URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Llicència Villa Cortina, reforma Plaça Xaloc... Junta del 7 de desembre

Alternativa | 15 Desembre, 2016 20:15 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 7 de desembre .Esperam que la publicació d'aquests resums sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

2.- URBANISME
 
2.1. – Llicències urbanístiques
 
2.1.1.-Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals.
 
109 llicències, entre elles la llicència de primera utilització de Villa Cortina. Aquest punt no es vota però vam demanar explicacions 
per l'escrit que el GOB  va registrar el mes d'octubre  a l'Ajuntament de Pollença fent una sol·licitud de revisió i l’anul·lació de la llicència per incompliment de la normativa urbanística vigent, PGOU de 1990.  La resposta del regidor d'urbanisme és que hi havia una sentència que afirmava que la parcel·la si reuneix la condició de solar edificable, i que l'assessor jurídic  estava redactant la resposta al GOB. Demanarem aquesta resposta i us informarem de la mateixa
 
2.2. - Disciplina urbanística
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
2.3.- Varis
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
 
3. HISENDA
 
3.1.- Relació de despeses
 
A més de les periòdiques i habituals, a les factures sense objecció destaquen:
 
4.840 euros per una modificació puntual de l’ordenació de Formentor, els 15.900 del parc infantil de la Plaça Nova, el 40% del projecte tècnic de millora de la Cala (6.461) i 16.000 euros a l’abogat per un contenciós.
 
I a les factures amb objecció, a part de les que sempre denunciam com les factures de tasques de manteniments, compra de materials, subministrament elèctric i de combustible, l’escoleta de la Gola, l’escola d’adults, l’SMOE, la desobturació de canonades, manteniment impulsions,.... també destaquen:
 
4.235 euros per una etapa d'una carrera ciclista, 7.241 per servei de veterinari a colònies de moixos, 6.652 en mobiliari de Can Llobera, i un caramull de factures de telèfon per import de 4.631 euros.
 
3.2.- Recursos i reclamacions

3.2.1.- Resolució del recurs de reposició interposat contra acord de Junta de Govern Local.
 
Una persona va demanar la bonificació de IVTM i al seu moment no va acreditar tenir un vehicle híbrid. Ara ho ha fet, s’accepta el recurs i és concedeix la bonificació i es procedeix a la devolució de la quantitat ingressada indegudament. 
 
3.3.- Varis

3.3.1.-Aprovació de la bonificació per família nombrosa en concepte d’ impost sobre béns immobles.
 
3.3.2.- Aprovació de la bonificació de la quota d’impost sobre béns immobles a favor de la Cooperativa Pagesa Pollença S.C.L.
 
3.3.3.-Aprovació de la bonificació de l’impost sobre béns immobles per obres d’urbanització.
 
3.3.4.- Aprovació de la devolució de l’import corresponent a la bonificació per família nombrosa de l’impost sobre béns immobles.
 
3.3.5. Denegació de l’anul·lació dels rebuts d’impost sobre béns immobles.
 
La expropietat d’un solar expropiat reclama que s’anul·lin els rebuts de l’IBI, però al ser ocupats els solars amb posterioritat a l’1 de gener de 2016 es denega.
 
3.3.6.- Aprovació de la bonificació i devolució de la part proporcional de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 
3.3.7.-Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica
 
3.3.8.-  Denegació de la devolució de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per baixa definitiva presentada davant la Prefectura Provincial de Trànsit.
 
L’interessat va donar de baixa el vehicle el novembre, i segons l’ordenança, l’import de la quota d’aquest impost es prorratejarà per trimestres naturals en casos de baixa.  
 
3.3.9.- Denegació de la devolució de la part proporcional de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus, i taxa d’ocupació de la via pública.
 
L’encarregat de l’establiment dona de baixa l’activitat al jubilar-se, però la ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei re recollid i tractament de fems estableix que el cessament d’activitats tendrà efectes en relació a la meritació de la taxa a partir del primer semestre natural següent a la presentació de la baixa. I  pel que fa a la OVP, la ordenança fiscal no fa referència en cap moment a baixes proporcionals en cas de cessament de l’activitat.
 
3.3.10.- Aprovació de les bonificacions de diversos tributs i denegació d’algunes altres per minusvalidesa.
 
S’apliquen bonificacions (25%) per minusvalidesa sobre les quotes de IBI, taxa pel servei clavegueram i taxa de recollida i tractament de fems als immobles on té la residència l’interessat i es deneguen a la resta d’immobles i a les quotes d’anys anteriors. També es concedeix l’exempció de l’IVTM.
 
3.3.11.- Aprovació de les bonificacions (25%) per minusvalidesa de IBI, taxa de fems i taxa de clavegueram.
 
3.3.12.- Aprovació de bonificació del 90% de l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de taxa de recollida i tractament de fems per no complir els requisits.
 
3.3.13.- Aprovació de la baixa de la liquidació en concepte de càrrega i descàrrega.
 
3.3.14.- Aprovació del canvi de titularitat de l’aparcament Ca les Munnares.
 
3.3.15.- Aprovació de la concessió de subvenció per a l’elaboració de targetes comercials i cartilles sanitàries en català.
 
125 euros de subvenció per elaborar material en català
 
3.3.16.- Aprovació de la concessió de subvenció per a l’elaboració de targetes comercials en català.
 
150 euros de subvenció per elaborar material en català.
 
3.3.17.- Aprovació de l’abonament al Srs. Joan Pons Bover i Marcel Riera Bou dels Premis Pollença de Literatura 2016( VII Premi de Narrativa i VI Premi de Poesia).
 
5.000 i 2.500 euros respectivament.
 
3.3.18.- Aprovació de l’abonament a Ports de les Illes Balears de la recaptació en concepte d’estacionament en virtut del conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença.
 
S’abonen 14.796,46 € corresponents a la meitat de la recaptació de les màquines expenedores menys el cost del servei.
 
3.3.19.- Aprovació de l’abonament de la peça substreta a l’exposició d’artesania a un dels artesans.
 
S’abonen 65 euros a un artesà a qui li fou robada una peça de dins l’Església del Roser.
 
3.3.20. Resolució de l’Expedient sancionador Ocupació de Via Pública.
 
S’imposa una sanció de 600 euros.
 
3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires pels dies 12 i 13 de novembre amb motiu de la Fira de Pollença.
 
El tema de la ocupació de la via pública segueix sent surrealista i  a aquesta Junt, s’autoritzen ocupacions de la Fira després de la Fir.
 
3.3.22.- Adjudicació del contracte de subministrament de l’ampliació de la cabina EMC VNX e3200 a favor de l’empresa ASAC Comunicaciones S.L.
 
L’ajuntament necessitava més capacitat. Aquests són els pressupostos que es demanaren, adjudicant-se a la millor de les tres ofertes.
 
SERINGE, S.A. 15.427,50 euros IVA inclòs.
Servicios técnicos D Storage S.L. 15.669,50 euros IVA inclòs.
ASAC Comunicaciones, S.L. 14.520,00 euros IVA inclòs.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb