URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Alternativa | 24 Juliol, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 25 de juliol de 2012, a les 10,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió

I.- PART RESOLUTIVA

1.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament  Municipal del Servei Públic de Transport de Viatgers en automòbils de Turisme

L’Associació (emissora) de taxistes de Pollença demana que es canviïn una sèrie d’articles de l’actual ordenança local, concretament tot just tenir un any d’empadronament a Pollença per poder optar a una llicència de taxi i que donar-se de baixa d’autònom  entre el mesos de novembre i març no sigui motiu de la perduda de la llicència.

2.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del Reglament Especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença. 

S’ha arribat a un consens pel Reglament i sembla que s'aprovarà per unanimitat, l'anterior és de l'any 1977.

3.- Sol·licitud d’adhesió al conveni de col·laboració  entre l’organisme autònom Jefatura Central de Tráfico i la FEMP per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa.

Es tracta d’aprovar un intercanvi de dades amb la Dirección General de Tráfico, seria una col·laboració mútua, mentre la DGT donaria accés a l’Ajuntament a totes les dades dels vehicles de l’estat l’Ajuntament comunicaria els moviment de vehicles del padró municipal y així ambdues entitats tindrien actualitzats sempre els seus fitxers. 

4.-Moció presentada pels grups municipals  CiU, PSOE, PSM-EN i  ERAM a favor que la relació de llocs de feina de l’Ajuntament fixi el coneixement de la llengua pròpia com a requisit. 

Es tracta que desprès de l’aprovació de la nova llei de funció pública que deixa el català com mèrit a l’Ajuntament segueixi sent requisit indispensable per accedir a la funció pública a l’Ajuntament.   

5.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN, PSOE i ERAM per a la reobertura del camí públic de Santuïri a la lliure circulació.

Es tracta de reobrir el camí públic de Santuïri ja que ara està tancat

6.- Moció presentada pel grup municipal A. per a la creació d’un Registre d’Empreses Reconegudes i Certificades

Es tracte de fer un registre d’empreses pollencines que compleixin amb les seves obligacions tributaries i laborals, es tractaria de que els ciutadans tinguessin accés tant en paper com per la web de l’Ajuntament i així poder triar una empresa pollencina per fer les seves reparacions, obres, etc  aquí teniu un exemple de com podria ser, ja us dic que amb "explorer" no es veu bé perquè no està adaptada a aquest navegado

7.- Moció presentada pel grup municipal d’UMP relatiu a la ubicació d’un punt verd de recollida de residus urbans en el Port de Pollença.

Es tracta de dotar al Port de Pollença d’un punt verd per poder deixar les deixalles i desprès que els vehicles de l’Ajuntament traslladin a la deixalleria municipal aquestes objectes i evitar així els 14 kilòmetres d’anada i tornada del Moll a la deixalleria.     

8.- Aprovació, si escau, de la rectificació d’error material de transcripció de l’acord plenari de 27 de juny de 2012 relatiu a noms de carrers del municipi.

Res d’importància, es tracta de corregir unes errades en la transcripció dels acords dels noms del carrers

9.- Distincions de la patrona 2012

 Els nominats d’enguany per les distincions de la Patrona són “La Confraria de Pescadors del Moll” pels seus 100 anys d’existència i Na Xesca Ensenyat a títol pòstu, al haver consens tot indica que s'aprovarà per una unanimitat

10.- Propostes/Mocions d’urgència

 Es presentarà una moció per part de Esquerra, PSM i Alternativa, pel dret a  manifestar-se i anul·lació de les multes, es tracta d’una moció consensuada amb el tres partits d’esquerra amb els indignats i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de Pollença, el nom de la moció ja ho esmenta tot.

Possiblement anirà també la nova Ordenança d'Obres Menors, ja que amb l'actual demanant un petit permís d'obre fan una obra més grossa i l'Ajuntament deixa de cobrar les taxes corresponents, amb la nova això no passarà.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Comentaris

Joana F

Patrona'12

Joana F | 31/07/2012, 13:45

"au,mos n'anam",(derrera l'anonimat, fa bon xerrar)no se en quin moment de la meva opinio, he sortit del contex, jo donava les gracies a uns pollencins per recordar-se dels voluntaris, res mes.Els propietaris dels bars que facin el que vulguin amb el seu negoci, es clar, per aixo pagan els seus impots, i han triat aquest ofici.Pero si que lo que es clar, es que l'Ajuntament els hagut (no se si hara, o fa desde anys enrera) obligar a obrir els banys, ja que amb l'excusa de la barra a defora tancaven l'acces a l'interior.Els tassons els hi proporciona l'Ajuntament, supos que els hi paguen, pero crec que surten mes baratos que els de vidre, les marques de refresc, cerveses, etc, (ho se cert) els hi fan unes ofertas exclusives per La Patrona.Tot aixo te, com sempre, el seu costat dolent:no disfrutar de la nostra festa, fer moltes hores de feina, pagar "extras" de vagades abusives, llevar ocupacio de taules cuant mes gent hi ha a Pollença.Pero tu mateix, ho dius:"tothom tira pel seu vent", i a Pollença som aixi, mai hens possam d'acord amb res, nomes cuant hens toquen "la butxaca".Com exemple, enguany per les Festes del Carme, no hi havia d'haver focs, ido l'amo d'un restaurant es va possar a cercar col-laboradors:Bars de primera linia i segona, tendes, supermercats.Xerraren amb l'AAVV, l'Ajuntament, en la Pirotecnia Jorda i hi va haver focs al Moll.Per aixo si que hens movem, per altres coses hens costa mes.I per acabar:"una barra que ven alcohol, es mes seriosa del que pareix".. aixo no ho diguis als voluntaris de PC,
perque presisament, son ells qui recullen per els carrers les consecuencies d'aquestes barres, i com anecdota, "la consecuencia" mes jove que personalment he recollit tenia 11 anys.
De totes formes, m'ha agradat "xerrar" amb tu, i que poguem exposar els punts de vista.
Molts d'anys per La Patrona.

au, mos n'anam i bona patrona

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

au, mos n'anam i bona patrona | 31/07/2012, 11:19

Quines coses, Joana, ha tret els comentaris de context, això no és així com s'explica. A una reunió poden sortir molts temes i molts exemples, perquè son precisament reunions perque les festes surtin el millor possible i tothom en surti beneficiat, se demanen esforços als bars i tambe a l'ajuntament. Tot això que surt aquí es una mesquindat i no te raó mes que, com sempre, posar la gent en contra dels bars. Els bars de plaça son molt perjudicats durant les festes, els treuen ocupacio, els demanen colaboracio, etc,... i no hi ha associacio ni res que se paresqui, tothom tira pel seu vent i fa lo que troba i mes li conve.
I una barra que ven alcohol, es una cosa mes seriosa del que pareix.

Virtual

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Virtual | 31/07/2012, 10:29

"Mal entenets" jo no veig que quan una associació ven bossins de coca, els forners o pastissers del poble es queixin... Idò perquè sempre es queixen de les associacions que posen barra per les festes de la patrona? De totes maneres sempre és el mateix que es queixa i diu dois !!! I per cert la famosa associació de resteuradors de Pollença, si està registrada no tindria cap problema en donar el nom dels que formen la juna i molt menys el número d'identificació!!!

jrv

Fobies

jrv | 31/07/2012, 08:48

Doncs "quines coses", a mi m'agradaria saber quin propietari de bar s'expressa d'aquesta forma tan mesquina contra la gent que altruisticament possa el seu esforç, el seu temps i també diners al servei de causes solidaries i nobles, per no posar mai mes els peus dins el seu bar o restaurant, i recomanar a tots que facin el mateix.
Una cosa és voler progressar economicament, ben legítim, i l'altra voler ofegar actituts nobles.
Encara que me sembla que és un cas aillat de curtor visceral.

Alterantiva per Pollença

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Alterantiva per Pollença | 30/07/2012, 18:58

Benvolguda Joana. Com cada any, t'agraïm els teus comentaris i impresions. I com cada any t'agraïrem que si vols fer un article del balanç de les festes, de com ha anat tot, després, ens ho pots enviar al correu i ho publicarem com a article. Les teves reflexions sempre son positives.

Quines coses

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Quines coses | 30/07/2012, 18:33

Jo podria donar noms i llinatges pero trob que es molt lleig.
L'any pasat a la famosa reunio que fa l'ajuntament amb els bar vaig sentir tot tipos de desberats tal com "com aixi fan un pa amb oli solidari es que jo venc pa amb olis al meu local a mi hem lleva feina" , o algun de la famosa associacio de restauradors que es va dedicar a fer arribar (via senyor regidor de festes) una tarifa de preus per que tots els bars posasin els mateixos preus, aixo senyors va en contra la llei de lliure comerç...
Jo trob ridicul aquesta avaricia per part de alguns restauradors de Pollença, que consti que hi ha bars els quals tenen una postura completament oposta i col.laboren sovint amb les associcions del poble

Quines coses

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Quines coses | 30/07/2012, 18:33

Jo podria donar noms i llinatges pero trob que es molt lleig.
L'any pasat a la famosa reunio que fa l'ajuntament amb els bar vaig sentir tot tipos de desberats tal com "com aixi fan un pa amb oli solidari es que jo venc pa amb olis al meu local a mi hem lleva feina" , o algun de la famosa associacio de restauradors que es va dedicar a fer arribar (via senyor regidor de festes) una tarifa de preus per que tots els bars posasin els mateixos preus, aixo senyors va en contra la llei de lliure comerç...
Jo trob ridicul aquesta avaricia per part de alguns restauradors de Pollença, que consti que hi ha bars els quals tenen una postura completament oposta i col.laboren sovint amb les associcions del poble

Curios

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Curios | 30/07/2012, 17:26

En cap moment he criticat la feina que fa una associacio o una altra, es mes, son associacions massa diferents com per poder compararles.
Ja se que no es el mateix vendre coques que gintonics.
Cada associacio te la seva finalitat i despres usen els diners de manera mes o manco encertada, tot es discutible, pero el que volia exposar jo es que el que es fa es intentar boicotejar unes associacions en concret per unes coses mentre que a les altres no sels diu res perque quedaria lleig de cara a la gent.
Si tu mho pots explicar estaria agrait.

mal entenents

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

mal entenents | 30/07/2012, 17:04

Curios, si no ets capaç d'entendre que no es lo mateix vendre trossos de coca amb prebes que vendre gintonics, es que no fa falta xerrar-ne mes.
Evidentment, no es el mateix que se beneficii PRODIS o AFAMA, amb la feina que fan, que se'n beneficii l'associacio de veins per despres fer 4 sopars populars. Si això tampoc ho entens, no fa falta parlar-ne mes.

Es curios...

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Es curios... | 30/07/2012, 16:48

Crec que comença a ser hora que es digui que aquesta "associacio de restauradors" de la qual ningu en sap qui son els membres, nomes es donen a coneixer quan arriba la patrona. I basicament es fa pel tema que determinades associacions posin una barra.
Segons ells el problema esta en els preus de les consumicions, pero el mes curios es que nomes reben unes associacions, ja que mai es posen en els preus de les consumicions de determinades associacions de caire mes social.
Per exemple: al carnaval destiu que va organitzar AFAMA lany passat tenien uns preus mes baixos que a determinats locals de la plaça ( cosa que me sembla perfecte i esper que enguany ho tornin a fer) i no hi va haver problema. En canvi a les associacions que fan coses per la patrona, un vespre a lany sels tiren damunt per aquest tema...
La gent per 4 duros torna collona...

Pepe

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Pepe | 30/07/2012, 14:42

Moltes gràcies per la informació i la reflexió Joana, però sobre tot per la vostra feina.

Pepe

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Pepe | 30/07/2012, 14:42

Moltes gràcies per la informació i la reflexió Joana, però sobre tot per la vostra feina.

jrv

Dessinteressats.

jrv | 30/07/2012, 14:36

A aquest mon, o ens ajudem uns als altres, o el mon s'en va a fer punyetes.
I aquesta situació no és nova, es tan vella com anar a peu.
A mi personalment, i a aquestes alçades, estic per expressar que fins i tot l'agraïment me molesta, el que tal volta trobi a faltar sigui el reconeixament a TOTS/ES els que fan tasques i tenen maldecaps per ocuparse d'activitats i treballs en que el benefici van a parar al comú, a la societat, i si és als desfavorits, millor, ja que qui expressa aquest reconeixament demostra inteligència i sentit comú,i ser humà, pensar en els altres, que el que beneficia al comú, beneficia a cada individu.
I les medalles, és la meva opinió, que les se posin mutuament els que fan el paripé pseudopolitic o`pseudocaritatiu.
I recordau, caritat és donar el que et sobra, solidaritat es donar el que és just a cada un,

Joana F

Pollença Solidaria

Joana F | 30/07/2012, 14:13

"Enhorabona" i "Sense anim de lucre" ¡¡¡"Menos mal"!!! que cualqu a Pollença s'he na donat qui hi ha gent que fa "coses" (comissio de festes, AECC, Prodis, Afama, Pollença Solidaria, PC, El Puig, grup d'esplai... i molt mes...)per "res", per la sencilla rao de que cuant es fa la festa, a darrera hi ha molta gent,(i moltes hores) que la possada en martxa.Hem sap greu, que cada any per la Patrona, vos don el meu punt de vista, pero de tots el temes que hen xerrau la resta del any, no estic capacitada per xerrar-ne.En camvi del tema dels volutaris, hen se una estona.
Som voluntari de Prodis i PC, i cuant ho coment a la gent, lo primer que hem demanen "¿I que cobres"? "Res"-contest jo, i la resposta es :"Tamateix no t'ho agrairan mai".Be, es vera, pero tampoc ho esper.Es molt trist que una persona vulgui col-laborar amb activitats p'el poble i que esperi cada dia agraiments.Com experiencia, vos puc dir que els bars i tendes que cada any anam a comprar l'aigua que donam a els voluntaris de PC per el simulacre, la mos cobren al preu marcat, ningu, i repetesc, ningu, hens a dit mai:"ja que voltros no cobrau per aquesta feina, nosaltres vos donam l'aigua".A Prodis, passa el mateix, sortim cualque dissabte a sopar 2 voluntaris amb els usuaris, i cap restaurant (al manco cuant i vaig jo de voluntaria)hens a regalat el sopar, no volem que el regali, pero, cuant aquestes associacions fan una festa, o un acte, s'els hi podria regalar la beguda, ja que les tendes o els bars la tenen a preu de cost.La meva opinió, es que el voluntariat esta molt mal vist a Pollença.Per regla general, la gent es pensa que cobres per fer-ho, i si no ho fas , no volen perdre les seves hores per fer feines per els altres.Una vegada hem vaig discitir amb un funcionari d'intervenció per que hem demanava que feiem amb la subvenció que hens dona l'Ajuntament, i per que servia PC.Jo nomes li vaig contestar:Com a menbre de PC, no puc xerrar, pero com a titol personal i hara no duc l'uniforme, voldria que tenguesis un "sótano" ple d'aigua i una finca que s'he pega foc, i mentres arriban els bombers, sigui l'hora que sigui, els voluntaris deixen la feina (si es de dia) o s'aixecan el vespre (Si es a la nit)i venen a ca teva, per aixo servim, per donar un cap de ma mentres arriban els professionals.Tenim 2 equipos de respiracio iguals que els bombers (comprats amb les subvencions)i s'han empleat a moltes actuacions mentres arribaven els professionals:Foc al supermercat de Ca na Josefina al Moll, fuga de cloro al Bar Bonanza del Moll,foc a l'Hotel Mar calma del Moll, foc a l'Escoleta de Pollença,foc a la part de darrera de l'hotel Uyal, foc a una nau industrial (no fa molt) al Poligon, aquesta de dematinada, els voluntaris s'eixecaren i anaren a pagar el foc (eran les 4'45 de la dematinada)Un desfibrilador, que a ajudat a recuperar a un parell de persones amb atac de cor(evidentment sigui de dia o de nit)i aixi moltes actuacions dels voluntaris. Vos he xerrat de la meva experiencia, pero a Pollença hi ha moltes associacions per poder col-laborar, el que passa es que voler-ho fer es un altre cosa.Com sempre, moltes gracies per llegir-me, i ¡¡¡¡Molts d'anys per La Patrona!!!!

Enhorabona

Pollença solidaria

Enhorabona | 30/07/2012, 13:12

Enhorabona a la gent de Pollença Solidaria per la seva tasca.
Enhorabona als anònim per aconseguir almenys en el meu cas el que alomillor no pretenien, recordar que hi ha gent que és mou per motius solidaris.

SENSE ANIM DE LUCRE

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

SENSE ANIM DE LUCRE | 30/07/2012, 08:12

No se per que hi ha d´haver sempre energumenos que lo unic que fan es remoure merda.
Crec que es d´una curtesa enorme ficarse amb les barres,pa amb olis solidaris i qualsevol acte benefic.No hi ha cap bar de pollença que faci res altruistament.Ja fa uns quans anys que tenim aquesta lacre a pollença, no se som no sels cau la cara de vergonya.
La gent que fa feina a les barres ho fa sense cobrar ni un puto euro.
La gent que ajuda a preparar tampoc cobra un puto euro.
Les hores que se perden darrera l´ajuntament per poder realitzar qualsevol tipos d´activitat dins els actes de la patrona tambe ho fan sense cobrar un puto euro i a mes perden hores de treball als seus propis jornals .
JA ESTA BE
Por lo menos dona la cara i aixi sabrem quina cara te l´EGOISME PERSONIFICAT

jrv

Apuntate al tercio

jrv | 26/07/2012, 13:10

Doncs ja saps, demana plaça a l'Ajuntament. O tal vegada tu ho faries millor baranonim?
Ho dubto. Encara seria Nadal i tal volta no estarien posades.
I no se que me dius de xespa, a canostra tinc sis cossiols, si els vols regar i en saps.

bars

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

bars | 26/07/2012, 07:53

Veus la busca a l'altra i no veus la biga al propi. Demagogia es parlar dels bars i no dir res dels homos de l'ajuntament, que son mitja dotzena per colocar quatre paperines, aquests si que ho fan be, que son amics teus. O dels que tenen casetes il·legals i les lloguen sense declarar res, i contraten quolque il·legal per tallar la gespa o fer "el canvi". Aaaaaai que va de be xerrar dus altres, tothom te molt per callar.

jrv

Bars, tavernes, etc.

jrv | 26/07/2012, 07:46

Tal volta el que escriu "visca la patrona" sigui un poc extrem, i segur no aplicable a tots els bars, però jo no ho denominaria populisme antibar, simplement evidenciar abussos.
D'antibar, res, però bastant demagògia a "bars".

Pepe

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Pepe | 25/07/2012, 10:52

Als bars com a tots els negocis i a totes les professions, hi ha de tot de bons, regulars i dolents i els ciutadans podem triar.
A la part que jo puc parlar com "usuari" dels bars la veritat que quan he sortit a les festes no he tengut problemes de qualitat als serveis.

bars

Pel mentider que no sap que mes inventar

bars | 25/07/2012, 09:25

Mostres d'agraïment, amb un molt especial reconeixement, a la passivitat dels organismes de control i d'inspecció pertinents, ja siguin d'àmbit local, autonòmic i/o nacional que un anys més -ometent els seu deure d'inspecció i supervisió- permeten l'abús, l'excés i arbitrarietat de les nostres actuacions.

Això crec que no deu anar pels bars, deu anar per les barres il·legals que s'instal·len durant les festes -plaça vella, jardins joan march,...-, i de les que les associacions en treuen benefici sense
Pagar imposts
Donar d'alta els treballadors
Tenir banys
Vendre alcohol sense autoritzacio
Disposar de licencia d'obertura i funcionament
Passar els controls sanitaris
I un llarg etcetera
Per tant no hi ha rèplica per al·lusions

-- Augmentar i pactar els preus dels productes i serveis, passant OLÍMPICAMENT de Consum, de la Lei i dels organismes que vetllen per la lliure competència i els preus establerts.
Tu no vares sortir, hi havia preus desde 3 fins a 5,5 euros, sense sortir de plaça, per un combinat. Xerres per boca de ganso, he sentit que,...

-- Rebaixar la qualitat dels productes i serveis.
La qualitat del producte es la mateixa de sempre, vols dir que se dona garrafa o llimonada del lidl?Crec que no. I la quantitat es major (si no mira el que hi cap en el tasso de patrona devora un tasso normal). L'únic que se dona diferent es tasso de plastic, pels que no en volen de patrona, per raons evidents de seguretat

-- No vetlar per la seguretat dels nostres clients, ni fer complir les limitacions d'aforament.
Això ni tu saps que vol dir. Si vols posam una UVI mòbil pels que han begut un poquet de mes, pobrets, no tenen coneixement.

-- Passar-nos la normativa laboral pel forro. Si hem de tenir treballadors de reforç, no els farem cap tipus de contracte de treball. I amb els que ja en tenguin, els explotarem amb interminables jornades de treball de dia i de nit.
Tornes xerrar sense sabre, si no, prova-ho que hi ha gent sense contracte.

-- No donar el tiquet de les consumicions.
Mira, aqui t'he de donar la raó, amb lo bé que va per desgravar o passar-ho com a despeses de representació. En tot cas, se cert que si el demanes te'l donaran.

-- Tancar els locals amb barres al carrer, per no permetre l'accés a l'interior. Generosament feim “donació” de la brutícia i la immundícia al poble de Pollença.
El poble de Pollença fa PAGAR per tenir la barra -encara que un ja pagui ocupacio de via publica durant tot l'any-

-- Promoure i finançar la campanya FOMENT DEL CIVISME, que bona falta ens fa. Ja que hi ha cada “energumeno” pel món. I desprès diven que es l'alcohol ...
Això no ho entenc, crec que es per omplir

En poques i resumides paraules... enriurer-mos del nostres veïnats i veïnades, clients de tot l'any.
No vaig veure divendres massa pollencins indignats, ans al contrari, n'hi havia de molt contents.

Ahhh! I ja que l'Ajuntament de Pollença – es a dir: els pollencins i pollencines – posarà i pagarà els serveis públics portàtils i provisionals, aprofitarem per tancar els nostres “VATERS” i així, aquests “cotxinarros” de pollencins no les embrutaran, ni els faran malbé.
Tornes xerrar sense sabre. Tots els bars obren els seus serveis, i a mes, l'Ajuntament va demanar que, a part d'estar els serveis oberts, els bars de plaça financiacin els serveis portatils perquè si no l'Ajuntament no els pagaria. Els que varen estar d'acord varen posar doblers pels serveis de plaça, que no se si finalment se posaran, a part d'obrir els lavabos durant tot el vespre. Que ja que estan oberts les podrien emplear, perque divendres, que es festa de pollencins, el carrer sol baixava ple de pixat.

Mira, tu deus ser veinat de plaça i no pots sofrir que te facin festa per la patrona, pero no donis la culpa als bars, que ja sabem que queda molt be, però no la tenen.

bars

ets un mentider

bars | 25/07/2012, 09:06

No se poden dir mes mentides amagades darrera l'anonimat com en Visca la Patrona, i en JRV que li fa la rosca, que sempre queda bé un poc de populisme antibar

Un

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Un | 25/07/2012, 07:54

"preus bars" Tu has fet feina mai darrera una barra?

jrv

Visca!

jrv | 25/07/2012, 07:27

Doncs sí, un any mes, visca la Patrona, i després ens queixem de les litrones.

flipant

elitisme

flipant | 24/07/2012, 22:28

Només 800 persones? creus que hi ha 800 pollencins que pagaven per anr al festival? Jo crec que flipes, només hi anaven els que tenien entrades regalades...

VISCA LA PATRONA

PREUS BARS

VISCA LA PATRONA | 24/07/2012, 22:23

Benvolguts Pollencins i Pollencines,

Els membres de l'Associació de Bars i Restaurants de la Vila de Pollença us volem fer arribar, un any mes, les nostres mostres de gratitud ....

...Mostres d'agraïment per la generositat del magnífic i “desinteressat” poble de Pollença vers el nostre gremi i el sector de la restauració en arribar els dies de banderoles, de sentiments i de patriotisme.

...Mostres d'agraïment per la complaença i actitud tolerant vers les nostres pràctiques.

...Mostres d'agraïment, amb un molt especial reconeixement, a la passivitat dels organismes de control i d'inspecció pertinents, ja siguin d'àmbit local, autonòmic i/o nacional que un anys més -ometent els seu deure d'inspecció i supervisió- permeten l'abús, l'excés i arbitrarietat de les nostres actuacions.

Com segurament ja vareu poder observar el divendres passat dia 20 de juliol, a la celebració de les votacions per les eleccions dels candidats per representar els càrrecs del simulacre de moros i cristians, Us comunicam que a la darrera junta extraordinària de socis (versus “compinxes”) -celebrada amb traïdoria, premeditació i nocturnitat- hem acordat per unanimitat els següents punts:

-- Augmentar i pactar els preus dels productes i serveis, passant OLÍMPICAMENT de Consum, de la Lei i dels organismes que vetllen per la lliure competència i els preus establerts.
-- Rebaixar la qualitat dels productes i serveis.
-- No vetlar per la seguretat dels nostres clients, ni fer complir les limitacions d'aforament.
-- Passar-nos la normativa laboral pel forro. Si hem de tenir treballadors de reforç, no els farem cap tipus de contracte de treball. I amb els que ja en tenguin, els explotarem amb interminables jornades de treball de dia i de nit.
-- No donar el tiquet de les consumicions.
-- Tancar els locals amb barres al carrer, per no permetre l'accés a l'interior. Generosament feim “donació” de la brutícia i la immundícia al poble de Pollença.
-- Promoure i finançar la campanya FOMENT DEL CIVISME, que bona falta ens fa. Ja que hi ha cada “energumeno” pel món. I desprès diven que es l'alcohol ...

En poques i resumides paraules... enriurer-mos del nostres veïnats i veïnades, clients de tot l'any.

Ahhh! I ja que l'Ajuntament de Pollença – es a dir: els pollencins i pollencines – posarà i pagarà els serveis públics portàtils i provisionals, aprofitarem per tancar els nostres “VATERS” i així, aquests “cotxinarros” de pollencins no les embrutaran, ni els faran malbé.

Visca Pollença !!!
Visca La Patrona !!!
Molts d'anys a tots i a totes !!!

PD. I si tots els negocis de Pollença seguissen el nostre exemple ben aviat sortiríem de la CRISI. Per això us animen a pujar els preus, donar mal servei, explotar els empleats, defraudar a l'Hisenda pública, no complir amb la normativa sanitària, ni amb les ordenances municipals de policia i bon govern.

Lluisa

Elitisme

Lluisa | 24/07/2012, 21:33

Si el festival es elitista porque hi van pocs pollensins, mes ho deu ser el cami tancat que nomes ha n firmat 800 persones. O no graci?

Lluisa

Elitisme

Lluisa | 24/07/2012, 21:33

Si el festival es elitista porque hi van pocs pollensins, mes ho deu ser el cami tancat que nomes ha n firmat 800 persones. O no graci?

tolo

quin batle

tolo | 24/07/2012, 12:34

I si l'ús no és massiu justifica el tancament d'un camí? és per això que tanca el cami al tram de ca na borrasa?
I clar, si esta tancat, l'ús del cami segur que no o serà massiu...

Vaja excuses de mal pagador...

Alternativa per Pollença

Ultima Hora

Alternativa per Pollença | 24/07/2012, 11:57

Más de 800 firmas reclaman la reapertura del camino de Santuïri
PSM, PSOE y ERAM han presentado una moción en el mismo sentido

h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/mas-800-firmas-reclaman-reapertura-del-camino-santuiri.html

Alternativa per Pollença

Diario de Mallorca

Alternativa per Pollença | 24/07/2012, 11:56

Los vecinos presentan 812 firmas para reabrir el camino de Santuïri
El alcalde justifica el cierre por motivos de seguridad y asegura que el uso del sendero no es masivo

www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/07/24/vecinos-presentan-812-firmas-reabrir-camino-santuiri/782156.html

Alternativa per Pollença

Diario de Mallorca

Alternativa per Pollença | 24/07/2012, 11:44

La plataforma alega contra los cambios en el camino de Bóquer.
www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/07/24/plataforma-alega-cambios-camino-boquer/782155.html

Miguel Sánchez

Re: Dimecres, 25 de juliol, Ple Ordinari de l'Ajuntament de Pollença

Miguel Sánchez | 24/07/2012, 10:23

M'han arribat 2 correus electrònics que demanen que comentem la nova llei turísitica, ho farem però dexau passar el ple de demà.

Els comentaris que podem fer al primer cop d'ull:

Part de l'article 28 no crem que sigui constitucional, el Govern no és ningú per prohibir utilitzar les paraules "vacacional", "turístic" o similars a altres activitats

Damunt els habitatges vacacionals el "modus operandi pollenci" queda prohibit, ara haurà de tenir els serveis d'inspecció ben afinats si vol acabar amb aquesta manera de fer feina.

Farem un article donant la nostra interpretació del diferent articulat que sembla fet per hotelers.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb