URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

Alternativa | 24 Gener, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Ahir es va fer pública la notícia de que la Conselleria d'Educació ha obert un segon expedient per falta molt greu al pollencí  Jaume March, director de l'Institut de Marratxí, que ha quedat suspès cautelarment de les seves funcions. Els expedients oberts a Jaume March com abans als directors de Menorca no tenen altra finalitat que coaccionar als docents.

El motiu d'aquest segon expedient és que March havia iniciat un procediment disciplinari contra l'alumna que el va denunciar per "vulneració del dret a l'educació"  amb un enregistrament d'amagat en horari lectiu. Aquesta alumna es donà de baixa de l'esmentat institut i, avui per avui, cursa estudis en un altre centre educatiu..

Precisament els grups de l'oposició (excepte UMP) a proposta d'Esquerra hem registrat una moció conjunta per debatre i votar al proper ple del dijous 30 per donar suport a Jaume March després de l'obertura del primer expedient. Ara més que mai esperam que la majoria del ple doni suport a la moció i que els ciutadans amb la seva presència al ple mostrin el seu suport a Jaume March.

Aquesta moció demana l'adopció dels següents acords:

PRIMER. L’Ajuntament de Pollença expressa el seu suport al ciutadà pollencí, Jaume March Serra, i expressa el seu reconeixement a la seva trajectòria com a docent i al capdavant de la direcció de centres educatius.

SEGON. L’Ajuntament de Pollença rebutja l’obertura de l’expedient per falta molt greu a Jaume March Serra i manifesta el rebuig a la política de confrontació i de persecució dels dirigents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

TERCER. L’Ajuntament de Pollença farà arribà aquest acord a la Conselleria d’Educació i cultura del Govern de les Illes Balears, a la seva Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans i a l‘actual director de l’IES Marratxí, Jaume March Serra.

 

 

 

 I aquesta és la nota de premsa conjunta que hem fet els grups que presentam la moció:
 
Els grups municipals d’Esquerra Republicana,  Alternativa, PSOE, PSM  i  els dos regidors no adscrits hem presentat al ple de l’Ajuntament de Pollença una moció  de suport a Jaume March Serra i de rebuig a la política educativa del Govern de les Illes Balears.
 
El passat 19 de desembre de 2013, a Jaume March Serra, nascut a Pollença, professor de Geografia i història, amb una extensa experiència docent i una àmplia trajectòria en càrrecs directius, se li va obrir, per part de la direcció general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, un expedient per falta molt greu d'haver conculcat el dret a l'educació i per manca de neutralitat durant la vaga de docents.
 
            La denúncia fou presentada per una alumna del centre del qual March és director, l'IES Marratxí, i que anava acompanyada del seu pare. Respecte a la falta de neutralitat, sembla que es va fonamentar en una afirmació de Jaume March, en resposta a una pregunta de l'alumna sobre quan acabaria la vaga. La resposta del director va ser que quan la conselleria s'assegués a negociar (en aquell moment encara no s'havien iniciat les negociacions) i que, per tant, dependria de les pressions que fessin els diferents estaments de la comunitat educativa. Precisament, una de les funcions dels directors és la resolució de conflictes i, en aquest sentit, el senyor March únicament va informar de com es podria resoldre aquest, particularment.
 
Els grups sotasignants de la moció consideram totalment improcedent i fora de lloc l'expedient obert a Jaume March Serra, tant per les moltes irregularitats administratives i procedimentals que s'han comès en la seva apertura com pel fet que resulta evident, i suficientment provat, que en tot moment aquest ha actuat dins la legalitat i fent un ús absolutament responsable i procedent del seu càrrec directiu.
 
            Resulta igualment indignant que la conselleria utilitzi mitjans tan dubtosos, amb intencions com a mínim sospitoses i parcials, que l'únic que fan és provocar  més malestar i confusió entre els docents, i que acaben afectant encara més el desenvolupament d'un curs ja prou trasbalsat per l'aplicació interessada i molt ambigua d'un TIL sense cap consens i discutit per tota la comunitat educativa.
 
Per això, volem que l’Ajuntament de Pollença expressi el seu suport al ciutadà pollencí, Jaume March Serra, i expressi el seu reconeixement a la seva trajectòria com a docent i al capdavant de la direcció de centres educatius. A la vegada també mostrar el rebuig a l’obertura de l’expedient per falta molt greu i a la política de confrontació i de persecució dels dirigents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
 
El 7 de gener els docents van fer vaga i van expressar el seu suport a Jaume March pel primer expedient obert
 
 
 
A la continuació de l'article teniu la moció
MOCIÓ DE SUPORT A JAUME MARCH SERRA I DE REBUIG A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
 
 
Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del ple, per tal que sigui estudiada, debatuda  i votada, la següent moció  de suport a Jaume March Serra i de rebuig a la política educativa del Govern de les Illes Balears.
 
Exposició de motius
 
El passat 19 de desembre de 2013, a Jaume March Serra, nascut a Pollença l'any 1955, professor de Geografia i història, amb una extensa experiència docent i una àmplia trajectòria en càrrecs directius, se li va obrir, per part de la direcció general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, un expedient per falta molt greu d'haver conculcat el dret a l'educació i per manca de neutralitat durant la vaga de docents.
 
            La denúncia fou presentada per una alumna del centre del qual March és director, l'IES Marratxí, i que anava acompanyada del seu pare. Aquests al·legaven que, durant la vaga, aquella no havia pogut avançar matèria. El fet és que, el mateix Jaume March ha confirmat que, atès l'elevat percentatge de professors en vaga en el centre en qüestió, ni tan sols hi havia un professor de serveis mínims per a cada grup (39 en total), ja que n'hi havia un nombre de 20, més director i secretària. A més a més, a Secundària, un professor té entre dues i cinc hores de classe al dia, quan un dia complet consta de 7 períodes lectius, amb la qual cosa, de mitjana, es podrien atendre, com a màxim, uns 15 grups diferents cada hora. Per tot això, assegura, es van agrupar alumnes de dos o tres grups del mateix curs per poder ser tots atesos, tal com establia la resolució de la consellera.
 
            En casos de presència majoritària d'alumnes, el professor que els atenia va avançar matèria, però quan això no era així es repassaven coneixements del curs passat, activitats complementàries... A més d'això, un equip de dos inspectors va anar dues vegades al centre durant les tres setmanes de vaga, i va confirmar que s'atenien tots els alumnes, i que aquests rebien les classes pertinents, la qual cosa no figura a l'expedient.
 
            La denúncia feia referència a un dia en concret. Sabem, per tal cosa, que a les tres primeres hores l'alumna tenia els seus professors en vaga, les dues següents professors de serveis mínims, i només la sisena darrera hora d'aquell dia tenia un professor que no feia vaga. Ella va abandonar el centre abans d'acabar la jornada lectiva, amb autorització del pare, per la qual cosa no va assistir a l'única classe on podia haver avançat matèria.
 
            Respecte a la falta de neutralitat, sembla que es va fonamentar en una afirmació de Jaume March, en resposta a una pregunta de l'alumna sobre quan acabaria la vaga. La resposta del director va ser que quan la conselleria s'assegués a negociar (en aquell moment encara no s'havien iniciat les negociacions) i que, per tant, dependria de les pressions que fessin els diferents estaments de la comunitat educativa. Precisament, una de les funcions dels directors és la resolució de conflictes i, en aquest sentit, el senyor March únicament va informar de com es podria resoldre aquest, particularment.
 
            Pel que diu l'expedient, dita alumna va fer una gravació de la conversa amb el mòbil, i després la va passar a un CD que entregà a inspecció, la qual cosa està tipificada com una falta que perjudica greument la convivència en un centre docent, segons el decret 121/2010 de drets i deures dels alumnes. Val a dir que aquestes faltes caduquen als tres mesos d'haver-se produïdes. El suposat enregistrament es fa ver dia 19 de setembre, i l'expedient en qüestió es va signar exactament 3 mesos després, el dia 19 de desembre.
 
            Per acabar, l'inspector de guàrdia que va rebre la denúncia no la va passar a la inspectora del centre, ni va comunicar al director, com era la seva obligació reglamentària, que una alumna havia comès una falta greu en el centre esmentat. Ara, aquest senyor, és l'inspector en cap.
 
            Per tot això, consideram totalment improcedent i fora de lloc l'expedient obert a Jaume March Serra, tant per les moltes irregularitats administratives i procedimentals que s'han comès en la seva apertura com pel fet que resulta evident, i suficientment provat, que en tot moment aquest ha actuat dins la legalitat i fent un ús absolutament responsable i procedent del seu càrrec directiu.
 
            Resulta igualment indignant que la conselleria utilitzi mitjans tan dubtosos, amb intencions com a mínim sospitoses i parcials, que l'únic que fan és provocar  més malestar i confusió entre els docents, i que acaben afectant encara més el desenvolupament d'un curs ja prou trasbalsat per l'aplicació interessada i molt ambigua d'un TIL sense cap consens i discutit per tota la comunitat educativa.
 
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER. L’Ajuntament de Pollença expressa el seu suport al ciutadà pollencí, Jaume March Serra, i expressa el seu reconeixement a la seva trajectòria com a docent i al capdavant de la direcció de centres educatius.
 
SEGON. L’Ajuntament de Pollença rebutja l’obertura de l’expedient per falta molt greu a Jaume March Serra i manifesta el rebuig a la política de confrontació i de persecució dels dirigents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
 
TERCER. L’Ajuntament de Pollença farà arribà aquest acord a la Conselleria d’Educació i cultura del Govern de les Illes Balears, a la seva Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans i a l‘actual director de l’IES Marratxí, Jaume March Serra.
 
 
Pollença, 14 de gener de 2014

Comentaris

Margalida Amengual

Educació

Margalida Amengual | 27/01/2014, 11:03

Basta ya "no hi ha més cec que el qui no vol veure" o en el teu cas "que no li interessa veure". Perquè será?

Pepe

Re: Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

Pepe | 25/01/2014, 12:22

Lo que es cierto "basta ya" es que hace dos cursos estabamos mejor que ahora. Había mil profesores más en las Baleares (más refuerzos, ayudas, ratios inferiores...). Los recortes para algunos pueden tener excusa por la crisis (para mi no), aunque el PP dijo que no tocaría ni sanidad ni educación. Pero lo que no tiene perdón ni excusa de ningún tipo es la aplicación del TIL este curso, absolutamente nadie que no sea un apaniaguado del PP ha defendido su aplicación. El TIL es una decisión totalmente política sin ningún fundamento pedagógico. Por eso los profesores hemos hecho 18 días de huelgas y seguiremos luchando porque la gente entienda que este gobierno quiere cargarse la educación pública.

JRV .

Basta ya...de dir falsetats.

JRV . | 25/01/2014, 12:05

Si hi ha un col·lectiu que de VERITAT estigui preocupat pel futur dels nostres fills , nets, o simplement, preocupat pel futur de la educación i l'execici digne i eficient de la docència, aquests son les martes, pares, padrins, padrines, mestrs i docents en general. A la caverna instalada al costat den WERT i den BAUSÂ, li importa un ravec l'ensenyament i la educación dels infants de tot l'estat español. I si tant t'importés a tu, "Vasta ja", no escriuries amagat darrera un seudònim, fent de bon atlot fals, simple manipulador segurament mercenari

joan cc

Re: Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

joan cc | 25/01/2014, 09:00

Basta ya por las dos partes, esta muy claro que no te vamos a convencer, pero para hacer justicia a tu psudonimo estaria bien que mencionases lo que debe hacer la otra parte.

Basta ya por las dos partes

Margalida la listilla

Basta ya por las dos partes | 24/01/2014, 23:45

Margalida tu vas de listilla y por eso te crees que los demás no nos enteramos de nada , quizás esté más enterado de lo que piensas, pero como no pienso como tu y defiendo el sufrimiento que padecen los alumnos de baleares por los de izquierda y los de derechas ,que a las dos partes os importa un bledo los niños, por eso te crees que no me enteró, a mi es lo único que me importa es que no politicéis las aulas con vuestra ideologías y si te molesta la verdad lo siento por ti,pero política con los niños NO.

Pepe

Re: Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

Pepe | 24/01/2014, 19:42

Només afegir al comentari de Margalida, gràcies

JoanCC

Re: Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

JoanCC | 24/01/2014, 14:38

No se podia explicar millor Margalida

Alternativa

Re: Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

Alternativa | 24/01/2014, 10:36

Pollença - L’Ajuntament debatrà una moció de suport a Jaume March Serra.

www.presspeople.com/nota/pollenca-l-ajuntament-debatra-mocio-suport

Alternativa

Re: Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

Alternativa | 24/01/2014, 10:35

Cifre revoca el decreto que permite a los ediles el cobro de dietas personales
Los 9.000 euros anuales que hubiera costado la medida serán destinados a los Servicios Sociales.

www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/01/24/cifre-revoca-decreto-permite-ediles/905676.html

Alternativa

Re: Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

Alternativa | 24/01/2014, 10:33

Alternativa critica el retraso acumulado en la aprobación de los presupuestos

www.diariodemallorca.es/part-forana/2014/01/24/alternativa-critica-retraso-acumulado-aprobacion/905677.html

Margalida Amengual

Jaume March

Margalida Amengual | 24/01/2014, 08:39

Perdona Basta ya però crec que encara no t'has enterat de res. Clar que el problema de l'educació a les Balears i a Espanya, és polític però no per culpa dels docents sino precisament dels polítics del PP que el que volen és destruir l'educació pública i de qualitat que fins ara haviem tengut, a part de la nostra llengua també. Aquesta és només una altra lluita que tenim els ciutadans d'aquest país. També hi ha la sanitat,la corrupció, els drets dels treballadors i moltes més coses, i totes són polítiques, drets que teniem abans i que els POLITICS ens han llevat i, que si no lluitam, mai més tornarem a tenir.

Basta ya por las dos partes

Padre por que se mete en todos los charcos hijo por meterme en todo

Basta ya por las dos partes | 24/01/2014, 08:17

Que le importa al ayuntamiento de pollensa un problema laboral de un funcionario de marratxi , cuántos trabajadores del municipio reciben presiones de su empresa y expedientes , eso es el pan de cada día en el mundo laboral , una vez más queda aprobado que la docencia y la política van de la mano, nuestros hijos están en manos de docenpolitic . En pollensa hay más problemas que el expediente en marratxi .

Quid

Re: Dijous al ple cal mostrar el nostre suport a Jaume March Serra

Quid | 24/01/2014, 07:40

Lo de que va enregistrar l'alumna d'amagar es cert o no? Jo crec que aquest es el quid de la qüestió per dónar o no suport

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb