URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Preocupant retard

Alternativa | 04 Setembre, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

  A final de juliol la junta de portaveus ens vam reunir per tractar la problemàtica de les piscines municipals , degut a la rescissió de contracte l’empresa concessionària Algalia per mutu acord amb l’Ajuntament. Aquest és un resum del que ens va presentar de l’informe que va presentar el tècnic d’esports i de la reunió.

El regidor d’esports ens va exposar  dues vies o models de gestió:

1.- Fer un contracte de concessió semblant al que teníem abans amb Algalia però amb una sèrie de modificacions importants que farien que l’explotació fos mes viable per a la nova empresa adjudicatària. L’Ajuntament assumiria tota la despesa energètica (carburant i electricitat) i el  manteniment de l’ instal·lació.

2.- Fer un concurs d’activitats aquàtiques  i es contractaria una empresa per a realitzar-les. D’aquesta manera l’ajuntament tindria tots els ingressos derivats del servei d’activitats i també del lloguer de les instal·lacions annexes però per contra assumiria tota la despesa del cas anterior però també de la neteja, del servei de recepció, de la compra de material i el pagament mensual a l’empresa adjudicatària de les activitats.

Cal dir que també es va parlar de la possibilitat de tancar la piscina coberta amb un important estalvi però que suposaria haver fet una inversió milionària per tancar-la amb 3 anys d’ús.

A Alternativa per Pollença vam defensar el segon model o sigui una gestió municipal de la piscina,  que és el que s’ha triat, un model més públic on els objectius no siguin només econòmics sinó també socials; descomptes de socis de l’Àrea d’Esports,  preus especials a grups de d’altres àrees de l’ajuntament (serveis socials, residència, policia...), convenis d’utilització amb educació, serveis socials, associacions... si és d’interès de l’ajuntament però aquest hauria de negociar en cada cas la despesa amb l’adjudicatària i assumir-ne una part per tal d’establir un equilibri econòmic.

A la reunió i posteriorment hem insistit en la importància d’obrir la piscina coberta en setembre que és quan molt de ciutadans, sobre tot amb nins s’apunten a a activitat per tot el curs.  El problema és que en aquest moment es porta un important retard respecte al primer calendari previst pel regidor d‘esport i encara no s’ha iniciat la licitació amb la qual cosa difícilment es podrà obrir la piscina aquest mes de setembre el que evidentment perjudicarà al procés de inscripció.

Fotografia Diario de Mallorca.

 

 

 

Les dades econòmiques de despeses i de possibles ingressos calculades sobre un any complet de funcionament de la piscina amb un 18% d’IVA (ara és del 21%), són les següents:

 


DESPESA DE CONSUMS QUE ASSUMIRIA L’AJUNTAMENT AMBDÓS CASOS

CONCEPTE

QUANTIA

CONSUM ELECTRIC 2011

27.840,48€

CONSUM CARBURANT 2011

33.598,78€

PRODUCTES QUÍMICS (CLOR, PH...) 2011

22.624,61€

ANALITIQUES 2011

842,75€

TELEFON

2.227,20€

TOTAL: 87.133,82

  

 

PERSONAL I MATERIAL (DESPESA APROX. QUE HAURIA D’ASSUMIR L’EMPRESA)

CONCEPTE

HORES SET.

PREU/HORA

TOTAL MES

TOTAL ANY

SOCORRISME

84

8,25

2.979,90

38.738,70

RECEPCIÓ

54

8,25

1.915,65

24.903,45

NETEJA

24

8,25

851,40

11.068,20

MONITORS

39

10,11

1.695,45

20.345,36

COORDINACIÓ

20

12,89

1.108,54

13.302,48

ASSEEGURANÇA

 

 

 

3.475,80€

ALTRES

 

 

 

1.426,40€

MATERIAL NETEJA

 

 

 

1.236,40€

PETITES REPARACIONS

 

 

 

1.836,40€

MATERIAL FUNJIBLE

 

 

 

1.500,00€

TOTAL: 117.833,19€

Si l’ajuntament contracta una empresa sols pel servei s’hauria de calcular el benefici de l’empresa.

 

Mentre que els ingressos dependran totalment de la bona acollida que tingui el servei entre els ciutadans; molta gent continua utilitzant piscines de pobles veïns o simplement no està interessat en fer ús del servei de piscines. Un exemple és que després de nombroses queixes perquè tant el poliesportiu com la piscina estiguin obertes en diumenge, resulta que està completament buit sense cap usuari ni un mentre l’obertura a l’Ajuntament li costa hores de personal. 

 

 

PROBABILITAT D’INGRESOS APROXIMATS FET SOBRE L’ANY 2011

CONCEPTE

PREU

NUM PERSONES/MES

TOTAL MES

TOTAL ANY

ABONAMENTS

30€

84

2.520€

30.240€

ENTRADES PUNTUALS

4,50€

369

1.660,5€

19.926€

NATACIÓ CURSILLISTES

30€

112

3.360€

40.320€

RESERVES INSTAL·LACIONS

 

 

 

13.871€

TOTAL INGRESSOS ANUAL: 104.357€

 

 

                                                                        

En resum, si sumem tota la despesa ocasionada pel servei derivat de la piscina fa un total de 204.967,01€ anuals amb una possibilitat mitja d’ingrés de 104.357€ (segons la resposta d’usuaris) el que fa un dèficit de 100.610,01€ anuals.

També és important pensar que està calculat amb un 18% d’IVA i al setembre passarà a ser del 21%.

 

 

 

Comentaris

Alternativa per Pollença

Re: Preocupant retard

Alternativa per Pollença | 07/09/2012, 16:22

PISCINA COBERTA PORT DE POLLENÇA

L’Àrea d’esports informa:

La previsió d’obertura al públic de la piscina coberta de Port de Pollença serà la primera setmana d’octubre.
La previsió de la data d’inici de les CLASSES de natació i aiguagym
serà durant la segona quinzena del mes d’octubre.
Sempre i quant es compleixin els terminis previst per a la concessió del concurs públic de la piscina coberta del Port de Pollença.

A tots els interessat en assistir a classes us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del facebook, esports@ajpollenca.net i al 971865212 de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i 17:00 a 21:00h.

Gràcies. Àrea d’Espots.

Pepe

Re: Preocupant retard

Pepe | 04/09/2012, 21:43

La gran pregunta del dia de Rafel Borràs:
Perquè amb la crisi tot, absolutament tot (normativa laboral, pensions, sanitat, educació, etc.) és revisable a la baixa i el contracte de Tirme no ho és?

Pepe

Re: Preocupant retard

Pepe | 04/09/2012, 21:16

Xavier no crec que Menut hagi fet el seu comentari amb mala intenció, simplement ha fet números. És evident que aquestes infraestructures s'havien d'haver mancomunat. Una vegada feta la infraestructura el que cal és treure el màxim profit de la mateixa encara que no sigui econòmic.

Pepe

Re: Preocupant retard

Pepe | 04/09/2012, 21:10

Gràcies per lava bona aportació "piscinero" ja se l'he fet arribar al regidor d'esports. Crec que els mitjans que planteges per aconseguir més inscripcions és prou interessant.

Xavier

Re: Preocupant retard

Xavier | 04/09/2012, 17:52

Menut, listillo. I a quina piscina coberta de Pollença creus que hauria de pagar els abonaments l'Ajuntament?

PISCINERO

PISCINERO

PISCINERO | 04/09/2012, 12:28

Proposta model de gestió.
Idees i simulació amb diferents tipus d'abonaments.

Es podrían crear agents autoritzats per captar socis / abonats, cedint -per exemple- una "gratificació" del 10% de la quota dels abonaments aconseguits; liquidant la "gratificació" un cop pagat el rebut.
Aquests agents també podrien fer el seguiment de les renovacions...
Aixó permetría crear d'un a 2 llocs de feina.

Es podría bonificar el pagament anual per avançat de la quota anual amb rebut bancàri domiciliat.
Per exemple amb un descompte del 10% de l'import de la quota.

Si un soci/abonat atreu altres socis per la recomanació "boca a boca" aplicar-li un descompte de la quota.
Així es crearien grups de persones, pandilles d'amics i coneguts que compartirien horaris.

Abonaments d'empresa, com incentiu o beneficis per als empleats.
Quota 80 euros mensuals fins a 5 empleats.
Quota 160 euros mensuals fins a 10 empleats.
Quota 200 euros mensuals per mes de 10 empleats.
Tots els empleats d'una empresa poden a accedir a les instal·lacions.
Per emetre el carnet han de presentar copia de la nómina o certificat seguretat social de l'empresa que cotitzin.
Les empreses que tinguin carnet podrien tenir publicitat com per exemple hi ha en el camp de futbol.

Abonament familiar / carnet familiar.
Tots els membres de la unitat familiar amb llibre de familia o full d'empadronament.
40 euros mensuals.

Abonament individual.
20 euros mensuals.

Firmar convenis amb els gimnàs del municipi, clubs esportius, Club socials, associacións de veins, etc per que els seus socis siguin abonats de la piscina.
120 euros anuals.
Cedir el 50 % de l'import de les quotes com a subvenció per les entitats. Així aquestes captarían abonats i segurament faríen publicitat entre els seus socis.

A la piscina es podria posar un sistema automatitzat de gestió de presència que controli les portes / torns d'entrada automàticament si s'està al corrent de pagament i/o la vigència del carnet

Simulació Quota Quota amb Import anual Import
Anual 10% desc. Abonats abonaments "gratificació"
Empresa + 10 200,00 € 2.400,00 € 2.160,00 € 15 32.400,00 € 3.240,00 €
empresa < 10 160,00 € 1.920,00 € 1.728,00 € 30 51.840,00 € 5.184,00 €
empresa < 5 80,00 € 960,00 € 864,00 € 60 51.840,00 € 5.184,00 €
Familiar 40,00 € 480,00 € 432,00 € 150 64.800,00 € 6.480,00 €
Individual 20,00 € 240,00 € 216,00 € 300 64.800,00 € 6.480,00 €
Societats 120,00 € 300 36.000,00 € 18.000,00 €
301.680,00 € 44.568,00 €

Suposo que sóc massa optimista amb aquest "numeros"

jrv

populaxo

jrv | 04/09/2012, 08:38

Estar clar que el nom de "popular" del PP no és casualitat, i encara seria mes aprop de la realitat que s'anomenés populista.
La qualitat de l'ensenyament els importa un ravec, com al cap del PP a Euskadi l'importa un ravec la salut dels presos, si aixó no comparta vots.
Al cap i a la fi, com mes vots, mes segura la menjadora.

Menut

Re: Preocupant retard

Menut | 04/09/2012, 07:37

Amb un cost de 100.000 € anuals ens surt mes economic com a municipi que l'ajuntament regali un abonament als ciutdans que ho vulguin per anar a una piscina privada.
Hauriem d'aprendre que hi ha moltes coses que per molt publiques que les volguem no es poden pagar, la administracio no ho aguanta tot, i la mamella publica esta mes que eixuta.

Alternativa per Pollença

Ultima Hora

Alternativa per Pollença | 04/09/2012, 06:28

Los propietarios del Ullal de Pollença reclaman al Govern una indemnización de12 millones de euros.
h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/propietarios-del-ullal-pollen-reclaman-govern-indemnizacion-de12-millones-euros.html

Joan C C

Re: Preocupant retard

Joan C C | 04/09/2012, 06:25

Per altra banda, em va semblar molt interesant la tendència que ja es proposava a l'article del PSM sobre aprofitar al màxim la natació amb les escoles i iES, vaig fer la reflexió de que si s'ha de negociar la participació de les escoles a la piscina es tenguin en compte els convenis que ja es tenen amb la Conselleria.

Alternativa per Pollença

Re: Preocupant retard

Alternativa per Pollença | 04/09/2012, 06:21

El regidor d'esports ens ha informat que la previsió és obrir la piscina entre dia 1 i dia 8 d'octubre i les cursets començaran dia 15.

Joan C C

Re: Preocupant retard

Joan C C | 04/09/2012, 06:21

És preocupant no sols aquest retràs, cada vegada que ha de sortir qualque activitat a concurs Estades,manteniment, piscina els agafa el bou. No se si el problema és a l¡Àrea d'Esports o un altra àrea de l'ajuntament però ja es hora de que el solucionin.

Joan C C

Re: Preocupant retard

Joan C C | 04/09/2012, 06:21

És preocupant no sols aquest retràs, cada vegada que ha de sortir qualque activitat a concurs Estades,manteniment, piscina els agafa el bou. No se si el problema és a l¡Àrea d'Esports o un altra àrea de l'ajuntament però ja es hora de que el solucionin.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb