URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resum feina institucional

Alternativa | 14 Setembre, 2015 08:00 | facebook.com twitter.com

A la nostra darrera assemblea els nostres regidors ens van explicar  la feina institucional que ara publicam. Assemblearisme i transparència són eixos fonamentals de la nostra feina.

1.Temes institucionals

Un resum de la feina feta pels regidors.

Na Marina va explica les dues juntes de Portaveus que s'han realitzat (avui es fa la tercera);

- La Junta de portaveus del 24 de juny va ser informal perquè encara no estava oficialment constituïda. Es va parlar de la periodicitat i els dies i hores de les distintes comissions, la creació oficial de la Junta de Portaveus i de la Junta de Govern. Sobre aquesta, es quedà que es publicarien els acords al web (està encara pendent), es plantejà delegar-hi la resolució de la disciplina urbanística (pendent). Vàrem proposar incloure un membre dels altres partits amb veu i sense vot. Es va discutir sobre les retribucions.

La Junta de portaveus del 17 de juliol va ser per discutir les distincions de La Patrona.

Na Marina va explicar la feina realitzada a les juntes de govern.Totes tenen la mateixa estructura: Urbanisme (llicències, disciplina), Hisenda (despeses, recursos, llicències Ocupació Via Pública), Règim interior i personal (guals, taxis, personal, cementiri), Contractació. Ens hem abstès en tot allò relatiu a la Ocupació de la Via Pública a l'espera de fer una nova ordenança ihem demanat un major control de l'ocupació.

 

- Junta de Govern 7 juliol:

Es farà un decret de batlia per delegar la disciplina urbanística a la Junta.

Informe de secretaria i intervenció per l'excés d'hores extres del personal de Turisme. Cal cercar una solució encara que amb les limitacions de la llei Montoro a les contractacions per part de l'Ajuntament sembla complicat.

Informe secretaria i intervenció per serveis que no han seguit procediment contractual administratiu (centres oberts, escoleta, manteniment jardins) i subministraments diversos. Cal regularitzar tots aquests serveis.

- Junta de Govern 21 juliol:

- S'informa que s'han demanat una quarentena de legalitzacions en rústic.

- S'estan preparat els plecs condicions per plaça tresoreria i per borsí d'arquitectes ( ja ha sortit).

-Junta de Govern de 4 agost:

- S'ha de revisar el tema de l'electricitat de l'escoleta (que encara tenia el comptador d'obra i ara ha arribat la factura del darrers quatre anys!!!) i de l'electricitat del club d'equitaci.

Es va denegar la prolongació del servei de l'arquitecte municipal en Rafel  Balaguer, explicarem aquest tema a un article.

- Junta de Govern de 18 agost:

 Es va explicar le feines realitzades en referència a Villa Cortina, després de comprovar que era ocupada es va  enviar a les empreses subministradores perquè li tallin els serveis. Per altra banda, es va denegar la llicència de legalització que varen presentar i la propietat ho ha recorregut. Encara no s'ha fet la resposta. S'ha enviat també als jutjats per veure què troben.

S'aproven les bases pel borsí d'arquitectes (se retiren les taxes per presentar-se a l'examen).

Se prorroga el contracte del Servei d'Orientació Educativa. L'escoleta i l'escola d'adults tenen contracte extingit i s'està fent feina amb els plecs.

L'interventor ha posat queixes per les hores extres del notificador-clavegueram. S'ha de solucionar. Se proposa: primer fer sondeig entre els de l'Àrea de Serveis per si algú ho vol fer.

S'ha parlat del tema boies. L'équip de gover són partidaris de  que l'ajuntament demani la concessió i així poder controlar el tema. Encara que després ho gestioni el Club Nàutic.

 

Comissions Informatives i Plens

-13 de juny: presa de possessió del càrrec i constitució del ple.

-9 juliol: Ple del cartipàs. Es va aprovar la periodicitat de les sessions plenàries, junta portaveus, junta de govern, i els sous.

-29 juliol: Es va aprovar el reinici de l'expedient d'investigació de camins, les distincions de la Patrona i el nomenament de representants als òrgans col·legiats. Vàrem presentar una moció sobre el pavelló del Clara Hammerl (posada a punt i millora del conveni) que es va aprovar.

Es va donar compte del decret de batlia que es nomena personal eventual el cap de Serveis amb un sou de 2482 euros en 14 pagues, a 1 d'agost.

Vàrem registrar 5 precs i 7 preguntes. D'aquests: sembla que ja hi ha data per la Junta de Portaveus (és avui), i han llevat la placa d'en Matas.

- Ple extraordinari d'agost.  Vam aprovar la modificació de la plantilla de personal per a la modificació del lloc de treball denominat Director/a de Ràdio Pollença de personal eventual a personal laboral, nivell 0 (caràcter especial d’alta direcció. Vam aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les associacions de caire social per a l’any 2015. Insistirem que l’any que ve que  associacions que no són de Pollença però fan feina al municipi puguin rebre algun tipus d’ajuda, com per exemple la benzina.

 

EMSER

-25 de juliol: reunió amb els delegats de personal, on s'intercanviaren opinions, se'ns posà al dia de les distintes demandes que hi ha en curs i queixes (contractació irregular, opacitat del gerent, retorn drets laborals...). Hem demanat que al Consell d'Administració hi pogués haver representants dels treballadors i deixar obert a que hi pogués haver alguna associació d'usuaris.

-29 juliol: Junta General d'EMSER. Simplement s'anomenaren els membres del Consell d'Administració, que comptarà amb tres membres del govern (M.A. March, T. Cifre i A. Nevado) i dos membres de l'oposició (M. Buades i M. Llobera). D'ençà de llavors venim demanant que es convoqui el Consell d'Administració.

-31 juliol: Els delegats de personal ens fan arribar un escrit, demanant que es designin els membres de la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu i de la Comissió Negociadora del conveni Col·lectiu. Seguim insistint en la convocatòria del Consell d'Administració (pareix que serà el 14 de setembre)

 

Consell Rector de la Ràdio

-11 d'agost: Constitució i bàsicament s'ha tractat el tema de com cobrir la plaça de director de la ràdio. Com que no es pot tenir més personal eventual (límit legal de 2) i tampoc es poden treure noves places (LRSAL) la solució sembla que és cobrir-ho amb un contracte d'alta direcció. Pràcticament no hi cap diferència amb un càrrec d'eventual (ja que també és de confiança en el sentit que no cal fer cap procés selectiu). En la pràctica, però, sí que es farà un procés selectiu amb una sèrie de requisits i la presentació d'un projecte (ja ha estat publicat) Al ple extraordinari d'agost es va dur aquest punt, per tal de fer una modificació de plantilla.

- 7 de setembre:

Es va aprovar per unanimitat el plec de condicions per aprovar la direcció de la ràdio i es va acceptar la nostra proposta de puntuar els mèrits, experiència, projecte... que faltava a l'esborrany inicial coneixement Pollença 10.
Al punt de varis el batle va comentar que el més immediat és millorar la recepció a la Cala Sant Vicenç i el Port de Pollença ( hi ha 6000 euros al pressupost 2015). Més endavant volen estudiar la possibilitat de fer un parell de dies programes en eu moll, inclòs han parlat de fer un estudi.

 

Consell Rector Residència

-11 d'agost: Constitució.(ja vam fer un article sobre el tema)

Es va aprovar un conveni entre la Residència i l'IES de Santa Margalida (que fan el Cicle Formatiu d'Atenció a la dependència).

Es van aprovar les bases per convocar la plaça de director/a de la residència en la forma de contracte d'alta direcció. El nostre representant va recordar que hi havia una acord firmat entre Ajuntament i representants dels treballadors i ratificat per ple, que establia les funcions de la direcció de forma ben detallada i el sou d'aquesta plaça. No s'ha tengut en compte ja que a les bases la descripció de les funcions és molt pobre i el sou sembla que serà el que figura als pressuposts. Estam pendents d’informació sobre aquest tema.


Comissió Especial de Comptes

-11 agost:

Es varen dictaminar els comptes generals de l'exercici 2014, per dur a aprovació al ple de setembre. És un tràmit obligatori.

En general la situació econòmica de l'Ajuntament ha esta bona, l'únic òrgan que ha acabat l'any amb un balanç negatiu ha estat la ràdio (amb un 14% d'endeutament). S'ha pagat els proveïdors dins termini.

L'interventor proposa, cosa que recordarem al Consell d'Administració, que es faci una auditoria de legalitat a EMSER. Considera que de la part econòmica no és necessària, però tot i que l'empresa no compleix els requisits per estar legalment obligada a haver de fer-ho, creu que està «falta d'un control de legalitat estricte». Per exemple: hi ha contractes que s'han de regularitzar (el servei tècnic d'enginyeria, la neteja dels contenidors...)

 

 

 

 

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb