URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Alternativa | 30 Novembre, 2012 09:17 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple d'ahir, faltava la regidora María del Mar Sastre del PSOE de manera justificada.

El ple va finalitzar a les 00:00 sense donar temps a debatre la darrera moció, ni a contestar els precs i preguntes. Recordam que els precs i preguntes de l'anterior ple també es troben sense contestar. Al ple el batle va dir que el problema era l'excés de mocions presentades, nosaltres pensam que el primer problema és la llarga durada d'alguna de les seves intervencions. També li vam recordar que a aquest ple per exemple s'hagués pogut estalviar el debat de la moció de les boies d'UMP si haguessin fet la reunió a la que es van comprometre quan UMP va retirar aquesta moció a un anterior ple.

Si per alguna cosa va destacar el ple d'ahir va ser per visualitzar el que ja tots sabiam la divisió entre els regidors de la Lliga ja que en dos votacions en Martí Roca va votar diferent al seu grup, amb posicions properes al PP.

Respecte a la nostra moció per a un Ajuntament no confessional va ser rebutjada, gràcies al vots en contra de PP, UMP, CiU i l'abstenció d'en Martí de la Lliga. Sense l'absència de Mª del Mar i els dubtes d'en Martí la moció hagués sortit. Per això al final del ple el nostre portaveu es va oferir a Martí per dialogar i veure si podem aclarir els seus dubtes. Ens sembla al·lucinat que a aquestes alçades la majoria dels regidors del municipi considerin que cal un crucifix a la sala de plens.

Per altra part estam satisfet de que s'hagi acceptat la nostra proposta al Pla Municipal d'actuacions sobre drogodependència.

I.- PART RESOLUTIVA

.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de setembre de 2012

.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 d’octubre de 2012

Es van retirar ja que no s'havien pogut presentar. Consideram que el personal adscrit a la Secretaria de l'Ajuntament és insuficient, ja que per ella ha de passar de la paperassa municipal.

.- Aprovació, si procedeix, del Pla Municipal d’Actuacions sobre Drogodependències. Aprovat per unanimitat.

Una bona feina, a la qual s'ha acceptat la nostra proposta d'afegir el tema de la reducció de danys.

Dins les actuacions del ple s'ha inclòs crear un observatori municipal de drogues amb l’objectiu de conèixer les pautes de consum entre la població del municipi i fer programes de prevenció de danys i gestió de la salut. Informació i anàlisi de substàncies

I als programes de prevenció s'ha inclòs fer un servei d’anàlisi de substancies periòdicament de mostres recollides en el mercat negre, amb la finalitat de tenir dades permanentment actualitzades de la qualitat de les substancies il·lícites que circulen per el municipi. Servei d’anàlisi en espais de consum (festes, concerts......)

.- Resolució, si procedeix, de les al·legacions presentades al procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer, als efectes de formalitzar la seva posterior permuta amb tram alternatiu, i aprovació definitiva de l’expedient

Aprovada amb els vots en contra d'Alternativa i PSM.

Vam demanar la retirada del punt, sense resultat. Al nostre cas haviam votat a favor de l'aprovació inicial però al procés d'aprovació definitiva ens han sortim dubtes legals. A més s'ha canviat l'aprovació inicial del camí per una al·legació fora de termini d'uns propietaris d'un edifici fora d'ordenació o disconforme. Pensam que la feina dels tècnics i l'aprovació inicial no pot ser condicionada d'aquesta forma, encara que siguin 10 metres. No és tracta de la distància sinó del fet, com és possible que uns ciutadans després d’incomplir la normativa, encara condicionin l’ús d'un camí?

Tenim dubtes de que si s'està desafectant una servitud s’hauria de modificar també el catàleg de camins i el plànol d’aquest. Quin procés es farà si es desafecta un "no domini" integrat en el catàleg de camins com a servitud de pas?

Vam tornar a recordar que el catàleg de camins hauria d'estar dins l'inventari de béns. Segons article 132.1 de la LMRLIB, 86 del RDLEG 781/1986 i 17 i següents, l'Ajuntament té l’obligació de fer un inventari de béns i drets, i inclourer-hi les vies públiques.

.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 1027 de dia 23 d’octubre de 2012 Aprovada per unanimitat

Nomenament de procurador i lletrat que ha posat un policia local al que vam denegar, compatibilitzar la seva feina de policia amb la de taxista.

.- Moció institucional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Aprovada per unanimitat

    Pensam que aquestes mocions institucionals sempre haurien d'anar acompanyades d'accions concretes, com per exemple elaborar un Pla contra la violència de gènere que contemplés la formació als funcionaris i treballadors públics.

.- Moció presentada pel grup municipal UMP per un pressupost diferenciat en relació als diferents nuclis del municipi Aprovada per unanimitat

Un tema de transparència i millorar la informació que ens sembla positiu. El debat va girar en torn a qüestions tècniques i en torn a com s'utilitzara aquesta informació. Al debat UMP va voler deixar ben clar que no són independentistes. Els grups vam insistir en que les inversions s'han de fer segon la necessitat del municipi i no de la relació d'ingressos de cada nucli.

.- Moció presentada pel grup municipal UMP per a l’ordenació dels fondejos en la badia de Pollença. Aprovada per unanimitat

L'Ajuntament ha de fer un projecte que ha de fer un enginyer de camins i ports. S'han demanat pressuposts i de moment han arribat uns quants en torn a 24.000 euros. Després caldria fer una licitació del projecte que consensuem entre tots i solicitar l'autorització de Costes.

A proposta d' Esquerra es va afegir demanar al Ministeri de Defensa l'optimització del port de la Base Militar, avui en dia totalment infrautilitzat. Per la nostra part vam insistir en que l'Ajuntament ha de demanar a Ports una administració transparent i clara dels amarraments del port públic. També vam dir que l'Ajuntament ha de demanar a Costes actuar als morts il·legals que estan causant molt de mal a la posidònia.

.- Moció presentada pel grup municipal A per un Ajuntament no confessional

Rebutjada pels vots en contra del PP, CiU i UMP, l'abstenció d'en Martí de la Lliga i vots a favor; Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena i Tomeu de la Lliga. Farem un article explicant el debat de la moció.

És indignant que en ple segle XXI calgui seguir combatent la presència de símbols religiosos en locals de les administracions nacionals, autonòmiques o locals. Consideram que el vot en contra o l'abstenció a aquesta moció va contra la neutralitat que ha de regir tota acció des de les administracions públiques.

La llibertat de religió pertany a l'àmbit de la consciència, i implica la llibertat de manifestar la religió individualment i en privat, o de manera col·lectiva, en públic i en el cercle d'aquells la fe del quals es comparteix. A Alternativa entenem que l'Ajuntament i el seu saló de plens no és lloc per a l'exercici col·lectiu i públic d'una religió concreta, ni, per tant, l'espai en el qual es disposin símbols religiosos d'una confessió concreta que d'aquesta manera trenca la necessària neutralitat de l'Estat, neutralitat, que és un requisit obligatori demandat per la nostra legislació. El crucifix és inseparable de la seva condició de símbol religiós del cristianisme, i no hi ha arguments que puguin justificar la seva presència a la sal de plens del Ajuntament, lloc de representació dels ciutadans de Pollença i del seu pluralisme polític, social i religiós.

.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE; CiU i ERAM per l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la declaració del simulacre de moros i cristians com a festa d’interès cultural

Aprovada per unanimitat. Primer cal que el Consell de Mallorca faci l'aprovació del reglament de la Llei de Patrimoni que reguli la figura de les Festes d'Interès Cultural.

.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A i ERAM sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc.

Aprovada pels vots a favor: Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena i Tomeu de la Lliga. Abstenció del PP, CiU, UMP, i en Martí de la Lliga. Segona votació a la qual en Martí es va desmarcar de la posició del seu partit.

Una llarga defensa per part del batle de les seves actuacions. A la qual va parlar de la seva família i va carregar contra la Plataforma pro Camins Públics, i va dir dir que es sentia víctima d'una persecució política personal. Per la nostra part li vam dir que a l'igual que es tractava a l'Empaltada no es tracta de res personal, simplement volem que el Consell compleixi els seus acords i retiri els obstacles encara existents a la Carretera Vella de Lluc i que faci la senyalització, manteniment i el control sobre la mateixa. La nostra única finalitat és recuperar un bé públic per gaudir del mateix.

.- Moció presentada pels grups municipals ERAM; A; CiU i PSM-EN de rebuig al Pressupost General de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears

Aprovada amb l'abstenció de PP i UMP i vot a favor de la resta de partits.

Aquest tema no es resoldrà mentre no hagi diputats i senadors que realment representin a les Balears.

.- Moció presentada pels grups municipals CiU per Pollença; IB-Lliga; UMP; PSM-EN i ERAM a favor d’una política comercial equilibrada

Es va retirar per falta de temps.

 Del blog el buscador de la verdad.

 

Comentaris

Uno

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Uno | 07/12/2012, 08:08

¿Porqué se va repitiendo una y otra vez que la moción se ha presentado muchas veces? Que yo recuerde se presentó la anterior legislatura, al principio, y ahora. Lo mismo que el tema del derecho a decidir.

Laico

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Laico | 07/12/2012, 07:39

"No comment" un poquito de respeto, si a ti no te importa vivir en un estado sometido a la iglesia católica a otros si que nos importa, apoyamos lo que pide Alternativa y no es ninguna perdida de tiempo.

No comment

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

No comment | 07/12/2012, 06:44

Se cert que se tarda menys en escriure aquests comentaris que el temps que han perdut debatint al ple les vegades que s'ha presentat. Amb l'afegito que el ple mos costa doblers a tots.

ARFV

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

ARFV | 07/12/2012, 05:23

109 comentaris...
Efectivament, haveu de tenir molta paciència els que contesteu a aquests comentaris malintencionats que només cerquen embullar, no crec que els hi importi molt la creu, més bé deuen ser ganes de molestar.

Tomeu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Tomeu | 06/12/2012, 21:25

Admiro tu paciencia Pepe, con estos "hacedores de pueblo" salimos de la crisi en cuatro días te lo digo yo.

Joan R.

Ja ja ja

Joan R. | 06/12/2012, 20:20

Honesto? Ja ja ja. Lo que pasó es que fué descubierto, criticado y tuvo que dar la cara. No fué por iniciativa propia. Así qué menos lobos.

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 18:25

Si tu tens aquesta informació és per que aquest regidor va ser el suficientment honest per dir-ho a aquest blog.
Tots ens equivocam, la diferència és que nosaltres fem hores i donam la cara per aquest poble i altres només feu el que feu, amagar-vos darrera de l'anonimat per aportar poc o res .

ALaaaaa

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

ALaaaaa | 06/12/2012, 18:18

Aixo es com aquell regidor que defensava la vaga i totes les mesures antigovern al ple a traves del seu partit i a l'hora de la veritat va anar a fer feina per no perjudicar l'empresa. Coherencia i honestitat a rompre

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 17:42

Biel no puc confiar en una persona que se amaga a l'anonimat per fer comentaris i no me mereix el mateix respecte que altra persona que no el fa.
Respecte als comentaris dels meus companys de partit et dic el mateix, som el blog on pots trobar més comentaris dels membres del partit.

Biel T.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Biel T. | 06/12/2012, 17:20

Ja t'hem dit varies vegades que no pq sigui un anònim vol dir que sigui menys cert o menys interessant el que es diu. Tu tan mateix a la teva insinuant que son els altres que feim interessant aquest tema, no passi pena no esperava de tu gens ni mica d'autocrítica, es una batalla perduda.
I per cert per exemple al post de la comissió de crisi jo també hi he participat, no es pot dir el mateix d'altres companys de partit teus

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 17:06

Biel si la teva idea de fer poble és comentar anònimament a un blog la teva idea de poble és ben pobre.. Respecte a això de no contestar... Si trobes un regidor que contesti lla meitat del que contest jo... et convid a fer poble i revisar amb nosaltres 'adaptació del PGOU al PT, l'ordenança d´ocupació de la via pública, el Festival, l'auditoria, el pressupost...
S'està imputat o no s'està i es fa feina o només es parla.

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 17:01

Doncs no he dit cap mentida. Jo no tinc per que creure ni deixar de creure a Marti, el que pens és que la seva actuació al darrer ple no va ser honesta i ja he opinat com pens que hauria d'actuar.
El tema de la creu es tenia que haver resolt amb el nostre primer plec al primer ple. Ningú pot discutir que el tema més important és de la crisi però si us agrada més parlar d'aquest tema que hem de fer. Només cal comparar els comentaris de l'article de la comissió de la crisi i aquests.

Biel T.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Biel T. | 06/12/2012, 16:40

Presunta imputada no existeix????? Que me dius ara?
I els interrogants dins un text els entens pq mai contestes cap pregunta de les que te fan i aquets les solen indicar.

Biel T.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Biel T. | 06/12/2012, 16:36

I tu te sens acusat molt fàcilment, quan sols ser tu el que causes, jo no te dit mentider, t'he dit que una cosa en concret era mentida, mentider es el que acostume a dir mentides... I en el teu cas jo no ho jutjare a aixo... Millor ho deix a altres comentaristes mes erudits.
Resulta que no ens podem fiar de la versió d'en roca (per tu ido deu ser un mentider, causes molt a la lleugera) però ens hem de fiar de la teva i de la teva interpretació dels seus gestos i expressions facials. Ets un crak i ho ets perquè amb la teva charlataneria es veu que encare convens a certa gent.
Ara enserio Pepe, ja se que a tu i als teus aixo de fer poble no us interessa, però realment creus que a ningu li importa tant amb la que esta caiguént a Pollença u tema de la creueta? I ara no me diguis que som els altres que li donam importància pq qui va menjar-se me de mig programa de radio ahir vares ser tu demanant explicacions.

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 15:25

Per cert Biel això de "presumpta imputada" no existeix.

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 15:22

Biel T m'acuses de mentider amb massa facilitat, una cosa és coneixer la versió dels fets d'en Martí i un altra saber que passa a l'assemblea de la Lliga. Si tu identifiques una i altra cosa, és el teu problema. Legalment hi ha un grup municipal amb una portaveu, si el senyor Roca no està d'acord, s'ha de ser mès valent i honest i el que ha de fer és denunciar-ho (m`imagin que tenen un comité de disciplina) o anar-se del grup, no fer paripés com el que va fer al darrer ple.

J.S.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

J.S. | 06/12/2012, 13:40

Todo lo que decida un ayuntamiento en pleno no tiene porqué ser democrático, legal u honesto. Se pueden aprovar infinidad de cosas que vayan contra la constitución, la ley, el Estado, el Gobierno, etc. Por ejemplo, no desligar la religión de la actuación de la administración (hay leyes, e incluso la constitución, que van contra esta conjunción). Y aunque los regidores decidan que religión y administración deben ir de la mano, discrepar de ello e intentar explicar los motivos de lo contrario no tiene porqué ser antidemocrático.

Biel T.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Biel T. | 06/12/2012, 12:56

Mira Pep que no saps el que passa dins l'assemblea de la lliga es una MENTIDA, el senyor Roca ahir públicament va informar que no s'havien reunit. El teu problema es que sols escoltes a qui et convé i el que et convé. Per tant a mi hem sembla mes honest (per emprear paraules teves) una abstenció si no coneixes la veu de la teva assemblea que no pas posicionarte en blanc o en negre i a mes fer propostes com va fer el senyor Tomeu com si fos una proposta de la lliga quan ahir sabérem que era una proposta i un vot personal el que feren aquests 3 regidors de la Lliga. Ara pel que veig tu veus mes onesta aquesta postura de la presunta imputada i del gandul de juventut, la cala i esports

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 12:21

Pere a quina frase he negat a ningú votar el que pensa, no has de confondre discrepar amb negar. I Martí hauria d'haver estat més honest i no haver esperat a fer pública la seva discrepància al final del debat. En democràcia s'han d'acceptar les crítiques.

Pere

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pere | 06/12/2012, 12:07

Pero pepe, on arribarem, ja negues el dret de votar en consciencia a un regidor, si haguesvestat al teu favor segur que estaria be, pero com el vot no te afavoreix ara tots els regidors d'un grup han de votar igual, no poden tenir consciencia. Es massa el teu sentit democratic, vareu perdre ido be, aixo vol dir que els representants dels ciutadans pensen que el sant cristo hi ha d' esser, democraticament s'ha tonat a decidir que el sant cristo sigui a la sala de plens. Aixo es tan mal d'assimilar per un democrata com tu?, o es que ets tan bo que et creus que els teus valors etics o morals son superiors als dels regidors que voten diferent que tu, que et creus que ells no voten segons els seus valors, que ells no enten de valors.?Pepe en democracia s'han de saber acceptar les majories.

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 11:38

Dos detallets senyor Biel T.
El senyor Pere ja ha deixat clar que democràcia i justícia són diferents. I em sap greu però dins la democràcia es pot denunciar un acte com posar crucifixos a un aula.

Segon; fins que diguin el contrari al ple n'hi ha un grup municipal que és diu Lliga del qual forma part el senyor Roca. Aquest grup va raonar el seu vot a través del seu portaveu suplent el senyor Tomeu i el senyor Roca va votar diferent. Això és objectivament el que va passar al ple, el que passa dins l'assemblea o executiva de la Lliga el desconeix.

Biel T.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Biel T. | 06/12/2012, 11:11

Un detallet senyor Pepe, be millor dos.
Amenaçar en denunciar a algu pel simple fet de l'interpretació d'un gest o una cara... Molt democràtic tampoc deu ser.
Per altre banda jo vaig sentir ahir la radio i el Sr Roca no va votar diferent al seu partit, va votar diferent als altres dos representants del seu partit. Segons va dir no s'havien reunit, per tant cap del tres va representar el seu partit en cap votació. Només per aclarir on que vostè no trasgiversi la realitat.

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 06/12/2012, 09:50

Senyor Pere, fer tota una parrafada de coses evidents (al manco en el fons) per arribar a una conclusió concreta errònia ... Sòcrates no el perdonari. Diu vostè; "la majoria de ciutadans representats en el Ple muncipal vàren votar en contra de la seva proposta."
Els que van votar en contra són els regidors no els ciutadans. Un detall que no tendria major importància a nivell pràctic si no for per que un regidor no va votar com el seu partit. i cal recordar que encara que l'acta de regidor és personal els ciutadans voten llistes tancades.

Pere

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pere | 06/12/2012, 09:15

Senyor García, una cosa es la democracia i l´altra la Justícia. Suposo que no necessita exemples però ni posaré algún. La Dictadura den Franco no era un règim democratic però hi havia justícia, probablement vostè i jo no hi estaríem d´acord en la legislació que apliquen però no deixa de ser Justicia. Es el mateix que passa amb l´actualitat quan s´estàn executant desnonaments a persones amb risc d´exclusió social. En aquests casos s´aplica la llei i els Jutges, tot i opinar que s´hauria de canviar la llei que ho fa possible, segueixen dictant i executant aquestes Sentències.

El que vostè i els altres regidors fan els Plens, a la ràdio o en la seva actuació pública es exercitar un dret que ampara un régim democratic. Així uns opinen d´una manera i els altres d´una altra (pluralitat). La Justícia res te a veure en això. La Justícia actúa quan algú pensa que una actuació va en contra de la llei. Vostè creu que el manteniment de la creu a la Sala de Plens va en contra de la Llei? llavors posi la denuncia corresponent (gratuita)davant la policia o Jutjats o faci un escrit i l´envií a Fiscalia, com va fer en el Cas Voltor. I sinó creu que el manteniment de la creu sigui un acte ilegal, reconeixi almanco que la majoria de ciutadans representats en el Ple muncipal vàren votar en contra de la seva proposta.

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 05/12/2012, 22:28

Sentencia del TSJCyL sobre los crucifijos en el colegio de Valladolid

www.laicismo.org/detalle.php?tg=162&pg=1&pk=1111

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 05/12/2012, 22:25

Creu i Joana em sap greu que no us hagi agradat la meva intervenció a Ràdio Pollença és el que té la llibertat d'expressió que hem de fer.
Respecte al tema de la denúncia ha estat en referència a la possibilitat de posar crucifixos a les aules, ja que quan l'he posat com exemple el regidor d'educació i director d'un col·legi públic ha fet un gest com de "no passaria res".
I a la justícia hem anat sempre que hem trobat que teniam raó i hem esgotat la via política. La fiscalia ens va fer cas al cas voltor i la justícia no es va fer cas quan voliam evitar l'esbucament de Can Colom a Cala Molins. És el que té la democràcia.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 05/12/2012, 21:46

Si fas comptes anar a la justicia, ves-hi, no facis mocions i si no s'aproven amenacis amb tribunals. Els pleits se posen i punto. Per amenaçar amb pleits ja tenim en Morro

Juana Cifre

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Juana Cifre | 05/12/2012, 18:59

Mira si sou antidemocràtics sobretot en Pepe. Que com que la
Majoria no vos ha apollat ara voleu anar a la justícia?

Cada dia me feia alucinat mes.

I com te diu en Roca. Sempre mescles ous en caragols. TENS UNA HABILITAT PER PIXAR FORA DE TEST.

Toni (Ex col·laborador de la Ràdio)

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Toni (Ex col·laborador de la Ràdio) | 05/12/2012, 18:55

Juana, avui hi ha el programa de Ràdio Pollença dedicat a parlar del plenari. Seria bo que en Pepe no pogués parlar-ne.

JUANA Cifre

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

JUANA Cifre | 05/12/2012, 18:50

I en PEPE.. ERRE QUE ERRE.

Ara rica a la radio. Se nota que no vos va be que no vos aprovin mocions.

Un ple extraordinari es per el SANCRISTO

IBARRA escolta a nen David. Per una vegada qe un pepero diu alguna veritat

I Pepe segons en Garcí no mos representau a tots.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 05/12/2012, 12:37

Definitivament, no m'explic bé o no hi ha voluntat d'enteniment. He comentat la meva visió en diverses ocasions (podria dir el mateix de si saps o no llegir, no val la pena).
I també crec que entenem de manera molt diferent el que és la participació i el delegar. En cap moment he pensat que la participació de la gent en la política hagi de passar pels partits. I ja ho he dit també, el sistema desincentiva la participació i fomenta el menfotisme, el quedar a casa, el mirar per un mateix i prou, etc. Hem après a delegar, a remugar en veu baixa i a la barra de bar i a no implicar-nos en la vida col·lectiva si no és per fer festes.
Per altre banda, veig que no t'agraden les polítiques actuals, però no veig que parlis malament ni del sistema polític ni econòmic en el que vivim. M'agradaria no ser l'únic que es pronunciés sobre això.

Biel T.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Biel T. | 05/12/2012, 08:54

Garci definitivament me confirmes que no saps llegir, això hem preocupa perquè en el teu cas es demostraria que no tot serà culpa d'en Wert i la seva nova reforma, sinó que en el teu cas ve d'enrere.
crec que en el darrer comentari qe he fet precisament deia que els que teniu la possibilitat de fer que els ciutadans es motivin i participin de la política, al manco local, sou els partits, especialment els assemblearis. Però posava en dubte la participació que actualment pogueu tenir CxI i A (que sempre xerrau de les assemblees) ja que dubt que siguin de molta afluència.
A mi no me va bé, i crec que sense dir-ho se pot intuir en els meus comentaris, si tu no ho saps extreure segueixes confirmant que el problema ve d'enrere.
I tu que has encetat el debat, quina és la teva proposta? Per què com sempre no contestau preguntes i a sobre les exigiu als altres (Marca de la casa d'Alternativa)

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 04/12/2012, 13:41

Bones Biel. Gràcies per l'aportació. La propera m'agradaria que me diguis què faries tu o si ja et va bé com estan les coses.
Crec, com tu, que si es fan "algunes mesures de participació" no servirà per res. I també crec, com comentes, que els assumptes del plenari no interessen a gairebé ningú. El sistema actual desactiva la participació i fomenta el delegar el destí de les nostres vides. Cal canviar el model per empoderar a les persones.

Biel T.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Biel T. | 04/12/2012, 12:48

El que volia demostrar traguent el teu article és un exemple practic i vivencial de l'interes que va tenir en aquest cas un colectiu en concret en invertir el seu temps en principi en una acció qe podia ja no tant sols millorar la societat si nos la seva situació particular. Això és extrapoblable acalarament a la ciutadania.
Moltes vegades aqui he llegit comentaris que la gent sols es mou per les festes, més enllà de ser cert o no, el que està clar és que és un tema que interessa. per això és moven.
Creis realment que la majoria de temes que per exemple es debaten als plens, tot i que els pugui afectar molt, interessen el més minim a la gent? creis que si plantejassem algunes mesures de participació per la majoria de les desicions que es prenen en els plens hi hauria molta participació?
Aquí al manco dos partits parlau molt de les vostres assemblees (CxI i A) uns la tenen tancada als seus afiliats, vosaltres en principi convidau a tothom a participar-hi. sincerament Joan, quina participació teniu en aquestes?
No crec que massa més que els afiliats més fidels.
Amb això vull dir que els qui teniu la responsabilitat de fer més particeps a la ciutadania de la democràcia sou els partits. si no Garci com ho faries?

Joan C C

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Joan C C | 04/12/2012, 12:11

No crec que els meus arguments a l'article del Consell consultiu siguin contraries a lo que defensa Garci. Coincidesc amb Juana que la majoria de gent no te interés en participar en la política, però també crec com diu Garci que el sistema no afavoreix la participació i que l'única sortida es cambiar el sistema de dalt abaix. Això sols es pot aconseguir amb una educació fonamentada en el paradigma crític, on s'ensenya a analitzar criticament el model de societat, tal vegada penseu que això és utòpic però més utòpic es pensar que el sistema actual es pot mantenir indefinidament.Tot el cotrari del que pretenen els governs actuals.
Per altre banda s'agraeix que a la fi sorgeixi el debat en lloc dels atacs personals, les insinuacions malevoles i l'insult

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 03/12/2012, 18:29

Jo no he dit en cap moment que això sigui fàcil d'aconseguir i sí que el sistema polític-econòmic-social juga contra d'aquesta visió de la política i de la participació de les persones: algú ens ha demanat que pensam dels temes realment importants com és a què dedicam la riquesa que cream?
Potser sembli utòpic, però el panorama d'esclavitud en que vivim (no tenir ni temps per dedicar als assumptes col·lectius n'és un exemple) és patètic. Alguna cosa haurem de fer per canviar-lo, no? o ens hem de conformar en que "tanmateix no hi ha res a fer", "deixa-ho anar", etc.?
També se'm fa difícil de digerir que la política la centrem en temes com els símbols, etc. quan hi ha coses molt més importants a tractar i que només tenen una solució col·lectiva global com és la fam, gaudir d'una vida digna i plena, la desigualtat i injustícia social... I també el paper que juguen les institucions com l'Església, l'Estat, el "agents econòmics", etc.
Clar, pensar en l'empoderament de les persones i crentrar-lo en el model polític i econòmic vigent no quadra. I en això teniu tota la raó. Per això he dit que cal un canvi de model d'alt a baix. I el primer és pensar una societat en que no hi hagi ni desigualtats, ni injustícies i en la que tant persones com col·lectius tenguin el major grau de llibertat possible.
Jo ja m'he explicat, m'agradaria que els que criticau aquesta visió comenteu la vostra o si ja vos va bé com està el sistema actual.

Dragut el grande o pequeño segun se mire

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Dragut el grande o pequeño segun se mire | 03/12/2012, 17:47

Pues a la comision de fiestas van hasta cojos, como siempre el el pan y circo es mas importante que los asuntos serios y no incluyo la cruz

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 03/12/2012, 17:28

La gent en sortir de fer feina -si en té-, cuidar dels fills o dels pares, etc,... el darrer que té ganes és d'anar-se'n a discutir si a la sala de plens hi ha d'haver una creu, o si el contracte de neteja te una clausula que se podria canviar. Això que diu en Garci es utopic, i si tens molt de temps no te vull dir que no, pero habitualment... quan son les 8 del vespre i tens ganes de seure pero te toca fer el sopar, donar banys i conta un conte, el darrer que t'importa es si a la sala de plens hi ha una creu o a can llobera hi ha un llaç. Tal vegada hauries de mirar d'entrar de regidor, nomes amb això crec que ja en quedaries ple.

Biel T.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Biel T. | 03/12/2012, 16:57

Com exemple del que diu na Juana, un article que vareu públicar no fa molt i he extret alguns trocets significatius cap al tema de com respon la gent.

"Òrgan Consultiu Autònom, un intent sense èxit..."

"Al llarg del temps no he rebut cap crítica ni cap comentari negatiu pel que fa al projecte, que per altra banda estava obert a totes les aportacions, fins i tot he rebut moltes felicitacions per la iniciativa, però a l’hora de la veritat això no s’ha pogut materialitzar amb un mínim de participació per poder tirar endavant."

"El fracàs d’iniciatives com aquesta, o com la del banc de temps, ens haurien de fer reflexionar fins a quin punt volem fomentar la participació ciutadana i volem ser protagonistes del nostre futur, o simplement deixar-ho en mans dels polítics i governants."

Garci amb el que tu argumentes una de dues o no te llegeixes els vostres propis articles o no fas el que ens convida a fer en Joan C. C. "Reflexionar"

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 03/12/2012, 16:06

Juana, no és que no vegi les veritats que escrius. Però també veig que a la gent no se'ls facilita gens aquesta impliació. I son molts anys de dictadura (política-econòmica-mediàtica) i d'aprendre a delegar i santificar les institucions (la culpa de tot és dels polítics -diuen- però també esperen d'ells que els solucionin la vida: hi ha un terme per definir això: estatolatria). Que la gent no vol participar en la gestió de les seves vides, jo no ho tenc tan clar. Que la gent no vol implicar-se en política, això és un fet que potser derivi del sistema polític que tenim. I si els demanéssim la seva opinió a les persones? I si les ecoltéssim i els féssem partíceps de les decissions col·lectives?
De totes maneres, jo no sé que vol la majoria, sé el que m'agradaria a jo i el que intent, com a primer pas, és denunciar públicament que "li diuen democràcia i no ho és", per exemple.

Juana Cifre

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Juana Cifre | 03/12/2012, 15:47

Jo crec que el problema que tens Garci, es que dins el teu mon de gestió idealitzada on tothom s'implica i tothom decideix, és que no es el que vol la majoria de la gent.

A la majoria de la gent, gent que te als politics com a corruptes i com a una raça a part (no dic que ho comparteixi pero es la visió més global suposo), a aquesta gent ja els va be així. No es que no puguin decidir, es que no volen. Volen que els politics els facin la feina. Anar a votar cada 4 anys ja els ve feixug a la majoria, i sinos mira els index de votants.

A part de que jo personament no combrego amb el que dius, a la majoria de gent ni li interesa plantajar-s'ho.

I si això no ho veus............

I si Margalida, si encara no te n'has adonat que aquest debat no te res a veure amb el santcristo, anam be.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 03/12/2012, 15:27

Gràcies Paco per posar un poc de seny i intentar entendre el que vull dir: aquesta democràcia no és democràtica i la representativitat del plenari no és certa des del moment en que els "representants" (delegats) ni son triats democràticament (degut al sistema de partits i les normes electorals) ni poden ser revocats per la gent que els ha triat. Ni tansols els podem dir què volem i què no volem que facin.
Tenint en compte això i que aspir a una societat justa, democràtica radicalment, igualitària i lliure, no veig altre camí que l'empoderament de tots i cada un dels ciutadans d'un lloc i la seva implicació directe en la ressolució dels problemes que la pròpia comunitat té. Això és prou complicat des del moment en què vivim en un mon globalitzat, ple de necessitats imposades i absurdes i en un sistema econòmic-polític que va en favor de la individualitat, la competició i l'odi cap a l'Altre.
La meva conclusió, cal un canvi de model completament. I cal que des dels municipis la gent s'impliqui en la gestió dels problemes comuns mitjançant la interacció humana en la participació política i econòmica. Un temps a això se l'anomenava autogestió, solidaritat i ajuda mútua.
Segurament rebré crítiques per aquest plantejament i les esper argumentades.

Margalida Amengual

Crucifix

Margalida Amengual | 03/12/2012, 14:25

A na Juana,o és Juan?: he llegit ben a poc a poc i me reafirm amb lo que he dit al meu comentari d'abans. Ah! i a veure si no dius tantes flestomies, dona...
A ne'n creu que sí, que surt un altra vegada na Margalida per dir que us encanta embullar la troca per fer veure que els d'Alternativa són uns corruptes i manipuladors; no serà que ets tu un d'aquets que hi havia abans al nostre estimat consistori i que se vàren posar les botes de mala manera? Com que no sabem qui ets idò no ho sabrem mai.
I ara ve la meva opinió sobre el crucifix, al qui respect profundament, però que crec que ha d'estar al lloc que li correspòn, com pot ser una esglèsia o a la intimitat d'un creient cristià. A la sala de plens no hi ha d'estar perquè no representa a tots el pollencins ja que n'hi ha de totes les creences i també qui no creu en res; A més, la política no s'ha de mesclar amb cap religió a un estat democràtic i declarat aconfessional, com és Espanya.

Paco

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Paco | 03/12/2012, 14:12

a ver, si hacemos un referendum yo voto para que retiren el crucifijo del salon de plenos, de acuerdo?
pero no se si quiero que se haga un referendum para algo semejante
pero habra que hacerlo si el pleno no representa al pueblo, pues aun menos lo representa la comision de gobierno, ni los concejales, ni el mismo alcalde
aun no se cual es la propuesta de garci
la ley ampara el concejo abierto en municipios de menos de 250 habitantes, pero enuno como el nuestro como lo hacemos?

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 03/12/2012, 13:51

Ah! I ara que surti na Margalida o altres i digui que lo unic que vull es atacar als d'alternativa. Ja he dit a altres posts que si lo que voleu son ensabonades, podeu fer un bloc privat i vos untau amb sabó entre voltros, dins aquest fantastic mundo de yupi de'n Garci, on el ple es democratic segons interessi. Es una democracia a la carta.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 03/12/2012, 13:48

Pepe, no es que molta gent pensi que "cal", sino que molta gent s'estima mes que hi sigui, que que no hi sigui. Tampoc "cal" anar al davallament, sino que molts s'estimen mes anar-hi, que no anar-hi. Si una mocio sortis de treure la creu, no crec que aquests en fecin una cada dos mesos per veure si se torna posar. Hi ha una diferencia, i crec que tu la coneixes però l'has intentat colar, entre "caldre" i "preferir".

Juana Cifre

Poble

Juana Cifre | 03/12/2012, 13:37

Lo collonut es que no volgueu el crucifix (que a jo me la dur fluixa) o no volgueu anar al davallament, pero despres volgueu participar de altres coses amb arguments com que l'esglesia se n'ha apoderat etc.

Trobo que el que eu de tenir en compte es que a Pollença la majoria de gent, tot i que no ho promulguin, o en facin apologia, sent un gran respecte per totes les festes i actes relligiosos ja que aquests formen part de la nostra vida i la nostra tradició.

I simplement fugen de debats com aquests, i no perque tot pollença sigui curtet menos voltros, sinó per respecte i tradició.

Pero per això, s'ha de sentir el poble, hi has d'estar vinculat, formar part de la vida del Poble.

Un Poble, com una nació, no és un lloc on vius i on estas empedronat o vares neixer. Sinó un conjunt de persones amb vincles en comú, com són la tradicío, llengua, cultura en general, més accentuat perque en el concepte de poble també hi ha vinculs de sang i familiars, laborals. etc. ect. ect. Entre ells una relligió comú en forma part. I si com dic no un fanatisme, si que hi ha un respecte. segurament d tota la gent que forma part i far poble.

No basta viure a un poble per formar-hi part. i d'això a les pollencines i pollencins se'ns ha retret sempre.

Jo no vull ser discriminador-ha ni insinuar que no feis poble, pero al meu paré crec que moltes vegades no compartiu aquest sentiment.

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 03/12/2012, 13:23

Aquesta setmana publicarem un article sobre la nostra moció, i esper un debat respectuós. Jo he de reconèixer que em costa acceptar que encara avui en dia hi hagi gent que pensi que cal un crucifix a la sala de plens o que els regidors participin del davallament.

Juana Cifre

Margalida Amengual

Juana Cifre | 03/12/2012, 12:26

Cangondena Margalida. Estic completament d'acord amb tu, pero crec que has confos o mesclat alguns dels comentaris.

Els que donen voltes i voltes i xerren i no diven res de nou són els de alternativa. I tot i que les persones dolentes i mal educades que insulten (Com jo mateixa) els intenten donar diferents visions ells segueixen erre que erre.

La pròxima vegada llegeix més a poc
a poc i no confondrem escrits.

Margalida Amengual

Creu

Margalida Amengual | 03/12/2012, 12:14

Fins avui no he pogut llegir els comentaris sobre la creu i veig que, com sempre, n'hia ha dos o tres que aprofiten per atacar, amb arguments patètics i insults, als membres d'Alternativa. Juraria que sempre són els mateixos, tant valents, ells, que s'amagan darrera pseudònims. Ara ja, fins i tot, insulten. I lo bò és que llegeixes i llegeixes i no arribes a aclarir res. Com ja he dit altres vegades, us ho haurieu de fer mirar, això vostro no és normal. Si estau d'acord amb que la creu es quedi idò basta dir-ho i no entrar en deacalificacions personals i insinuacions de corrupció. Aquí crec que val la dita que diu "només xerra de merda el qui en va plè". Idò això.

Juana Cifre

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Juana Cifre | 01/12/2012, 15:31

Jo la veritat i sense conyes ni ficar-me en ningú (Es un gran esforç ;)

PErò realment trobo que aquest debat per la creu es completament exegerat. La creu ve més donada per tradició que per una creence o vinculació en l'esglesia (be o per una toquera de nassos den Joan Cerdà que la va tronar posar despres de que en Kuni la fes llevar)

Realment crec que hi ha coses molt més importants que continuar mantenint debats que no n¡duen enlloc.

Per exemple en Garci i jo no mós posarem mai d'acord amb el tema de la vinculació relligiosa, i no me consider cap fanàtica, pero si crec fermement que forma part de la meva cultura i tradició i per això no me molesta. Trobo que a alternativa de vegades voleu defensar lo nostro (que me pareix perfecte i correcte) però renunciant a les coses que no vos acaben de fer. I això no pot esser. Es un pack i se compra tot junt.

I menteres discutim de la p... creu. En Tomeu continua fent lo que li passa per els o...

o no?

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 01/12/2012, 13:23

Creu una vegada llevada la creu de la sala de plens la podem portar on vulguim, el batle va dir que la volia al seu despatx, això ens és indiferent el que volem és una sala de plens neutra, amb els símbols que marca la llei i els quadres dels fills predilectes, als qual per cert predominens els capellans i n'hi ha un munt de crucifixos.

Joan C C

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Joan C C | 01/12/2012, 12:33

Perdona Creu, quina era la pregunta?

Creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Creu | 01/12/2012, 12:22

Total, que ningu ha contestat a res, tothom ha sortit per peteneres. Au ido, com que no vos agrada que molesti per aqui, ja la vos podeu confitar voltros totsols, aixi vos donau unes bones ensabonades i tot queda en familia. Bon vent

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 01/12/2012, 11:49

¿Como te llamas?
Legion, porque somos muchos...

Toni

blocaires

Toni | 01/12/2012, 11:07

Gran pensador aquest creu, però no podeu negar que anima el blog, el que no entenc és que i dediqueu tant de temps, doncs no val tan la peça.
De totes maneres, esperant la seva nova brillnat aportació, supós que algún dia podrà explicar com a una cosa que sembla aradar-li tan poc, li dedica tot el dia, crec que és el millor visitant del vostre blog.
Per cert, enhorabona per la feina

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 01/12/2012, 10:44

Ok, ido demanau per passar la creu a Can Llobera, si allà hi pot estar. A lo millor aixi s'aprova d'una vegada i oblidam l'assunto.

Alternativa

Aclariment

Alternativa | 01/12/2012, 10:22

El llaç no es troba a l'Ajuntament i menys a la sala de plens. A més simbolitza la que pel PP és "la llengua cooficial diferent al castellà"

jrv

Creu o cregut?

jrv | 01/12/2012, 09:46

CREU: en serio penses que estic pèndent del blog, de alguns comentaris empobridors, com ho son els dels pseudotrolls??
De veritat que enmendar dois simplement és un intent d'equilibrar la balança cap el seny, el diàleg constructiu a aquest blog. Escric quan ho trobo oportú, o quan tinc qualque cosa que considero aclaridora o positiva, o simplement, quan me dona la gana. De tota forma i a la vista del teu comentari veig que consideres importants els meus comentaris, però jo no crec que devora els de Garci o Pepe, els meus tinguin massa rellevancia , en tot cas és el meu intent de diàleg i sensatessa enmitg de tanta curtó trollera i fanática.
Que el blog no esdevengui una tertulia de "fenómenos" malletats i fanàtics, i sigui vertaderament profitós per a tot hom, com ho haurien de ser tots els blogs.
En tot cas, gracies per participar, però si a mes de participar, construeixes, en el sentit intelectual i de convivéncia, chapeau!

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 01/12/2012, 00:13

No ho és el llaç quatribarrat obligatori i hi és... ah si que va ser aprovat per ple i això "va a missa"

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 30/11/2012, 23:40

La veritat que tinc poca cosa a dir després de llegir els comentaris dels nostres amics anònims i la contesta dels meus companys.

Dir-le a Pepet que hi ha símbols que són obligatòries al ple com la bandera d'Espanay que el cita o el retrat del rei.

A "Juana Cifre" si veu un clar sentit catòlic a totes les festes que diu avui en dia que "Déu la guardi la vista molts d'anys".

A "Quina creu" moltes gràcies per la teva aportació, esper que els trolls prenguin nota.

APM

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

APM | 30/11/2012, 20:17

Pepet, www.youtube.com/watch?v=uoneLvl3mYI

pepet

corupció

pepet | 30/11/2012, 20:11

Alternativa+lliga= a una corrupta imputada i un dogmàtic

Un PP, Un PI i UNPI.

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Un PP, Un PI i UNPI. | 30/11/2012, 19:11

Ha empezado la nueva era PPI

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 18:50

Juana, Pere, perquè no fem un esforç i debatem sobre política?
-Perquè aquesta democràcia és positiva i el ple representa al poble?
-Perquè hem d'acceptar el binomi política-religió?

Pere

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pere | 30/11/2012, 18:46

Pepe! El reine de l'anonimat a estat aquest blog, voltros durant anys vos heu servit d'anonims, pseudonims,...per alimrntar-vos, per tant pot seguir contestant tambe als anonims que no estan d'acord amb tu. Pero be la teva contestacio confirma allo que ja t'havia dit, no te molestis, els trolls quan molesten a un son emprenyosos, quan molesten a uns altres son llibertat d'expressio

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 30/11/2012, 17:55

Pere no tothom és com tu alguns donam la cara i contestam fins i tots als trolls.

Pere

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pere | 30/11/2012, 17:46

Pepe, no te dignis a contestar, no te donen la rao, llavors van equivocats, son trols, o no enten res. No hi perdis temps, salut

Pepe

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Pepe | 30/11/2012, 17:42

No havia pogut mirar ara el bloc, 43 comentaris, uff... quan pugui els llegiré i contestaré si n'hi ha alguna cosa a contestar

Alternatiu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Alternatiu | 30/11/2012, 17:40

Doncs sí, Alternativa tenim llibertat d'expressió i no tenim disciplina de partit. Només parlam en nom d'Alternativa quan hem parlat de l'assumpte a l'Assemblea i tots els membres, com a persones grandetes que som, tenim el nostre parer de les coses, gairebé sempre coincidents.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 30/11/2012, 17:03

Això també sol ser habitual, els d'alternativa poden tenir pensaments tots diferents, un pot no fer vaga quan esta convocada, l'altra pot dir que el ple no representa ningú, etc. Tot molt plural i "diferent". Ara si, "els del PP" solen anar tots en el mateix sac. Els del PP son així, els del PP son corruptes, els del PP...
Esta be, a un partit amb 100 afiliats, poden ser tots diferents. A un amb 800000 son TOTS aixi o aixà. La coherencia, va davant.

toni

spam

toni | 30/11/2012, 16:37

Perdona creu, tampoc no acab d'entendre que dubtar d'alguna cosa sigui poc democràtic, però bé, veig que ets real.
Perdona si t'he ofès, jo només soc un lector del blog, no entenc que tothom que expresi una opinio que no sigui la teva a aquest blog sigui sospitos de no se que.
Que tenguis bon capvespre.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 16:34

Crec que confoneu la gent que escriu per aquí, en Pepe, Miquel, Joan, JRV i jo som persones diferents, totes elles amb pensaments diferents. Crec que convé que ho destrieu.
Per la meva part, mai he defensat la representativitat del plenari, al contrari, m'heu sentit a dir moltes vegades que aquesta democràcia no és tal. I dubto que m'hagueu llegit a mi que justific qualsevol política diguent que publicam a diari (cosa de la que estic content).
De totes maneres, heu aconseguit el que volíeu, desviar el debat sistèmic i religiós cap als atacs a la meva persona. Per això no vull justificar-me ni crec necessari que ho faci.

Juana, Pere, perquè no fem un esforç i debatem sobre política?
-Perquè aquesta democràcia és positiva i el ple representa al poble?
-Perquè hem d'acceptar el binomi política-religió?

Lliurepensador

Costes i platges

Lliurepensador | 30/11/2012, 16:04

Bé s'ha d'afegir 90.000 € més a favaor de l'Ajuntament per quan la platja dels Tamarells es va adjudicar amb una millora de 90.000 €.

Les platjes donen i molt.

Lliurepensador

Costes i platjes

Lliurepensador | 30/11/2012, 15:07

Durant el ple d'ahir el batle es lamentava d'una suposada manca d'ajudes per part de Costes pel que fa a les reparacions dels passejos i que l'ajuntament no te perquè pagaro tot. Tot es opinable, ara bé qui realment treu els beneficis de les costes son els ajuntaments.
Vegem les platjes, l'Ajuntament paga un canon per l'explotació de les instalacions de uns 160.000 € anyals, encanvi les licita per un mínim de 535.000 €.

Guany de Costes 160.000
Guany de l'Ajuntament 370.000

Aqui s'ha d'afegir les instalacions de taules i cadires, on el percentatje de beneficis seria igual o fins hi tot més alt.

Juana Cifre

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Juana Cifre | 30/11/2012, 14:57

BLA BLA BLA BLA.........

No me posare a anomenar de tot el que particip.......

no me posare a escriure tots els motius per u que les fetes son relligioses ara..........

no dire tots els............

perque acabariem prest.

Ara nomes te falta dir.
PEro publicam un articla diari, no se quant de mils en duim publicats, 3 millons de mocions.....

aixo avui enca no ho has dit.
(Ja que vos agrada tant citar coses que hi ha a n'aquest bloc, te convid a ontar quantes vegades ho has dit i repetit) això es tenir arguments...

Salut i alegria

pere

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

pere | 30/11/2012, 14:49

Garci, no em facis collo,, té entenc perfectament, i entenc que siguis anarquista, antisistema,.... Però quAn guanyau les mocions no surts a dir que aquesta democràcia no es real, quan convé si quan no convé la democràcia es una porqueria, d'aquest pensament, se li dona un nom.....

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 14:12

Juana. Insinues coses que no saps, menteixes i insultes. Gracies per preocuparte per jo, peró ho pots deixar anar, no faig comptes justificar-me i escriure en tot el que he participat i particip. Salut.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 14:08

Hola Pere. Si no trob be que 17 decideixin per 17000, menys ho trob que ho faci Alternativa en solitari. Crec que no has entés res.

pere

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

pere | 30/11/2012, 14:01

Ah garci perdó quan deia del seglepassat em referia al XX, no al XIX, no et feia tan arcadi.

pere

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

pere | 30/11/2012, 13:57

Si garci, lo millor perquè no hi tinguéssiu res a dir, es que la definiseu voltros, i a més la controlaseu perquè no sortís de la vostra definició. Llavors tindrien el vostre món perfecte.

Juanan Cifre

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Juanan Cifre | 30/11/2012, 13:56

TEns tota la raó Joan C.C.

"Enhorabona Garci, quan començen els insults vol dir que s'acaben els arguments.
D'en Garci jo destacaria la seva coherència i la seva educació. Faner també ho és bastant"

He dit que era coio perque no tenc arguments. No perque ho opini de deveres. Me sap greu haver.me deixar endur per la meva ignorancia i la meva falta de capacitats i coneixements, valorant la figura den Garci. Un al·lot molt conegut i reconegut al poble per lo faner que és i lo involucrat que està en tots els aspectes de la nostra societat, tant a nivell pupular, esportiu, etc.
Un exemple i un model a seguir.

MODO IRONIC OFF

Au M'en vaig a fer feina, tot i no ser tan fanera com en Garci, tenc coses més interessants i productives a fer que intentar explicar com funcionen realment les coses a algú que te una bena als ulls.

I continuo amb lo dit, per molt que vulguis donar mil voltes i geirar la truita com el teu mentor. Tot lo que he anomenat abans son alguns dels actes i festes que tenen caracter relligios, per tant DONA EXEMPLE.

I repeteixo. S'ENS CONEIX PELS NOSTRES ACTES,

I a tu només te podem coneixer per predicar (mira com els capallans). Mai t'hem vist fer res de profit per els teus conciutadans.

A veure si algun dia començau a integfrar-vos a la societat.

Amb estima.
de la teva admiradora

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 13:49

Poca cosa puc dir més contra els insults. Per cert, no fa falta ser del segle XIX per veure que li diuen democrácia i no ho és.
Llástima que no hi hagi un debat més profund sobre aixó.

un

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

un | 30/11/2012, 13:29

Ahh, parlant de mocions miquel Sánchez supos que al proper plenari duras una moció demanant al govern que recorei la sentència del vilar.

pere

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

pere | 30/11/2012, 13:23

Collons quin debat amb això de le creu, però lo millor es lo de la representativitat del plenari i la democràcia, ostiaa garci anarquista del segle passat. Cagondell i jo no he pogut participar, bé supos que al pròxim ple li podeu dur, ho tornarem a discutir i jo estaré atent per participar, també estaria bé que fessiu un moció demanat al plenari que se aprovas una resolució on digués que alternativa decidirà sobre lo que està bé o malament votar, i la decisió serà vinculant per la resta de partits. Amen.

Joan CC

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Joan CC | 30/11/2012, 13:10

Enhorabona Garci, quan començen els insults vol dir que s'acaben els arguments.
D'en Garci jo destacaria la seva coherència i la seva educació. Faner també ho és bastant

Juana Cifre

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Juana Cifre | 30/11/2012, 13:03

U que s'han inventat es en Garci. Segur que ningú se pot creure que hi hagi algu real tan colló. Be o tan tan inteligent com diu ésser.

Jo crec que no puc continuar debatint amb aquest personatge. La seva inteligencia superior por amb jo, sempre he estat un poc limitadeta se veu.

Per tant JRV. bentornat. Ara ja mos podràs aclarí lo de, segons tu, LA POLÍTICA MES ONRADA I FANERA. dupos que has tingut temps de sobre de preparar els arguments.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 30/11/2012, 13:03

Clar es que sou molt democratics, quan una cosa es contraria al que penseu voltros, "no puc creure que sigui real", "no puc creure que votin a favor d'aixo", "pareix mentida que defensin allo altra".

Quina creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Quina creu | 30/11/2012, 12:52

Dedicat als trols embullosos que sols cerquen emmerdar al personal.
h ttp://www.youtube.com/watch?v=P-7moc6I9Jg

Quina creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Quina creu | 30/11/2012, 12:52

Dedicat als trols embullosos que sols cerquen emmerdar al personal.
h ttp://www.youtube.com/watch?v=P-7moc6I9Jg

Toni

spam

Toni | 30/11/2012, 12:37

Aquest creu l'heu inventat per animar el blog? És que no puc creure que sigui un personatge real.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 30/11/2012, 12:32

En JRV per aqui despres de lo de na Malena no havia tornat piular, ni per lo dels camins l'han sentit, t'hem trobat a faltar, sense tu aixo no es el mateix.

jrv

confessió

jrv | 30/11/2012, 12:31

De tota forma, m'alegro que aquest sigui, a molta distancia, el blog mes visitat pels pollencins.
Esperò que no és consideri una droga, malgrat per alguns ja s'ha convertit en una adicció, encara sigui anonimament

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 12:30

Bones Creu, He estat coordinador i sempre he defensat el mateix: la delegació en els regidors perquè regeixin les nostres vides i la pretesa representativitat del ple no me la crec. I mai me l'he creguda. La democràcia, com a tal, no pot esser representativa o per delegació. Son dos termes antogònics. El ple, legalment, representa al poble, però a la pràctica no perquè no el consulta per res. Tens raó, no m'agrada.

jrv

Creu

jrv | 30/11/2012, 12:29

Me permet recordar que n'Stalin fou seminarista, i que molts dirigents comunistas passaren també pel seminari...
I que ser catòlic , resar parenostres i fer comedia que vol ser religiosa, i és pura superstició, no és ser cristià. Tal volta no hi ha res menys cristià que l'esglessia católica.
I que el pí i la seva festa te unes arrels que no son cristianes, com a la majoria de pobles i paisos.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 30/11/2012, 12:18

Ido es el mateix que ha dit en maki, iluminat, que si hi ha un separat no pot votar a favor de la creu.

Biel T.

Quina creu!!!!!

Biel T. | 30/11/2012, 12:18

Vatuadell comediota per un punyetera creu!
Qe passa que quan ja no sabeu qe heu de presentar presentau un prec com a moció?
Jo estic amb en Pepet amb allò de penjar un retrat de na Munereta sobre tot per allò de la representació de valors qe argumentava n'Inachiti (l'honradesa i tal) que xerrant de n'Inachiti que passa que els imputats sense mesures cautelars no dimiteixen pero jno poden xerrar? Pq ahir el portaenveu de la Lliga, o del grup mixto o no se de que perque ara de la Lliga només és en Martí,éra n'Inachiti.
del tema del pla de drogues pot ser si seria millor fer un pla de legalització de segons quines, així acabariem d'un cop amb hipocresies i ilegalitats!

Joan C C

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Joan C C | 30/11/2012, 12:15

Anonimus no entenc massa be el teu argument, per una banda dius que hi ha un problema greu amb les drogues i per altra et molesta que votem a favor. Segons tú, si es dugues un pla per lluitar contra l'alcoholisme tots els regidors haurien de votar en contra perque no hi ha cap abstemi, no?

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 30/11/2012, 12:11

El ple representa el poble, t'agradi o no. Alternativa sempre ha defensat això i ho ha de seguir defensant, supos, o prefereix que les decisions se prenguin a la junta de govern? Tant de da per cvl que tot passi per ple i ara resulta que son nomes 17 arreplegats. S'ha de ser un poc coherent, i mes si has estat coordinador del partit.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 12:10

Anonimous, primer cal que et llegeixis el Pla Municipal per poder opinar el que s'ha aprovat: entre altres coses aportacions nostres, anàlisi de substàncies a festes, etc.
Alternativa s'ha manifestat a favor de la legalització de la marihuana i derivats.
Sobre la desqualificació que pretens fer sobre els membres de l'assemblea i el seu suposat consum de drogues, no val la pena contestar.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 30/11/2012, 12:09

A jo me fa molta pena veure aquests jovenets a la plaça de ca les munnares tot lo dia fumant porros, es molt trist com envien la seva joventut en orris. Despres se faran grans i ja ho hauran deixat, pero els anys de joves no els hi tornara ningu. I no entenc com els seus pares no ho veuren, perque fumen allà cada dia i venga porros, davant el moixet pintat. Fa ganes de pegarlis una cotrellada perhom per beneits

G

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

G | 30/11/2012, 12:07

Pepe, llegeix bé l'article i veuràs que en altres llocs posa Tomeu i Malena de la Lliga. Tots son de la Lliga.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 12:04

Estalinisme per ser ateu? no val la pena contestar.
Que ahir va quedar clara la postura dels pollencins? jo només he vist a 16 persones votant i no a 17.000.
Perquè centrar el tema en el crucifix i no en la presència de la religió a la vida política?
Fobia per ser ateu i no voler que la religió formi part de la política ni la política de la religió?
Podría explaiar-me explicant el que significa la festa i el paper de la religió en ella, sobretot pel que fa a les persones no creients, podria explicar l'apoderament per part del poder i l'església de les festes populars... però ja he dit que la nostra herència catòlica és innegable i que cal superarla. Senzillament: la festa ha perdut, gairebé per a tothom, el seu sentit espiritual (religiós) per ser simplement una festa. Vestir-se de moro, anar a cercar el pi, ballar per les berbenes, no treballar el día de Nadal, no té res de religiós més que el nom que se li dóna al conjunt de la festa. Entenc que això a les persones religioses els costi d'entendre, però fòbia cap n'hi una, senzillament soc ateu i contrari a la religió.

anonimous

Drogues

anonimous | 30/11/2012, 11:50

A jo m'agrada com els polítics i tècnics se l'agafen amb paper de fumar a l'hora de parlar de la drogodependència i donar exemple... Alternativa vota a favor de les accions empreses contra les drogues!? Hi ha molta hipocresia en aquest mundillo. I el que menys sospitam es droga. A Pollença i a la conximbamba! Dins els que volen emprendre aquest pla Municipal contra les drogues, hi ha gent que es droga. Com pot ser que un drogadicte i petit comerciant, vinculat proper al local que s'anomenava DUNA, que vàren clausurar per tràfic de estupefaents i ruïna sigui el que ajudi a dissenyar aquest pla?
Com és Alternativa, tenint a tanta gent que fuma porros, voti a favor del pla municipal contra la drogodependència? Sou uns hipòcrites. I ara me podeu xerrar del Cristo i la mare que us va parir!!!

pepet

lliga desfeta

pepet | 30/11/2012, 11:48

Veig que deis en Marti de la lliga , a una votació?. Això vol dir que na malena i en tomeu ja no representen aquest partit de dretes regionalista?

Juana Cifre

Ai Garci..

Juana Cifre | 30/11/2012, 11:46

El que cal superar són les fabies que tenen alguns tertulian d'aquest bloc, començant per tu Garci.

No se si es per un complexe de inferioritat, per marginació social, etc. però teniu una greu fòbia.

Que la societat s'ha de desvincular del seu cristianisme intrinsec en la nostra cultura és una opinió que com es va demostrar ahir no comparteixen la majoria de les pollencines i pollencins.

Però jo te convid a donar exemple. SOM EL QUE FEIM,NO EL QUE DEIM.
idò demostrau el que predicau.

A partir d'ara Fora anar al pi, i no valen excuses de que l'Esglesia s'ha apoderat de la festa, ara te un clar sentit catòlic.

No privis de vestir-te per la Patrona, ni participar de cap acte. Tot està centrat en la MAre de Deu.

PEr Nadal i Pasqua, FER FEINA (Si n'has feta mai)

NO celebris dinars familiar etc, ni reis etc. durant aquest dies. TOT AIXÒ ES PURAMENT RELLIGIOS.

I MOLT MOLT MES...

SUPERA LES TEVES FOBIES, demostramos que prediques amb l'exemple.

I sinó tu i els teus companys Tipo Sanchez, DEIXAU DE FER DEMAGOGIA.

pepet

creu

pepet | 30/11/2012, 11:46

Heu de superar l'estalinisme , a la majoria de ciutadans lis importa un prebe si hi ha o no una creuete al ple, hi ha problemes més importants. Que hi hagui un símbol no condiciona ha ningú, o és que teniu la pell tan fina que no podeu ni veure una creu?
I si és aixi per que no llevau la bandera espanyola que hi ha gent que ens fa mal d'ulls.
Com a simbol per substituir la creu podrieu posar una foto de na Malena Estrany entrant als jutjats per aclarir les bauixes que es corria amb els nostres doblers i amb les seves amiguetes Munar i Dolça

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 10:42

El ple mai és democràtic des del moment en que 17 persones decideixen les polítiques que son bones o no pel conjunt de 17.000 que viuen al municipi.
El tema de l'orígen cristià de la nostra "civilització" no té discussió, però cal superar-ho per avançar.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 30/11/2012, 10:35

Ido mira, el ple no ho vol separar, i això segons posa a l'article es una imposicio del ple. El ple imposa quan surt el que no m'interessa, i es democratic quan surt el que vull, ai, ai, aaaaaiii, que mostram el llautó. Mira, foter-se d'hosties gats com a cubes dia 2 d'agost perque fa 500 anys un va cridar mare de deu dels angels, de racional no en te res, però que hem de fer, lo toma, o lo deja.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 10:26

Com he dit, la política hauria de ser racional (basada en le racionalisme i el cientifisme, i això no vol dir que sigui absolutament veritable ja que hi ha moltes coses que desconeixem), però això no és excusa per dir que la religió no és dogmàtica i purament irracional. Amés (ho afegeixo ara) la religió és perniciosa per a la humanitat en molts sentits, pel simple fet de ser jerárquica i crear estructures de poder basades en creences irracionals.
Per això dic que és increïble no voler separar església i acció política.

creu

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

creu | 30/11/2012, 10:05

Si, si, d'acord, totalment d'acord. Però la realitat es que al ple hi ha majoria de regidors que vota en contra de la moció, i s'ha d'acceptar, igual que s'hauria d'acceptar el contrari. No s'accepta el resultat, i se comença que si me pareix increible, que pareix mentida, que peramunt i peravall. Mocio rebutjada, a otra cosa.
No estic d'acord però, que la religió sigui irracional, ni que tot el que passa per ple sigui racional. Se veuen tantes animalades al mon, que pretendre que el que un defensa es allò racional es una mica superb. La raó, també te diré, que està molt sobrevalorada. Creim massa coses de les que no coneixem els seus raonaments, inclus tu creus en coses que no podries demostrar mes que dient que ho ha dit un o altre cientific. En Punset ja ho va dir, quan obrim una porta del coneixement, entram a una sala on n'hi ha cent per descobrir.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 09:54

Creu, lo important no és la creu, lo important és la imposició de la religió, lo important és la presència público-institucional de l'Església, la separació de política-religió, del que hauria de ser racional del que és dogmàtic i irracional.

Garci

Re: Resultat i primera valoració del ple d'ahir.

Garci | 30/11/2012, 09:52

És increïble que no aconseguim la separació entre política i religió. I no només és pel fet de tenir un símbol religiós a una sala de plens, es tracta de l'íntima relació que té l'església catòlica en l'agenda, protocols i actuacions dels polítics. Tan mal d'entendre és que qui cregui, que participi? Aconfessional diuen...

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb