URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Junta de 21 de març

Alternativa | 07 Abril, 2017 17:19 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 21 de març. Aquests resums s'haurien de publicar a la pàgina web municipal. Destaca l'adjudicació del contracte administratiu d’obres del projecte “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença” 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’ acta de la sessió anterior.

 

2. URBANISME

LLICÈNCIES

1.- Dació de compte de Decrets de Batlia de concessió de llicència:

Un total de 188, 162 comunicacions prèvies i 26 d’obra major.

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures amb objecció trobam les habituals com la de la quota a Asisa, de escola viva, factures de tasques de manteniment, publicitat, impremta, varis tècnics, entre ells els informàtics que ja han caducat, l’smoe, l’escola d’adults, el manteniment de les impulsions, la recollida i acollida d’animals o l’escoleta.

Entre les factures sense objecció, a part de les que es paguen amb regularitat i cada mes, destaquen a la fi la retolació en català del parc de Bocchoris, una tasca que s’hauria d’haver fet ja de bon principi, 8.468,84 al Consorci Tic o els 32.691,70 euros de les obres de la plaça Xaloc.

3.2.- Recursos i reclamacions

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis

3.3.1.- Aprovació de la devolució i baixa del rebut de fems i denegació de la devolució de la taxa de clavegueram.

3.3.2.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en concepte del 5% d’obra d’ampliació que contempla la Disposició Addicional Quarta de la Llei 8/2012, de Turisme de les Illes Balears.

3.3.3.- Denegació de la reducció econòmica per retirada de 2 taules i 8 cadires els diumenges durant les hores del mercat.

3.3.4.- Concessió de llicencia per ocupació de via pública amb un aparca bicicletes.

3.3.5.- Aprovació de la Proposta de Batlia per acceptar la fórmula de taquilla inversa del concert amb el grup Etzel.

3.3.6.- Aprovació de la Proposta de Batlia per acceptar la fórmula de taquilla inversa de l’ obra “HANNAA DELS 3 PAÏSOS”.

3.3.7.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Pollença de Literatura 2017.

3.3.8.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.9.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.10.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.11.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.12.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.13.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.14.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.15.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb expositors.

3.3.16.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.17.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.18.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.19.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.20.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.21.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.22.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.23.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.24.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.25.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.26.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.27.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.28.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.29.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.30.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires i altres elements.

3.3.31.- Aprovació de la concessió de llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires.

3.3.32.-Aprovació de la imposició de 2.500.000 euros a un dipòsit a 12 mesos a tipus interés del 1% a l’entitat NOVOBANCO S.A.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

4.1.1.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual-.

4.1.2.- Concessió de reserva permanent de via pública per entrada de vehicles particulars-gual-.

4.2.- Taxis

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.3.- Varis

4.3.1.- Concessió de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

4.3.2.- Resolució d’expedient sancionador per incompliment de l’ordenança de Policia i Bon Govern

Es desestimen les al·legacions i es resol amb una sanció de 300 euros.

4.3.3.- Aprovació del Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.

4.4.- Personal

4.4.1.- Aprovació de concessió d’ajuda econòmica per a matrícula a un funcionari interí.

4.4.2.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.4.3.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.4.4.- Aprovació de gratificació per complir 25 anys d’antiguitat dins el servei.

4.5.- Cementiri municipal

4.5.1.- Atorgament, si procedeix, de dret funerari / Columbari

5.- CONTRACTACIÓ

5.1.-Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 142 de 9 de març de 2017 de requeriment de documentació a l'empresa ELECNOR S.A., per a l'adjudicació del contracte de "Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença" (Exp. núm. 5/2017/ Llibre Contractació 2017).

5.2.- Aprovació de la pròrroga del contracte del Servei d'activitats aquàtiques i socorrisme a les piscines municipals coberta i descoberta de Pollença.

Es prorroga un any més, fins el 17 de novembre de 2017, el contracte a l’empresa Fonaesport SL, per un import de 118.217 euros.

5.3.- Adjudicació del contracte administratiu d’obres del projecte “Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença”

S’adjudica a l’empresa ELECNOR S.A. per un import de 511.555’15 euros.

6.- VARIS

6.1.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.2.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.3.- Resolució d’expedient de Responsabilitat Patrimonial.

Es desestima la reclamació presentada.

6.4.- Aprovació del Protocol d’actuacions davant atacs de cans a animals de producció ramadera.

6.5.- Autorització a l’Associació Pro- Ajuda a persones amb discapacitats (PRODIS) per a l’explotació de la Taverna amb motiu de la Fira del Vi de l’any 2017 durant els dies 6 i 7 de maig de 2017.

6.6.- Aprovació de la modificació del conveni/s amb l’Associació de Famílies de Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista i Trastorn de la Comunicació Social de cessió d’ús d’una aula del col·legi Costa i Llobera fora de l’horari escolar.


 

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb