URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Al·legacions del GOB a la reforma de la primera línia del Port de Pollença

Alternativa | 18 Març, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

 Pel seu interés i la qualitat de les mateixes publicam avui les al·legacions que va presentar el GOB  a la reforma de la primera línia del Port de Pollença, projecte al que nosaltre també hem presentat al·legacions; Cal un projecte més rigorós, participatiu i ajustat

Des de fa aproximadament un any surten informacions referents a unes obres previstes a la primera línea del moll de Pollença, anomenades oficialment de “Reforma i rehabilitació en semipeatonització del tram de la carretera MA-2220 entre la plaça de la impulsora de Llenaire i la rodona del final del carrer Joan XXIII”, a iniciar-se el pròxim més de novembre, les quals afectarien a la totalitat del Passeig Saralegui i a la totalitat del Passeig Londres. Dites obres han de ser licitades per el “Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca”.

Tant per a l’execució de les obres com sobre els terrenys on es te previst que s’executin afecten principalment a les següents administracions públiques: Conselleria de Turisme i Esports pel que fa al Consorci, Consell Insular de Mallorca pel que fa a la carretera Port de Pollença a Alcúdia, Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel que fa a la zona de domini públic marítim terrestre –que es la totalitat objecte de l’obra- i a l’Ajuntament de Pollença i el seu planejament urbanístic.

Aquest projecte previst s’ha d’analitzar des de dues òptiques: la legal i la de la seva conveniència urbanística i ambiental.

En aquets moments ens referirem preferentment a les legals per quan, al nostre entendre, una aplicació correcte de les mateixes farien per ara impossible l’execució del projecte previst. Es per això que presentam a les dites institucions aquest escrit on s’exposen els següents arguments legals:

1.- Planejament urbanístic.

El planejament urbanístic vigent a la zona d’actuació per a aquest projecte de semipeatonització es el PGOU aprovat el 14.09.1990 i l’adaptació del PGOU al POOT aprovat el 05.05.2008. En aquests dos instruments de planejament el tram afectat per les obres previstes esta qualificat con una via únicament peatonal i no com una via de transit general per a vehicles com es te previst en el projecte actual. Concretament grafiat com a “Vial peatonal” al PGOU i com a “Vial peatonal 1 línea” en l’adaptació al POOT, el qual va des de el final de la zona portuària fins a la rodona de la impulsora de Llenaira.

Per tant no s’entén com l’Ajuntament de Pollença pot avalar un projecte en contra del previst en el planejament aprovat per ell mateix i encara no modificat legalment. A més s’ha de tenir en compte que actualment l’Ajuntament te suspesa l’atorgament de llicències per a aquelles obres que es contradiguin entre el planejament aprovat i el que està en tramitació d’adaptació del PGOU al Pla Territorial.

2.- Zona de domini públic marítim terrestre.

Tal com se senyala en els plànols del PGOU, tota la zona afectada pel projecte de semipeatonització esta inclosa dins la zona de domini públic marítim terrestre, tal com així la defineixen les delimitacions aprovades per Ordres Ministerials de 06.11.1962 per al Passeig Saralegui i de 11.06.1968 per al Passeig Londres. Això vol dir que per a la realització d’aquest projecte prèviament s’hauria de tramitar i obtenir una concessió administrativa per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que es l’administració que te la tutela d’aquets béns.

Per altre part també sembla improbable que se pugui obtenir aquesta concessió administrativa per quan:

a) l’article 44.1 de la Llei de Costes disposa que: “Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen,...”. Aquí se desenvolupa el PGOU el qual preveu una via per a vianants.

b) També l’article 95.2 del Reglament de la Llei de Costes especifica que “En el caso de modificación de las características de paseos marítimos existentes no se admitirán vías rodadas en los mismos, salvo que no exista posibilidad de situar otras vías alternativas en las proximidades.”. Al Port de Pollença hi ha vies alternatives al trànsit rodat de la primera línea. Una, la via de circumval·lació, la qual ja es va projectar al PGOU precisament per a poder peatonitzar la primera línea, obra que ja fa anys que està construïda i en funcionament, i l’altre, el vial -que es va preveure en el PGOU de 1990 i que també es contempla en la tramitació que es fa actualment de l’adaptació del PGOU al Pla Territorial- posterior paral·lel a la primera línea, la prolongació del carrer Roure fins al carrer Bot i de la Galera, una part del qual ja existeix.

3.-Carretera Port de Pollença-Alcúdia, MA-2220.

Dins la zona de domini públic marítim terrestre hi ha l’antiga carretera general del Port de Pollença a Alcúdia, competència actualment del Consell de Mallorca. Aquest tram de carrera s’ha de deixar de considerar-la ja com a carretera interurbana per quan actualment fa les seves funcions la Via de Circumval·lació, la qual es competència del Consell de Mallorca. Ara bé, per a que aquest tram deixi d’estar afecta al Consell s’hauria de tramitar el preceptiu expedient d’alteració jurídica de béns, per tal de poder-se cedir a l’Ajuntament de Pollença o bé al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient segons pertoqui legalment. Aquest expedient d’alteració jurídica de béns no ens consta que s’estigui tramitant.

Per tot l’exposat anteriorment es pel que sol·licitam a les administracions competents en aquest projecte que no s’autoritzi la seva realització pels seus incompliments legals i que es continuí preveient en el planejament municipal la primera línea del Port de Pollença com a vial per a vianants.

 

 

 

Comentaris

Alternativa

Re: Al·legacions del GOB a la reforma de la primera línia del Port de Pollença

Alternativa | 18/03/2015, 10:22

La protectora de animales Serra Nord asume a partir de ahora la recogida de mascotas

El Ayuntamiento ha liquidado el acuerdo que tenía con Natura Parc

www.diariodemallorca.es/part-forana/2015/03/18/protectora-animales-serra-nord-asume/1007803.html

Un primer pas. L'Ajuntament de Sòller ha liquidat el seu acord amb Natura Parc, que és el que hauria de fer també l'Ajuntament de Pollença. Ara caldria una canera municipal.

Alternativa

Re: Al·legacions del GOB a la reforma de la primera línia del Port de Pollença

Alternativa | 18/03/2015, 10:21

La protectora de animales Serra Nord asume a partir de ahora la recogida de mascotas

El Ayuntamiento ha liquidado el acuerdo que tenía con Natura Parc

www.diariodemallorca.es/part-forana/2015/03/18/protectora-animales-serra-nord-asume/1007803.html

Un primer pas. L'Ajuntament de Sòller ha liquidat el seu acord amb Natura Parc, que és el que hauria de fer també l'Ajuntament de Pollença. Ara caldria una canera municipal.

Alternativa

Un clar tracte de favor.

Alternativa | 18/03/2015, 10:15

La carretera de Lluc a su paso por Ca na Borrassa tendrá barreras automáticas
h
ttp://ultimahora.es/noticias/part-forana/2015/03/18/147169/carretera-lluc-paso-por-borrassa-tendra-barreras-automaticas.html

jrv

Reglada??

jrv | 18/03/2015, 09:19

La prova del rally convenientment reglada?? Devia ser damunt els papers.
La darrera que m'informaren, ahir, fou que l'ambulancia, que segons tetimonis va tardar casi una hora a arribar al lloc de l'accident, va pasar per davant una altra ambulancia que estaba estacionada davant el Portell de Can Guilló-Caselles, a uns 350 metres del lloc on és produí la desgracia... El conductor no havia sigut avisat perqué les persones de l'organització no disposaven de walkie-talkies. No disposaven de extintors d'escuma, ni de mantes ignifugues...els organitzadors ara és bolquen en l'aspecte sentimental: portar flors, minuts de silènci...però els mitjans de prevenció s'els varen, pel que sembla, estalviar. Deplorable, patètic...

Alternativa

Re: Al·legacions del GOB a la reforma de la primera línia del Port de Pollença

Alternativa | 18/03/2015, 08:53

Abren una investigación sobre el accidente de rally que se cobró la vida de uno de sus participantes
El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre: "La prueba estaba convenientemente reglada"
www.elmundo.es/baleares/2015/03/17/5508040522601d37618b4583.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb