URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Factures irregulars, compra fotografies...Junta govern 5 de juliol

Alternativa | 23 Juliol, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat de la Juntacde Govern del 5 de juliol de 2016. Trobareu factures irregulars i l'adquisició d'un arxiu fotogràfic de 600 fotografies entre altres temes.

1.- Aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior

2.- URBANISME
2.1. – Llicències urbanístiques

Es dóna compta de 3 llicències, una d'elles per l'Ibisec reformar el gimnàs i fer una cuina a l'IES Guillem Cifre de Colonya.

3. HISENDA
3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures amb objecció per part d'intervenció, i sense parlar de les mateixes que parlam sempre (manteniment, tècnics, publicitat,...), ens criden l'atenció les següents:
- 29.700 per a realitzar els passos elevats de vianants de la primera línia. Obra adjudicada a Amer e hijos sense fer cap procediment. L'argument va ser que el tema era molt urgent, inclús digueren que ho haurien d'haver fet abans. Tot i que és cert que executaren l'obra molt ràpidament, la qüestió és que es va fer a dit i sense cap procediment.
- Una nova factura de més de 800 euros a la barca de salvament. Sembla que cada any es gasten devers 4000 euros per aquest concepte (també sol incloure el manteniment de les motos aquàtiques), cosa que ens pareix exagerat. Si la mitjana de despesa de manteniment anual per aquesta embarcació és de l'ordre de 4.000€ és un autèntic despropòsit. El manteniment bàsic anual d'una embarcació així és difícil que superi els 500€, la resta són reparacions que s'haurien d'explicar. Es controla com es cuida aquesta embarcació?, si està tot l'any dins l'aigua o només els mesos d'estiu? Fa l'hivernada a cobro? Això és important pels flotadors que ja es suggereix que s'han de canviar i és molt car.

- Dues factures de 7260 euros pel challenge a Mallorca. Segons el regidor és la quantitat que es pagava altres anys. El regidor va admetre que era car i que calia valorar per altres anys si valia la pena.

- Tècnics: El de medi ambient continua facturant igual (un 4 % per damunt del que tocaria), i la de normalització ha baixat un 2% per lo que continua en un 0'5% superior al que tocaria.

3.3.- Varis
- Concessió de la pròrroga de l'Impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
- 2 denegacions de la bonificació per família nombrosa de l'Impost sobre Béns Immobles
- 4 devolucions d'ingressos indeguts en concepte d' Impost sobre Béns Immobles, de taxa ocupació de la via pública, de taxa per expedició de llicència d'obres i en concepte de retirada de vehicle de la via pública.
Es dóna de baixa de la taxa del servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus.
- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de subministrament d'arxiu fotogràfic de Pollença.
S'adquireix un arxiu fotogràfic de 600 fotografies, segons la memòria, per tal de poder difondre l'oferta turística, i patrimonial del municipi i promocionar el turisme ornitològic i de natura al municipi.
Es demanaren tres ofertes, i s'adjudicà a MICER STUDIO, que ofertà 12.039,50 euros (IVA inclòs). Els drets d'exclusivitat i d'explotació seran per l'Ajuntament.
Els altres concursants presentaren ofertes per 23.068 euros (IVA inclòs) i 24.200 euros (IVA inclòs.), amb els drets d'exclusivitat i d'explotació també per a l'ajuntament.
- Resolució, de diversos expedients sancionadors per Ocupació de la Via Pública. 4 sancions de 301 euros i 2 de 151 euros.
- Concessió de 3 llicències per l'ocupació de la via pública amb expositors
- Concessió de 13 llicències per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius.
- Denegació d'una llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius atès als reiterats incompliments de l'Ordenança de Policia i Bon govern reflectida als pertinents expedients sancionadors oberts per l'Ajuntament

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Guals

- 2 guals i una càrrega i descàrrega.

5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Dació de compte del Decret de Batlia d'adjudicació del contracte del Subministrament –arrendament de màquines expenedores de tiquets per a aparcament instal·lades per a la regulació de l'estacionament de vehicles a l'empresa DORNIER  S.A, la millor de dues ofertes, per un import de 21.000-€, més 4.410,06-€ d'IVA, tot el qual fa un import total anual de 25.410-€ (IVA inclòs), per un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga, acordada expressament, per un termini que no superi en total els quatre anys (2+1+1),
5.2.- Adjudicació, si és procedent, del contracte dels Serveis tècnics per a la 55 Edició del Festival de Música de Pollença 2016 Adjudicat a l'empresa MALLORQUINA D'ARTISTES SL, per l'import de 24.000 €, més 5.040 € d'IVA, tot el qual fa un import total de 29.040 €. L'única de les empreses que es va presentar.

6.- VARIS
- 3 expedients de responsabilitat patrimonial.
- Programa de festes Verge del Carme.

Aquesta és la famosa factura de manteniment de la barca de salvament que es va presentar a la darrera dació de comptes del ple. Ara podem afegir una nova factura de més de 800 euros a la barca de salvament. autèntic despropòsit. Cal controlar com es cuida aquesta embarcació

 

 

Comentaris

Naufrag

Factures barca

Naufrag | 26/07/2016, 20:21

Trob que fa beneït i no es de rebut que l'ajuntament (tots u pollencins) hagem de mantenir aquest material nàutic, sense cap necessitat de fer-ho.

M'explicaré, crec que no es necessari que ni la compra ni el manteniment d'aquests materials, s'hagi de sufragar amb els doblers dels nostres impostos, quant resulta que seria molt senzill d'incloure al plec de condicions la compra i manteniment d'aquest equipament,a més a més del que ja inclogui l'esmentat plec, per poder optar a la licitació de l'explotació dels serveis de les platges del municipi.

Es una manera de que es renovi aquest material i que la seva compra i el seu manteniment, vagin a càrrec de qui traurà uns beneficis més que sucosos per l'explotació de les nostres platges.

Salut i bona singladura.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb