URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Resum Junta d'EMSER i Ple

Alternativa | 01 Juny, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 Resum de la Junta d'Emser i del Ple del passat dijous

 

JUNTA GENERAL D’EMSER

 

Abans del Ple és va dur a terme la Junta General d’Emser, que tenia bàsicament un punt important a l’ordre del dia:

 

1- Aprovació del "Balanç, Memòria, Compta de Pèrdues i Guanys, proposta sobre el destí dels resultats socials i gestió de l’òrgan d’Administració corresponents a l’anterior exercici social tancat el dia 31 de desembre de 2015" Aprovat amb 15 vots a favor (Junts, UMP, PI, PP i Tots), i 2 en contra (Alternativa).

Aquest punt ja va ser retirat el més passat ja que no s’havia aprovat al Consell d’Administració prèviament. A l’anterior Junta ja s’hauria d’haver portat la modificació dels estatuts per incorporar a un representant dels treballadors al Consell d’Administració com va aprovar el Ple. En aquell moment les excuses ens semblaren pobres, però la retirada de l’ordre del dia de l’aprovació del Balanç ens va fer creure que la modificació dels estatuts seria possible. Però tampoc ha estat així, i per tant no ens ha estat possible votar a favor, sense entrar ja directament ni tan sols a valorar el balanç i la memòria. A més el Consell d’Administració que havia de fer l’aprovació prèvia a la Junta va ser convocat de forma extraordinària de un divendres per a un dilluns, quan en realitat ja és moment de fer-ne un d’ordinari. Això va impedir que la nostra representant hi assistís i pogués expressar la nostra opinió sobre el Balanç, la Memòria, i la compta de Pèrdues i Guanys

 

2- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació. Aprovat per unanimitat.

 

PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG


1- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Aprovat per 8 vots a favor (Junts, UMP i PI), 3 abstencions (PP i Alternativa) i 6 en contra (Tots).

Es tracta de factures de tasques d'anys anteriors que per qüestions tècniques s'imputen a aquest exercici, per un import de uns 20.000 euros aprox. Tot i aquests problemes tècnics, un extrajudicial és un procediment que ha de ser excepcional i que no s'ha de realitzar sistemàticament. A més hi ha temes que es poden i s'han de regularitzar. En aquest sentit va haver-hi una Junta de Portaveus per tractar de calenderitzar la regularització dels contractes de diferents serveis. Sobre aquest tema demanam a l'equip de govern que publiqui aquest acord.

2- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (1/2016 Residència). Aprovat per 11 vots a favor (Junts, UMP, Pi, PP i Alternativa) i 6 abstencions (Tots).

Per desgràcia la residència no compleix amb les ràtios mínimes legals, i per fer-ho la necessita una infermera i mig auxiliar. La despesa que s’aprovà és per mig any. Com ja ha passat amb altres casos, ens tornam a topar amb la llei Montoro, i la impossibilitat de contractar personal, per tant no queda més remei que fer una contractació externa. I és que aquesta és la finalitat de la Llei Montoro, privatitzar, per tot axò esperem que sigui derogada el més aviat possible, i que quan així sigui, que totes aquestes contractacions les faci directament l'Ajuntament.

 

3- Ratificació, si procedeix , de la Resolució de Batlia núm. 434 de dia 18 de maig de 2016 (Exp. Núm. 30/2015/Contractació). Aprovat per unanimitat.

Aquest punt era un mer tràmit administratiu, s’han de corregir un DNI dels qui han guanyat el concurs del Poliesportiu del Port de Pollença.

 

4- Resolució al•legacions i, en conseqüència, adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu especial d'explotació del bar poliesportiu del Port de Pollença (Exp. Núm. 30/2015/Contractació). Aprovat per 15 vots a favor (Junts, UMP, Pi, PP, i Tots) i 2 abstencions (Alternativa).

Les al·legacions varen ser rebutjades per qüestions de forma, i sense entrar a la qüestió de fons, a la qual pot ser s’hi haurà d’entrar en un futur. Tot i això, és cert que ja era hora d'adjudicar aquest contracte. Ara bé, no podíem votar a favor quan en el seu moment ens varen sol·licitar que féssim aportacions al plec, i després aquestes (inclusió de clàusules socials en el plec de condicions) no varen ser acceptades, per tant hem optat per l'abstenció. En aquest sentit, esperam que amb la moció aprovada és comenci a incloure clàusules socials a la contractació que faci l’Ajuntament.

 

5- Reconeixement, si procedeix, de la compatibilitat en el lloc de treball d'arquitecte per a l'exercici d'activitat privada (RGE núm. 3390 de 13.05.16). Aprovat per unanimitat.

6- Reconeixement, si procedeix, de la compatibilitat en el lloc de treball d'arquitecte per a l'exercici d'activitat privada (RGE núm. 3413 de 16.05.16). Aprovat per unanimitat.

Aquests dos punts són exactament iguals. Es va votar reconèixer la compatibilitat dels nous arquitectes per a realitzar tasques al sector privat i fora de l'horari laboral de l’Ajuntament.

 

7-Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2016 i de la pertinent convocatòria. Aprovat per unanimitat.

Votàrem a favor perquè tots sabem de les necessitats d'aquestes ajudes per els clubs. Però creiem que, sent les bases molt similars a les d'anys anteriors, s’ha tardat molt a aprovar-les. En aquest sentit, esperam que aquest tema s'aprovi amb més pressa en els següents exercicis.

8- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per a la contractació pública socialment responsable. La nostra moció va ser aprovada per 16 vots a favor (Alternativa, Junts, UMP, Tots, Pi) i 1 en contra (PP).

Estam molt contents per aquesta aprovació. Els Ajuntaments són actors econòmics de primer ordre, i creiem que cal aprofitar aquesta situació per fer que la contractació pública no sigui tan sols un simple mitjà per a l'obtenció de prestacions, obres i serveis, sinó que també ha de ser un instrument per millorar la cohesió social, la redistribució de la riquesa, la igualtat i ja justícia. Ara que la moció està aprovada toca a l'equip de govern complir l'acordat, i fer que això es converteixi en realitat. Podeu trobar la moció sencera a aquest blog, però els acords que aquesta estableix són els següents:

1-Adoptar el compromís d'incorporar clàusules socials en els expedients de contractació pública de l'Ajuntament de Pollença (incloent-hi els òrgans autònoms i EMSER), exceptuant només aquells casos en què l'òrgan de contractació no ho consideri convenient per les característiques del contracte i ho motivi amb un informe.

2-Prendre com a referència bàsica per a la incorporació de clàusules la Guia de clàusules socials, editada pel Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca i les actualitzacions que se'n facin, també per part del Govern balear.

3-Convocar, en un termini no superior a trenta dies, una junta de portaveus per concretar els objectius estratègics de tipus social i ambiental que es pretenen aconseguir amb la Contractació Pública Socialment Responsable municipal.

4-Elaborar una memòria anual sobre la contractació socialment responsable municipal.

Aquí acabà la primera part del Ple, i és passà a la part de Precs i preguntes. Sobre aquesta part en farem un també article.

 Albercocs i cireres
 

 


 

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb