URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Catàleg de llocs de treball (Junta 21 d'agost 1).

Alternativa | 10 Setembre, 2012 06:00 | facebook.com twitter.com

 Primera part del resum de la Junta de Govern del 21 d’agost.

A la part que comentam avui cal ressaltar  l'aprovació de la redacció del catàleg de llocs de treball del col·lectiu funcionarial. Cal recordar que vam ser els sis grups de l'oposició els que vam presentar al mes de juliol del 2011 la mociò per iniciar la feina per a la realització d'un catàleg de  llocs de treball que es va aprovar per unanimitat (una moció que  vam presentar a l'anterior legislatura, setembre del 2009 i que va ser rebutjada). Veure article.

S'ha tardat molt de temps en donar aquest primer pas i encara faltaria fer els catàlegs del personal laboral, d'EMSER i dels organismes depenents(residència, ràdio...) ques'han de fer al 2013.

 El catàleg es la descripció de cada lloc de feina, necessari per descriure les activitats pròpies del treball . Es imprescindible per saber quina es la feina general i particular que ha de fer cada un,  quines son les seves responsabilitats, i amb quin objectiu s'ha de perfeccionar professionalment dins la seva feina. També es molt necessari pel mateix Ajuntament a l'hora de sel·leccionar el personal per cada lloc de feina (els coneixements de picapedrer, o electricista, o netejador, etc. que ha de demostrar i acreditar segons la descripció del mateix catàleg, i també per valorar la productivitat en cada cas).

- Aprovació, si procedeix, de la resolució de l’expedient sancionador núm.: 4.968/11/Activitats:

A aquest tema  el recent Decret Llei autonòmic 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia i altres activitats (BOIB núm.90 de 21.06.12), ha reduït substancialment el règim de sancions previst inicialment per la Llei 16/2006, concretament pel que fa al cas de les sancions greus, com és el cas, actualment la multa oscil·la entre les quantitats de 1.001´-€ a 10.000´-€ en detriment dels 6.001 a 60.000´-€ inicials. En aquest cas una infracció administrativa greu deguda a la realització sense llicència  d’activitat musical en dates 07.08.11, 21.08.11 i 28.08.11, en un restaurant s’ha resolt amb una multa de 1.001 €.

- Vam modificar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’IES Guillem Cifre de Colonya ja que al curs passat establia la cessió d’ús de les instal·lacions de l’IES a l’Ajuntament per impartir, en horari no lectiu, les activitats acadèmiques d’Educació de persones adultes, fent-se càrrec l’Ajuntament de les despeses de custòdia, neteja, manteniment i consum d’energia dels espais que utilizi. Per aquest curs 2012-2013 la prestació del servei de l’Escola d’Adults s’ubica a les instal·lacions del centre municipal multifuncional Miquel Capllonch del Port de Pollença.

- Dació de compte de resolució de Batlia de dia 13 d’agost de 2012 relativa a l’adjudicació del contracte privat d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença (Expt núm. 30/2012/ CONTRACTACIÓ)

Vist l’informe tècnic en relació a la valoració de les tres proposicions presentades per part de les entitats MAPFRE EMPRESAS; AXA i ALLIANZ i la proposta d’adjudicació realitzada pel Regidor delegat de Recursos Humans, Oficina d’Atenció Ciutadana i Noves Tecnologies, s’adjudica el contracte privat de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença a l’entitat MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS per un import total de 13.635 €, estimant-ne com l’oferta més idònia als interessos municipals, tot tenint en compte els aspectes objecte de negociació dels que cal destacar:

Millora preu licitació: 13.635 € (IVA inclòs) Abans era de 25.000 euros

No estableix cap franquícia. Havia una franquícia de 650 euros.

Ampliació de cobertures mínimes, entre d’altres, l’augment de límit d’indemnització (1.200.000.- €) i l’augment en les sumes assegurades per duració de l’assegurança (2.400.000.- €)

Millores complementàries respecte l’àmbit temporal a fets succeïts durant la vigència del contracte i fins 24 meses després de la seva finalització i respecte l’àmbit geogràfic ampliant reclamacions que es puguin realitzar en la UE.

Altres: Inclusió la cobertura de responsabilitat civil medi ambiental (1.200.000 €) i amplia la cobertura de responsabilitat civil locativa quant a suma assegurada.   

Vam adjudicar el contracte de redacció del catàleg de llocs de treball del col·lectiu funcionarial de l’Ajuntament de Pollença. (expt. 44/2012 llibre de contractació)

Vista la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, OAC i Noves Tecnologies i  a la vista dels tres pressupostos aportats s’ha optat per l’oferta més econòmica; la presentada per l’entitat “Rodríguez Vinyals SL”. per un import de 6.97512 €, més IVA  mitjançant contracte menor.

Aquesta empresa ja va fer un catàleg que després es va amagar al calaix. Ara esperam que es faci una eina útil per millorar la feina a l’Ajuntament Vam demanar pel catàleg dels llocs de treball de policia, personal laboral, EMSER, Residència... El regidor va dir que no havia pressupost per fer-ho enguany i que és farà l’any que ve.


Vam adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’analítica de les aigües marítimes i residuals del municipi de Pollença-Àrea de Medi Ambient (Exp núm. 45/2012/Contracte menor) 

Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local  i  l’informe emès en data 03.07.12 pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient vam aprovar l’oferta presentada per l’entitat “H20MICROLAB”.  per un import de 1.833,01 € (IVA inclòs).

Vam adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del servei dels tractaments de desratització i desinsectació de les zones públiques del municipi de Pollença (Exp núm. 46/2012/Contracte menor) 

Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia vam aprovar l’oferta més econòmica presentada pe “JAIME CARBONELL VALLS SL”.  per un import de 8.375 € (IVA inclòs).

A la Junta vam mostrar la nostra preocupació per les queixes que hem rebut aquest estiu sobre com s’havia donat aquest servei. La regidora es va explicar que en maig s’havia fet una intervenció molt intensa als pluvials entre les 6 i les 7 de matí però que després durant l’estiu només s’havia fet el seguiment pertinent necessari.

 

RUMBA PRECARIA (EDICIÓN ESPECIAL SUBIDA IVA) - Daniel Mata en el Callejón del Gato

 

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb