URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Participa d'un ple verd

Alternativa | 26 Setembre, 2013 00:01 | facebook.com twitter.com

 Avui  sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 26  de  setembre de 2013, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Us esperam de verd al ple municipal a les 19:45. Les APIMAS han fet un plec pel batle i els grups de l'oposició presenten una moció en referència a la negociació, suport a la vaga i petició de responsabilitats a la Conselleria d'Educació. Demanarem al batle que sigui el primer punt de l'ordre del dia per facilitar el seguiment del debat i votació de la mateixa.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.-  Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PECH a l'àmbit de les illetes de Plaça (edifici de l'antiga peixateria).

Al ple de gener vam votar l’aprovació inicial. Amb la reforma de Can Teresa i la que s’ha de fer de l’edifici municipal de la  peixeteria, el propietari de l’edifici que es troba en mig ha presentat una al·legació que s’ha acceptat parcialment ( canvi d’altària de 6,30 a 6,65 del tram central de façana). L’aprovació definitiva la farà el  Consell de Mallorca.                   

2.-  Aprovació inicial, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic.

 A anteriors legislatures s'havia fet una aprovació inicial, al·legacions, modificacions, segona exposició pública... i no es va arribar a fer una aprovació definitiva. A Alternativa fa anys que demanam aquest catàleg i al ple d’octubre del 2011 vam presentar en aquest sentit una moció conjunta amb PSM i Esquerra que es va aprovar per unanimitat; per a  la protecció d'edificis singulars del passeig Voramar-Colón-Hernán Cortés i treballar en l'elaboració del catàleg municipal de Patrimoni (article)

Primer. L'Ajuntament de Pollença utilitzarà tots els recursos legals possibles per evitar la pèrdua dels immobles del Passeig Voramar-Colón-Hernan Cortes assenyalats en l'informe del Departament del Patrimoni de 30 de junt de 2008, entre ells l'anomenat edifici de “Can Franc”, inclosa la caducitat de les llicències concedides.

Segon.  Es procedirà a treballar en l'elaboració del Catàleg municipal de Patrimoni per a la seva aprovació amb la màxima celeritat, a fi d'evitar pèrdues pel patrimoni històric i artístic de Pollença.

Tercer. L'Ajuntament de Pollença sol·licitarà al Consell de Mallorca que es prenguin les mesures pertinents per la protecció d'aquest edifici i evitar el seu enderrocament.

Ara cal fer feina per aconseguir incloure al catàleg (un document obert)  i protegir Can Franc, els propietaris tenen llicència concebudes(demolició i construcció nova)  i cal fer com demanàvem a la nostra moció; sol·licitar al Consell Insular mesures per a la seva protecció  per a la qual s’haurà de pagar una indemnització.

3.- Revocació, si procedeix, de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 25 de juliol de 2013, relatiu a l’aprovació inicial de la nova delimitació de la UE 13.1 del vigent PGOU

Es torna darrera la correcció que vam aprovar al ple de juliol de  la delimitació que es va fer la unitat d'execució del hotel Pollença Park en l'adaptació al POOT. El Consell Insular ha presentat al·legacions i no ha permès fer aquesta rectificació i es deixa la unitat d'execució tal com està. El més important és que d’una vegada es pugui  eixamplar uns dos metres el carrer Bot, i convertir en carrer el que actualment és un camí com el carrer Roure.  Aquests carrers pels que passen centenars de turistes es troben a una situació més que lamentable i  a més a més és necessària fer aquesta actuació de forma prèvia o paral·lela a la semipeatonització de la Primera Línia d'eu moll.

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la imposició i ordenació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo 

El  PSOE (fora de termini) i nosaltres vam presentar al·legacions. Les nostres s’han acceptat (veure article amb les al·legacions).

5.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança  reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença.

Una vergonya, aquesta resolució s’hauria d’haver fet a un ple extraordinari abans dels concerts. Ara accepten l'ampliació del descompte als residents del 10 al 25 %  i no accepten que els preus continuen sent fixats pel ple i no per la Junta de Govern. El batle segueix la línia autoritària del seu partit mentre que el PI s’ha oblidat molt ràpidament de les noves formes de consens i diàleg de les que parlava quan va pactar  (veure les al·legacions).

6.- Designació de representant municipal a l’Assemblea General de l’entitat Sa Nostra

Fins ara era  el que ara és regidor del PSOE, en Javier Barba, com és  incompatible es tria un nou representant que seria també del PSOE, en Juan Fernández.

7.- Designació Festes Locals 2014

Sant Antoni i la Patrona.

8.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 646 de dia 29 de juliol de 2013

Amb aquest decret es ratifica l’acord amb el que s’ha arribat amb personal funcionari i laboral en referència a les ajudes denominades socials per les quals es fixen 1200 anuals i proporcionals. Com hem denunciat els partits de l’oposició (article) el batle ha fet un decret de batlia per auto-atorgar uns beneficis que hauria d’estar aprovat per l'òrgan competent, el Ple de l'Ajuntament.

9.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, Regidors no adscrits, ERAM i PSM-EN en relació al TIL.

El debat i la votació de la moció al ple d'aquests dijous és una bona oportunitat per a que la societat civil demostri el seu suport a la vaga de docents. (veure article). Demanam:

1 - L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a no deixar de banda el dictamen del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, referent a l’ajornament del calendari d’aplicació del TIL, i a complir amb els mandats legals establerts.

2 - L'Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a l' aixecament de les mesures cautelars imposades als tres directors de Menorca i la seva incorporació al seu lloc de feina.

3- L’Ajuntament de Pollença insta el Govern de les Illes Balears a paralitzar el calendari d’aplicació del Decret de Tractament Integrat de Llengües. A més, a dialogar i elaborar una nova norma consensuada amb la comunitat educativa, que reforci l’aprenentatge d’una llengua estrangera en els centres educatius sense que això̀ vagi en detriment de la llengua catalana.

4- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a obrir un vertader procés de negociació i a treballar de forma consensuada amb les institucions de la comunitat educativa inclosa l'Assemblea de docents per tal de reconduir l’actual situació de descontent i desmotivació en el sector educatiu, i superar el caos provocat entre el professorat, els alumnes i les famílies.

5- L’Ajuntament de Pollença es posa a disposició dels convocants de la vaga oferint-los la seva col·laboració d’acord amb les seves possibilitats, com per exemple la cessió d’espais municipals per la realització d’assemblees o actes a favor de la vaga.”

6.- L´Ajuntament de Pollença demana al Govern la destitució de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Sra. Joana Maria Camps; del Secretari Autonòmic d’Educació, Sr. Guillem Estarellas; i de la Directora General d’Ordenació i Innovació, Sra. Isabel Cerdà de la que depèn el Servei de Tractament Integrat de Llengües.

10.- Moció presentada pels grups municipals CiUxP i IB-Lliga per la regularització del lloguer vacacional d’habitatges a les Illes Balears.

El PSOE també té una moció en aquest sentit, estam fent feina per consensuar una moció conjunta (veure article sobre el tema).

11.-  Moció presentada pel grup municipal ERAM per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i millora de la via pública .

Hem signat aquesta moció sobre un tema al que venim lluitant des de fa dues legislatures.  Demanam fer un projecte  amb una partida per fer les obres a la temporada baixa.

Articles anteriors e sobre el tema. Una Pollença sense barreres. Una Pollença sense barreres II. Una Pollença sense barreres III.

12.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de cessaments i nomenaments de, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides respecte àrees de gestió.

Esperam ara les explicacions que no ens van donar en juliol.

13. - Propostes/ Mocions d’urgència”

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Hem presentat un bon grapat de preguntes.

 

 

 

Comentaris

Pepe

Re: Participa d'un ple verd

Pepe | 27/09/2013, 18:38

Bones Josep ara mateix no et puc dir, m'imagin que sí. Ens van facilitar tota la informació ( un cd amb44 plànols i 239 fitxes un dia abans del ple, per això vam votar en contra). Tot d'una que pugui li faré una ullada i van dir que el penjarien a la pàgina web de l'Ajuntament (hi haurà dos mesos d'exposició pública)

Josep

Patrimoni

Josep | 27/09/2013, 09:50

I a part de Can Franc hi consten les altres cases antigues del passeig?

Pollencí indignat

Ajudes

Pollencí indignat | 27/09/2013, 08:43

El batle ara se troba més comodo que mai. Pot fer el que vol ja que vist lo vist en Roca, en Joan Ramón i en Michel li consenten. El primer que va fer en el nou pacte dinar de la patrona a costa de tots i ara l'oculista i el dentista a costa de tots. Quina vergonya.

Alternativa per Pollença

Re: Participa d'un ple verd

Alternativa per Pollença | 27/09/2013, 08:32

El Ayuntamiento iniciará el martes el derribo de la casa ilegal del Calvari
El alcalde admite que todavía no ha realizado ningún pago de la multa a la que le condenó el TSJB

www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/09/27/ayuntamiento-iniciara-martes-derribo-casa/877625.html

Pepe

Re: Participa d'un ple verd

Pepe | 26/09/2013, 23:58

Aclarir que és un document ober o sigui que en qualsevol moment es pot incorporar però hauriam d'indemnitzar al propietari.

Pepe

Re: Participa d'un ple verd

Pepe | 26/09/2013, 23:44

Al catàleg que s'ha aprovat no es troba la fitxa de Can Franc. El problema és que té unes llicències de 2007 (demolició i 9 habitatges) que de moment estàn caducades per un decret de setembre de 2013. Es demanaran informes al Consell i ajuda per protegir-ho el que pot suposar una important indemnització.

Josep

Catàleg

Josep | 26/09/2013, 23:04

He vist que avui s'aprova el catàleg , entenc pel post que Can Franc i la resta de cases del passeig voramar no hi estan incloses en aquest moment, no se com funcionen aquestes coses , si ara hi ha un període per incloure nous elements o com va, esper que s'aconseguesqui preservar el possible del que queda del que va ser el Moll especialment Can Franc i la resta de xalets antics de la zona , aprofit per donar força i coratge als docents en la seva lluita!,

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 26/09/2013, 16:11

Avui mati he sigut al plenari de Vila, m'agradaria ser al de Pollença, i seré almenys d'esperit, salut i ànims a tots i totes els que defensen una educació pública i de qualitat!!!

Alternativa per Pollença

Diario de Mallorca

Alternativa per Pollença | 26/09/2013, 08:52

Los ediles con nómina podrán recibir hasta 1.200 euros en gastos personales
La oposición entiende que es un "aumento de sueldo encubierto" para los cargos con dedicación exclusiva

www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/09/26/ediles-nomina-podran-recibir-1200/877361.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb