URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Alternativa | 10 Desembre, 2012 07:00 | facebook.com twitter.com

Primera part del resumen de la llarga Junta de govern de 9 d’octubre de 2012,el nostre regidor va poder participar a la mateixa fins les 13:00 h.

Disciplina urbanística

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació d’expedients disciplinari i sancionador per infracció urbanística:

-         Decret núm. 928/2012 per la construcció d’un habitatge i addició d’un garatge.

-          Decret núm. 941/2012. per haver realitzat obres d’ampliació de l’habitatge abans de la concessió de la llicència.

-         Decret núm. 942/2012 per haver fet un canvi de coberta a l’habitatge amb llicència denegada.

-         Decret núm. 948/2012per haver fet un edifici de nova planta, habitatge

- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució d’expedients  sancionadors per infracció urbanística:

-         Decret núm. 891/2012.Imposició d’una sanció de 68.296,43 6 € per la reforma i ampliació de caseta abans existent per a habitatge i porxades.  

-         Decret núm. 892/2012. Imposició d’una sanció de 9.421 € per la construcció d’una piscina i una sala de màquines .

-         Decret núm. 894/2012. Imposició d’una sanció de 31.952’50 € per obres d’ampliació i d’una piscina.

-         Decret núm. 918/2012. Imposició d’una sanció de 87.624’68 € per la construcció d’un habitatge, piscina i terrassa.

-         Decret núm. 919/2012. Imposició d’una sanció de 2.345’27 € al carrer Mallorca, 23.

.- Vam aprovar la proposta del Regidor d’Esports, el pressupost presentat per l’entitat “ELECNOR SA”, corresponent a les obres de modificació de les instal·lacions de producció d’ACS del camp de futbol del Port de Pollença, per un import total de 9.209,90 euros (IVA exclòs).

El camp de futbol del Port de Pollença té una antiguitat d’uns 25 anys. Durant aquest termini de temps s’han fet diverses actuacions per tal de reparar i/o millorar la producció d’aigua calenta sanitària. Aquestes actuacions, s’han fet seguint uns criteris no massa clars i sense la direcció tècnica adient. Actualment s’ha de donar aigua calenta a 9 vestidors. Les instal·lacions actuals de producció d’ACS estan formades per una fracció produïda amb caldera de gasoli (principal)  i una fracció solar (complementària). Aquestes instal·lacions presenten un estat molt deficient de manteniment i en casos com els acumuladors avariats. Amb aquest estat de les instal·lacions i l’ús normal dels vestidors pels diferents equips, s’ha detectat una falta d’aigua calenta per a les dutxes. Aquesta manca d’aigua calenta s’accentua a les darreres hores d’ús de les instal·lacions esportives. Amb tot això s’ha previst la modificació i rehabilitació de la instal·lació de producció d’ACS per tal d’assegurar que tots els usuaris disposin d’aigua calenta per als vestidors i millorar l’eficiència de l’esmentada producció, estalviant en consum de gasoli i millorant, en mesura del possible, la producció d’ACS mitjançant la fracció solar .

- Vam aprovar les beques de l’àrea de Medi Ambient programa anual 2012  (dues d’estudis de mòduls formatius o pre-universitaris i tres per a universitaris); 1.200 € (menys 2% IRPF (1.176 €)) als cinc becaris. Les feines que han fet són les segúents.

Atenció Públic Parc de La Gola:

Els becaris han repartit informació sobre les árees mediambientals d’interés turístic de l’illa a les diferents oficines turístiques del municipi, a més de vigilar el “Centre d’informació Ornitològica de La Gola” i proporcionar informació sobre els ocells característics de diferents zones de Mallorca als visitants del centre.

Expedients:

Els becaris han actualitzat les bases de dades d’expedients referents a “obres” i “activitats dels negocis”, a més d’asegurarse quins negocis segueixen oberts o tancats al municipi i si aquests tenen els permisos corresponents. També s’han obert expedients sancionadors de cada informe policial que arribava a l’ajuntament i fet informes per el tècnic de medi ambient, decrets i notificacions per a cada un.

Cartografia:

S’ha realitzat un mapa de turisme on apareixen actualitzats els noms dels carrers i de les plaçes, la facilitat de pàrking per els visitants, les zones verdes, el punts d’interés turístics i culturals, els hotels i agroturismes, els topònims més característics del municipi, etc. A més, s’ha realitzat un mapa on es situen tots els elements de les patges del municipi exactament (papereres, banys públics, pasareles, cartells informadors, torres de socorrisme, etc) i els voltants d’aquestes per el projecte de la Bandera Blava.

Campanya Civisme:

Els becaris varen recórrer els carrers per recordar al poble els actes cívics necessaris per mantenir un poble net, ordenat i respectuós amb les persones i el media ambient. Es varen fer enquestes per saber el que pensen els pollencins sobre la neteja del poble i així poderla millorar, es repartiren folletons per participar a un concurs gratuït per motivar la participació ciutadana en el civisme i també bosses de tela per minimitzar l’utilització de bosses de plàstic que tant contaminen.

Neteja Platges:

Els becaris van recórrer amb el técnic de mediambient les platges del municipi per netejar tota la brutícia que hi trobaven pel camí. Van recollir fins a 3 bosses grosses de fems després de passar per Cala Castells, Cala en Gossalba, Cala en Feliu, Formentor i El Caló.

Comunicació i Notes de Premsa:

Els becaris anaren a la ràdio de Pollença per fer quatre falques relacionades amb la importància de la bona cura dels animals doméstics als mesos d’estiu. S’intenta concienciar a les persones que tenen animals que els cuidin així com mana perque puguin passar hidratats i sans els mesos de tanta calor, ademés d’informar de quines instal·lacions son adecuades o no per mantenir els animals en bones condicions.

Vam aprovar la concessió d’un ajut econòmic puntual (Serveis Socials). 540 euros ajuda per menors.

Vam aprovar la proposta del Regidor de Festes i Fires relativa al muntatge de la taberna dins el Claustre de Sant Domingo durant la celebració de la fira d’artesania 2012 a l’Obreria del Puig.

Vam informar desfavorablement la sol·licitud de concessió administrativa de terrenys en zona de domini públic marítim-terrestre d’un tram de costa (Llenaire) per a un quiosc bar de fusta davant la Demarcació de Costes en Illes Balears, de conformitat amb l’informe tècnic emès a l’efecte pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient. Les raons per aquest informe desfavorable són:

1.- L’emplaçament fixat es troba en una zona de reforestació amb tamarells i pins per part de l’Ajuntament, sol·licitada i autoritzada per la Demarcació de Costes, atès que ha estat una zona molt danyada en els successius temporals des de 2001.

2.- L’emplaçament es troba a menys de 100 metres de diversos establiments de similars característiques al sol·licitat pel que aquesta instal·lació podria influir negativament sobre els establiments que històricament han existit a la zona.

3.- L’Ajuntament de Pollença té sol·licitat i concedida l’autorització temporal per un establiment similar en les proximitats de la zona sol·licitada, pel que la instal·lació sol·licitada podria ser competència directa d’una instal·lació sobre la que l’ajuntament podria obtenir-ne un benefici.


DIJOUS 13, MANIFESTACIÓ A LES 19:30
DES DE L'IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA A LA PLAÇA MAJOR DE POLLENÇA.
NI LOMCE, NI RETALLADES
 


Comentaris

Pepe

Re: El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Pepe | 10/12/2012, 22:17

I contestant a Alex-
La noticia publicada que surt a partir d'una entrevista a Quim Arrufat, no diu que Alternativa es vulgui integrar a la CUP, diu que la CUP té relació amb nosaltres, relació de la que estam molt orgullosos i que ens resulta molt útil.

Respecte a aglutinar vots es pot fer com a Felanitx (fer-ho a un partit) o amb pactes pre-electorals. Nosaltres estam oberts a parlar en qualsevol moment amb els companys del PSM i Esquerra sobre aquest tema.

Pepe

Re: El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Pepe | 10/12/2012, 21:05

Avui el diari Última Hora publica la notícia de la petició per part dels sis grup de l'oposició d'un ple extraordinari. La podeu llegir al nostre perfil de facebook.

Pepe

Re: El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Pepe | 10/12/2012, 20:59

Bones, finalment avui només ha donat temps de parlar dels pressupost 2013.
Simplement en referència a la CUP afegeix el que vam dir a juliol de 2011, quan vam convidar i ens va visitar l'actual diputat al Parlament de Catalunya de la CUP, en Quim Arrufat.

A Alternativa per Pollença ens identificam amb candidatures diverses que s’aglutinen al voltant de l’esquerra social, el progrés i la igualtat que tenen ganes de practicar la política municipal d’una altra manera. A Catalunya les candidatures assembleàries d’aquest tipus han estat las sisena força política amb 6 batles i uns 80.000 vots, amb un creixement important. La majoria d’aquesta candidatures es troben coordinades en les Candidatures d’Unitat Popular (CUP), un organització d’esquerres independentista però que no és limita a aquest espai polític i que a les seves assemblees ha sabut incloure militants ecologistes, veïnals, culturals... Hi ha altres candidatures com UM9 en Sant Pere de Ribes, CUPA en Arbúcies, Candidatures Alternatives del Vallés... Totes aquestes llistes destaquen pel alt nivell de cooperació entre si. A pesar del seu origen diferent i de les diferències de programa; més o manco radical en els temes socials i nacionals aquestes candidatures s’identifiquen per la seva pràctica diària fonamentada en la transparència i la participació.

Radicalitat democràtica, assemblearisme, rendició de comptes, no professionalització, defensa del medi en el que vivim i lluita contra la destrucció del territori. Ens aglutina la ferma creença en la igualtat de les persones i en la justícia social, pensant que des dels municipis es poden fer coses. A més confiam en els serveis públics perquè són de tots i reverteixen en tota la societat. I, per últim, tenim el convenciment de que “tot això, no es pot defensar únicament des del marc institucional, sinó des dels moviments socials”.

No tenim la voluntat de fer de la política una professió i volem espais de deliberació i de decisió reals que recuperin l’interès per la política. La implicació en allò que ens envolta és un dret i un deure.

h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/102885

Pepe

Re: El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Pepe | 10/12/2012, 11:55

Em sap greu però en aquest moment no tinc massa temps de contestar als vostres comentaris, i a les 16:30 tenim una llarga reunió de portaveus per parlar de pressuposts, auditoria, festival...

A setembre del 2011 i a octubre del 2012 ja vam participar a actes conjunts amb la CUP i el Bloc per Felanitx.
h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/111970

h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/104927

Actualment tenim molt bona relació amb la CUP i estam a la seva llista de correus de regidors fa mesos per intercanviar informació.

Garci

Re: El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Garci | 10/12/2012, 11:48

Alternativa per Pollença no ha decidit integrar-se a la CUP. Com a partit municipalista i d'esquerres mantenim xarxes d'intercanvi d'informació i col·laboració amb diferents partits afins a nosaltres, ja sigui la CUP, candidatures independents d'arreu o agrupacions locals d'Iniciativa Verds, entre altres.

Alternativa per Pollença

Re: El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Alternativa per Pollença | 10/12/2012, 11:47

I si voleu saber alguna cosa més de la CUP, amb la que mantenim relacions fa anys us recomanam aquesta més que interessant entrevista a Quim Arrufat:
"No somos nacionalistas conservadores, sino independentistas políticos y de clase"

La CUP quiere ejercer de "tensor político" en el Parlament y recordar a la izquierda que "el poder del voto de la gente no es suficiente para cambiar las cosas".

El diputado considera la independencia como una herramienta para la transformación social, más allá de la cuestión nacional.

h
ttp://www.eldiario.es/catalunya/Quim-Arrufat-CUP-nacionalistas-conservadores-independentistas_0_75592449.html

Alternativa per Pollença

La CUP

Alternativa per Pollença | 10/12/2012, 11:45

La CUP vol ampliar la seva presència al País Valencià, les Illes i als municipis de Catalunya

La seva primera iniciativa serà contra els desnonaments, segons explica el diputat electe Quim Arrufat

www.racocatala.cat/forums/fil/169225/cup-vol-ampliar-seva-presncia-pas-valenci-illes?pag=1

Alternativa per Pollença

Ultima Hora

Alternativa per Pollença | 10/12/2012, 11:40

Abierta solo para vehículos autorizados
La carretera vieja de Lluc, dos semanas después de la supresión de barreras
h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/abierta-solo-para-vehiculos-autorizados.html

JUANA CIFRE

Re: El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

JUANA CIFRE | 10/12/2012, 11:08

Ara me començar a agradar això. M'ha sorpreses molt aquest canvi de rumb. Però es una bona notícia.

Això vol dir que na Malena no era tan regionalista com deia la lliga i vol anar mes enllà?

Son els passos previs a presentarla com a nova cap de llista?

Bona feina. Això pinta bastant be.
M'agrada.

Alex

independentistes

Alex | 10/12/2012, 10:43

Es vere que vos voleu integrar a la CUP caalana com diu el Dbalears?
Si és aixi no seria millor anar plagat amb ERC i aprofitar tots els vots?

Biel T.

Re: El quiosc de Llenaire. Junta de 9 d'octubre . 1

Biel T. | 10/12/2012, 09:42

Que he llegit avui a la premsa? Que passareu de ser municipalistes internacionalistes a independentistes catalanistes... Qui ho havia de dir, sobre tot coneixent de quin peu cosseja el vostre gurú!

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb