URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Sancions i contractacions (Junta de Govern 7 de febrer)

Alternativa | 14 Febrer, 2017 19:46 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la darrera Junta de Govern del 7 de febrer. Aquests resum s'haurien de publicar a la pàgina web municipal.

 A la Junta destaquen les sancions per excés d'ocupació de la via pública amb taules i cadires. Cal dir que entre aquest grapat de sancions hi ha negocis que n’acumulen 3 o mes, fet que impossibilita obtenir ocupació de la via pública per aquest 2017.

Altres temes importants de la Junta van de l'aprovació del projecte d’obra “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença" i  dels expedients  per a les contractacions administratives de serveis d’orientació educativa (que s'hi hauria d'haver fet abans del començament del curs), del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença, de la prorroga del Programa d’Educació Ambiental al municipi de Pollença al licitador GRAM Illes Balears 21 SL, de la pròrroga del contracte administratiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença al licitador MARSAVE MALLORCA SL.

 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

 

2.- URBANISME

 

2.1.- Llicències urbanístiques

 

2.1.1.- Dació de compte de Resolucions de Batlia de concessió de 2 llicències urbanístiques a particulars, tramitada pel Servei de Llicències Urbanístiques i Serveis Tècnics Municipals:

 

2.2.- Disciplina urbanística

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

2.3.- Varis

 

2.3.1.- Aprovació de la resolució d’expedient sancionador.

 

Es resol amb una sanció a una immobiliària de 3.000 euros per estar operant sense la llicència pertinent. Aquesta empresa actualment es troba en procés de regularització.

 

2.3.2.- Aprovació de projecte d’obra “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”.

 

Un projecte realitzat per l’enginyer municipal, amb un cost de 541.345,22 euros, que seran subvencionats per el Consell.

 

La feina consistirà el la substitució de l’enllumenat per un de més eficient a les zones de Cecili Metel, av. Cavall Bernat, el Pinaret, Llenaire i al passeig Voramar. A aquest darrer indret també es farà el cablejat, el que suposarà certes molèsties als veïns de la zona.

 

3. HISENDA

 

3.1.- Relació de despeses

 

3.2.- Recursos i reclamacions

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la bonificació d’un 25% de la quota d’impost sobre béns immobles per la instal·lació de sistemes per aprofitament tèrmic de l’energia solar.

 

3.3.2.- Aprovació d’una devolució d'ingressos indeguts. Al tenir aquesta empresa altres deutes en via d’executiva, el que es fa és compensar aquest.

 

3.3.3.-Aprovació de la concessió de subvencions per a la millora de la imatge i el disseny dels establiments comercials de Pollença de l’any 2016.

 

Es reparteixen 19.540 euros entre 7 negocis.

 

3.3.4.- Aprovació de la concessió de subvencions per a beques de transport escolar per a l’alumnat de Batxillerat i Formació Professional

 

S’atorguen 3 ajudes de 400 euros cada una.

 

3.3.5.- Aprovació de concessió d’una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

 

610 euros en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de menjador escolar.

 

3.3.6.- Aprovació de concessió d’una ajuda econòmica- Serveis Socials-.

 

1.331’27 euros en la modalitat d’ajudes econòmiques puntuals o periòdiques en concepte de guarderia i productes d’higiene per nadons.

 

3.3.7.-Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle LA BARCA DE PEDRA de dia 11 de febrer de 2017.

 

3.3.8.- Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle VIDA I MIRACLES DE N’AINETA DELS MATALASSOS de dia 12 de febrer de 2017.

 

3.3.9.- Aprovació de la proposta de Cultura per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’espectacle CENTAURES de dia 19 de febrer de 2017.

 

3.3.10.- Desestimació de les al·legacions presentades pel titular d’un local comercial arran d’un expedient sancionador per Ocupació de Via Pública)

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir la tarima posada.

 

3.3.11.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 301 euros per excés de taules i cadires.

 

3.3.12.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.13.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.14.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.15.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.16.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.17.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.18.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.19.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de expositors.

 

3.3.20.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.21.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.22.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública)

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.23.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.24.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.25.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.26.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 450 euros per excés de taules i cadires.

 

3.3.27.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.28.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.29.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

Aquest punt es retirà de l’ordre del dia per un millor aclariment.

 

3.3.30.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.31.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 225 euros per no tenir tarima.

 

3.3.32.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

3.3.33.- Resolució d’Expedient sancionador per Ocupació de la Via Pública

 

S’Imposa una sanció de 600 euros per excés de taules i cadires

 

* Les sancions per taules i cadires són de 600 o 450 euros segons si hi ha reincidència o no. A part, cada una d’aquestes va acompanyada de la liquidació corresponent a la sobreocupació realitzada. Cal dir que entre aquest grapat de sancions hi ha negocis que n’acumulen 3 o mes, fet que impossibilita obtenir ocupació de la via pública per aquest 2017.

 

3.3.34.- Aprovació de la circular relativa als criteris per a la tramitació de les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius (jardineres, para-sols i mobiliari).

 

Són bàsicament les mateixes de l’any anterior, amb un afegit simbòlic i a la pràctica poc important que diu que a la temporada de 2017 no augmentaran el nombre de places concedides el 2016, excepte quan es pugui justificar un augment de les places del local.

 

3.3.35.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb expositors

 

3.3.36.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

3.3.37.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.38.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.39.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.40.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.41.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.42.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.43.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.44.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

3.3.45.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

Retirat per a un millor estudi.

 

3.3.46.- Concessió de llicència per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratiu.

 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

 

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars (gual).

 

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.3.- Varis

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

4.4.- Personal

 

4.4.1.-Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 396 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.2.- Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 392’82 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.3.- Aprovació de concessió d’ajuda de beca per estudis.

 

Es concedeixen 396 euros en concepte de beca per estudis de fills.

 

4.4.4.-Aprovació sobre la sol·licitud de la gratificació per antiguitat dins el servei.

 

Una mensualitat sencera per 15 anys ininterromputs al servei d’aquesta Corporació.

4.4.5.- Aprovació d’un avançament de nòmina.

 

4.4.6.-Aprovació d’un avançament de nòmina.

 

4.5.- Cementiri municipal

 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

 

5.- CONTRACTACIÓ

 

5.1.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa de serveis d’orientació educativa.

 

Les condicions són bàsicament les mateixes que a l’anterior licitació, ha pujat la quantia que ara es situa en uns 28.000 euros anuals. El contracte de de dos anys, més dues pròrrogues de 1.

 

A partir de la seva publicació al BOIB hi haurà 10 dies per al·legacions i convocar simultàniament la licitació.

 

5.2.- Aprovació de l’expedient per a la contractació administrativa especial de l’explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença

 

El cànon anual de és de 12.000 euros, i el contracte és de dos anys, més dues pròrrogues de 1. Es valorarà la inclusió de productes ecològics en el menú i la contractació de persones amb discapacitat ha estat inclosa com a element de desempat.

 

5.3.- Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu del Programa d’Educació Ambiental al municipi de Pollença al licitador GRAM Illes Balears 21 SL.

 

Es prorroga fins a 12 de desembre de 2017.

 

5.4.- Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Pollença al licitador MARSAVE MALLORCA SL.

 

Es prorroga fins a 31 d’octubre de 2017.

5.5.- Aprovació de l’expedient per a la contractació de les obres del projecte de “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”.

 

La licitació del projecte aprovat al punt 2.3.2. El procediment es farà de urgència ja que hi ha un termini de 3 mesos per a tenir tot adjudicat si es vol obtenir la subvenció. Així els plecs estaran en informació pública 10 dies per a reclamacions i simultàniament és convoca la licitació. Com hem dit abans el projecte és de 541.345,22 euros, subvencionats totalment pel Consell.

 

6.- VARIS

6.1.- Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local per un tema de Responsabilitat Patrimonial).

 

Atès que l’afectat no ha aportat cap nou element de judici que pugui portar a la modificació del l’acord es proposa desestimar el recurs.

 

6.2.- Aprovació de la programació dels actes organitzats en motiu de la Festa de la Rua 2017

 

 

6.3.- Aprovació de la programació artística del Festival. 


 

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb