URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Contractació desfibriladors (Junta 4 de juliol)

Alternativa | 09 Juliol, 2017 15:00 | facebook.com twitter.com

Aquest és el resum  de la reunió de la Junta de Govern de dia 4 de juliol del 2017 publicat a la pàgina web de l'Ajuntament 

Destaca l'aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de la xarxa de desfibril·ladors, d'aquesta forma es comença a complir la nostra moció del ple de juliol de 2016 per fer de Pollença un territori cardioprotegit i dotar de desfibril·ladors al municipi per possibilitar una ràpida intervenció a qualsevol lloc: als vehicles policials, la piscina municipal, places... Recordam els altres acords que es van aprovar per unanimitat:

-posar als mitjans de comunicació municipal (web, facebook, ràdio) informació bàsica sobre els desfibril·ladors: la seva ubicació, utilització, fer campanyes divulgatives, informatives i cursos....

-signar convenis amb altres administracions públiques i entitats (conselleria de salut,d'educació, federació o clubs de futbol...) per centralitzar, planificar i controlar la informació, manteniment i realització de cursos de formació relacionats amb els desfibril·ladors. També per aprofitar millor els recursos existents.

Junta de Govern de 4 de juliol

URBANISME

Se dóna compta de les llicències d’obra atorgades entre mitjans maig i mitjans juny. En total han estat 76, totes elles obres majors.

HISENDA

-Relació de despeses.

S’aprova la relació de despeses, tant les que tenen objeccions com les que no en tenen.

Entre les que no tenen cap objecció s’inclouen diverses factures tal com Revisió i reposició parcs infantils (2.407,90), serveis inspecció tribbuts (510.041,03), servei de neteja viària (73.305,05), quota participació “Sports tourism forum 2017”, treballs senyalització vial (12.4578,16).

Entre les despeses que tenen qualque tipus objeccions hi ha destaquen: el muntatge Electric oficina turisme (3.236,53), servei de grua (2.707,98), 20.000 mapes municipi Oficines Turisme (2.923,15), assegurances edificis municipals, (23.210,17)....

- Recursos i reclamacions

- S’estima recurs de reposició interposat contra acord de junta de govern de 6 de setembre del 2016 i se dona de baixa la liquidació corresponent

- S’estima recurs de reposició interposat contra acord de junta de govern de 18 d’octubre del 2016 i se retornen 86,30 €.

Varis:

- S’aprova una bonificació de 70% de la quota íntegre de l’IBI per família nombrosa oi se li denega per tractament de fems.

- se procedeix a bonificar diversos tributs ( IBI, recollida i tractament de fems)

- S’acorda l’exempció per minusvalidesa de l’import sobre vehicles de tracció mecànica.

- S’aprova una bonificació de l’impost de vehicles per família nombrosa.

- S’acorda aplicar una sèrie de bonificacions de l’IBI, i recollida de fems per minusvalidesa

- S’acorda una devolució d’ingressos indeguts per valor de 307,85 de la taxa de recollida de fems

- S’aprova concedir l’exempció de l’import sobre vehicles de tracció mecànica

- Se denega l’exempció de l’import sobre vehicles de tracció mecànica

CONTRACTACIO

S’adjudica el contracte administratiu de subministres de dos servidors centrals . Un pic fet les tramitacions oportunes s’acorda Adjudicar el contracte administratiu de subministrament de 2 servidors centrals, per un import de 17.061 euros IVA inclòs a favor de l’entitat ASAC COMUNICACIONES S.L. de conformitat amb les condicions que hi consten a l’expedient

S’adjudica e contracte menor d’obra de construcció d’una habitació i un bany a l’edifici del centre de dia - Residència per un import de 36.240,89€ a l’empresa Construcciones Vadell Cifre SL

S’adjudica el contracte administratiu mixt de servei per a l’edició de la guia Nàutica i platges de Pollença i subministrament de 109.000 exemplars per un import de 4.901,71 a J. Cerdà Garcia

S’adjudica el contracte administratiu de servei de desbrossament i neteja de diversos camins, zones verdes i aparcaments a Miquel Vives Luis per un import de 9.123,40.

OCUPACIO DE VIA PUBLICA

S’imposa una sanció de 450 € a un establiment del port per infracció a l’ordenança d’ocupació de via pública

Se rectifica una liquidació i se concedeix llicència d’ocupació de via pública per 4 taules i 12 cadires a un local del port

- S’atorga OVP a una entitat mercantil del Port per posar expositors (2 m2)

- S’atorga OVP a una entitat mercantil de Pollença per posar 2 expositors (0,40 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença (1 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença (2 m2)

S’autoritza ocupació d’expositors a establiment del Port de Pollença (3 m2)

Se denega autoritza ocupació d’expositors a establiment de Pollença per manca de llicència d’activitat

S’acorda denegar llicència per 6 taules i 24 cadires. 4 para-sols i 3 aparcabicis per manca de llicència d’activitat

S’acorda denegar llicència per expositors a establement del Port.

Se concedeixen 9 taules i 36 cadires i se deneguen 2 taules i 3 cadires a restaurant de Pollença

S’estimen parcialment les al·legacions presentades per establiment del port de Pollença

S’autoritza l’ocupació de via pública de 7 taules i 30 cadires dins d’una superfície de 31,6 m2 a un establiment del Port de Pollença i se deneguen 1 taules i 3 cadires.

S’acorda atorgar 3 taules i 12 cadires establiment de Pollença

Se deneguen 8 taules i 30 cadires a un establement del Port, per no estar al corrent de pagament

S’acorda atorgar 4 taules, 16 cadires a un establiment del port

Se deneguen 4 taules, i 16 cadires, a establiment del Port

S’atorguen 3 taules i 12 cadires a establiment del Port Pollença

S’atorguen 6 taules i 12 cadires i se deneguen 12 cadires a establiment del Port Pollença

Se deneguen 13 taules, i 26 cadires, a establiment del Port per no trobar-se al corrent de pagament

S’autoritza canvi de nom de la liquidació d’establiment de Pollença

REGIM INTERIOR

Taxis

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 24 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 05 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 09 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 32 fins un màxim de set places.

- Se dóna compte de l’expedició de la llicència municipal d’auto-taxi núm 15 fins un màxim de set places.

Personal

S’aprova la pròrroga de la comissió de serveis a funcionari municipal.

Se dóna compte de la Resolució de batlia d’aprovació de la sol·licitud d’ajuda a la conselleria de Treball i comerç per un import de 52.844,64 € per a la contractació de treballadors desocupats majors de 35 anys per dur a terme el projecte de “Manteniment de camins rurals i zones verdes-fase II del municipi de Pollença.

CONTRACTACIO

S’aprova l’expedient de contractació del subministrament, instal·lació , manteniment i formació de la xarxa de desfibril·ladors del municipi de Pollença, mitjançant rènting i convocatòria de la seva licitació.

S’adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 9 d’agost de 2017 a l’artista Carles Trepat Domingo per un import de 2.800 €, més l’import de l’IVA per al festival de Música.

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista Julian Rachlin per un import de 18.000 €, més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista Mischa Maisky per un import de 6000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 12 d’agost de 2017 a l’artista ITAMAR Golan per un import de 6000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 19 d’agost de 2017 a l’artista Nelson Freire, representat exclusivament per l’empresa CONCIERTOS AUGUSTO SL per un import de 14.700 € méś l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 26 d’agost de 2017 al conjunt Quartet Manderling, representat exclusivament per a aquest concert per l’empresa MITO CONCERTS SL per un import de 9500 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 30 d’agost de 2017 a l’artista Christoph Pregardien per un import de 12.000 € més l’import d’IVA

S’Adjudica el contracte menor d’interpretació artística del dia 30 d’agost de 2017 a l’artista Julius Drake per un import de 5000 € més l’import d’IVA

VARIS

S’Aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i l’Ajuntament de Pollença per poder executar un programa conjunt d’actuació en matèria d’educació de persones adultes a l’àmbit territorial del municipi de Pollença per al curs 2017-2018

 

 

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb