URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Transparència i participació

Alternativa | 18 Maig, 2015 00:01 | facebook.com twitter.com

A aquestes alçades de campanya consideram que Junts ja hauria de dir clarament que no pactaran amb partits de dretes que han demostrat, amb fets i amb paraules al debat, que no creuen ni en la transparència ni en la participació. Seria un gran error repetir governs com el de la passada legislatura: UM-UNPI- PSOE i PSM fins que van ser expulsats. Després de dotze anys de govern de dretes Pollença mereix un govern progressista de bons i de veres que cregui realment en la transparència i en la participació.

Al debat electoral totes les candidatures vàrem defensar la transparència com un valor important a la política, però els fets demostren que la transparència per molts d'ells és una paraula buida.

Per començar si parlam de transparència en les eleccions, caldria que totes les candidatures diguessin clarament amb qui estarien disposats a pactar i amb qui no. Al debat ens van cridar l'atenció la resposta de Tots en aquest tema que va dir que els ciutadans amb els seus vots donen la clau dels pactes... Ho diu el candidat que actualment governa amb un partit que ningú va votar. I més curiós encara, quan a principi de legislatura Tomeu Cifre no va ni parlar amb CiU per pactar, ja que va considerar que els ciutadans havien demostrat amb els seus vots que no els volien al govern. Ara Tomeu governa amb Convergència dins el PI i ha cercat l'ajuda i suport de l'altre partit que formava part de CiU; l'UNPI de Martí Ochogavía.

Junts va dir que per fer pactes post-electorals demanava transparència i participació. Pensam que amb tot el que ha passat aquesta legislatura i amb les declaracions que van fer al debat, ja haurien de tenir clar quins partits no creuen en la transparència i la participació. Els que han governat aquesta legislatura (Tots, PP i PI) han demostrat no creure gens en la transparència convertint la pàgina web de l'Ajuntament en una pàgina més de propaganda que d'informació. Un exemple de quina és per ells la transparència la va donar en Martí Roca, el candidat del Pi quan va posar com exemple de transparència temes que són obligats per llei com l'accés dels ciutadans, si el sol·liciten, a les actes dels plens o de la Juntes de govern. Si parlam de l'oposició, UMP que és a la Junta de Govern, no ha publicat res sobre les mateixes. Cal dir que els partits que formen Junts: PSOE, PSM i Esquerra tampoc han publicat les actes de les Juntes de Govern que ara prometen publicar. Alternativa ha publicat les actes de Junta de Govern, els pactes postelectorals , els comptes del partit, el pressupost de campanya... Transparència amb fets, no només amb paraules.

Si parlam de participació els partits que governen (Tots, PP i PI) han demostrat clarament creure poc en la participació en el procés de la pescateria com vàrem denunciar al seu moment: "Això no és participació ciutadana " i "Segueix el despropòsit de PP&PI a la pescateria. Però si encara hi havia algun dubte, Tomeu de Tots va deixar molt clar al debat que, per ells, la participació era una nosa que "atura la gestió i que és millor tirar pel camí d'enmig". A Alternativa demostram la participació amb el nostre funcionament: assemblees obertes o realització participativa del programa. Sobre participació ciutadana teniu un bon recull d'articles en aquest mateix bloc sota l'etiqueta de "Democràcia participativa". Si parlam de feina institucional, a Alternativa proposàrem una moció al Ple per canviar el reglament de participació al gener del 2013, després vàrem fer diferents reunions obertes "Procés per canviar el reglament de participació ciutadana". La darrera reunió la férem el mes de novembre i va assistir la regidora de participació ciutadana, na Teresa Ferré (PI), cal dir que cap altre partit va venir a la reunió o va aportar idees, ni Tots, ni PP, ni UMP però tampoc els que formen Junts i que ara diuen que la participació és fonamental... A la reunió vam recollir noves propostes i idees i vam enviar el nou esborrany a la mateixa regidora del PI per que el mirés i acordar com el podíem portar al ple. No vam obtenir cap resposta, ni proposta, i amb les eleccions ja molt properes tota la feina feta en un nou reglament de participació ciutadana vàrem decidir que formés part del nostre programa per a la legislatura . És l'hora de la gent

La transparència, en política, és més que una paraula: són fets. L'Ajuntament ha de ser de vidre, transparent per a la ciutadania. Aquest és un dels principals eixos del nostre programa. 

 

L'Ajuntament ha de ser de vidre

 

Comentaris

Joan CC

Re: Transparència i participació

Joan CC | 19/05/2015, 07:24

Mateu o trol colaborado. No és bo anar-sen a dormi amb aquesta mala llet. 20 minutets de meditació t'anirien bé.

Trol o colaborador

Re: Transparència i participació

Trol o colaborador | 19/05/2015, 01:41

Definicions d'Alternativa:
Troll: anonim que xerra malament de jo
Col'laborador desinterssat: anonim que xerra malament dels rivals

Mateu

Sants!

Mateu | 19/05/2015, 01:30

Ostres! Lo vostre és de jutjat de guàrdia. Alternativa, amb el supergurú Pepe, ho fa tot perfecte, els altres són tots uns corruptes i mala gent. Això ja és passar-se quatre pobles!! Si ara surten els de Tots o els de Junts Avançam (que són els únics que podran governar) i diuen com Alternativa que uns amics els han regalat les pancartes sortirien cridant: "prevaricació preventiva". "S'han corromput abans d'arribar a la batlia! quan governin els donaran tots els panfletos per fer a ells, sense concurs!! "... Però com que aquesta vegada són els vostros, no passa res... Deixau les lliçons, els complexes i l'enveja i preparau-vos per fer una oposició constructiva.. Els pollencins ho agrairan!!

Pepe

Re: Transparència i participació

Pepe | 18/05/2015, 20:03

Home darrera setmana em dona la impressió que per tú la campanya és neta sempre que no es fiquen amb en Tomeu, però hi ha unes quantes coses que no han estat tan netes i casualment són responsabilitat d'en Tomeu:
1.- Pagar amb doblers públics una persona sense contracte per omplir en precampanya la pàgina web de fotografies varies de propaganda.
2.- Crear un partit posar-li un nom i després denúnciar el nostre lema electoral que era molt anterior.
3.- Copiar campanyes d'altres partits; les mans de MES o les fotografies de porgrama nostres.
4.- Utilitzar personal de l'Ajuntament per muntar l'escenari de TOTS quan s'havia arribat a l'acord de que cada partit es muntaria l'escenari.

Clar però lo guapo i net és callar davant les cacicades no, com fan la resta de partit? Ens sap greu però a Alternativa no callarem per què no és una qüestió d'en Pepe, som com som. No perd l'esperança de que un dia entendereu el que és un partit assembleari.

Pepe

Re: Transparència i participació

Pepe | 18/05/2015, 19:35

ns/nc Nosaltres tenim total confiança en la Secretària ara si tú estas tan segur de que és així ningú et prohibeix posar la denúncia corresponent.

Quines gestions concretes ha fet en Tomeu pel tema de la benzinera en sol rustic?

Per posar denúncies cal tenir proves concretes no és suficient han dir jo pens que... Si tens aquestes proves o pots posar la denúncia directament o fer-nos les arribar.

darrera setmana, benvinguts al circo

Re: Transparència i participació

darrera setmana, benvinguts al circo | 18/05/2015, 18:54

Comnença la darrera setmana de campanya. Hagan juego señores, a meam qui amolla la merda mes grossa. La veritat és que s'ha de felicitar a la majoria de partits per una campanya bastant neta. Hi ha Junts -excepte alguna excepció habitual-, Tots, Pi, UMP, PP i Gent que s'han dedicat a explicar les seves propostes i convencer l'electorat. I després hi ha Alternativa, que té en Pepe.

ns/nc

Re: Transparència i participació

ns/nc | 18/05/2015, 18:15

I perque vos ho digui la secretària, que evidentment és còmplice d'en Tomeu, voltros ho donau per bo i no denunciau la incompatibilitat?

A lo que se refereix Pere Mas és a la declaració d'interés general que en Tomeu està fent gestions per aconseguir per plantar una benzinera en sol rustic als terrenys de la seva família a la rotonda del gall, just davant del cartell ilegal on ha penjat la seva cara.

Pepe

A Pere Mas

Pepe | 18/05/2015, 18:01

"Tots" al sobrepassar el seu límit la única conseqüència és que perderan les subvencions, per a nosaltres són molt importants però és clar que Tots no les necessiten.

El xiringo del Gelats Valls al Port de Pollença pel que van dir al darrer ple a pregunta nostra està pràcticament sentenciat. De la resta que comentes no tenim informació

I del seu càrrec d'apoderat vam demanar al seu moment a la secretària i és compatible encara que a nosaltres ens sembla que no és gens correcte.

La qúestió és que quan li van traslladar la nostra pregunta a la ràdio sobre la financiació del seu partit va tirar pilotes fora i finalment va dir que encara no tenia el pressupost tancat... Una excusa absurda,amb tots els remors que corren per Pollença el qeu hauria de fer és publicar el seu pressupost de campanya previst, com hem fet nosaltres i quan acabi el pressupost final (com farem nosaltres).

Alternativa

Re: Transparència i participació

Alternativa | 18/05/2015, 17:49

Aquest dijous el darrer ple d'aquesta legislatura a les 13,00 hores.
Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:
1.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit 5/2015 del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit 6/2015 (1/2015 RES) del de l'Organisme Autònom Residència Social Sant Domingo en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 3/2015/INT)
4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança reguladora del Preu públic per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)
6.- Ratificació, si procedeix, del decret de Batlia núm. 364 de dia 4 de maig de 2015
7.- Determinació de les dues festes locals en l’àmbit del municipi per a l’any 2016.”

Pere Mas

TOTMEU

Pere Mas | 18/05/2015, 16:30

El nou partit totmeu, o sigui tots per en tomeu, ha fet una festassa, com ho han fet si nomes tenen l'assignació economica de 1700€?
Qui ha pagat la campanya de tots? Les males llengües diuen que llevaran els txiringuitos on venen gelats al port i a pollença, també diuen que en tomeu, al solar de l'entrada de pollença, té intencions de montar-hi un negoci, repsol, bp, cepsa,... Què passa amb tots els negocis que du en totmeu de gerent-apoderat de finques i explotacions agricoles? Te compatibilitat per fer-ho?
El partit TOTmeu, té telita, a més de seguir afiliat al PP.

Alternativa

Re: Transparència i participació

Alternativa | 18/05/2015, 09:32

Cuatro de los cinco puertos que pierden la bandera azul están gestionados por el Govern

h
ttp://ultimahora.es/noticias/part-forana/2015/05/17/152064/cuatro-cinco-puertos-pierden-bandera-azul-estan-gestionados-por-govern.html

El preocupant no és tant que el Port de Pollença hagi perdut la bandera blava com les denúncies que fa en José Luis Carsi de la degradació de les seves instal·lacions. Tots coneixem la tàctica degradació dels serveis públics per facilitar després la seva privatització.

Alternativa

Re: Transparència i participació

Alternativa | 18/05/2015, 00:42

Aquest diumenge al mercat de Pollença hem pogut dir directament a la consellera d'Educació, Núria Riera que ha vengut a fer campanya pel PP i a la directora general responsable del TIL, na Bel Cerdà, el que opinam sobre el seu darrer despropòsit en educació; l'aprovació aquest divendres dels currículums per aplicar la LOMQE, una llei retrograda que a més a més s'aplica amb total improvisació i oposició de tota la comunitat educativa.

Núria Riera als docents: "Tanmateix ens tornaran a votar"

La consellera d'Educació respon així a les crítiques del portaveu de l'Assemblea, Guillem Barceló, sobre l'aprovació dels currículums LOMQE contra el criteri d'experts i col·lectius

www.arabalears.cat/premium/Nuria-Riera-docents-Tanmateix-tornaran_0_1358864415.html

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb