URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Més informació sobre el quiosc de Gelats Valls

Alternativa | 28 Abril, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Sempre hem considerat que la informació és el primer pas per debatre i prendre decisions i agraïm a Gelats Valls que ens hi hagi a fet arribar nova documentació sobre la situació del quiosc del Passeig Anglada Camarasa del Port de Pollença que passem a resumir a continuació. Per altra part al ple d'avui dijous hem fet tota una sèrie de preguntes  que esperam també ajuden a aclarir més el tema.

Respecte a la informació que ens ha arribat continuam sense entendre perquè no es contesti al recurs de reposició que va registrar Gelats Valls el 7 de juliol de 2015 i que no se li facilités la documentació que va demanar ( petició que va reiterar el 6 d'agost de 2015).

També ens han fet arribar la notificació de l'Ajuntament de 13 d'abril de 2016 en la que inicia el procediment per a la declaració d'extinció o caducitat del dret concessional d'ocupació del domini públic, concedit tràmit d'audiència a Gelats Valls per termini de quinze dies. Aquesta notificació és prèvia a un possible desnonament del quiosc

RECURS DE REPOSICIÓ 7 DE JULIOL 2015

El 7 de juliol de 2015, una vegada que havien rebut la notificació de l'acord de la Junta que ja hem publicat a aquest bloc, van registrar a l'ajuntament un recurs de reposició contra el mateix acord demanant que es declarés que Gelats Valls S.L és titular d'un dret de concessió vigent sobre el quiosc. Com ja us vam informar aquest recurs no va ser contestat per part de l'Ajuntament.

Al seu recurs de reposició Gelats Valls al·lega els següents punts:

1- D'acord amb els arxius i registres municipals consta acreditat que Gelats Valls han anat ocupant amb un lloc fix per a venda de gelats la cantonada del Passeig Anglada Camarasa del Port de Pollença des d'abans de l'any 1967.

2- Igualment consta que, a partir de 1992, per mandat municipal, es va produir un canvi en el quiosc que venia utilitzant, havent estat redactat per l'Ajuntament un projecte tècnic i plec de condicions que fou aprovat per la corporació el 3 de març de 1994. Un projecte tècnic a partir del qual es construí i instal·là l'actual quiosc. Gelats Valls van exercir com peticionaris inicials i van pagar la totalitat del cost de la construcció, instal·lació i connexions del quiosc. Segons Gelats Valls per tant no es pot parlar per tant, ni de titularitat municipal del quiosc, ni de precarietat de l'ocupació ni d'inexistència de concessió ni de caducitat de dret, ni de no pagament del cànon, pel fet que per decisió municipal l'abonament del cànon es fes anualment en forma de pagament de la taxa d'ocupació de la via pública.

Malgrat el quiosc, construït d'acord amb el projecte municipal, és una instal·lació fixa, aquest caràcter li ve imposat per decisió municipal i per les circumstàncies de la mateixa ubicació on es troba, però en realitat l'ocupació i ús que es fan del mateix no té caràcter permanent sinó que es du a terme únicament durant uns determinats mesos.

L'ús previst pel quiosc i que s'ha mantingut des de l'any 1994 és per tant, no un ús privatiu del domini públic pròpiament dit, sinó com deia l'Acord municipal de 3 de març de 1994 és un ús comú especial.

D'altra banda, és més que reconegut pels ciutadans de tot el terme que Gelats Valls forma part del patrimoni cultural de Pollença, sent conegut per diverses generacions que des d'abans de 1967 han pogut gaudir dels seus gelats artesans.
Com declara el Tribunal Suprem a la Sentència de 3 de març de 2009, resolent el recurs RC 6242/2005, en el nostre cas, encara que la interpretació que es fes de la normativa es pugui no compartir ara per part de l'Ajuntament, no pot desconèixer que va existir un acte administratiu i que en virtut d'aquest, Gelats Valls té dret a ocupar l'espai.

ESCRIT 6 D'AGOST DE 2015

Gelats Valls va enviar altre escrit reiterant la petició de documentació; informes tècnic i jurídics d'acord amb els quals es van adoptar els acords de 1992 i 1994 relatius a l'ocupació de domini públic local amb el quiosc, així com l'aprovació del projecte i a l'autorització atorgada a Gelats Valls.
 

NOTIFICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 13 D'ABRIL DE 2016

A la notificació es parla d'altra documentació:

- Un escrit de Gelats Valls de 7 de gener de 2016 en què sol·licitava seguir amb la venda als llocs fixos de cada any.

- L'informe del servei d'inspecció en el que constata que realitzada visita de comprovació el 23 de març de 2016 el lloc de venda de gelats situat al passeig Anglada Camarasa estava obert i el 30 de març es fa acta de reconeixement de l'ocupació de terrenys d'ús públic, amb l'activitat de venda de gelats ocupant la via pública sense llicència de Gelats Valls.

- Escrit de Cafe Capuchino 1919 SL en què sol·licita la retirada immediata del quiosc, en reiteració de la petició formulada d'immediat tancament presentada al Registre de l'Ajuntament (RGE; 2295/2014).

La notificació indica que per a l'exercici de la potestat de desnonament és necessària la declaració prèvia d'extinció o caducitat del títol que atorgava el dret d'utilització dels béns de domini públic, amb la instrucció prèvia del procediment pertinent en què s'ha de donar audiència a Gelats Valls. La resolució que es dicti, que és executiva sense perjudici dels recursos que siguin procedents, és notifica a Gelats Valls, i se'l requereix perquè desocupi el bé, i amb aquesta finalitat se li concedeix un termini no superior a vuit dies perquè procedeixi a fer-ho. Si Gelats Valls no atén el requeriment, es pot sol·licitar l'auxili de les forces i cossos de seguretat o imposar multes coercitives de fins a un 5% del valor dels béns ocupats, reiterades per períodes de vuit dies fins que es produeixi el desallotjament. Les despeses que ocasioni el desallotjament són a càrrec de Gelats Valls.

Veure articles anteriors

- Què pensa fer l'Ajuntament amb el quiosc de Gelats Valls

- Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

 

 

 

Comentaris

Alternativa

Respostes ple

Alternativa | 29/04/2016, 00:25

Decebedors respostes a les nostres
preguntes sobre el quiosc de Gelat

s Valls al Port de Pollença. Hem preguntat: -Quin ha estat procés de mediació que ha fracassat ?. Ens agrairia saber quines possibilitats s'han plantejats a les parts per poder valorar amb les possibles sortides a aquest tema? En quin punt es troba la licitació? Quin tipus de quiosc vol l'equip se govern? Unió Mollera Pollencina al seu face va dir que Gelats Valls havia rebutjat altres ubicacions pel quiosc. Quines eren aquestes altres possibles ubicacions pel quiosc? La resposta del Batle ha estat que aquestes ubicacions eren la Plaça i a la zona de Ports i ha contradit el que havia dit UMP ja que ha contestat que a Gelats Valls si que l'havia interessat la ubicació en Ports però no ha explicat per qué no es va arribar a aquesta solució. Sembla que l'equip de govern no va demanar per escrit a Ports la nova ubicació.

Alternativa

Re: Més informació sobre el quiosc de Gelats Valls

Alternativa | 28/04/2016, 19:32

Hola Hans
El que és clar és que la immensa majoria dels ciutadans de Pollença volem que una empresa amb la tradició i la importància de Gelats Valls a Pollença (una de les poques indústries que tenim, amb productes artesanals de quilòmetre O) continuï gestionant el quiosc d'Anglada Camarasa.
El primer que s'hauria d'haver fet és contestar al recurs de reposició que va presentar Gelats Valls, pensam que en un cas com aquest l'Ajuntament no es pot escudar en el silenci administratiu.
Segon a l'igual que a Gelats Valls a nosaltres ens agrairia tenir tots els informes jurídics i tècnics que avalen la posició de l'Ajuntament i la seva contestació legal al recurs de reposició que no tenim.El que evidentment dificulta valorar de forma acurada el tema jurídic.Tant de bo no fos així però sembla que les discrepàncies en les interpretacions de la llei entre l'Ajuntament i Gellats Valls les hauran de resoldre els jutjats.
Si calia fer la licitació, aquesta s'hauria d'haver fet en gener i no haver arribat a començar la temporada sense ni tan sols tenir el plec de condicions. En aquestes condicions trobam injust que ara es vulgui fer el desnonament del quiosc quan l'Ajuntament no ha fet la feina que pertocava.
Ens agrairia saber que es va negociar i si realment hi ha altres solucions alternatives a la licitació que esperam que avui ens aclareixin al ple i que és molt important per decidir qualsevol cosa. En el cas que l'Ajuntament liciti el quiosc i com ja vam dir al anterior escrit té uns marges legals per valorar el tipus de quiosc que vol.

Closed

Re: Més informació sobre el quiosc de Gelats Valls

Closed | 28/04/2016, 17:17

Kiosko cerrado ya.

Hans Monheim

Gelats Valls - 1919

Hans Monheim | 28/04/2016, 15:41

Que se haga cumplir lo de la ocupación vial (mesas y sillas) en los Dakotas, 1019, fast food y otros - esto de aprobó ya hace 10 años o mas... Porque en este caso no se aplican las resoluciones de los plenos?
Es verdad que se cobran por la sillas y mesas ilegales?
Esto del 1919 es una declaración de guerra unilateral - el Señorito L. pasando de todo y en total ilegalidad (mesas y sillas) pisa el que esta en su camino .
Leyendo el escrito de Alternativa ( claro y informativo) me gustaría saber como se situa Alternativa y que soluciones se proponen.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb