuts. Igualment es pensen col·locar gps a tots els vehicles i xips als contenidors.

Aquesta és una greu improvisació, ja que fa nou mesos ,al setembre del 2011, es coneixia que  el 31 de maig finalitzava el conveni amb el Consell Insular de la recollida selectiva, i que calia canviar els estatuts d'EMSER i  comprar un camió per fer la recollida selectiva ,o licitar el servei de recollida selectiva. Finalment les coses no s'han fet bé i una vegada acabat el conveni s'ha optat per una licitació, un contracte menor, sense seguir els  procediments i passos marcats per la llei de contractació pública (informes de secretaria i intervenció), una irregularitat que es podia haver evitat fàcilment ja que havia suficient  temps per preparar-se per assolir el servei. Aquest Ajuntament encara té massa contractacions irregulars sense solucionar; com la del manteniment de l'enllumenat del Port o dels jardins per afegir una més.

 Al mateix punt vam comentar que el normal seria anar renovant la part de la xarxa del Moll que està en precari i que en alguns punts passa per dins terrenys particulars (Carrer Faro) i en el cas de Can Singala es insuficient. El batle va respondre que s’havien renovat pràcticament tota la xarxa del Port... quan li vam dir que encara resten bastants quilometres de xarxa del 1931. I del 1958, etc.  simplement van dir que al Port hi havia menys fuites.

 Igualment els vam recordar que les instal·lacions de Santuiri són obsoletes, i de pas que calia deixar el cami de Santuiri lliure pels vianants sense que comporti perill per la seguretat dels treballadors d'Emser. A aquest punt el batle va comentar la idea de fer una nau al polígon per recollir els serveis d’aigües d’EMSER. Respecte al camí van dir que havien deixat un pas per vianants.

 

Vam demanar la millora de l'Azud de Ternelles, Va dir el gerent que EMSER  paga molt poc als regants i que el contracte es molt ventajos i que no ve que se les pugui demanar millores.   Respecte a fer-les l’Ajuntament; van prendre nota. És cert que l'aigua dels regants es a molt baix preu (també cal dir que  d'acord amb la llei d’Aigües hauria de ser de franc!..) Però l'Azud no tes res a veuré amb aquesta aigua, és un altra cabal. Concretament es l'aigua d'escorrentia del Torrent, i l'obra que es va fer devers el 1993, s'havia de modificar, per permetre tenir aigua absolutament gratis setmanes, mesos a l'hivern especialment.
Fins i tot en èpoques passades es va pensar fer una pressa a l'estret de Ternelle.

 4.- Inici del procediment per a la modificació dels estatut socials.

Es va dir que en  breu tendriam el primer esborrany. Cal actualitzar els òrgans consultius i van acceptar que la finalitat de l’Empresa Municipal sigui oberta de tal manera que en el futur es pugui fer càrrec entre altes temes de les platges.

 

Comentaris

Joan C.

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C. | 16/07/2012, 08:52

Jo no crec que no hagueu d´estar a la Junta de Govern. HI estau, segons voltros mateixos, per col.laborar amb el govern i donar informació i transparència a lo que allà se decideix. Me sembla be. Tal vegada, i així ho pens després de veure els comentaris,vos haurieu de plantejar per quin motiu el PP i la LLiga vos hi ha convidat?.Potser en la resposta està l´origen del que voltros no vos agrada. A mí el que me crida molt l´atenció es que un Batle recuperi les competències en disciplina urbanística (després de molts d´anys on la competència estava cedida a la Junta, fent amb això que hi hagi manco informació i transparència, i la vostra resposta sigui: "no ens agrada però es legal". Vaig dir que això me sorprenia però me pareix legítim. El que ja vaig "al.lucinar" es quen en Miguel Sánchez deia que el Batle estave "recuperant" moltes competències i les llevaba de la Junta de Govern perque en Pepe "se posava gallito". Llavors si el Batle actua d´aquesta manera i seguiu col.laborant amb el Govern me sebla be però es una resposta molt diferent a la vista fins ara. I les coses no tenen perquè ser així i a posta vos vaig demanar si sabieu quina era la postura de la Lliga? perque en definitiva a Pollença no hi ha cap majoria absoluta i se necessita un pacte per governar o no?.

Garci

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Garci | 16/07/2012, 07:24

Clar, ara ho entenc, penses que la Junta de Govern és el Govern i per això penses que Alternativa governa...
Nosaltres col·laboram en el govern en la mateixa mesura que ho fan la resta de partits: fent propostes (mocions, precs...) al plenari i intentant que es duguin a terme. Si, col·laboram. I ho fem perquè pensam que d'això tracta la política. Però això no té res a veure amb la Junta ni amb que siguem l'únic partit de l'oposició que hi tinguem representació. Com t'he dit, òrgans col·legiats n'hi ha varis i tots els partits de l'oposició participam en algun.

Joan C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C | 16/07/2012, 07:21

Miquel la questio no es votar a favor , en contra, o anarsen per no haver de votar, la questio es pertanyer de forma vo,untaria i lliure a un organ colegiat ( junta de govern) que elegeix el batle perque colaborin amb ell en gestionar el poble, colaborin.. Ah¡ Un grap, aixo en porcentage deu esser com dir quasi cap, perque miquel, i tu si que ets un campio, allo normal, i quan dic normal en refereixo allo que passa a quasi tots els pobles es que si un partit es a la oposicio no formi part de la junta de govern. Es allo que no pots esser a missa i repicar

Miquel Sánchez

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Miquel Sánchez | 15/07/2012, 21:24

Joan C. segueixes embullant la troca ara votar a favor és el mateix que votar en contra, enhorabona campió, ara ens pot fer un diccioanri, a Espanya hi un bon grapat d'ajuntaments que per "tradició" a la Junta de Govern hi ha un membre de l'oposició

Joan C.

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C. | 15/07/2012, 20:10

Siiii, garci ell vos convida i voltros acceptau colaborar amb el govern de l'ajuntament, col.laborar!, Lliurament, en formau part, i per tant tant si votau a favor com en contra en sou corresponsables.

Garci

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Garci | 15/07/2012, 16:43

Totalment d'acord. El batlle és qui decideix qui forma part de cada junta o consell. Però això no vol dir que no discrepem i que no intentem aportar el millor des del nostre punt de vista com a partit de l'oposició.

Joan C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C | 15/07/2012, 16:26

Garci, la diferencia es que al plenari en formau part per eleccio popular, per democracia, pero a la junta de govern i a emser en formau part per decissio del batle, PP. La diferencia es gran i important. Sou membres de la junta de govern, perque el batle aixi ho decissidit perque colaboreu amb aquest organ col.legiat, i voltros hi heu volgut colaborar, encanvi formau part del plenari perque aixi ho ha decidit el poble.

Joan C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C | 15/07/2012, 16:26

Garci, la diferencia es que al plenari en formau part per eleccio popular, per democracia, pero a la junta de govern i a emser en formau part per decissio del batle, PP. La diferencia es gran i important. Sou membres de la junta de govern, perque el batle aixi ho decissidit perque colaboreu amb aquest organ col.legiat, i voltros hi heu volgut colaborar, encanvi formau part del plenari perque aixi ho ha decidit el poble.

Garci

Joan C.

Garci | 15/07/2012, 13:30

Benvolgut Joan.
El plenari també s'encarrega, de forma col·legiada, del bon govern de Pollença. Per tant, tots els partits som col·laboracionistes amb el PP, no? Crec que ho tens ben embullat.
Més bé l'objectiu de la política és el de que tots intentem col·laborar amb que Pollença estigui ben governada. No trobes? La política no hauría de ser una guerra de sigles, almenys així ho entenem nosaltres.
Però governar és tenir capacitat executiva, gestionar una àrea, prendre decisions que posin en marxa polítiques concretes... i de tot això, res de res.
Per altre banda, tots els partits formen part de juntes i comissions diverses amb el PP a Pollença: Escola de Música, Turisme, EMSER, Residència, etc.
Ara bé si vols enganyar o autoenganyar-te i seguir creient que Alternativa governa a Pollença, endavant.

Miguel Sánchez

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Miguel Sánchez | 15/07/2012, 13:18

Joan C, si votar en contra de les propostes del PP és col.laborar amb el PP, endavant, segueix amb la teva història, i si et diverteix doncs millor que fa calor i hem d'estar entretenguts amb alguna cosa

Joan C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C | 15/07/2012, 12:38

Joan C C
No se si m'entens o tens ganes d'embullar, formar part de la junta de govern, vol dir aixo esser membre d'una junta que s'encarrega de firma colegiada del bon govern de pollensa, aixo vol dir que formar- ne part vol dir esser corresponsables tant si t' agrada com si no, dit amb unes paraules que a lo millor entens vol dir esser colaboracionista amb el PP.

Joan C C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C C | 15/07/2012, 09:30

Joan C no se si no ho entens o es que tens ganes d'embullar. Nosaltres estam a l'oposició i no tenim ni més ni menys influència a sobre el batle que qualsevol altre grup de l'oposició .Estam a la junta de Govern per que ens i van convidar i consideram que es bo perque ens permet tenir una informació que podem trasladar al poble. Sortir de la junta de govern perque no ens agrada una decisió del Batle sols afavoriria al porpi batle i a l'equip de Govern que podria fer i desfer més facilment sense el control de un regidor de l'oposició

Osvaldo Gómez

QUIN PARAIGO

Osvaldo Gómez | 14/07/2012, 16:09

www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/07/14/esquerra-ofrece-pagar-rotulo-catalan-letrero-juzgados-paz-escrito-castellano/779828.html

Aquest d'Esquerra Republicana ja no sap com ho ha de fer per sortir a la premsa.

Pere

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Pere | 14/07/2012, 11:53

Qui vos ha vist i qui vos veu

Miguel Sánchez

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Miguel Sánchez | 14/07/2012, 10:48

Joan C. el batle ho té molt fàcil, si en Pepe no entra al seu joc el poc traure de la Junta de Govern quan ell vulgui, és la seva competència,ara com ja saps l'oposició (no tot just Alternativa) ha demanat per activa i per passiva el contingut del pacte de Govern, informació que encara estem esperant, per tant les relacions LLiga/PP tot just les saben ells.

Joan C.

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C. | 14/07/2012, 09:38

"Posar Gallito"....definició del "lumbreras" no meva. Això deu voler dir que en Pepe o Alternativa recolza l´aplicació a les infraccions urbanñistiques del 100% del valor de les obres. Això es molt respectable i legítim.Si fins fa poc la Junta determinava l´import va defensar el 100%. I també haurem de suposar que la LLiga va fer el mateig o no?. sigui d´una manera o de l´altra, el que està clar es que el Batle ha recuperat la competència que tenia cedida i això ha estat assumit tan per la Lliga com per Alternativa, tal vegada la paraula seria resignats. En el cas d´alternativa que està convidada a la Junta de Govern, per donar transparència i informació, se pot entendre que ho assumeixi i calli (es una nova actitud però legítima) però en el cas de la Lliga que recolza i ha donat el govern al PP, si no està d´acord podria obligar el Batle ha retornar la competencia a la Junta de Govern. Que trobes Joan C. C.?

Joan C C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C C | 13/07/2012, 15:35

Joan C
El que no veig normal és ocupar l'espai que el PSM té al seu bloc per comentar els seus articles i la seva política. Evidentment qualsevol es lliure de comentar el que vulgui de nosaltres allà on vulguin o els deixin, però crec que es més lógic contestar allò que s'ens demanà al nostre propi bloc. Una altra cosa es que s'obri un debat sobre política a un altre bloc i hi participem. Sobre el debat que hi pugui haver entre el que deim i el que feim, no em preocupa gens ni mica. El temps ens posa a tots al nostre lloc.

Miguel Sánchez

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Miguel Sánchez | 13/07/2012, 15:16

Joan C, de moment a les Juntes de Govern el més destacat ha estat la retirada de les competències en disciplina urbanística per part del batle, i tot sembla perquè en Pepe s'ha posat "gallito" i demanava la máxima sanció pels infractors i el batle la mínima i com el Batle comanda doncs se'ls ha fetes seves, es dir que ara en Pepe pot fer "potadetes" que ja no hi a res que fer. Anteriorment ja es va fer recular un contracte sospitós en informàtica, es dir que si la Junta de Govern no és una bassa d'oli té nom i llinatges, "Jose Luís García Salvador", aquest són els actes pel que hauriem de respondre.

Ara podem començar a debatre el que volgueu.

Joan C.

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C. | 13/07/2012, 14:47

Joan c.
Joan C C

No te excusis, el subconcient t'ha enganat : polemica!
Ah!, no t'agrada el debat de les vostres politiques a altres blocs, aixo es ben normal i ja t'hi pots acostumar, vos queden tres anys de coparticipar de la junta de govern amb el PP i la lliga, hi haura molt de debat d'allo que heu dit i fet i de allo que ara deis i feis, al blos del psm pot esser un bon lloc.

Joan C C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C C | 13/07/2012, 13:46

Per molt que alguns no ho vulguin entendre, participar en les Juntes de Govern no ens condiciona per res a l'hora de prendre les decisions polítiques.El que votam als plens i a les juntes o decidim en assamblea,sé que hi ha qui no enten la política d'una altra manera que no sigui amb decisions partidistes, o tractes de favor però no és el nostre cas.
Si qualcú no ho creu, que vingui i o vegi

Joan C C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C C | 13/07/2012, 06:29

Perdò volia dir politica no polèmica, es massa demati!

Joan C C

Re: Consell d'administració d'EMSER 1.

Joan C C | 13/07/2012, 06:28

Hi ha qui està emperrat en fer debat de la política d' Alternativa dins el bloc del PSM per crear polémica entre els dos partits.
No tinc cap problema en participar en els debats del bloc del PSM en les qüestions de fons però quan el tema es desvii cap a la nostra polémica contastaré al nostre bloc.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb