URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Extrajudicials i factures irregulars... Ple extraordinari de maig

Alternativa | 19 Maig, 2015 00:22 | facebook.com twitter.com

Dimecres 20 serem al mercat del Port de Pollença.

Dijous 21   debat electoral al local de l'AAVV del Moll a les 20:00 . Moderat per na Joana Solivellas,es podrà escoltar a Ràdio Pollença (107.9 FM)

Divendres 22 tancam la campanya a les 20h. al Centre Cultural, a Pollença.

Aquest dijous tenim Junta d'Emser i ple extraordinari.

Al ple tenim el tercer reconeixement d'extrajudicials i la tercera dació de comptes de factures anòmales i irregulars en cinc mesos i a la campanya TOTS, PP i PI presumeixen de bons gestors econòmics... Si la gent s'informara una mica més

Els reconeixement extrajudicials haurien de ser per a situacions puntuals irregulars però és clar que TOTS, PP i PI les utilitzen de forma sistemàtica. Igualment un ple més TOTS, PP i PI tenen l'obligació presentar una nova dació de comptes de les resolucions del batlia anòmales i irregulars i amb objeccions per part d'intervenció. Ja l'hem dit en altres ocasions el manteniment d'irregularitats en el temps i la falta a algunes contractacions dels requisits que marca la llei de contractació pública; falta de publicitat, no sol·licitar ofertes a tres empreses... són una demostració de que TOTS; PP i PI segueixen funcionant com passava a la passada legislatura pensant més en la creació d'una xarxa clientelar que en els interessos i en l'economia dels ciutadans.

Junta General d'EMSER de  a les 12:45. De moment no ens han enviat cap informació, i això que els que governen insisteixen molt en la importància de la bona gestió.

1.- Examen i aprovació, si procedeix, del Balanç, Memòria, Compte de Pèrdues i Guanys proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l'òrgan d'Administració corresponents a l'anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2014.

2.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d'Interventors per a la seva posterior aprovació.

I posteriorment a les 13:00 ple extraordinari.

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit 5/2015 del Pressupost General de l'Ajuntament de Pollença en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació

Con tots sabeu ens varen acceptar l’al·legació al pressuposts per fer un conveni amb l'IBANAT i tornar a posar en marxa el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola amb 30.000 euros de pressupost que inicialment sortien de turisme. Ara proposen que han de sortir; 18.000 € de la partida de medi ambient i 12.000 € de la partida de turisme.


2.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit 6/2015 (1/2015 RES) del de l'Organisme Autònom Residència Social Sant Domingo en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

És tracta de traspassar el crèdit de romanent de despeses generals de la residència a despeses d’instal·lacions (inversió) per unes factures de l’any 2014 al centre de dia. És el cablejat de fibra òptica que té cada habitació de la nova residència i que no ha funcionat com cal fins fa poc, i per tant s’ha donat el vist i plau a les factures, en total sumen 8.517,17 €. El traspàs de romanent seria de 8.600,00 €. No es passa directament a extrajudicial sense passar per aquest pas previ per dos motius, el primer és que hi ha romanent i per tant s’ha de habilitar crèdit i la segona és que amb aquesta habilitació de crèdit es passem del límit de despesa.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 3/2015/INT)

Factures fora de pressupost per valor de 18.332,68 €, com hem comentat al punt anterior el fet de passar el límit de despesa fa que hagi d’anar per reconeixement extrajudicial de crèdit.

Es torna a presentar la factura de  Virtual Think Comunicacion, S.L. de 2.722,50 € per despeses de publicitat de la Fira del Vi. Sobre aquesta factura a preguntes nostres  al darrer ple la regidora de la Fira va dir que no sabia res.

Factura d' Univers Dinamic, S.L. de 1.724,25 € per la compra de 5 impressores, en David Alonso ha dit que la factura va arribar fora de terme i amb la liquidació de 2014 tancada per això es presenta ara pel seu pagament

Factura del Grup Trui Mallorca, S.L. de 2.541,00 € per la instal·lació audiovisual pel Concert de Bandes Sonores del Festival que es va fer al patí de l’Ajuntament, la factura pujava 4.000 € però va haver una “no conformitat” amb la pantalla instal·lada que no reunia les condicions per a les projeccions que es varen fer, al final es han descomptat l’import de la pantalla i ha quedat amb l’import consignat de 2.541,00 €

Factura  de 1.452,00  € per un concert de Jazz, aquesta factura s’havia perdut i ningú s’havia donat.

Desprès hi ha les factures de la residència de 8.517,17 € de la residència esmentades al punt anterior y dues factures de Laboratorios Hartmann de l’any 2013 de 586,08 € i 779,68 € també de la residència i s’havien “extraviades”

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança reguladora del Preu públic per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

Es tracta de posar preu públic a les pistes de paddle-tennis; 18 euros hora i mitja per pista pel no socis, 10 euros pels socis amb un descompte del 50% pels jubilats. Hem demanat un descompte també pels joves ens han dit que féssim al·legacions.

5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

Encara no tenim informació, anirem a consultar-ho i us informarem

6.- Ratificació, si procedeix, del decret de Batlia núm. 364 de dia 4 de maig de 2015. Es tracta d'anomenar  procuradora i lletrats.

En Rafel Morro de Ca’n Teresa ha denunciat a l’Ajuntament per presumpte delicte de prevaricació administrativa  contra persona o persones encara no determinades, i el Jutjat d'Instrucció núm 3 ha ofert  la possibilitat de personar-se a les Diligències Prèvies. Varis funcionaris i la regidora Maria Buades ja han anat a declarar i se les ha demanat  sobre  demora en la seva llicència de funcionament del restaurant, per una presumpta  discriminació a la ocupació a la via pública, per l’acord de ple de tornar a posar la font... Que pugui denunciar la instal·lació d'una font que està en espai públic ens sembla un fet simplement paranormal

7.- Determinació de les dues festes locals en l’àmbit del municipi per a l’any 2016.

Es proposa dia 29 de juny Sant Pere (substitueix a Sant Antoni que cau en diumenge) i la Patrona, dia 2 d’agost.

 

 

 

Comentaris

Alternativa

Re: Extrajudicials i factures irregulars... Ple extraordinari de maig

Alternativa | 20/05/2015, 13:09

Ja l'hem explicat però el tornam a fer.
No és el mateix el pressupost d'un partit local; Tots, UMP, Gent, nosaltres, que podem gastar un màxim de 1769,68 euros(0,11 ctms per habitant) que els dels partits supramunicipals.

Paco ni tan sols una multa, simplement no li donaran a Tots cap subvenció. Aquestes són les mesures anticorrupció made in PP

h
ttp://alternativa.balearweb.net/post/123126

Paco

Re: Extrajudicials i factures irregulars... Ple extraordinari de maig

Paco | 20/05/2015, 12:41

Que pasa si alguien se pasa del límite legal de gastos aún cuando lo demuestre el tribunal de cuentas o la junta electoral, nunca antes de un año o año y medio? se anulan las elecciones y se vuelven a repetir? se inhabilita a los concejales electos por el partido infractor? o, como siempre, nos sale a cuenta pagar una multa pecuniaria, pecata minuta comparada con el beneficio obtenido?

G

Re: Extrajudicials i factures irregulars... Ple extraordinari de maig

G | 20/05/2015, 10:06

No era el PI qui va fer vídeos amb drons?
De totes maneres, un video no val gairebé res si ja es té l'aparell volador. I amb això no vull defensar ningú. Tots, Junts, UMP, PP, PI, han gastat moltíssims diners convidant a gent a sopar, etc. Si publiquessin els números de la campanya quedaríem escarrufats.

troll

Re: Extrajudicials i factures irregulars... Ple extraordinari de maig

troll | 20/05/2015, 09:35

Que no ´s un troll aquest totsNO? Ai, no, espera. En aquest si que li podem dar de menjar.
Només els videos de Junts, amb tomes aeries de drones, ja valen mes que tota la campanya de tots.

Alternativa

Re: Extrajudicials i factures irregulars... Ple extraordinari de maig

Alternativa | 20/05/2015, 08:37

Aquesta és una de les preguntes que vam fer a Tomeu Cifre a la ràdio i va voler contestar, per alguna cosa serà.

totsNO

TOTS X la cadira

totsNO | 19/05/2015, 23:11

Q s han gastat aquests de TOTS? Això és un desastre

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb