URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Sí a la participació ciutadana als espais públics i suport a Jaume Sastre

Alternativa | 30 Maig, 2014 00:01 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple

Estam molt satisfets per l'aprovació de la nostra moció,  també signada per PSOE, PSM i Esquerra, per obrir a la participació ciutadana la decisió final sobre els usos dels espais públics. Ha tingut els vots de tots els grups excepte del PP que s'han abstingut. Ara cal fer feina de valent per complir la moció començant per la peixateria-quarter de la Plaça de Pollença.

També estam satisfets amb l'aprovacióla de la moció, que haviam signat, de suport a la vaga de fam per a l'educació d'en Jaume Sastre. Ara com va dir en Miquel Àngel d'Esquerra cal que el batle es possi immediatament en contacte amb el president Bauzà per demanar-li seny. En Jaume Sastre comença avui el seu 23è dia de vaga de fam i j aha perdut 15 kg.

1.- Pressa de possessió de la Sra Marilen Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença.

2.- Pressa de possessió de la Sra Margalida Capllonch Humbert del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Pollença

A la fi les regidores de la Lliga van prendre possessió del seu càrrec, d'aquesta forma tenim un equip de govern PP-PI (CiU més Llliga) amb una amplia majoria que no respon al que van votar els ciutadans. Ara cal veure com es farà el repartiment d'àrees al nou equip de govern i si hi haurà qualque canvi dins els acords de govern donat la igualtat de regidors entre els partits governants (5-5) que abans no existia.

3.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2014.

Aprovada amb els vots a favor de PP, PI i UMP (11) i vots en contra d'Alternativa, PSOE, PSM I Esquerra (6) 

l’enllaç podeu consultar tota la informació d’Intervenció que tenim sobre el ple; informes pressupost, al·legacions....

Només han recollit parcialment algunes al·legacions que ha presentat el Comitè d'Empresa i no han acceptat les al·legacions que hem presentat PSOE, PSM i nosaltres a més de la Plataforma Pro camins públics oberts.

Vam recordar que la majoria de les nostres al·legacions fan referència a acords aprovats al ple, i que és una burla a la democràcia no executar el que han aprovat la majoria de representants del poble.  Aquesta no és la forma de dignificar la democràcia.

També vam demanar per l'informe, que s'ens havia dit que s'ens enviaria, en referència a l'al·legació de la Plataforma Pro Camins Públics i no ens ha arribat abans del ple. 

Respecte a l'aprovació inicial també ha hagut unes modificacions per part de l'equip de govern; canvis dels llocs de feina de l'àrea d'esports a l'àrea d'obres i es dota amb 12000 euros a les associacions culturals del municipi (1000 euros per associació). 

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit per crèdit extraordinari (Expedient núm. 4/2014/INT)

Aprovada amb els vots a favor de PP, PI, i UMP (11) i abstenció d'Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra (6) 

Aquestes inversions s’han de fer per separat a causa dels límits pressupostàris possats pel govern estatal del PP. (a l’enllaç teniu l’informe de l’interventor que explica el tema) :

Asfaltat vies Públiques 300.000 €

Obres Aparcament  Port 40.000 €

Obres Adequació Centre Cultura 150.000 €

Millores infraestructuras Cala sant Vicenç 200.000 €

Obres Ca les Munnares 200.000 €

Adquisició equips informàtics 50.000 €

Teulada Centre Cultural M. Capllonch170.000 €

Enllumenat Públic  300.000 €

Obres vestuaris Poliesportius  120.000 €

TOTAL 1.530.000,00 

 Estam d'acord amb la necessitat de la majoria d'aquests inversions però també hem de dir que és una pena que no s'hagi fet amb més temps i que s'hagi obert un procés de participació ciutadana per alguna d'aquestes partides. Vam demanar que hagi diàleg i reunions amb el grups de l'oposició per parlar del projecte de millores infraestructures de la Cala Sant Vicenç.

5.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 2/2014/INT)

 Aprovada amb els vots a favor de PP, PI, i UMP (11) i abstenció de PSOE, PSM i Esquerra (4) i els nostres dos vots en contra. 

El podeu veure a l’enllaç factures amb qualque tipus d’irregularitat. Per exemple na factura és de jardineria que fa anys que demanam que es regulartizi i fa anys que ens diuen que el faran...

 A la legislatura passada ja es va fer feina per regularitzar la contractació del manteniment de jardins, una feina que dorm a un calaix... Mentre no observem una voluntat real de regulartizar totes les contractacions irregulars votarem en contra d'aquests reconeixements.

6.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual   

Aprovada amb l'abstenció d'UMP i la resta a favor

Hi ha pressupostats 3000 euros, mai s’han esgotat per què molta de gent no les demana.

És fonamental que hi hagi més informació i difusió d'aquestes subvencions. UMP va argumentar que calia també subvencionar el castellà com si aquest es trobés en perill. 

7.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

A l’anterior legislatura l’interventor va enviar a l’Agència Tributària una sèrie d’expedients d’infracció urbanística per cobrar-les, això significava que pagarien un 20% de recàrrec . Ara han pagat la infracció i s’han reclamat els expedients a l’Agència. El batle va justificar aquesta actuació amb que les coses es feien pitjor al passat, que ara se cobraria un 5% als que no pagassin puntualment les infraccions...

Pensant que no es pot justificar de cap de les formes perdonar uns recàrrecs d'entre un 10 i un 20% a ciutadans que una vegada acabat el període voluntari de pagament no havien pagat... I quatre mesos després seguien sense pagar.

8.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall presentat per l’entitat promotora “Casas Nuredduna, SL”, per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici plurifamiliar situat al carrer Nuredduna, núm. 6 del Port de Pollença (Expedient Obres núm. 575/13).

Aprovat amb l'abstenció del PSM 

Un tema tècnic amb tots els informes a favor .

9.- Ratificació si procedeix de la resolució de Batlia núm 489 de 16 de maig de 2014.

 Aprovat per unanimitat.

Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós contra la denegació per silenci administratiu del recurs de reposició contra una reclamació per una infracció urbanística.

10.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió al conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES

  Aprovat per unanimitat

Conveni fins l’any 2019 per la recollida selectiva , en principi no hi ha canvis sustancials respecte a l'anterior conveni.

11.- Aprovació, si procedeix de la proposta relativa als complements econòmics de la prestació d’incapacitat temporal dels empleats públics i permisos addicionals per festius.

   Aprovat per unanimitat

El tema dels complements l’haviam demanat a Alternativa fa uns quants plens; es reconeix el dret a percebre el 100% de les retribucions en els supòsits d'incapacitat temporal per intervencions quirúrgiques o hospitalitzacions.

El tema dels permisos és que al 2014 dos dies festius  nacionals coincideixen en dissabte i també l'1 de març festa de les Illes, per això es concedeixen dos dies addicionals de permís retribuït.

Agraïm que s'hagi solucionat el tema dels complements, hem demanat si podia ser retroactiu però no pot ser.

12.- Moció presentada pels grups municipals ERAM i PSM-EN a favor d’usar el llenguatge estàndard als informatius d’IB3.

Aprovada per unanimitat

La decisió de la nova coordinadora lingüística d'IB3 d'imposar els articles salats als informatius de la cadena no té cap fonament científic, creant un conflicte que no existia.

El batle va desviar el tema i és que és realment complicat estar a un partit que fa aquests atacs irracionals i sense sentit contra el català.

El PSOE retira la seva moció de reforç de les línies de transport públic per carretera a Mallorca per centrar-la en Pollença.

    14.- Moció presentada pels grups municipals A, PSM- EN i ERAM de definició participativa dels usos dels espais públics
 
Aprovada amb l'abstenció del PP i vot a favor de la resta de grups. 

La nostra moció ja explicada. Hem aprovat que l'Ajuntament pressuposti i realitzi un procés participatiu per decidir entre tots (ciutadans, tècnics i polítics) els usos dels espais públics existents encara sense definir: el futur edifici del solar de la peixateria i quarter, el bar Katy, Puig de Santuïri, per tal d'incorporar-los als projectes definitius.

15.- Moció presentada pel grup municipal ERAM, A,PSOE i PSM-EN de suport a Jaume Sastre i a la vaga de fam per l’educació

 Aprovada amb el vot en contra d'UMP, l'abstenció del PP i vot a favor de la resta de grups. 

El ple ha mostrat el seu suport i solidaritat amb una persona que està posant en perill la seva salut simplement perquè el president del govern és totalment incapaç d'asseure's a negociar amb els docents.

Només es van contestar a dues preguntes de les que haviem registrat al ple d'abril.

 

 

Comentaris

Alternativa

Ara

Alternativa | 30/05/2014, 11:09

Unanimitat a l'Ajuntament de Pollença reclamar l'ús de l'estàndard a IB3
El Consistori convida a fer cas del criteri científic i lingüístic de la UIB

www.arabalears.cat/balears/Unanimitat-lajuntament-Pollenca-lestandard-IB3_0_1147685388.html

Alternativa

Re: Sí a la participació ciutadana als espais públics i suport a Jaume Sastre

Alternativa | 30/05/2014, 11:08

Alan Ponte encabeza una moción de censura contra la directiva del Club Nàutic de Pollença..
h
ttp://ultimahora.es/mallorca/noticias/part-forana/2014/125287/alan-ponte-encabeza-mocion-censura-contra-directiva-del-club-nautic.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb