URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pressupost 2019; amb retard, electoralista i sense negociació

Alternativa | 07 Maig, 2019 21:50 | facebook.com twitter.com

Aquí teniu un resum de la primera part de la sessió ordinària del ple del més d’abril. A aquest va faltar el Regidor no adscrit. De la segona part del ple, la de control i seguiment en farem un altre article a aquest mateix bloc.

1.- Declaració institucional per a l’execució del Pla d’Oci municipal (Expedient electrònic ABS núm. 2019/1421). Aprovat per unanimitat.

Es tracta d'una Declaració Institucional, que sorgeix d'una petició del darrer Consell Escolar Municipal, al qual les associacions de mares i pares varen reclamar un compromís polític ferm a tots els grups per a l'elaboració d'aquest pla, ja que consideren que aquest és imprescindible que es faci.

Un pla que ha de desenvolupar-se de forma conjunta per representants municipals, tècnics, entitats socials, d'oci i educatives, famílies i joves. Aquest ha de ser transversal a totes les àrees i àmbits municipals, i ha d'implicar la coresponsabilitat dels joves, millorar la connexió d'entitats d'oci i joves, i permetre la creació d'espais per a ells.

Evidentment donàrem suport a la declaració i remarcàrem, que, tot i que aquesta necessitat no és nova, el que cal és fer feina a partir d'ara per redactar el pla i aplicar-lo.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2019 (Expedient electrònic ABS 2019/1238).Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 9 abstencions (Alternativa, Tots i PP)

Es tracta de 6.326,97 euros, de subministres i tasques del 2018. En aquest cas, com sempre i per a afavorir que aquestes factures es paguin, que és el que pertoca, ens vàrem abstenir afavorint la seva aprovació.

Per desgràcia, ara que sóm final de mandat, podem dir que en el tema de la contractació la cosa va començar amb unes intencions, d’intentar arreglar el tema, i vist lo vist, la situació ha acabat més o menys com estava.

3.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual (Expedient electrònic ABS 2019/1262). Aprovat per unanimitat.

Les mateixes subvencions que l’any anterior: 5.000 euros dels quals l’any passat en gastaren 3.597, fet que trobam una llàstima i que caldria millorar, i així ho manifestàrem al ple. Tot i això votàrem a favor, però creiem que s’ha d’intentar fer un esforç de promoció per aconseguir que almenys aquests 5.000 euros es gastin.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs (Exp. Electrònic ABS núm. 2019/634). Aprovat per 8 vots a favor (PP, Junts i UMP), i 8 abstencions (Alternativa i Tots)

Una modificació que no tenim clar del tot que sigui beneficiosa pels ciutadans, i que suposa alguns aspectes positius com diverses bonificacions i altres que no ho són tants com pugui ser la pujada efectiva dels preus dels d'abonaments.

Nosaltres hem optat per una abstenció, i estudiarem el tema amb més profunditat per veure com afecta més concretament als pollencins, i presentarem al·legacions si pertoca.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2019 (Expedient electrònic ABS 2019/1279). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 7 abstencions (Tots, i PP), i 2 en contra (Alternativa).

Ja no entram a valorar les partides d'aquest pressupost, tot i que aquest és un pressupost molt continuista.

I no ho fem perquè entenem que aquesta proposta no pretén més que quedar bé, i acabar donant la culpa a la resta de partits, perquè no hem volgut aprovar els pressupostos. Cosa, el fer-se la víctima, que ha estat una tònica habitual durant el mandat per part del govern municipal. I aquest any no ha estat diferent, després dels incompliments del primer any, i el nostre vot en contra al següent exercici, trobam els incompliments relatius a l’acord de l’any anterior: en aquest cas parlam d’una ordre d’execució a Can Morató, i sobretot la remunicipalització del servei de neteja viària.

I sense complir-se això, l'equip de govern ha tirat cap endavant, sense negociar amb ningú i esperant el vot a favor. I evidentment, davant aquests incompliments no hem pogut optar per més que un vot en contra.

La nostra sorpresa va ser que l’oposició de dretes (PP i Tots) va facilitar l'aprovació inicial amb la seva abstenció. Els mateixos que quan els vàrem negociar nosaltres se’n reien dient que “sortíem barats” perquè consideraven poc importants les nostres peticions, ara els deixen aprovar a canvi de res. Els mateixos que aquesta legislatura han bloquejat, amb el seu vot en contra, el pagament de factures a petites empreses només per desgastar el govern, ara es posen la disfressa de “la responsabilitat i serietat” que no han tingut en tot el mandat. Senzillament lamentable.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2019 sota la modalitat de crèdits extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Expedient electrònic ABS 2019/1425). Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP), 7 abstencions (Tots, i PP), i 2 en contra (Alternativa).

Una modificació ó de crèdit de 2.175.000 de romanent per destinar a: oficina de turisme del Moll (100.000 eu.), remodelació Plaça Miquel Capllonch i carrer Formentor (1.050.000 eu.), adquisició camió de serveis (80.000 eu), rehabilitació de la taberna (47.000 eu.), rehabilitació de la casa del carrer Roservell 18-20 (200.000 eu.), obres rehabilitació residència Santo Domingo (78.000 eu.), rehabilitació del Bar Katy (100.000 eu.), reacondicionament del Parc Pont Romà (600.000 eu.), eficiència energètica a instal·lacions esportives (20.000 eu.).

A aquest tema al tenir una relació absoluta amb el punt anterior, també votàrem en contra, tot i estar a favor de vàries d’aquestes propostes, les quals si fossin una urgència, no tendríem cap problema en votar a favor per separat.

El posicionament i l’argumentari de la dreta a aquest punt va ser el mateix que al punt anterior.

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). (Expedient electrònic ABS 2019/1425). No se vota.

Uns 500.000 euros més, amb un tema que no s'ha fet res. Un munt de serveis i tasques sense regularitzar: subministraments de combustibles i electricitat, desobturació de canonades, manteniment d'impulsions, telefonia, tècnics de museu, esports, medi ambient, normalització lingüística, el servei de grua, socorrisme, centres oberts, dinamització juvenil, publicitat, les hores extres dels treballadors, les pòlices d'assegurances.... més moltes compres de material i tasques diverses de manteniments. En definitiva, un tema que ha continuat igual o ha empitjorat, i totes les promeses que es feren al principi de legislatura han quedat en res, cosa que haurà de menjar-se el pròxim equip de govern

8.- Informació sobre l'execució pressupostària del primer trimestre de l'exercici 2019 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d'Execució del Pressupost de l’exercici 2018. No se vota.

Sobre aquest tema no vàrem dir res, ja que creim que sent únicament el primer trimestre, fa mal jutjar l’estat d’execució del pressupost.

Comentaris

Canari

Eleccions

Canari | 27/05/2019, 10:36

En unes eleccions el que importa són els candidats i no les assemblees

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb