URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Disciplina urbanística al ple

Alternativa | 25 Abril, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Volem un canvi real a la disciplina urbanística i per això hem registrar una moció pel ple de demà per a que la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística  es faci al ple i no la faci en solitari el batle. Després de consultar el tema amb l'assesor jurídic de l'Ajuntament encara que el batle no pot delegar la resolució al ple, aquesta sí que es pot fer al Ple com succeix a Muro o Felanitx en el cas de les propostes de demolició.

A Pollença ha hagut durant anys una passivitat evident a la disciplina urbanística per part de l'Ajuntament que ha ajudat a  la multiplicació de construccions il·legals a tot el municipi, especialment al sòl rústic,  amb un impacte ambiental evident;  consum excessiu del sòl, deteriorament de l’entorn i  un creixement desordenat i indiscriminat.

Fa uns mesos a la Junta de Govern de la qual formam part van sorgir  discrepàncies en torn a la quantitat de les multes, a la resolució dels expedients sancionadors que sense agreujants, pot anar entre el 50% o el 75% del valor de l’obra. Els representants del PP defensaven que  per sistema s’havia d’aplicar el mínim marcat per la llei del 50%, i així el feien. Mentre que els que eren els representants de la Lliga (Malena Estrany i Tomeu Fuster) i el nostre representant defensaven que calia estudiar les circumstàncies concretes de cada expedient. Per exemple no es pot utilitzar l’atenuant del desconeixement de la Llei per  posar el mínim de sanció en cas d’infraccions reiterades. Davant la falta de consens a la Junta de Govern el batle va decidir retirar la competència la resolució dels expedients sancionadors en  matèria d’infraccions urbanístiques a la Junta i la va assumir en solitari, mantenint aquest mesos les sancions mínimes per sistema.

Per això i donada la complexitat i la importància del tema a Pollença i que el plenari és el màxim organisme democràtic, a la nostra moció demanam que es faci la resolució dels expedients sancionadors al ple, com es fa a altres pobles, com per exemple a Muro (veure un exemple a la següent acta)  o les propostes de demolició a Felanitx (exemple).

A la continuació la moció


PREN EL TEU CENTRE
No paguem el seu deute amb la nostra educació
  AVUI TANCADA GENERAL 

 

Moció per a la delegació de la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística al ple.

Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la seva propera reunió, la següent moció.

Atès que a Pollença durant anys ha hagut per part de l'Ajuntament una passivitat evident i actuacions irregulars al tema de la disciplina urbanística, el que ha ajudat a multiplicar les construccions il·legals a tot el municipi, especialment al sòl rústic, duent a un consum excessiu del sòl, un deteriorament de l’entorn i un creixement desordenat i indiscriminat.

Atès que a la Junta de Govern van sorgir discrepàncies en torn a la quantitat de les multes, a la resolució dels expedients sancionadors en matèria d’infraccions urbanístiques, ja que en base a la Llei de Disciplina Urbanística 10/1990 i la sentència del TSJIB 696/2011el marge d’aplicació de sancions per obres il·legals, sense agreujants, pot anar entre el 50% o el 75% del valor de l’obra.

Atès que davant la falta de consens a la Junta de Govern el batle va decidir retirar la competència la resolució dels expedients sancionadors en matèria d’infraccions urbanístiques a la Junta i la va assumir en solitari

Atès la gravetat de les infraccions urbanística a Pollença consideram que la resolució dels expedients no s’ha de fer per decret sinó que s’ha de aprovar al ple, màxim organisme democràtic del municipi,com es fa a altres municipis.

Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta

Demanem

Que el batle delegui la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística al ple municipal.

Comentaris

Pepe

Excuses

Pepe | 26/04/2013, 17:54

Bon dia veig que els nostres amics trolls s'han animat.
Dues coses.
CiU al ple només va argumentar que votava en contra de la nostra moció perquè no l'haviam informat de l'esmena que vam haver de fer a la nostra moció (i això que són lectors habituals del nostre bloc, i a aquest mateix article ja l'explicavam). Això no deixa de ser una excusa ben pobre per justificar el seu vot negatiu ja que l'esmena no canviava res del sentit i finalitat de la moció. També em deman que si no coneixien l'esmena podiam haver llegit l'argumentació que tenien preparada o és que no la tenien?

A Un dir-li que haviam consultat el tema i tan a Muro com a Felanitx ha hagut recursos contra resolucions d'expedients argumentant que el ple no era competent i cap jutjat ha acceptat aquest recursos ja que el batle que és competent presideix el ple.

Ex militant de Cxi

Re: Disciplina urbanística al ple

Ex militant de Cxi | 26/04/2013, 15:42

Joan CC, dus els papers ben embullats perque si s'hagues aprovat la moció que Alternativa proposava els expedients de disciplina urbanística NO s'haguessin discutit en el Ple sols s'haguessin resolt. Si volíeu que si discutissin hauríeu de proposar. Aixi es molt difícil que CxI s'oposés a una cosa que no vàreu demanar. Potser alguns estan massa obsessionats amb qui no governa. Potser el final conseguireu que arribem a governar.

Convergent

Re: Disciplina urbanística al ple

Convergent | 26/04/2013, 14:06

Un: comprensió lectora poca no?

Dos

Re: Disciplina urbanística al ple

Dos | 26/04/2013, 13:59

Queda molt clar que hi ha molts partits que prefereixen no mullar-se en el tema de les infraccions urbanístiques i prefereixen que ho assumeixi el batlle en solitari.

Un

Re: Disciplina urbanística al ple

Un | 26/04/2013, 13:57

Si els expedients es resolguessin al ple, que es un organ NO competent en aquest tema, el que passaria es que despres es podria posar un recurs de nulitat i qualsevol jutjat l'acceptaria perque la ressolucio seria d'un organ NO competent i per tant seria nul. L'ajuntament al final hi perdria

Un

Re: Disciplina urbanística al ple

Un | 26/04/2013, 13:55

Convergent, segueixes sense contestar a la pregunta de'n Joan.

......anònim/troll, com vulguis

Re: Disciplina urbanística al ple

......anònim/troll, com vulguis | 26/04/2013, 13:54

Per en Joan CC. Quin tema?, del que tu vols parlar?...cap problema. No soc de CIU ni pi ni UNPI ni de res que se li paresqui, si vols la seva opinió els hi demanes. Ara, puc perdre temps i si t´interessa, puc contestar la meva opinió anònima (de troll)amb totes les caracteristiques que tu hi vincules en aquestes opinions (i que jo no comparteixo).

No crec que hi hagi cap problema en que la competència de resolució dels expedients se faci per Ple. NO es lo normal en la majoria d´Ajuntaments de les Illes ni del Estat espanyol però crec que es pot fer, pensó seria més transparent. També no es habitual que un membre que l´OPosició exerceixi competències del Govern a través de la JUnta de Govern i, aquí a Pollença, passa. Per què no s´ha cedit la competència de resolució dels expedients d´infracció urbanística el Ple? suposo que per una questió pragmática i de dinàmiques d´instrucció, però realment ho ignoro. Així com també ignoro per què els d´Alternativa vos heu estorbat 2 anys i busques a plantejar-ho, i quan ho feis, crec que es per una questió de conjuntura i oportunitat. NO he sentit les argumentacions de la proposta però si que es entrany que quan el Batle va recuperar la competència que tenia cedida a la JUnta de Govern, ni la LLiga (on encara hi havia la senyora Estrany i en Fuster- no es una obsessió és un fet) ni vosaltres vos hi oposassiu amb molta convicció... jo fins i tot penso que manifestareu certa contradicció i resignació. Ara, les circumstàncies pareix que han canviat i lo que antes vos vareu resignar a no exercir la competència a través de la Junta de Govern ara ho plantejau fer-ho a través del Ple. Es respectable, a mi, hem crea dubtes.

El que me sembla més important es que la competència de la resolució s´exerciti correctament, amb coneixement i amb eficacia, especialmente, per les persones afectades...ja que es un tema on cal molta mesura i coneixement .... i, per motius de informació i pragmatisme, no crec que calguin debats estèrils damunt aquestes questions. De tota manera, algunes coses que apuntes com la caducitat d´expedients, etc... , no se solucionaria amb la cessió de la competència de resolució el Ple perquè la tramitació seguiria sent com ara.

va bien

gran modelo

va bien | 26/04/2013, 13:52

El endeudamiento vivo de la administración autonómica se incrementó en un 81,1% durante el Govern del PP presidido por Jaume Matas entre 2003 y 2007, según resalta la Sindicatura de Comptes en su informe sobre las "magnitudes más significativas" de las cuentas de la Comunidad Autónoma correspondientes a esos años.

Convergent

Re: Disciplina urbanística al ple

Convergent | 26/04/2013, 13:24

Joan CC... Vares escoltar el ple? Cares escoltar en Joan Ramon? Vares escoltar el teu regidor?
La principal raó és el fet pel qual us queixau, que mai dona temps a acabar els plens i queden mocions d'urgencia, precs i preguntes penjades. Com aixi, deman jo, mentres es feia per junta de govern no protestaveu? Com aixi no feis la moció encaminada a tornar a portar aquest infraccions a junta? Pot ser el batle comet alguna irregularitat assumint ell sol aquesta competència?

Joan CC

Re: Disciplina urbanística al ple

Joan CC | 26/04/2013, 12:50

Et desvies del tema Troll - Per que CXI no està d'acord en que els expedients urbanístics siguin debatuts al ple en lloc de deixar-los en mans del batle?

.....Troll, perd el temps però.. de res.

Re: Disciplina urbanística al ple

.....Troll, perd el temps però.. de res. | 26/04/2013, 12:46

El que està clar es que no actuam ni com voleu o vos agradaria a voltros. Quan CIUP negocia uns presupostos deiu que es un "mercadeig" i quan l´any passat ho fereu voltros es una "negociació". Si no estam d´acord en qualque cosa i votam en contra "ens hem venut el govern". Si ens alineam en el mateix sentit de l´oposició, per exemple: els Presupostos, els nostres regidors son del PI i voten en sentit diferent però...es igual son del PI i ens vareu excloure del grup de coordinació de l´OPosició. Si no estam coordinats i no compartiu arguments votam per ideología i programa i no per alineació amb o contra ningú...... tot això es el que feieu. Però, com posa de manifest en Garci, es millor "intuÏr"o "interpretar" el que es diu a conveniencia i no el que s´escriu o se manifesta amb la nostra actuació.

Joan CC

Re: Disciplina urbanística al ple

Joan CC | 26/04/2013, 12:35

(Troll )El que seria bo es saber per que hi ha partits( PP, Lliga, CiU i UMP) que no volen que es resolguin els expedients urbanístics al ple i s'estimen més que ho faci el batle en solitari. La qüestió es per que aquest partits volen seguir fent política d'esquenes al ciutadans. Ara si vols pots seguir desviant l'atenció cap a na Malena.

Garci

Re: Disciplina urbanística al ple

Garci | 26/04/2013, 11:33

No, si tranquil hi estic... el que he fet és contestar al primer troll que insinuava això...
M'alegro saber que actuau per conviccions polítiques i ideològiques.

Convergent

Re: Disciplina urbanística al ple

Convergent | 26/04/2013, 11:29

Garci... Posa't tranquil. CiU no vota tot lo de l'oposició, de fet si presentam una moció noltros la votarem a favor... I si fóssim tant venjatius com voleu fer veure no haguéssim votat a favor la del Psm i A sobre els accessos al poliesportiu...i. Mira que sou els dos únics partits que heu donat la cara i ens heu donat mes branca en la nostre exclusió. Però venjatius no ho som, un tret mes que ens diferencia d'Alginet partits de l'oposició aixo també és cert!

Maki

Cap de turc

Maki | 26/04/2013, 10:16

L'obssessió de gent de CiU amb na Malena es de psiquiatre, i algunes actituts pseudopolitiques també, també

troll2

Re: Disciplina urbanística al ple

troll2 | 26/04/2013, 10:08

Les coses clares. La no inscrita se'n va anar del govern perque no podia fer el que li donava la gana. I ara a l'oposicio els fa ballar a tots dins un plat. Amb l'habilitat que sempre l'ha caracteritzada de no donar la cara mai, ara afua en Pepe, abans en Forneret.

Garci

Re: Disciplina urbanística al ple

Garci | 26/04/2013, 09:48

Rebutjar els "recolzaments a l'oposició necessaris"??? o és que ara CIU vota contrari a tot el que presenten la resta de grups de l'oposició per ressentiment, venjança o similar?

Com que no vàrem estar d'acord amb la decisió presa pel batlle d'assumir les competències sancionadores en matèria urbanística, presentam una moció que no va sortir aprovada. Els que no la varen votar a favor hauran donat les seves explicacions i tendran els seus motius, però esper que no sigui una venjança perquè això diu molt poc de la seva manera d'entendre la política.

....... (troll)

Re: Disciplina urbanística al ple

....... (troll) | 26/04/2013, 09:12

Fer les coses be!!!, les competències en la resolució dels expedients de disciplina urbanística (competencia de govern) a principi de legislatura la tenia la Junta de govern (a la que estau presents) i després la va recuperar el Batle i regidor d´urbanisme. Això vos ho criticaren molts de partits de l´oposició i vosaltre vareu dir que no compartieu la decissió però el Batle ho podía fer i no podieu evitar-lo. Idò ara resulta que la resignació s´ha convertit en reivindicació, amb un detall, ara ja no hi ha la "Madonna" dins el govern i heu rebutjat els recolzaments dins l´oposició necessaris........ a n´això se li diu "fer les coses be".

Alternativa per Pollença

Re: Disciplina urbanística al ple

Alternativa per Pollença | 25/04/2013, 18:47

Al Última Hora; Alternativa abre el debate sobre las infracciones urbanísticas. El podeu llegir al nostre perfil.
www.facebook.com/photo.php?fbid=522312337804076&set=a.517724248262885.1073741830.100000759446484&type=1&theater

JCC

Disciplina urbanística

JCC | 25/04/2013, 12:27

Des de el meu punt de vista es farà be quan tots siguin iguals. A tots moros o tots cristians. Jo he hagut de viure la burla d'un vei que tenguent una infracció, el seu expedient ha caducat o s'ha perdut com d'altres i veïns de la zona han hagut de pagar. Això no es pot permetre de cap manera. Aixó ens enriurar s'en a cara alta.

Garci

Re: Disciplina urbanística al ple

Garci | 25/04/2013, 09:46

A veure si conseguim d'una vegada fer les coses mínimament bé en l'aspecte urbanístic.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb