URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Unanimitat a les mocions i intens debat a la dació de comptes

Alternativa | 30 Gener, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

Resultat i primera valoració del ple ordinari d'ahir. Faltaven de forma justificada na Maria Buades del PP i Margalida Capllonch (P.I.)

Totes les mocions van ser aprovades per unanimitat. El debat més intensos van ser a la dació de comptes on es va veure clarament la diferent forma de veure la gestió pública i el compliment de la llei de contractació pública entre PP&PI i nosaltres

Donam les gràcies al PSM per la seva aportació a la nostra moció que esperam pugui servir de model a altres pobles per demanar a la FELIB un acord amb els registradors de la propietatper facilitar el complimetnt la llei i procedir a la inscripció en el registre de la propietat, de tota infracció urbanística detectada.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anterior.

Aprovades per asentiment les actes dels plens de gener a juny de 2014, com vam dir portam molt de retard a aquestes aprovacions i caldria canviar el sistema.

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si procedeix, de les les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.

UMP va canviar la seva abstenció de l'any passat per un vot afirmatiu i la moció va ser aprovada per unanimitat, esperam que es doni més publicitat a aquesta convocatòria i que hi hagi més ciutadans que la demanin.Hi ha pressupostats 3000 euros que l'any passat no es van esgotar.

3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

Vam fer tota una sèrie de preguntes en referència a aquestes irregularitats i vam tenir un debat amb el batle i primer tinent de batle. És clar que aquesta legislatura s'han mantingut irregularitats amb informes contraris de Secretaria i Intervenció, i el que és més greu a alguns casos s'han sumat noves irregularitats. Encara que els fets no siguin igual de greus que els que s'estan jutjant a Lloseta el fons és el mateix, saltar-se la llei de contractació pública per un teòric bé del poble... però el que hi ha darrera d'alguns casos no és sinó la creació d'una xarxa clientelar. Dedicarem un article al tema.

4.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada. Aprovada per unanimitat

Demanavam a l’Equip de Govern el compliment de la llei   procedir a la inscripció, en el registre de la propietat, de tota infracció urbanística detectada. Era una moció que ens van passar els companys dels Verds d'Artà on es va aprovar. Cal dir que a Felanitx el PP va votar en contra d'aquesta mociódient que no li constava que es fes a cap poble. A la comissió informativa i posteriorment hem comprovat que l'Ajuntament ja feia els tràmits per aquesta inscripció però que es troba amb dificultats al Registre de la Propietat i per això a proposta del PSM vam canviar la moció per demanar a la FELIB que faci un conveni amb els registradors similar al que actualment fa l'Agencia de Disciplina Urbanística per garantir el compliment de la llei i que es puguin fer les inscripcions perquè qualsevol comprador pugui tenir aquesta informació sense problemes. Farem un article sobre el tema

5.- Moció presentada pel grup de PSM-EN d’eliminació de les plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció. Aprovada per unanimitat

Com vam dir el  PSM va aceptar la nostra proposta d'ampliar la moció i demanar també a la resta d'institucions insulars retirar les seves plaques. El corrupte Matas té plaques a la Plaça Major de Pollença, al centre de salut i col·legi del Port de Pollença. Coincidim amb Esquerra en que l'Ajuntament podria retirar directament ja totes les plaques indicades i amb el PSOE en que no cal cap tipus de pla a major glòria dels polítics.

6.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Com sempre hem registrat un bon grapat de precs i preguntes. 

 


Demà dissabte s'ha convocat una concentració i marxa pacífica de repulsa a l'eneverinament dels cans a la platja del Port de Pollença. A les 15:30 a la parada d'autobusos de la rotonda d'eu Moll.

 

 

 

Comentaris

Alternativa

Re: Unanimitat a les mocions i intens debat a la dació de comptes

Alternativa | 30/01/2015, 10:25

Ahir el boib va publicar l'exposició pública del projecte de semipeatonització de la primera línia del Port de Pollença. Ahir el batle en comptes d'assumir les seves responsabilitats en el retard d'aquest projecte va intentar culpar al PSM del mateix.L'exposició pública del projecte és una exigència legal i facilitarun mínim de transparència i participació a aquest important projecte.

www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10240/557527/projecte-de-reforma-i-rehabilitacio-en-semipeatona

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb