URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Tota la informació del Festival... que tenim

Alternativa | 14 Març, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

A Alternativa una vegada analitzada la informació que s'ens ha facilitat respecte a la gestió del Festival del 2012 consideram  que aquesta és insuficient i en aquest moment no donam el nostre suport a la intenció de l'equip de govern de nomenar director del Festival 2013 a Joan Valent. Consideram que és imprescindible que s'ens doni tota la informació i es convoqui una junta de portaveus com vam demanar a la nota conjunta 9 dels 17 regidors del ple

Després de llegir els dos informes d’intervenció (informe 4 de gener /informe 31 de gener), l'informe de la que era regidora de cultura, i les explicacions del ex-director del Festival (sense data) és clar que un dels punts que cal aclarir és la utilització d'aportacions privades que segon els informes d’intervenció havien de ser per les activitats que no eren concerts al Festival (cicles de cinema, literatura i arts plàstiques) i que es van a utilitzar per concerts de The World Orchestra. Com diu l'interventor no sembla en principi procedent que les ajudes del festival es puguin destinar a que els contractistes no hagin d'assumir costs que els correspon per contracte.

Cofinançament o sobrefinançament?

Al primer informe d’intervenció s'explica que l'Ajuntament va tenir coneixement de que la direcció del Festival havia obtingut un finançament de 35.000€ de la Fundació Camper, suposadament per finançar les activitats del festival no previstes per l'Ajuntament. En aquell moment la Fundació no va facilitar la documentació a l'Ajuntament, adduint que era una qüestió privada entre el Sr. Valent i l'esmentada fundació. Únicament es comptava amb les explicacions aportades per la direcció del festival, que després de varis requeriments realitzats per l'àrea de cultura, només havia aportat una mínima part dels justificants de la despesa realitzada.

Al segon informe s'indica com el 24 de gener s'havia rebut el text del conveni de patrocini entre la fundació Camper i l'associació cultural amics del festival de Pollença, al mateix s'aporta la quantitat de 35.000€ a l'esmentada associació per a les activitats del festival de música 2012, i especialment pel concert de la World Orchestra. Aquest és uns dels punts de conflicte. Els concerts de la World Orchestra eren una activitat organitzada i sufragada per l’Ajuntament i per la qual es va fer contracte amb l’empresa Fiordiligi, especificant que desplaçaments i allotjaments anaven a càrrec de l’adjudicatari.

A la seva explicació el senyor Valent diu que els concerts de la World Orchestra generaven un dèficit que es va cobrir amb part de l’aportació de Camper i que el va fer d’aquesta forma perquè abans l'ex-regidora de cultura va procedir igual amb les aportacions de l’Hotel Formentor i el Govern Balear.

Al segon informe d’intervenció parla d’una factura de l'Institut Balear de la Joventut per import de 27.696,92€ per l'allotjament a l´alberg de la Victòria dels músics de la World Orchestra. Quan aquesta actuació, va ser directament contractada per l'Ajuntament de Pollença, i el plec de prescripcions tècniques estableix com obligació de l'adjudicatari: “ Son despeses a càrrec de l'adjudicatari: les despeses de viatge i allotjament”.

Allotjament a l'Hotel Formentor

Al segon informe es comenta que a un correu electrònic del director artístic del 24 de juliol de 2012 s’indica que part dels fons aportats per Camper s’han utilitzat pel pagament dels allotjament de diferents participants al Festival que es contradiu amb informació facilitada per l'àrea de cultura segona la qual responsables de l’hotel Formentor manifesten que les esmentades persones s´allotjaren gratuïtament.

A la seva explicació el Senyor Valent explica que l’allotjament l’havia pagat l’Hotel Formentor però les dietes i els viatges els havia pagat la Fundació Camper

 Justificants

 Al segon informe l’interventor indica que falten justificar algunes despeses dels fons aportats per Fundació Camper (honoraris, exposició), músics de reforç per a l'Orquestra simfònica de Balears)

Entrades

- Al primer informe d’intervenció es posa de manifest la incorrecta gestió de les entrades duta a terme segons informa l´àrea de Cultura, per la Direcció del Festival. El director ha disposat d'un total de 325 entrades pel conjunt dels concerts del festival de música 2012, la qual cosa excedeix àmpliament les previsions de reserva per protocol previstes. L'àrea de cultura aporta els diversos requeriments realitzats a la direcció del festival, una vegada analitzada la justificació presentada, aquesta es troba inadequada, ja que un dels objectius fixats des de l´àrea d'hisenda era la rigorositat en tots els actes que afectin tant a despeses com a ingressos del festival.

-Sobre aquest tema l’escrit de l’ex-director del Festival no diu res, si que a la premsa va declarar que no podia negar més invitacions a convidats al Festival com en Norman Fostes que s’havien costejat el trasllat i l’estància.

- Finalment a la seva explicació l'ex-director del Festival afegeix com va assumir serveis del Festival que no estaven reflectits en cap despesa municipal: la presència de 4 persones de producció a temps complet durant els dos mesos del Festival, les infraestructures tècniques per les activitats a l’Hotel Formentor, despeses de les anomenades “de representació” i protocol, amb diferents personalitats, l’edició del catàleg general del Festival, manteniment i atenció permanents de la Oficina de Premsa del Festival, despeses de presentació del Festival a Barcelona i Madrid amb convocatòria i presència de l’Ajuntament de Pollença.

Conclusió

Hi ha  tota una sèrie de documentació que a dia d'avui encara no s'ens ha facilitat i que hauriam de conèixer per prendre la millor decisió respecte a la direcció del Festival 2013 el més aviat possible: conveni entre l'Associació d'amics del Festival de Pollença i la Fundació Camper, acords amb l'Hotel Formentor, Govern Balear, correus electrònics de la direcció artística on explicava les despeses finançades amb els fons aportats per Camper...

A Alternativa consideram inaudit que ens trobem en març en aquesta situació de la qual són responsables l'ex-regidora de Cultura, el batle i l'ex director del Festival. No entenem per què no s’ens va facilitar tota aquesta informació abans. No entenem per què s’ens va voler convocar a una reunió amb menys de 24 hores sense tota aquesta informació i després d’esperar mesos les explicacions del ex-director del Festival. No entenem per què el ex-director del Festival no va donar tota la informació que se li demanava abans. No entenem com a un tema tan important i que requereix el màxim consens estam a la situació que estam i que esperam es resolgui el més aviat possible amb una junta de portaveus i si cal amb una reunió amb el Senyor Valent

A aquesta reunió no només faltava gent, faltava informació.

Fotografia d'Elena Ballesteros (Última Hora)

 

Comentaris

jrv

En Pepe i en Miquel no son "normals"

jrv | 15/03/2013, 22:56

No sou "normals", Pepe i Miquel perque crec que no havia passat mai que despres de casi 2 anys de legislatura, els membres de l'opossició que sou no haguessin faltat a cap reunió no essent de viatge o estant malalts....el grau de implicació amb el vostre càrrec en representació ja el podría tenir gent que cobra una pasta, i ha pegat colzades per tenir "l'exclussiva", o ha contat "maravelles" de la seva capacitat de gestió...

Margalida Amengual

FESTIVAL

Margalida Amengual | 15/03/2013, 14:35

Ai Martí, es la teva opinió tant respectable com la meva, mentre no insultis ni acusis a ningú sense aportar proves. Si acuses en Joan Valent d'impresentable, fracasat, col.locador d'amics i no sé que més m'agradaria que me diguessis perquè. Jo d'aquest senyor només conec la seva trajectòria musical i m'agrada i no crec que sigui cap fracasat. Per altra banda l'any passat va esser la primera vegada que l'escola de música va col.laborar al festival i que jo sàpiga vàren disfrutar molt. Si a Pollença tenim gent tant preparada com tú dius idò perquè no fan una proposta? Si l'han feta jo no ho sé. A mí m'agradaria més, per descomptat, que el festival estigués organitzat per pollencins. I també m'agradaria conèixer la opinió dels professionals de la música pollencins, clar que sí, de fet crec que l'Ajuntament l'hauria de tenir en compte alhora d'organitzar el festival.

Marti pedra

A margalida amengual

Marti pedra | 15/03/2013, 12:43

Ai margalida, sembles molt coneixedora del festival, un festival que està obsolet necessita canvi, però no un canvi com el que hem fet, ara ja no és el festival de música de pollença, ara és el festival den joan valent, aquell que coloca a amics perque els amics després el coloquin a ell, això t'agrada??

I aleshores perque tenim conservatoris de musica, escoles de musica OSIB, gent fortament preparada i grans professionals, ells no opinen, no en saben??

Que li donin al festival i a en joan valent.

Bakunin

Martí Pedra

Bakunin | 15/03/2013, 10:36

Jo també estic d'acord amb en Martí Pedra. Focalfestival. Muerto el perro se acabó la rabia. Acció directa!

Toni

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Toni | 15/03/2013, 10:23

Y por cierto en la foto de la reunión el que parece el alcalde es Valent, ¿por qué será?

Toni

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Toni | 15/03/2013, 10:14

El alcalde que he escuchado a a la radio es un alcalde grogui y nervioso que actúa como oposición a la oposición y no como gobernante.

Pepe

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Pepe | 14/03/2013, 23:30

Quan he escoltat el primer cinc minuts de l'entrevista al batle ja m'ha indignat tant que l'he telefonat tot d'una, després de més d'una hora de conversa sembla que al final farem la Junta de portaveus.

M'ha indignat quan ha dit que si no podia anar jo podia anar en Miguel a la reunió però que no m'anava bé delegar i que no és la primera vegada que passava... Com l'he dit per telèfon això no és veritat. Crec que no hem faltat a cap reunió en tota la legislatura i Miguel ha anat a totes les comissions informatives i a totes les reunions que jo no he pogut anar sense cap problema. El divendres de la reunió a Miquel li resultava impossible anar i així li vaig comunicar en correu al batle el dijous.

Però després he escoltat tota l'entrevista i simplement m'ha semblat penosa. Un batle no es pot dedicar mitja hora a atacar a l'oposició. I no diré res més perquè vull la festa en pau, fer la Junta de Portaveus amb tota la informació que falta i escoltar el que han de dir tots els grups sobre el tema.

Alternativa

Ultima Hora

Alternativa | 14/03/2013, 23:12

Exi­gen a Va­lent más acla­ra­cio­nes so­bre el Fes­ti­val de Po­lle­nça
E. B.
Última Hora
14 de marzo de 2013

La propuesta del alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía ( PP), de renovar a Joan Valent como director del Festival hasta tres años más no tiene el visto bueno de Alternativa ( en la oposición).
La agrupación considera « insuficientes » las explicaciones que ha dado el director del certamen sobre la fiscalización de la edición de 2012, por lo que ve « imprescindible » que se convoque una junta de portavoces a la que, « si es necesario » , asista Valent, antes de tomar una decisión definitiva sobre el festival de este año.
« Después de leer los dos informes de intervención, el de la que era regidora de Cultura y las explicaciones del exdirector del festival, está claro que uno de los puntos que es necesario aclarar es la utilización de aportaciones privadas que, según los informes de intervención, tendrían que ser para las actividades que no eran conciertos del certamen y que se utilizaron para conciertos de la World Orchestra » , dice Alternativa per Pollença.

© 2011 Kioskoymas. Todos los derechos reservados

Alternativa

Última Hora

Alternativa | 14/03/2013, 23:03

El re­fu­gio del Pont Ro­mà abri­rá la pró­xi­ma se­ma­na una vez re­pa­ra­da la cla­ra­bo­ya prin­ci­pal

El Consell de Mallorca informó ayer de que el refugio del Pont Romà, incluido en la Ruta de pedra en sec, reabrirá sus puertas la próxima semana tras completarse la reparación de la claraboya principal cuyo derrumbe obligó al cierre provisional de las instalaciones hace más de dos años.
El refugio del Pont Romà será gestionado por una empresa privada, tal y como ocurre con el refugio de Can Boi ( Deià), desde principios de año.
La sustitución de la claraboya ha costado 31.304, euros y ha sido financiada a partes iguales por la empresa y el Consell de Mallorca. El Consell espera que el refugio esté totalmente operativo para el inicio de la Semana Santa, momento en el que la red de refugios de la ruta presenta un cien por cien de ocupación.
El refugio ocupa el antiguo matadero municipal y puede alojar a 38 personas.

© 2011 Kioskoymas. Todos los derechos reservados

Pepe

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Pepe | 14/03/2013, 18:49

Gràcies per l'aportació oient, ara l'escoltaré.

Oient

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Oient | 14/03/2013, 18:09

dl.dropbox.com/u/37902883/filperranda/13-03-14-tomeucifre.mp3

Interessants declaracions del Batle avui a la radio...

Pepe

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Pepe | 14/03/2013, 16:46

Biel T.
CiU donava suport a un informe de medi ambient d'una arquitecte per reduir la zona humida de l'Ullal, si penses que això no es feia per urbanitzar comprenc la teva confiança en que Jaume Font canviï després de 30 anys a la política.
Enhorabona per tenir tan d'afiliats, per les llistes obertes i el vot ponderat. Esper veure declaracions de CiU o el PI contra el projecte d'hotel a la zona humida.

Respecte als comentaris de "Fausto i María no veig cap mentida, han fet una previsió, en dos mesos veuren si s'han equivocat o no.

Margalida Amengual

eL PI

Margalida Amengual | 14/03/2013, 16:03

Perdoni Sr. JRV però jo no he fet cap predicció de futur, només he donat la meva opinió així que per favor no me compari amb Rappel. Ja se que no estic a l'alçada dels seus comentaris, on vas a comparar, però en essència crec que hem dit lo mateix, i jo primer, que consti!

jrv

Rappel

jrv | 14/03/2013, 15:27

A mi, com sigui que això de la futurología no és el meu fort, no arribo a l'alçada de M. Amengual, Biel T., etc. etc.i no m'atreveixo a fer pronòstics, no se com anirà això del PI, en tot cas els hi dessitjo sincerament exits si el que pretenen sincerament és dignificar aquesta terra nostra a travers de bona gestió, fidelitat a la paraula donada, malgrat sigui en campanya electoral, i feina, molta feina...i honestetat. Ja veis com li ha anat a UM per deixar la feina de costat i pegar-li a la corrupció pura i dura. Ja sabem que el PP és corrupte, però ells tenen mes infraestructura per amagarla.
El que veig inquietant son les diferencies al triunvirat Josep Melià-Font- Pastor.
Per a mi, el mes capacitat i inteligent és Pastor, malgrat la bona voluntat que hi pugui posar Melia i el populisme de Font, que pensa que tot Balears és Sa Pobla i li deu favors, i això no basta per convencer i ser atractiu electoralment...

Margalida Amengual

El Pi

Margalida Amengual | 14/03/2013, 14:30

Jo, com en Joan, tampoc me fio del Pi, de fet crec que queda claríssim que l'únic que mou a Font, Melià i Pastor és tornar a tenir una "cadira" i estàn tant desesperadets que s'han montat un partit a la seva mida, plè de bones idees i paraules que només quedàràn amb això, idees i paraules. Si no, temps al temps.

Margalida Amengual

Festival

Margalida Amengual | 14/03/2013, 14:13

Martí Pedra, no cal insultar ningú i pel que dius no tens ni p... idea de qui es en Joan Valent. Si tothom pensàs com tu estariem ben arreglats. Al festival no l'han de llevar, si a tu no t'agrada no hi vagis. Jo si que hi vaig i mai, mai, mai m'han regalat una entrada, sempre els he pagades. Que a tu no t'importi la cultura, en aquest cas la música, es el teu problema, no el problema dels altres pollencins que sí que ens importa i que així com estar el panorama cultural a Mallorca al manco podem disfrutar un poquet amb el festival.

Pepe

Esteve

Pepe | 14/03/2013, 14:06

Esteve si m'hagués equivocat el reconeixeria però pens que ni nosaltres ni els altres quatres partits i dos regidors no adscrits que no vam anar a la reunió ens vam equivocar.
Qui no va complir amb la seva obligació de convocar la reunió en temps i forma o canviar-la va ser el senyor batle.

És peculiar que els que contracten i paguen s'hagin d'adaptar a la persona contractada. Parlam del Festival de Pollença amb 51 anys d'història o del Festival de Valent? Crec que el senyor Valent si realment vol ser director del Festival podia haver avisat amb més temps (segon el batle el va fer el dimecres) de que ens feia l'honor de venir a explicar el que no havia explicat durant mesos. De totes formes per fer una primera reunió ens hagués servit simplement tenir tots els informes, les seves explicacions per escrit i justificants... Després si cal esper que el senyor Valent ens faci un buit a la seva agenda...

Des del moment que doblers de la fundació Camper s'han utilitzat per una una activitat organitzada i sufragada per l’Ajuntament, el director artístic l'havia d'explicar i això el podia haver fet per internet fa mesos.

Juan

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Juan | 14/03/2013, 13:56

Biel T. com a persona no afiliada ni militant t'he de dir una cosa: no me fio del PI. I no me'n refio perque els seus líders venen de ser líders d'altres forces polítiques molt perjudicials pel poble de Mallorca. En Melià ve d'UM (no fa falta ni anomenar els múltiples casos de corrupció d'aquest partit, fins i tot quan aquest tenia certa responsabilitat en ell). I junt amb en Melià, al formar CxI hi havia molta gent de la cúpula de l'antiga UM. En Font, rebotat del PP, jutjat i condemnat per fer votar morts, va montar un partit personalista propi: La Lliga Regionalista. Com que no va tenir èxit ni implantació, ara s'ha ajuntat amb els de l'antiga UM per crear una cosa (nova?). I en Pastor, líder indiscutible en el PP fins fa molt poc. Defenestrat de l'actual directiva, va començar una brega pel tema del català, però ha seguit amb la política liberal i retalladora.
Ara, el projecte de'n Font, Melià i Pastor (3 líders de la nova formació) farà un congrés, aprovarà unes ponències, etc. etc. Però a l'hora de fer política els conèixerem. Vista la participació dels tres en la política en els últims anys, jo ja tremol.

Marti pedra

Foc al festival

Marti pedra | 14/03/2013, 13:56

Increïble que l'impresentable den valent torni a robar-nos amb el festival. Sabeubqui es aquest tipo? U músic fracasat que a base d'anar a festes i demés ara ha trobat estabilitat durant uns anys a coste dels nostros impostos.

Que el llevin ja al puta festival, si total no hi va ningu de pollença... Ah si, els quatre bufes quan els regalen entrades, ni tan sols els membres de l'escola de musica ni banda, i hem de mantenir això? Si basta fixar-se amb que i qui van sortir al programa això és mel!!!

Res, pollença no té remei i la puta comandera i figurera mos ha de matar.

#focalfestival

Marti pedra

Foc al festival

Marti pedra | 14/03/2013, 13:56

Increïble que l'impresentable den valent torni a robar-nos amb el festival. Sabeubqui es aquest tipo? U músic fracasat que a base d'anar a festes i demés ara ha trobat estabilitat durant uns anys a coste dels nostros impostos.

Que el llevin ja al puta festival, si total no hi va ningu de pollença... Ah si, els quatre bufes quan els regalen entrades, ni tan sols els membres de l'escola de musica ni banda, i hem de mantenir això? Si basta fixar-se amb que i qui van sortir al programa això és mel!!!

Res, pollença no té remei i la puta comandera i figurera mos ha de matar.

#focalfestival

Biel T.

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Biel T. | 14/03/2013, 13:30

No he parlat d'insults, he dit falacies i mentides, coincidents amb el vostres ideals pel que tu me dius, per això no son críticats ni nigunejats.
Per altra banda Pepe, tu realment creus que un projecte on hi entren tres personalitats com Pastor, Font i Melià, és un projecte personalista? fet'ho mirar, personalista és quan una cosa es fonamenta en una persona, bé sigui un projecte o una fobia, d'això darrer n'enteneu més.
A més et faig saber que el PI ja comte amb prop de 800 afiliats, repartits en tota la geografia Balear, dels quals més de 700 han confirmat la seva presència al congrés on podran votar l'executiva en llistes obertes i on a més s'ha ajustat el sistema de votació perquè el vot de les illes més petites puguin tenir la mateix pes que el de Mallorca. Tot això ho pots trobar a www.el-pi.com
Això crec que son fets i com tu dius els fets s'han de valorar.

Joan CC

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Joan CC | 14/03/2013, 13:17

Biel T quin anònim vos a faltat al respecte o vos a insultat? Si et refereixes als comentaris que pronostiquen la propera entrada de CXI a l'equip de govern, és una opinió que no som nosaltres que l'hem de desmentir. Personalment pens que es bastant probable. El que si que era una mentida era quan tú ens ficaves dins l'equip de govern

Biel T.

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Biel T. | 14/03/2013, 13:00

Esteve, el que passa ésque mentres na Malena era responsable de tot i això i que alguns ja anunciaven que passava mentres es duia a terme el festival els d'Alternativa ni mu.
Però si ells demanaren la dimissió de la regidora.

Esteve

Ja està be

Esteve | 14/03/2013, 12:56

Pepe, deixa de cercar més cames als moixos que tenen les que tenen. Admet que t'equivocares al no cumplir amb la teva obligació que era anar a la reunió. Per ventura, pel que expliques més avall haguessin pogut quadrar millor les hores però què vos pensau a n'aquest ajuntament que una persona com en Valent que avui és a una part del món i demà a l'altra, fent feina i promulgant la cultura, vendrà el dia que li vagi be a tots els nostres regidors? No veus que na Malena vos hagués tornat convencer per boicotejar en Valent perquè no s'atreveix a mirar.lo a la cara. Deixau de fer el ridícul amb l'informe de l'interventor que ja no hi és perquè com reproduiu posa que la fundació camper no va donar explicacions a l'aAjuntament sobre "honoraris, exposicions' . Des de quan una fundació privada ha de donar explicacions a un interventor d'un ajuntament? Els ha de donar a Hisenda i si no estàs veritablement clar per a Hisenda a la Justícia...

Biel T.

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Biel T. | 14/03/2013, 12:50

CiU dona suport a poder fer alegacions a un pla hidrologic, no a urbanitzar ni edificar a una zona humida, no confonguem a la gent.

Idò podries repartir el temps per anar contestant atothom que t'infectaran el bloc amb mentides aquets Trolls. Mentides que pot ser t'agraden, però que per això no deixen de ser mentides.

Pepe

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Pepe | 14/03/2013, 12:45

Amb tots els meus respectes al vostre projecte, des de fora sembla un projecte prou personalista.
Si penses que en Jaume Font que fa política de dretes i liberal des de 1983 ara canviarà... No sé com definir-te ingenu, idealista...
Com he dit sempre unes coses són les paraules i una altra els fets.

Per exemple diu la ponència; "Una economia que no sigui mediambientalment sostenible no té sentit avui dia"
I al ple CiU donava suport a l'intent de reduir la zona humida de l'Ullal amb un estudi d'un arquitecte... I quan ha sortit el projecte de l'hotel a la mateixa zona humida CiU no ha dit res.

El PI considerarà que construir un hotel de cinc estrelles a una zona humida i rústica és mediambentalment sostenible?

Pdt prou feines tinc per contestar als anònims que feu referència a nosaltres, ets lliure de contestar-les si vols

Biel T.

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Biel T. | 14/03/2013, 12:32

Miquel, Pepe, amb els vostres dos comentaris, demostrau que si que posau per damunt personalismes abans que fets. La gent és esclava de les seves paraules, si ells signen aqestes ponencies se'ls hi ha d'exigir que les cumpleixin. Demostrau que no creis que la gent pugui canviar amb i demostrar-ho amb fets.
Per cert veig que seguiu sense dir res als anònims que plaguen de falacies el vostre bloc, possiblement perquè us agraden aquestes.

Alternativa per Pollença

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Alternativa per Pollença | 14/03/2013, 12:09

Exigència a Bauzá de retornar els 120.000 € i de presentar la dimissió per estafador i mentider

www.change.org/petitions/exig%C3%A8ncia-a-bauz%C3%A1-de-retornar-els-120-000-i-de-presentar-la-dimissi%C3%B3-per-estafador-i-mentider?utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition

Pepe

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Pepe | 14/03/2013, 11:13

Biel T les ponències són molt guapes i les podia signar el 75% de la població, però ni en Font, ni en Melià ni en Pastor s'han distingit per exemple per defensar l'Estat del Benestar com diu una ponència . Dit això esper que li lleveu vots al PP i que al manco ajudeu a canviar la seva política lingüística.

Fausto

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Fausto | 14/03/2013, 10:54

La foto de l'equip de govern d'aquí un parell de mesos

Miguel Sánchez

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Miguel Sánchez | 14/03/2013, 10:49

Biel T. ponències són ponències i persones són persones ex-PP i retallador.

Biel T.

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Biel T. | 14/03/2013, 10:33

Exactament Sánchez, casi cap diferencia... Lo teu és hipocresia pura. A part que les dues que tu anomenes ja son prou importants possiblement hauries d'anar llegint les ponències del Congrés del PI que es publiquen a la Punta pot ser ets capaç de trobar-ne alguna més (tot i que dubt de la teva capacitat)

Maria

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Maria | 14/03/2013, 10:21

Que guapos i contents estan a la foto els de l'Equip de Govern: el batlle, el primer tinent de batlle i el segon tinent de batlle. Sinó, al temps.

Miguel Sánchez

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Miguel Sánchez | 14/03/2013, 10:04

Bé, el PI comença a llevar-se la màscara, de dretes dretes, tot just es diferència del PP que no estan supeditats a Madrid i defensen la cultura i la llengua de les nostres illes, la incorporació d'en Pastor a les seves files ho demostra, perquè si no hagués hagut l'embull del català a l'administració en Pastor estaria defensant tots els retalls com bon liberal i membre del PP.

Alternativa per Pollença

Re: Tota la informació del Festival... que tenim

Alternativa per Pollença | 14/03/2013, 08:41

Carta de Gabriel Fuster al Diario de Mallorca.
Festival de Pollença

www.diariodemallorca.es/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=17662&pRef=2013031400_0_0__Cartas

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb