URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

La irresponsabilitat de Joan Comas (TSJ5)

Alternativa | 27 Març, 2007 15:24 | facebook.com twitter.com

Hem tardat una mica en escriure l'article per què voliem refredar  el cap. Avui a l'article de Laura Morral del Diari de Balears ( també hi ha un article al Ültima Hora)  L'Ajuntament verificarà els nivells de cadmi i d'arsènic dins la badia de Pollença. L'autora de l'estudi diu que s'han de fer més proves científiques Joan Comes admet que   tenia coneixement dels resultats d'aquestes analítiques i diu que la Regidoria encarregarà un nou estudi «més exhaustiu i detallat» aquest estiu, el que ens sembla una irresponsabilitat total.

 La reacció de Joan a partir de que la notícia ha sortit a la premsa ha estat penosa, sobre tot s'ha dedicat a  restar importància a l’estudi ,sense oferir cap alternativa, a negar el seu caràcter públic (més que evident) i a dir que només es referiex al Torrent . Ja tenim experiència en aquesta tàctiques de marejar la perdiu. Quan denunciavem  els abocaments d'aigues brutes a la Badia , Joan i companya els negaven, inclós vam arribar a acusar als veïns del mateixos. Fins que a Alternativa no vam  fer un  anàlisi que demostrava l'alta presència de fecals i i publicar-ho a la premsa , l'Ajuntament no va  reaccionar ( pressupost extraordinar i obres per separar pluvials i fecals al Port).

En aquest tema a Joan Comas l’hem de dir:

- L' estudi és seriós, realitzat d’una manera rigorosa i científica.

- Des del moment que l’Ajuntament va proporcionar ajuda logística amb doblers públics, i figura com  col·laborador a la portada de l’estudi es tracta d’un estudi públic. Qualsevol ciutadà pot tenir accés a aquest estudi,  a més de la legislació nacional, la Directiva 2003/4/CE del Parlament Europeu garanteix l’accés públic a la informació de medi ambient en la major brevetat possible i sense excedir un mes des de la recepció de la sol·licitud.

- L’estudi és del Torrent però havia cinc punts de mostreigs ubicats en la badia en semicercle on desemboca el torrent.

Que hauria d’haver fet Joan.

- En primer lloc en juliol del 2006 quan l’estudi es va presentar fer cas de la recomanació de l’autora i prendre mesures urgents per corroborar si els resultat obtinguts eren correctes i per determinar-ne la font de les concentracions de cadmi en aigua, superiors als límits legals. Aquest estudi s’havia de fer extensiu a tota la Badia per comprovar que relament les medicions de la desembocadura no són extrapolables a la resta de la Badia.

- En gener   quan nosaltres vàrem demanar l’estudi i per tant era clar que s’havia filtrat la seva existència, Joan havia  d’haver explicat l’estudi, amb l’autora, el tècnic de l’IMEDEA i tutor de l’estudi, Antonio Tovar Sánchez i immediatament prendre les mesures que hem dit anteriorment

 - Ara en març quan la notícia ha sortit ja a la portada del diaris, Joan encara no ha fet el que  ha de fer una administració pública responsable. O sigui  realitzar una rèplica rigorosa i immediata amb tots els mitjans necessaris de l'estudi de la Maria. És la única solució per posar fi a aquesta incertesa. Si el resultat confirma els nivells de presència dels metalls cal prendre mesures preventives amb tota la població. Si el resultat és negatiu cal deixar-ho clar de manera immediata per no generar una alarma social innecessària.

El que no pot fer Joan és  dir que fins a l'estiu no es farà un estudi per a confirmar les dades. Les administracions responsables han de començar demà mateix a posar en marxa un nou estudi ( del torrent i la badia) si no volen que aquest tema els fugi de les mans. El que no és pot tolerar és aquesta passivitat i obscurantisme que freguen la temeritat.

Què farem a Alternativa Esquerra Unida - Els Verds. 

Hem decidit consultar a nostre advocat la possibilitat de posar una denúncia contra el regidor de medi ambient en base a la seva actuació negligènt i irresponsable i a l’article 43 de la Constitució que reconeix el dret dels espanyols a la protecció de la salut, i atribueix als poders públics la possibilitat d’organitzar i tutelar la salut públicaa través de mesures preventives.

 

A continuació podeu llegir un retall de premsa del PIP de principi de febrer on el mateix regidor Joan Comas que ens havia demanat discreció unes setmanes abans ,quan li vam demanr l'estudi, feia propaganda davant la premsa (Mundo, Part Forana i PIP) de que es faria un estudi de metalls pesants amb la col·laboració de l’IMEDEA. A la nota diu que els resultats es podrien conèixer per abril ( ara que és més urgent diu que per l'estiu) i per suposat no cita que ja existeix un estudi previ preocupant que és la raó dels nous estudis.

 A continuació trobareu un resum - recapitulació del tema i la fitxa de l'estudi.

Recapitulem ara tot el que ha passat amb aquest tema ( la majoria de la informació la teniu amb més detall als articles de la categoria Torrent de Sant Jordi.

Durant l’any 2005 i principis del 2006, María Perelló va realitzar un estudi de la concentracions de metalls pesants en el torrent de S. Jordi de Pollença. Projecte final de carrera de la llicenciatura de Ciències Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest estudi va rebre l’ajuda  de l’Ajuntament i l’IMEDEA.

L’estudi va ser presentat el 14 de juliol del 2006. Al mateix hi ha una part preocupant que seria la que fa referència a les concentracions de cadmi al aigua superiors als límits legals, l’autora demanava a l’estudi  ampliar els estudis  per corroborar els resultats obtinguts i per determinar-ne la font. Prendre mesures urgents.

A gener del 2007 ens arriba l’ informació de l’existència d’aquest estudi i demanam un entrevista amb el regidor de medi ambient. Davant dels nervis i la falta de respostes convincents de Joan li demanam l’estudi per escrit.

No tenim cap notícia fins que el 6 de febrer podem llegir una nota de premsa que va enviar Joan al Mundo, al Part Forana i al PIP;Pollença analizará el torrente de Sant Jordi para avalar la calidad del agua que se vierte desde la depuradora  El Institut Mediterrani d'Estudis Avançats determinará si la nueva estación mejora el estado hídrico.

O sigui el mateix regidor que ens havia demanat discreció, feia propaganda davant la premsa de que es faria un estudi de metalls pesants amb la col·laboració de l’IMEDEA. A la nota diu que els resultats es podrien conèixer per abril i per suposat no cita que ja existeix un
estudi previ preocupant que és la raó dels nous estudis.
Davant la manca de resposta per part de l’Ajuntament a principi de març denunciam públicament a la premsa i a aquest blog  la manca de transparència de l’Ajuntament i l’existència de l’estudi.


El 21 de març passat  el mes que estipula la llei presentam a l’Ajuntament un recurs de reposició o alçada demanant l’estudi.


El diumenge 25 i dilluns 26 ens sorprèn la publicació de les dades d’aquest estudi a la premsa. Contactam amb la periodista i ens diu que fa dos mesos que fa feina al tema i que ara havia aconseguit l’estudi.


 Fitxa de l'estudi

AUTOR: Perelló Cerdà, Maria                                             
TITOL: Anàlisi de les concentracions de metalls pesants en el           
                  torrent de Sant Jordi de Pollença : efectes dels abocaments 
             actuals i històrics de l'EDAR en el torrent / 
Maria Perelló Cerdà ; director Xavier Domènech Antúnez ; tutor Antonio    Tovar Sánchez                                               
  PUBLICACIO: ,[2006?]   DESCRIPCIO: 143 f., [10] f. de map. : il., gràf. ; 30 cm                    
  NOTA: A la portada: Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de   Pollença; IMEDEA. CSIC
 NOTA: Projecte de fi de carrera - Universitat Autònoma de Barcelona, 
Facultat de Ciències, 2006. NOTA: Bibliografia MATERIA: Aigües residuals -- Anàlisi  
 MATERIA: Aigües residuals -- Depuració -- Pollença (Balears)                   
MATERIA: Metalls pesants -- Contaminació                            
                                             

Comentaris

Pepe

Bé Joan

Pepe | 28/03/2007, 14:52

Molt bé Joan, res que afegir, has resumit la situaicó perfectament

Joan

...R

Joan | 28/03/2007, 11:38

Efectivament se filtren al subsòl, per això lo de trobar dades positives a zones més elevades dels possibles abocaments o focus, degut a que la contaminació ve de davall terra.

Joan

...Resposta a Aina

Joan | 28/03/2007, 11:13

Atenent a la serietat i prestigi de l'equip controlador de l'estudi de final de carrera de na Maria de la UAB, en un primer moment donarem com a vàlids els anàlisis resultants. A l'espera de nous estudis(esperem que autònoms i sense presions de cap tipus)que ens indiquin el focus i possibles solucions, les hipòtesis que em de remarcar serien les de contaminació del subsòl del llit del torrent pels continus abocaments dèspotes i descontrolats al llarg de la història econòmica pollencina, lo qual es pot estrapolar a altres indrets poblacionals mallorquins i estatals. La geologia illenca és molt coneguda, i presenta similituts tant a zones elevades com foneres, jo no he llegit mai cap document on es remarqui la presència de cadmi com a característica Balear, així com sí hi ha estudis a altres indrets del món on l'elevada presència d'aquest element mimbava l'esperança de vida dels habitants.Molta casualitat que tinguessim un focus càdmic al subsòl pollencí(però no s'ha de descartar).L'aigua dels pous que he duit a analitzar mai han donat positiu en aquest tema, pel que tot apunta a una contaminació induïda.Les concentracions no són molt elevades, lo que és una variable positiva dins el factor temps d'esposició, així i tot mirau de no consumir asiduament aigua o cultius regats prop de la zona afectada, a l'espera de més dades científiques.EL CADMI NO S'ELIMINA I S'ACUMULA DINS TOTA LA CADENA TRÔFICA.

Aina

Filtracions al subsòl

Aina | 28/03/2007, 09:36

És possible que els metalls pesats s'hagin filtrat al subsòl, m'agradaria saber fins a quin punt això és possible i quina incidència tindria sobre aquelles persones que consumeixen aigua de la zona. Tampoc ser si per allà hi ha alguns dels pous que subministren aigua al poble.

Pepe

Serietat

Pepe | 28/03/2007, 08:23

El punt final només arribará amb un estudi seriós i independents i amb controls anuals. No es tracta de fer drames o no, es tracta de fer les coses correctament.
El tema de les associacions i els polítics, el tenim a la reserva.

Animalista Convencido

No estem fent d'això un gra massa

Animalista Convencido | 27/03/2007, 22:15

D'aquest tema li donaria el punt final però seguint-lo de reüll, estem a principi de temporada turística i la cosa no està per a llençar coets. El tema és greu però no fem un drama i cal buscar solucions.

Per altra banda avui just he pogut escoltar els últims 15 minuts de la tertúlia de la ràdio, però han donat molt se si, per exemple, creo que era en Joy que estava bastant molest amb el tema de les associacions de la tercera edat i alguns partits polítics.

Pepe

Complicat

Pepe | 27/03/2007, 21:37

Jo des de que vaig veure de petit la pel·lícula Tiburón el tinc molt clar. Transparència i rigurositat són les principals armes per evitar "l'alarma social" famosa. Tenim els mitjans tècnisc i desde juliol del 2006 s'ha perdut massa temps , no hem de perdre més temps. Quan es depén d'un monocultiu com el turisme molt fràgil poden pasar coses com aquesta, esper que no es confirme l'estudi de na María però haurien de tenir un plan B.
Segur que na Maria i també la periodista han rebut molt de presions ( al tema en la premsa li resten dos telediaris).
El problema no és només nadar o beure aigua els metalls entre a la cadena alimèntica i acaben dins nosaltres quan menjam peixos, verdures... que hagin absorvits els metalls.

xiu xiu

existim¡¡

xiu xiu | 27/03/2007, 20:46

Gracies, "J", per pensar amb els indigenes, que també som vulnerables al cadmi i a altres metalls pesants. Si ens morim per això, qui servirà els turistes?

J

Salut vs. negoci

J | 27/03/2007, 19:24

Queda clar que amb aquestes tàctiques dilatòries, l'Ajuntament de Pollença posa el benefici enconòmic de la indústria turística per davant de la salut dels habitants de Pollença. Cal recordar que el col·lectiu més vulnerable si es confirmen els nivells de cadmi no serà el turista que resideix a la badia de Pollença una o varies vegades al llarg de la seva vida.

Els més perjudicats si es confirmen les dades de l'estudi seran els mallorquins que acudeixen sovint a la badia i sobretot els pollencins que nedan i buen l'aigua de la zona tota la seva vida.

Joan

Re: La irresponsabilitat de Joan Comas (TSJ5)

Joan | 27/03/2007, 17:34

Res a dir Pepe, per molt que la cosa dona mala publicitat turística, lo primer és lo primer , i me pareix increïble "deixar pixar el mul" en casos de salut pública. Que és això d'esperar a l'estiu(i així donar els resultats passat la temporada alta). Ens fan falta polítics no professionals, però URGENTMENT!. Quina manera de jugar amb el poble.Lo de na Maria jo ho deia amb ironia, prequé trob que se lleva valor al seu anàlisi per por a les presions de propis i estranys. Un estudi detallat i controlat per un equip seriós de final de carrera, no s'ha de rebaixar de la manera que ho va fer ella a l'escrit enviat.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb