URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Plantilla i pressupost d'EMSER són millorables (Consell d'Administració d'EMSER 1).

Alternativa | 09 Abril, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

El passat divendres vam assistir al Consell d'administració d'EMSER. Al Consell a més del Gerent d'EMSER, la secretària i l'interventor van assistir per part de l'equip de govers; el batle, na María Buades i  Martí Roca. I per part de l'oposició el nostre portaveu, en Pepe García En aquest moment caldria substituir a na Malena Estrany que no va assistir. Avui publicam un primer article sobre el tema. Tant a la plantilla com al pressupost pensam que es poden fer les coses millor.

1.-  Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis d'assessoria comptable.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

Adjudicada a favor de l'entitat Llop Asesores SL per un import de 7.865 euros IVA inclós.

2.- Aprovació, si procedeix  del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques relatiu al contracte de subministrament d'una caixa comptactadora.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de contractació, del ple de clàusules administratives i de prescripcions tècniques relatiu al contracte de subministrament d'un camió  compactador per la recollida RSU.

Aprovada amb la nostra abstenció per falta d'informació prèvia.

Al pressupost hi ha una partida de 212.350 euros.

4.- Dació de compte de resolucions de la Presidència

- Adjudicació del servei de la pòlissa de responsabilitat civil/patrimonial a favor de l'entitat Segur Caixa Adeslas SA per un import 10.680 € (IVA inclós).

5.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de pressupost  i plantilla de l'exercici 2014.

Aprovats amb el nostre vot en contra

El primer que hem de dir és que l'aprovació de la plantilla no figurava a l'ordre del dia i no s'ens va donar abans del Consell (com gran part de la informació que es debatia i votava al Consell).

Respecte a la plantilla una nota informativa de la TAG indicava la situació irregular de dues contractacions realitzades en frau de llei. Aquestes situacions no són noves i fa temps que s'haurien d'haver solucionat.

Es tractaria del contracte de relleu per substituir la part de la jornada que no realitzava l'encarregat del servei d'aigües, en situació de jubilació parcial i, una vegada jubilat de manera definitiva s'hauria d'haver extingit la seva relació contractual amb l'empresa. Continua treballant realitzant funcions d'administrativa amb un contracte d'obra i servei sense que a la plantilla de personal hi figuri  una plaça d'administratiu vacant. Així mateix hi un oficial 2ª que té un contracte per obra i servei sense que tampoc consti cap plaça vacant en plantilla i pressupostada.

A l'aprovació de la plantilla també vam comentar que en el servei d'aigües no tenien encarregat, no hi ha cap oficial primera en actiu, ja què l'únic, actualment de baixa, que té aquesta plaça treballa un 25% de la jornada (jubilació parcial) i el contracte de substitució s'ocupa amb un oficial de 2ª.  Per culpa de la reforma RD 20/2012 del govern central no es pot convocar aquesta plaça. (anomenat eufemísticament "de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad", un absurd que realment facilita la privatització de serveis i impideix contractacions necessàries per l'Ajuntament)  El que ja no resta tan clar és que no es puguin fer proves de promoció interna interna, alguns Ajuntament les han fet però sembla que no són acceptades per l'administració central.

Respecte al pressupost (el podeu veure abaix) el que s'ens va presentar era molt esquemàtic i francament millorable, posteriorment s'ens ha enviat una mica millorat desglossat per grups de despeses. Consideram que el pressupost de l'empresa municipal hauria de ser molt més detallat. El pressupost és d'un total de 5.422.000 euros.

Un tema que no vam veure clar ni la Secretària ni nosaltres són els 100.000 euros per la recollida d'iglus  Es tracta de llogar un camió i un xofer pels mesos d'estiu per la recollida de paper i cartó. EMSER hauria de tenir mitjans suficients per fer aquesta feina encara que les restriccions del govern central per a la contractació de personal a l'Ajuntament i les empreses públiques no facilita el tema. Vam demanar pel camió que es va comprar ja casi un any que l'empresa que ens havien dit que només s'havia utilitzat per a clavar "el pi" del port ja  que quan va arribar a Pollença se n'adonaren que els contenidors que tenim no hi caben. Ara fa un parell de dies que han comprat els contenidors adients per el camió. El gerent va dir que sí que s'havia utilitzat però que s'havia hagut d'adaptar.

Al pressupost  hi ha 2500 euros  d'ajuda social als abonats (ajuda als que no poden pagar el rebut de l'aigua per necessitat bàsiques). Vam comentar que això no era coherent amb decisions anteriors ja que no fa molt passaren de dos a un rebuts pendents per a procedir al tall de subministrament, a més d'un increment de 5 euros de despeses de gestió en cas de no pagar el rebut el dia que toca. El gerent va dir que no s'havia tallat l'aigua a ningú per un rebut no pagat i que s'havia fet el canvi per què havia gent que omplia la piscina i deixava sense pagar el mes corresponent.

Vam demanar que es detallés més la partida de compra d'aigua de 400.000 euros, al pressupost que ens han enviat posteriorment indica 200.000 euros compra aigua dessaladora i 200.000 aigua pous... Caldria especificar el cost de la compra d'aigua de cada pou.

Una altra partida problemàtica són els 515.000 euros per l'Ajuntament. Una partida que existeix des del 2002  que al seu moment s'utilitzava per "equilibrar" el pressupost municipal i que s'ha continuant deixat per pura inèrcia  pràcticament amb la mateixa xifra, a pesar de que en aquest moment l'Ajuntament no necessita d'aquests doblers pel seu equilibri pressupostari.

Al pressupost també havia 30.000 euros de correspondència (aquesta quantitat equival al sou (base) anual de dos peons d'aigua). Vam demanar com era possible dedicat tan de doblers a aquest tema quan hi ha la possibilitat d'enviar els rebuts  mitjançant correu electrònic. El problema, va dir el gerent molts pocs ciutadans s'han apuntat a aquesta possibilitat. Es va demanar fer una campanya de propaganda als mitjans de comunicació municipal per aconseguir que més gent pugui rebre el rebut via informàtica, una opció més econòmica i ecològica.

 

 

 

 

Comentaris

jrv

Burocracia kafkiana.

jrv | 11/04/2014, 14:54

Ben d'acord, i una empresa pública ha de seguir l'aforisme aquell de la dona del Cesar, que no basta ser honrats, també ho ha de pareixer....però massa sovint, ho se decideixen cosses a la brava, o no se fan, i no me és fácil dir-ho. La batalla per crear Emser va durar mes de 4 anys, i l'opossició a la seva creació hagués donat materia per que Kafka escrigués varis volums d'absurditat i despropossit...i amb això no vull dir que les coses no s'haguin de fer correctament, i sobre tot, de forma transpàrent, però no tenir entrebancs absurds...

Miguel Sánchez

Re: Plantilla i pressupost d'EMSER són millorables (Consell d'Administració d'EMSER 1).

Miguel Sánchez | 11/04/2014, 10:03

Totalment d'acord JRV però les coses no es poden fer a la "brava", com exemple clar tenim que l'expedient de la nova deixalleria s'hagut de reiniciar per complet ja que EMSER no podia ser el promotor per no ser propietari dels terrenys, i ara l'expedient està a nom de l'Ajuntament.

jrv

condon ar...

jrv | 10/04/2014, 21:45

no s'ha de condonar res, simplement s'ha de fer justicia social, i hi ha mil , deu mil formules perque el que pot omplir quaranta piscines i fer tornar la mar dolça des de la xarxa d'aigua potable, o vol que el seu iot estigui lliure de gotetes d'aigua de mar i se passa tot el dia donat manguera a la coberta ,i el seu compte bancari no pateix si paga rebuts de 2000 € cada dos mesos, no tingui el mateix tracte fiscal ( o de tarifa, o de preu públic, o de taxa, etc.) ....que un que cobra el salari mínim i te malalts subsidiats a casa, o està a l'atur i en situación greu per garantir la seva subsistencia i la dels seus, i milenars de situacions injustes....
De la mateixa forma que entenc que les contabilitats, les economies publiques i generals, han d'estar al servei dels ciutadans, i discriminar possitivament i de forma justa per corretgir dessigualtats i posar el seu granet d'arena per fer la societat mes justa i igualitar.
Tal volta abans de opinar tots nosaltres convendria saber , que en esplicassin sense enganys a que punyetes van destinats a quests p. 2.500€...son tal volta per aigua beneida? Per per rentar els peus de Jesús a L'encuentro"? Per portar barrals d'aigua als que tnen l'aigua tallada?? per exercir el paternalisme amb els dobers dels altres, als que tant aficionats son alguns regidors i acòlits?...bromes apart, jo tampoc ho entenc, però hi ha Ajuntaments que han trobat formes fàcils , raonables i justes per seguir tinguent equilibri pressupostari sense caure en produïr situacions d'injusticia ni d'arbitrarietats...

Miquel Sánchez

Re: Plantilla i pressupost d'EMSER són millorables (Consell d'Administració d'EMSER 1).

Miquel Sánchez | 10/04/2014, 12:58

Hola Joan, no es poden condonar crèdits (deutes dels clients, s'enten al balanç) de la societat sense un procediment judicial previ, ara si el que fem és assolir l'impagat com una perdua patrimonial que cobriran els socis (l'ajuntament), aquí si tens tota la raó que és més àgil de cara a EMSER, però això és falsejar els resultats d'EMSER ja sabem que 2500 euros són anecdòtics, però si aquesta partida s'infla desprès els enemics dels serveis públics diuen que no són rentables, m'estim més tenir un balanç d'EMSER real i sanejat i saber el que s'hagut de pagar per compta dels beneficiaris des de la partida de serveis socials de l'Ajuntament.

Igualment Joan i a veure si ens coneixem.

jrv

Social

jrv | 09/04/2014, 23:11

Una empresa pública se deu als ciutadans, cerca l'equilibri presupostari, el benefici a la societat a la que ha de servir i no el benefici econòmic de l'amo. La seva filosofía d'actuació ha d'anar molt mes enllà del que és la curtessa de mires humanes d'una empresa privada: ferse més rics com sigui.

A travers dels seus estatuts, actuació regulada, directrius legals, pot anar infinitament mes enfora en la justicia social( fa anys que no s'empra aquest terme!) sense perde ni un àtom d'eficieencia, eficacia ni capital. Fugiu un poc de la `pobressa de contabilitats de guany i benefici econòmic pels garrapes.

Joan Martorell

Presupotos EMSER

Joan Martorell | 09/04/2014, 23:00

Bon vespre Miquel, explicaré una mica la meva idea referent a la partida de EMSER, Ajuda Social Abonats, amb un exemple.
Les Entitats de Crédit, totes, dins les negociacions per cobrar crèdits pendents,impagats, poden i de fet es donen casos, de condonar part de la deute, per tancar un litigi amb un client morós.
La part no cobrada, condonada, es contabilitza a una compte contable específica, de manera que el balanç reflectirá les xifra total condonada durant l’exercici.
Aquesta era la meva idea quan faig fer el comentari. També me va bé, passar-lo a l’Àrea de Serveis Social, emperò baix el meu punt de vista, seria més àgil fer-ho de forma directa, des de la mateixa empresa.
Estam parlant de serveis bàsics, necessaris, no de productes de consum qualsevol.
Una abraçada i veure si mos coneixem qualque dia.

Pepe

Re: Plantilla i pressupost d'EMSER són millorables (Consell d'Administració d'EMSER 1).

Pepe | 09/04/2014, 17:39

Tens tota la raó Miguel

Miquel Sánchez

Re: Plantilla i pressupost d'EMSER són millorables (Consell d'Administració d'EMSER 1).

Miquel Sánchez | 09/04/2014, 17:09

Hola, si EMSER fos una empresa amb capital privat, podria entendre aquesta partida de 2500 euros "d'ajuda social abonats" però sent el 100 per 100 del capital públic crec que aquesta partida sobra i s'hauria de traslladar a la regidoria de serveis socials, això es com si l'àrea festes tiguès una partida similar. No és competència d'EMSER les ajudes socials

jrv

tuputrup

jrv | 09/04/2014, 11:53

La existencia d'Emser és una demostració palpable que amb un poc d'imaginació, feina, i bona voluntat, QUALSEVOL servei públic el pot asumir un Ajuntament, amb molt més benefici social que si el porta endavant una empresa privada, amb tots els meus respectes per aquestes.
Ara bé...quants de regidors i regidores saben tan sols veura, damunt damunt, com i amb quin sentit funciona l'empresa, crec que en trobariem que no sabría destriar si Emser te al seu càrrec la recollida de fems, el subministrament d'aigÚes, o es un club de petanca.
I és que malhauradament, això de la vanitat i pintyar-la, va molt per damunt les ganes de fer feina i defensar els vertaders interessos i conveniencies del comú...

Pepe

Re: Plantilla i pressupost d'EMSER són millorables (Consell d'Administració d'EMSER 1).

Pepe | 09/04/2014, 00:33

Estic d'acord Joan, vull pensar que si fa falta no hi haurà cap problema per ampliar-la, a més a més de que es pot comptar amb les ajudes de serveis socials.
Ens hagués agradat que la comissió anticrisi que es va aprovar al ple funcionés i tenir tots aquest temes comptabilitzats, pressupostat i planificats.

Joan Martorell

Ajudes socials a abonats

Joan Martorell | 09/04/2014, 00:19

La partida de 2.500 euros me pareix ridícula,crec que hi ha molta gent que no pot pagar sobre tot si esta al atur,l'aigua en tots els impostos que inclou el rebut. se tendia que fer un esforç i aumentarla.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb