URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Alternativa | 31 Maig, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

Resultat i valoració del ple ordinari de maig

Va faltar de forma motivada Michel, regidor de CiU. Entre el públic havia una bona presència de gent d'AFAMA per assistir a l'aprovació de la cessió de l'espai públic del Centre de dia.

El primer que hem de dir és que estam d'enhorabona per l'aprovació de la nostra moció per deixar d'utilitzar progressivament els herbicides amb glifosat, al ple ens vam comprometre en fer feina a la moció i l'equip de govern es va comprometre en col·laborar amb nosaltres per fer-ho. Ara tots els que creim en la necessitat d'un municipi més saludable lliure d'herbicides hem fer feina per aconseguir-ho el més aviat possible.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si escau, de l'adhesió al Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i ECOVIDRIO  (Conveni).

Aprovada per unanimitat.

L'Ajuntament s'ha adherit al Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio per a la gestió i cobrament de la recollida selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre.

2.- Aprovació inicial, si escau, de la cessió gratuïta de l’espai destinat a centre de dia de Pollença a l’entitat AFAMA.

 Aprovada per unanimitat.

Al no poder-se fer una gestió pública del Centre de Dia, consideram que el millor és la gestió del mateix per part d'AFAMA que han demostrat durant anys la seva bona feina al municipi, i que a tot aquest procés han demostrat la seva predisposició total a resoldre tots els nostre dubtes. Una bona cessió per a Pollença. 

3.- Aprovació inicial, si escau, de l’alteració de la qualificació jurídica del bé immoble situat al c/ Vicenç Buades per destinar-lo a l’ampliació del centre de salut.

  Aprovada per unanimitat

Una vegada que es va obrir el centre públic Miquel Capllonch i es van traslladar al mateix els serveis que havia damunt del Centre de  Salut, es tracta de cedir tot l'edifici municipal a la Conselleria de Salut per poder ampliar el centre del Port de Pollença. Esperam que ara es faci un bon conveni amb la Conselleria i aquesta  faci un bon ús del Centre per tots els ciutadans del municipi tinguin o no targeta sanitària en aquest moment. Targeta sanitària per a tothom.

4.- Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 312, de 29 d’abril de 2013

5.- Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 313, de 29 d’abril de 2013

Els dos decrets fan referència a nomenar misser i magistrat a dos contenciosos posats per Menani , la propietària de Ternelles. Al primer es fonamenten en la falta d'adaptació del  PGOU al PORN per intentar tancar el camí. El segon és un recurs a la darrera Sentència al qual volen evitar l'ús públic del camí.

   Aprovades per unanimitat

6.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de Règim Intern de la Residència Social de Santo Domingo

Vam donar l'enhorabona a  l'equip de govern per acceptar les al·legacions que vam presentar al seu dia. Una mostra més de que és possible el consens i de que l'oposició també aportam coses.(veure article).

   Aprovada per unanimitat

7.- Moció que hem signat tots els grups de l'oposició (excepte CiU) i ha estat  presentada pel grup del PSM-EN relativa a  la implantació de la zona verda d’aparcaments al Port de Pollença  ( RGE núm. 3423, 16.05.13)

   Aprovada per unanimitat amb una esmena per estudiar el tema per implantar la zona verda al 2014.

Fa un any quan es va fer el Pla d'implantació de l'O.R.A. (Ordenanza Reguladora de l’Aparcament) al Port de Pollença  havia una zona verda a diferents carrers del Port, amb 388 places preferents per a residents i l'equip de govern es va comprometre a implantar-la enguany (veure article) .

El batle va dir que s'hauria d'haver canviat el contracte abans de juny igual que l'ordenança i que era complicat i que tenia mot de dubtes. El que és cert és que havia un compromís per part del batle de fer aquesta zona verda i que havia tengut un any per estudiar el tema, i que en aquesta ocasió va decidir pel seu compte i risc no cercar el consens i estudiar realment si es podia posar en marxa la zona verda.

Vam fer una esmena; ja que no és possible al 2013; s'estudiarà amb el màxim consens de cara a la temporada del 2014 la creació de la zona verda.

8.- Moció presentada per la regidora no adscrita Sr. Estrany relativa a la ubicació de la Polar a la Cala Sant Vicenç ( RGE núm.3425, 16.05.13).

Retirada 

 Després de la reunió amb la família, s'ha decidit retirar la moció per donar la possibilitat a tots els grups d'estudiar millor la moció (farem un article sobre el tema).

9.- Moció presentada pels grups d’A; PSOE, PSM-EN, UMP i els dos regidors no adscrits relativa a la delegació de l’aprovació de les Bases de la contractació de la direcció artística del Festival 2013 de Pollença al Ple ( RGE núm. 3427, 16.05.13)

Aprovada amb els vots a favor d'Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i No adscrits - en contra; PP, Lliga i CiU.

Com no  es pot legalment aprovar les bases de la contractació al ple hem fet una esmena demanant que les bases abans de ser aprovades siguin consensuades per tots els grups. La idea és que el batle tingui en compte l'opinió de la majoria del Ple a l'hora de fer la contractació del directors artístic del Festival. Dilluns vam registrar tota una sèrie de propostes en referència al plec que el batle ha dit que acceptara.

Un llarg debat agrí amb molt de retrets passats sobre tot del batle a l'ex-regidora de  cultura. Al debat cal ressaltar que CiU es va dedicar a preguntar als regidors no adscrits i a nosaltres sense plantejar res més sobre la situació actual i sense demanar res als que governen i decideixen.  Com vam dir al ple el que cal és fer les coses bé a partir d'ara, el batle va dir que havia acceptat gran part de les propostes que l'hem fet, ja veurem.

10.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a abandonar la fumigació amb herbicides ( RGE núm.3452, 17.05.13)  

Aprovada amb els vots a favor d'Alternativa, PSOE,PSM, Esquerra i no adscrits i l'abstenció de la resta.

 Hem acceptat l'esmena proposada per l'equip de govern per no tancar el termini de compliment de la mocio en un any i deixar-ho en progressivament amb el compromís de donar-nos els mitjans per fer feina a la  moció. Al debat l'equip de govern va mostrar el seu escepticisme respecte a que el compliment de la moció fos possible, la manera d'aprovar la moció sense cap vot en contra va ser demanar-les que ens deleguen el compliment de la moció, o sigui que ens donen els mitjans per tirar endavant la moció. Ara cal que tot el que creiem a aquesta moció fem feina de valent per complir la moció i demostrar que es pot tenir un municipi lliure d'herbicides.

11.- Moció presentada pel grup del PSOE sobre la política impositiva del Govern de les Illes Balears ( RGE núm.3461, 17.05.13)

Aprovada amb l'abstenció del PP

Es demana al Govern Balear que retiri els nous impostos que s'estan tramitant en aquests moments. Per la nostra part vam recordar l' ecotaxa, un impost molt més just i productiu que aquests que proposa el PP

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia

 Es va informar de la renúncia de la regidora Mª del Mar Sastre al càrrec de regidora, que va explicar com als darrers mesos havia perdut una mica la il·lusió i força per fer una feina tan complicada com la de regidora. El seu substitut serà Javier Barba número tres de la llista del PSOE. Va ser un acomiadament molt emotiu al que tots vam donar les gràcies i desitjar el millor per na Mª del Mar.

2.- Precs i preguntes.

No va haver temps per contestar totes les pregunte. Al nostre cas es van contestar la majoria del ple d'abril però no les del ple de maig.

 Entre tots hem de fer realitat la desaparició del glifosato a Pollença

 

Comentaris

Garci

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Garci | 01/06/2013, 18:27

Molt encertada la cita. Rellegir Kropotkin sempre es interessant. El comunisme llibertari pareix ara igual de necessari que al segle XIX.

Anónimo

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Anónimo | 01/06/2013, 15:44

I si el que diu el Batle i els trolls fos veritat?....... temps al temps.

Pepe

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Pepe | 01/06/2013, 12:04

Brou per una part depreciau a na Malena però per altra li donau un poder que la converteix en una política excepcional ja que sembla que ella tota soleta és capaç de manipular i dirigir a sis partits més. I això no em preocupa en comentaris de trolls anònims em preocupa en l'actitud del batle a aquest tema.
El batle ha estat incapaç de separar el tema emocional (el mal que l'ha fet la sortida del govern dels dos regidors no adscrits) del la gestió racional de l'Ajuntament. Una i altra vegada insisteix en que aquest tema és una qüestió personal entre Valent i na Malena i tant li són els informes,notes de premsa i moció que no firma na Malena sinó els tècnics municipals i altres sis partits amb les nostres assemblees i òrgans corresponents.

Alternativa per Pollença

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Alternativa per Pollença | 01/06/2013, 09:44

Aquestes paraules del llibre de Kropotkin del seu llibre als joves 1880 són de plena actualitat davant la proposta del l Banc d'Espanya de suprimir el salari mínim:

"... mientras el rico vive su vida gozosa en las calles soleadas de la gran ciudad, ignorando a los muertos de hambre. Comprenderás entonces lo absolutamente repugnante que es esta sociedad. Reflexionarás entonces sobre las causas de esta crisis, y tus reflexiones penetrarán hasta las profundidades de esa abominación que coloca a millones de seres a merced de la codicia brutal de un puñado de frívolos inútiles. Entonces comprenderás que los socialistas tienen razón cuando dicen que nuestra sociedad actual puede y debe ser reorganizada por completo.

Pasemos de la crisis general a tu caso concreto. Un día en que tu patrón intenta una nueva reducción de salarios para exprimirte unos céntimos más y aumentar así, aún más, su fortuna, protestas. Pero él te contesta altivo: Pues vete y come hierba, si no quieres trabajar al precio que te ofrezco. Entonces comprenderás que tu patrón no sólo intenta esquilarte como a una oveja, sino que además te considera una especie de animal inferior; que no contento con tenerte apresado en sus garras implacables por el sistema salarial, ansía además convertirte en su esclavo en todos los aspectos. Quizás te doblegues entonces, prescindas del sentimiento de dignidad humana y acabes soportando todas las humillaciones posibles. Pero quizás se te suba la sangre a la cabeza, te estremezcas ante la odiosa pendiente por la que te deslizas, contestes y, sin trabajo, en la calle, comprendas cuánta razón tienen los socialistas cuando dicen: ¡Rebélate! ¡Alzate contra esta esclavitud económica! Entonces vendrás y ocuparás tu puesto en las filas socialistas, y lucharás en ellas por la completa destrucción de toda esclavitud: económica, social y política.
No dejes decir a nadie que nosotros, sólo un pequeño grupo, somos demasiado débiles para alcanzar el majestuoso objetivo al que nos dirigimos. Mira y verás cuántos hay que sufren injusticia. (...)
Ay, todos nosotros juntos, nosotros que sufrimos y somos insultados diariamente, nosotros somos multitud infinita, nosotros somos océano que puede abarcar todo y cubrir todo. Cuando tengamos la voluntad de hacerlo, en ese mismo instante"

Brou

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Brou | 01/06/2013, 09:29

Si aquí el que hauríeu de fer d'una puta vegada es que CiU entras al govern i els altres abduits per la no adscrita fageu ja d'una vegada el que es va dient per Pollença, una gran coalició amb na Munareta de portaveu. Aixi els plens sèrie. Mes curts i TOTS deixarieu de fer paperillos

Un

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Un | 01/06/2013, 08:47

Nada es verdad ni es mentira todo es segun el color del cristal con que se mira

Lluis

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Lluis | 01/06/2013, 08:20

Convergència, perquè no entrau dins l'equip de govern ja? Així deixareu de fer paperillos...

Juan S.

Festival 2013

Juan S. | 01/06/2013, 01:41

Primero de todo,a mí Malena Estrany me sigue representando,vote a unas siglas pero sobre todo a su cabeza de lista.Una persona a mi parecer trabajadora,perfeccionista y buscando la legalidad.Desde mi punto de vista,la exregidora No Adscrita no es la responsable de la situación actual del festival,primero como es obvio porque dejo su cargo en enero o febrero,después por que ella hizo un contrato menor de un año(18.000e),un contrato totalmente legal y no como bien ha explicado Pepe,antes no había contratos,y sueldos de casi el doble...Ahora por mi entender,es un contrato de 3 años,las bases son diferentes,y la cantidad de dinero también y por lo tanto no es un contrato menor.El Alcalde esta haciendo una ilegalidad,SI o N0?.Son todos los grupos de la oposición(casi todos)que ven esto.Cuando leí declaraciones del Alcalde en el periódico,culpa de la moción de toda la oposición a Malena,cuando hay todos los partidos que la apoyan a la moción(menos uno),y luego dice,ella(Malena)contrató a Valent y no tuvo que buscar 2 empresas más como a mí ahora me exigen,claro señor Alcalde,antes contrato menor de un año y usted de 3 años y de mucho dinero más,que no digo que este mal pagado,que nadie ha puesto en cuestión nunca la parte artística de Valent,pero siempre en la legalidad para no caer otra vez en el pasado.Por cierto como ha terminado la auditoria,no oigo a nadie hablar del tema.Es cierto que solo había una partida de 1000e en los recientes presupuestos que han tirado atrás la oposición para la Cala?.Noooooo, al absolutismo,al yo hago lo que quiero,y como quiero.Siiiiii al escuchar,y Siiiiiiii a la legalidad.

L.Amengual

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

L.Amengual | 31/05/2013, 22:29

Crida molt l'atenció veure el recolçament total de CXI al PP estant suposadament a l'oposició. Voten igual que ells i es demarquen constantment de l'oposició. Com han canviat les coses,no?

Lluis

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Lluis | 31/05/2013, 22:19

Es

Pepe

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Pepe | 31/05/2013, 21:14

Al ple es dona un temps per que cada grup argumenti i com hem comentat pensam que CiU podia haver plantejat la seva posició respecte a la moció i al que esperava del Festival 2013 i futurs. Però evidentment cada grup fa el que troba convenient.

No sé qui ha consultat el procediment ni com l'ha comunicat però no l'ha fet bé, a un futur article publicarem els enllaços a tota la documentació.El dimarts el batle va plantejar a la Junta de Govern la contractació d'en Valent en un negociat en exclussivitat i tan l'informe de la Secretaria com el d'Intervenció diuen que no és legal. Això està en paper no són opinions.

Al 2011 i al 2012 s'havia avançat en la regularització del Festival. Fa dos anys haviau de demanar a Joan Cerdà (que anava a la vostra llista) perqué al 2011 quan va començar la legislatura, en Joan Pons era director del Festival sense cap tipus de contracte. Se li va fer contracte.

Al 2012 Malena va triar a Valent amb un contracte menor cobrant la meitat que en Pons, un avanç encara que evidentment millorable.

Ara al 2013 no es podia fer un altre contracte menor i no es pot fer un negociat en exclusivitat com plantejava el batle però al negociat sense publicitat que hem demanat ningú podrà realment competir amb Valent que fa mesos prepara el Festival. Per tant enguany les coses es segueixen fen mal, encara que amb el plec de condicions si han acceptat les propostes que hem fet a l'equip de govern es millorarà.

Nosaltres volem un negociat amb publicitat o concurs públic pel 2014 i 2015, per fer les coses bé d'una vegada.

Com he dit encara no coneix l'opinió de CiU sobre el plec de condicions del negociat que volia aprovar el batle i les propostes que hem presentat tota l'oposició excepte CiU.

Joan Rafel

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Joan Rafel | 31/05/2013, 20:17

La postura de CxI es reflexa clarament amb el vot, de fet després d'haver consultat el procediment amb secretaria i intervenció, a diferència del que deieu en el vostre comunicat, ens van assegurar que s'havia fet cumplint estrictament la llei.
Per altra banda nosaltres la pregunta que ferem a la defensa del vot, pel que m'ha dit en Joan Ramon, simplement va ser demanar el motiu pel qual aquesta mateixa moció no s'havia fet un o dos anys enrere.
Pel que fa als no adscrits, el fet que actuïn com a grup i que a sobre a cops els he sentit dir que representen una assemblea, hem sembla, i això és una opinió personal, una mostra més de que fan les coses com els hi ve amb ganes sense respectar les normes ni la coherència. Ara bé també ho fan perquè el ple, no sols l'oposició, els ho consentiu.

Joan CC

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Joan CC | 31/05/2013, 19:45

Ok, Joan Rafel, així i tot segueix sense entendre la intervenció de cxi ahir.

princep

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

princep | 31/05/2013, 18:33

Entre el pressupost fet seu que ella mateixa s'hi vota en contra, i lo de'n Valent que vota en contra del que ella mateixa va fer, lo de la princesa es per fer-se un nus al cervell.

Pepe

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Pepe | 31/05/2013, 18:26

Bones Joan Rafael i gràcies per la teva participació.
Pens que si sis grups de l'oposició (considerant que de facto els no adscrits funciones com un grup) presentam una moció demanant que les bases de la contractació de la direcció artística es facin amb consens, el més normal és que l'altre grup de l'oposició expliqui si està a favor o en contra de la moció. En aquest moment encara no sé si CiU està a favor del plec de condicions o no?

Si a més d'això volia fer preguntes a la responsable de cultura fins gener perfecte, si a més volia fer-nos preguntes a nosaltres cap problema vaig contestar al ple el que ja haviam explicat fa mesos.

Però com he dit pens que és més positiu centrar-se en el Festival d'enguany i futurs. Si CiU està favor del plec de condicions actual m'agrairia escoltar o llegir la seva argumentació.

Joan Rafel

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Joan Rafel | 31/05/2013, 16:15

Joan pareix mentida que diguis que no ferem publica aquestes informacions. Ho ferem dia 9 de març en aquest article www.lapuntacxi.wordpress.com/2013/03/09/reunio-informativa-festival-2013/
Al qual s'informava en ell mateix i en el posterior debat en el que participà el nostre portaveu, el vostre i mira per on tu i jo mateix.
Com que no he escoltat el ple pot ser vaig errat, però segueixó mantenint que demanar a la màxima responsable de la situació actual i als partits que presenten una moció no s'ha d'interpretar com oposició a l'oposició.

Joana Cifre

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Joana Cifre | 31/05/2013, 16:10

Deu se gallec aquest Joan CC que contesta amb preguntes?

seguim amb la linea de no contestar mai a lo que se demana

pero despres anam demanat tonteries als altres blocs

Joan CC

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Joan CC | 31/05/2013, 16:01

Hola Joan Rafel.
I aquestes explicacions que vos va donar el govern? No seria bo fer-les públiques?
Les preguntes al ple es fan perquè quedi constància pública ja que la resposta molts de cops ja la sabem. I ara sembla que a CXI l'interessa més fer oposició a l'oposició que a l'equip de govern. Supos que no hi deu tenir res a veure el fet de tenir un company del Pi a l'equip de govern

Joan Rafel

Re: Pollença progressivament lliure d'herbicides. Ple de maig

Joan Rafel | 31/05/2013, 13:42

Bon dia. Jo ahir no vaig poder escoltar el ple per raons aobvies. Es pot saber a qui se suposa que haviem de demanar explicacions? les del govern ja les teniem (de fet haver anat a escoltar-les va ser un dels motius pels cuals ara som fora del vostre grup d'oposició). Veig normal que les explicacions se demanin a la regidora no adscrita (no regidors, record que ara unica i exclussivament es representen a ells amteixos)que va programar 2 festivals i que a més durant 6 mesos (més o manco) estava encarregada de programar aquest. També veig dins la normalitat que se demanin explicacions als partits que la signen la moció que se debat.
Però ja us dic que no vaig poder sentir el debat i la vostra explicació és poc clara.

Alternativa per Pollença

Diario de Mallorca

Alternativa per Pollença | 31/05/2013, 09:09

Usuarios de embarcaciones critican la tasa para fondear en la Punta Avançada.

www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/05/31/usuarios-embarcaciones-critican-tasa-fondear-punta-avancada/849492.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb