URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Legió Cóndor, xibius a les platges, bar Katy, parc aquàtic, camins públics... Precs i preguntes (I)

Alternativa | 05 Agost, 2017 18:45 | facebook.com twitter.com


Aquí teniu la primera part del resum de la part de control i seguiment del ple ordinari de juliol. En aquest cas trobareu les informacions i dacions de compte de batlia, i els precs i preguntes del mes de juny, ja que al seu moment no va haver-hi temps. Amb els precs i preguntes del mes de juliol farem un nou article properament.

Informacions de Batlia i dacions de compte de resolucions de Batlia.

- Resolució de batlia amb la qual s'aprova l'expedient d'anulació de les obligacions reconegudes pendents de pagament procedent d'exercicis tancats. Se donen de baixa obligacions per import total de mes de 1.535.000

- Resolució d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit per fer la dotació de serveis de la Cala i inadmetre les al·legacions presentades

- Resolució per resoldre un error en l'anterior.

-Resolució d'ampliació de crèdit per despeses del PAC.

- Decret de Nomenament de procurador i advocat en un cas.

Precs i preguntes del mes de juny.

Precs (llegits al mes corresponent)

1- AI Port de Pollença, els vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies no utilitzen els Ilocs habilitats per fer-ho, i s'aturen on volen. Un exemple és a I'encreuament entre els carrers Tramuntana i Vicenç Buades, on es crea una situació perillosa pel trànsit, degut a Ia falta de visibilitat al estar normalment ocupades les cantonades per grans vehicles. Per això demanam que donin instruccions a Ia Policia Local per corregir aquests mals vicis als conductors d'aquests vehicles.

2- AI Port de Pollença sobretot, però també a Pollença, I'arribada de Ia temporada turística ha suposat l'increment del trànsit de vehicles, i a Ia mínima incidència a Ia circulació, trobam conductors que utilitzen Ia botzina del seus vehicles sense mesura. Per tot això, a part de demanar també que donin instruccions a Ia Policia Local per acabar amb aquest fet, pregam que tornin a posar Ia senyalització de prohibició de Ia utilització de Ia botzina que fa anys estava a l'entrada del Port.

3- Molts conductors utilitzen el "cap de carrer" del carrer Monges del Port per fer un canvi de sentit al carrer Joan XXIII per no haver d'arribar a Ia rodona de l'hidroavió. Agrairíem una línia continua a aquest tram de Joan XXIII per evitar aquestes perilloses maniobres i evitar els ensurts que es produeixen.

4- És evident que, l'Ajuntament té una responsabilitat a Ia processó de les Àguiles del dia del Corpus, de fet a aquesta mateixa sala es fa una recepció i les comunicacions de Ia Conselleria es van enviar, amb molt de retard per cert, a aquest Ajuntament. Demanam a I' 'quip de govern que s'informi i ens informi de les actuacions que pugui prendre Ia Conselleria en referència a Ia utilització del mè a Ia processó.

5- Ens han fet arribar queixes sobre el mal estat del parc d'skate que fins i tot pot ser perillós. Demanam que millorin el seu estat, i evitin el seu futur deteriorament amb un millor manteniment.

6- A l'anterior ple ja demanàrem per una neteja del "rost" del carrer Creus, degut a que l'abundància de males herbes ja havia provocat dues caigudes de vianants. El regidor Nevado va dir que amb les característiques del tram de carrer, l'herba tornava a créixer molt ràpid i que no hi podien tenir a una persona anant cada dues setmanes allà a Ilevar l'herba. Doncs vist el mes que ha passat, més el temps que ja feia que s'havia fet Ia darrera neteja, ens ha quedat clar que cada dues setmanes no hi poden anar. Els veïns ens han tornat a expressar les seves queixes, i vist com està Ia zona, i per motius de seguretat, esperam que aquesta neteja es realitzi el més aviat possible, i amb més freqüència, i no cada vegada que arriba Ia Setmana Santa, com ja comencen a pensar els veïns.

7- A alguns carrers del polígon industrial, només està permès aparcar a un costat, i en aquest sentit hi ha els aparcaments senyalats amb marques vials. El problema és que al costat oposat, al qual no s'hi pot aparcar, no hi ha cap línia groga que remarqui dita prohibició, i molta gent per desconeixement hi aparca, provocant que Ia circulació sigui dificultosa a l'aparcar vehicles als dos costats, i que molta de Ia circulació de Ia zona és de camions. Per tot això, per millorar Ia circulació demanam que es senyalitzi amb marques vials Ia prohibició d'aparcar a un costat d'aquests carrers.

8- També al polígon, ens trobam que si un vehicle circula pel carrer Ferrers cap a Ia sortida, si vol girar cap a Ia zona dels supermercats, així com està configurada Ia circulació, ha de sortir a Ia carretera, anar fins Can Berenguer i tornar entrar al polígon. Per evitar això molta gent opta per anar en direcció prohibida, amb el perill que comporta. Demanam que prenguin les mesures oportunes per posar solució a aquest problema.

Preguntes

1- Al 2010 es va complir la moció que vam presentar al 2008 i es va retirar el monòlit dedicat a la Legió Cóndor a la Base del Port de Pollença. El que no vam poder saber és el que s'havia fet amb el monòlit retirat. A la nostra moció demanàvem que aquest fos dipositat al museu militar del Castell de San Carles, per convertir-se en un record històric, ben contextualitzat i explicat. Ara ens han informat de que es troba abandonat a un hangar de la base militar. Ens poden confirmar si aquesta informació és verídica? i en cas afirmatiu demanar que s'acabi de complir la moció?

No ho sabien, i varen dir que ho comprovarien, i si es així faran complir la moció. El trist és que des del mes de juny no siguin capaços de comprovar-ho i no saber donar una millor resposta al mes de juliol. El "despacito" els va com anell al dit.

2- A partir dels sis xibius esbucats a la platja del Trenc, la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat va enviar una carta a Demarcació de Costes, per demanar-li que revisi la situació de 38 xibius. Al cas de Pollença es tracta del xibiu a la "Llosa de l'Ullal". Tenen informació de quin xibiu és aquest?

Es tracta del Bar Tamarell, el qual al 2006 Costes li donà una concessió de 30 anys, per tant té permís fins al 2036.

3- Hem Ilegit que es reuniren amb l'empresa Quòrum sobre el procés de participació que s'està duent a terme per decidir els usos de Can Febus i la Vinyeta, i sobre els nous processos de pressuposts participatius i del bar Katy. Quins avanços s'han produït i com es troben actualment cada un dels processos?

Després de la darrera sessió participativa l'empresa va fer un informe sobre la jornada, i ara els tècnics han fet 3 esborranys de cada solar a partir de les propostes que sorgiren del procés, i redactaren una interpretació de cada un d'ells. Això s'ha passat a l'empresa per fer el procés definitiu de votació. Sobre els pressupostos han demanat un pressupost a l'empresa, i a l'estiu ho pensen fer. Ara amb l'aprovació del reglament han preparat un decret per fer el registre ciutadà, i després poder crear la comissió permanent de participació, necessària per fer qualsevol procés. Un altre tema en el qual està clar la poca capacitat, i la lentitut de l'equip de govern, i la participació que havia de ser un eix de la seva legislatura, està passant totalment desaparcebuda.

4- Pensàvem que l'empresa que explota el parc aquàtic l'estiu passat havia renunciat a la pròrroga d'enguany, però hem vist que s'ha tornat a instal·lar. Que ha passat per que canviessin d'opinió?

Presentaren un escrit, però després es tiraren enrera, i en contracte va per damunt aquest escrit. Per tant hauran d'acabar quan caduqui el contracte per evitar indemnitzacions  (enguany acaba). En definitiva, l'empresa va enriure's de l'equip de govern quan arribaren a l'acord pel qual renunciarien.

5- Per què des del febrer no s'ha tornat a fer cap reunió per a l'elaboració de la nova ordenança d'ocupació de la via pública? Referent a la ocupació; no consideren que aquesta, a alguns trams del carrer Antoni Maura és excessiva?

Segons el regidor no s'han fet més reunions perque no es podia arribar ja a la temporada actual i era un tema de prioritats, i caldrà ja treballar per la pròxima temporada. Si que creuen que l'ocupació a varis llocs és excessiva, però l'ordenança és la que és. Al final s'està  tudant la feina feta a tot el tema i Pollença continua amb una ordenança deficient, i ja portam mitja legislatura i tot apunta a que no tendrem nova ordenança.

6- El 29 de juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins. Durant varis plens hem anant demanant per la seva situació. En quina es troben actualment?

El Consell en teoria està a punt d'acabar, i tenien pendent una visita a un camí, i el regidor espera que ben aviat estiguin disponibles. Amb això i la llei de camins, el regidor creu que ara la situació millorarà, a veure si té raó, i els usurpadors desapareixen del nostre poble.

7- Per què encara, passat ja un mes, no s'ha executat la moció aprovada al darrer ple per a la restitució d'un únic sentit de circulació al carrer Bot del Port de Pollença? El nostre parer sobre el tema és que el més important és la seguretat dels vianants, i que per això, cal aplicar el que deien tant l'informe de Cinesi com el de I'inspector de policia del desembre de 2016: un únic sentit en direcció a la platja i posar defenses per fer una zona per a vianants segura i separada a un costat.

Directament han dit que no ho compliran, saltant-se la moció del Ple. Ja hem explicat la situació anteriorment, i les excuses del regidor no ens valen (els busos que serveixen als hotels de la zona ens sembla molt poc comparat amb la seguretat), i l'informe de l'inspector de policia tampoc, ja que es capaç de fer informes, com ha quedat demostrat, segons convengui.

8- Per què l'Ajuntament no adopta cap mesura per fer complir el conveni amb el Pollença Park i així poder ampliar la voravia?

Ara mateix estant calculant els valors a pagar, i està a les seves mans. I així, esperant que l'empresa faci la feina, al final tot seguirà igual, ja que el que cal es presionar perque això avanci.

9- Com es troba el conveni amb la propietat de la Fortalesa per fer complir la llei de Patrimoni?

L'any passat parlaren, que calia concretar, i ara han fet el conveni, després d'esperar que el Consell fes un conveni similar amb el de Son Torrella, i en base a aquesta proposta n'han fet un i els hi han reenviat, i un cop contestin miraran de tancar el tema. En definitiva, han esperat a poder copiar el del Consell per estalviar-se la feina, amb el corresponent retard.

10- Abans de I'estiu passat vam demanar la retirada dels cartells de camins privats i de prohibicions que hi ha als vials públics de Formentor. El regidor va dir que retirarien tots aquells cartells; no ho van fer i un any després encara hi ha cartells i cadenes que tanquen vials públics. Per què?

Han enviat el celador i han comprovat quins vials estaven tanctats, i a partir de les actes fetes han iniciat els expedients de recuperació d'ofici dels trams tancats. Esperem que aquests expedients es resolguin el més aviat possible, però la situació segueix igual i la sensació és que amb aquest equip de govern tot segueix igual.

11- Ens digueren que els criteris de la paga d'objectius del gerent d l EMSER s'establirien dins el primer semestre d'enguany i encara no s'ha fet, i tampoc apareix el tema a l'ordre del dia de la propera convocatòria del Consell d'Administració. A què és deu aquesta mancança? Quan ho pensen fer?

Al març dugueren uns objectius, i quedà damunt la taula. Al juliol nosaltres presentarem uns altres objectius, i ara abans d'acabar de l'estiu esperen tenir una proposta consensuada. A veure si és cert.

12- En referència al contracte de serveis d'enginyeria d'EMSER, també ens digueren, que es regularia dins el primer semestre d'enguany. Han començat ja aquesta regulació? Quan es regularitzarà?

Han fet un petit canvi, i al haver una plaça creada han decidit fer un borsí, enlloc de contractar un servei com tenien pensat inicialment. A veure si acceleren un poc el procés, perque aquesta situació es resolgui.

13- Molts treballadors d'empreses turístiques han estat rebutjats per les empreses on feien feina fins l'any passat; el motiu: la vinculació empresa-treballador que tindrien des d'aquest moment amb una nova alta a la Seguretat Social. Els antics treballadors han estat substituits per altres de nous, que segurament acabaran de la mateixa manera. Que en pensen d'aquesta situació? En cas de no rectificarse aquesta política de contractació, i tenint en compte que els treballadors amb els seus imposts col·laboren en la promoció turística; creuen que cal seguir donant suport a empreses amb aquestes pràctiques?

Segons la regidora Capllonch la promoció no és per empreses concretes sinó del poble, per tant no poden fer aquesta discriminació, ja que no tenen competències sobre contractació, però miraran de parlar amb el conseller de Treball i treballadors per acabar amb aquesta pràctica. A veure si es demostra també el canvi en el Govern també i el drets dels treballadors es situen com a una prioritat dels governants, cosa que sembla que encara no és així.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb