URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

39 apartaments i sis piscines (Can Botana)

Alternativa | 29 Octubre, 2007 07:00 | facebook.com twitter.com

El dissabte la premsa es feia ressò de nostra roda de premsa on demanaven la suspensió de sis llicències a Can Botana (Cala Molins – Cala San Vicenç UNAC 33).

Aquestes sis llicències permetran construir en novembre 39 apartaments i sis piscines on avui només hi ha habitatges  unifamiliars i pins.

El GOB també ha fet la mateixa petició i aquesta setmana que ara comença esperam la resposta de l’Ajuntament. Varen demanar la urgència del tema al darrer ple.

Com tots els temes urbanístiques aquest és un tema complex, per ajudar a entendre-ho primer hem de fer un  resum cronològic.

-         Al PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana de 1990) . Als solars de Can Botant es podien construir habitatges plurifamiliars .

-         Al POOT (Pla d'Ordenació Turística 1995) que es va fer  reconeixent  la necessitat de preservació del medi ambient i de la planificació integral del territori com a elements determinants per a la consecució d'una oferta turística qualificada i diversificada. Es va considerar que als solars de  Can Botana només s'havien de construir habitatges unifamiliars aïllats, que és el que trobem actualment.

-         Dotze anys[1] després de la publicació del POOT encara no s'ha aprovat definitivament l'adaptació del PGOU ( fa mesos que  es troba  al Consell). Aquesta negligència per part de l'Ajuntament ha permès donar cinc  llicències i una més que en aquest moment es troba en tramitació. La majoria de les llicències ( quatres) es varen donar als darrers mesos de la passada legislatura (març – maig 2007).

-   L'Ajuntament no només ha pecat de negligent sinó que ha facilitat aquestes llicències amb la realització del projecte de dotació de serveis deCan Botana. En aquest punt considerem que l'actuació de l'arquitecte municipal Rafel Balaguer que va demanar de forma escrita la tramitació amb urgència del projecte de Dotació de Serveis de Can Botana  per evitar l’adaptació al POOT que havia estat aprovada pel mateix Ajuntament. Una actuació que consideram contraria al rigor institucional exigit a l’Administració Municipal. Per això varen demanar al ple de setembre que s’obri un expedient informatiu  al citat arquitecte municipal Rafel Balaguer  per una actuació contrària al principi de lealtat institucional exigida a les administracions.

Aquestes llicències que ha donat l’Ajuntament suposen la construcció de 39 apartaments totalment contraris a l'esperit del POOT de fa dotze anys. Són un atemptat paisatgístic, van contra la fisonomia actual de la Cala i no tenen en compte els serveis i capacitat de la mateixa Cala.

Després de mesos de feina en col·laboració amb veïns i el GOB, i de recursos que fins ara han estat rebutjats per l'Ajuntament aquesta setmana hem presentat un nou recurs  demanant la revocació immediata de les llicències per incompliment flagrant de la formativa urbanística del PGOU, Pla Territorial i Llei del Sòl.

Si no s'anul·len les llicències aquesta casa (Can Colom) que ja ha estat buidada, inclos han llevat l'escut que havia al costat de la porta, serà sustituida per 13 apartaments adosats i piscina que canviaran totalment la fisionomia de Cala Molins.

El que era un atemptat a 1995 es deixa fer al 2007. 

 

 

A continuació els fonament jurídics utiltizats per demanar la suspensió de les llicències.

El fonaments jurídics d'aquest darrer recurs són els següents:

Consideram que aquestes llicències vulneren  el Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença. Més concretament la Norma 107 del PGOU de Pollença que  estableix  les condicions per a poder ser considerats com a solar. En concret aquesta norma  diu que les parcel·les edificable  només se podran edificar quan tinguin la condició de solar i tendran la consideració de solar, segons el PGOU aquelles parcel·les edificables dotades dels següents serveis entre altres:

-          Accés rodat dotat de ferm d’aglomerat, lloses, rajoles, rec asfàltic, etc, que tengui capacitat mecànica suficient per a resistir el pes de vehicles

-          Voravia (bordillo) , si l’Ajuntament tengués prevista la construcció d’aceres.

 

L’únic accés rodat dels solars de la UNAC-33 és pel vial que confronta en la part sud dels mateixos i que actualment es un vial de terra i “gravilla” sense cap actuació d’urbanització tal com determina la Norma 107. Aquest accés rodat forma part de l’àmbit d’actuació del Pla Especial de Can Botana, que segons el punt 6.1.3 de les actuacions en sòl urbà del PGOU  té per objecte “la definición precisa de la red viaria a realizar en función de las necesidades propias de circulación y aparcamiento y de las condiciones de la topografía del lugar, así como la definición de los servicios urbanísticos a implantar y complementar.”, el qual s’hauria d’haver executat en el 1er quatrienni del citat PGOU.

 

Dintre de la UNAC-33 no hi ha inclòs cap vial d’accés rodat, per tant l’accés rodat als solars compresos dins  el seu àmbit només es pot realitzar pels vials  inclosos dins l’àmbit d’actuació del Pla Especial de Can Botana, el qual es inexistent.

 

L’objectiu de la UNAC-33 no es el de dotar a la mateixa d’accessos rodats, si no el de  la “Ejecución de la nueva sección del torrente cubierto y acondicionamiento de paseos peatonales en Can Botana.” en el 2n quatrienni.

 

Entre els objectius de la UNAC-33 hi ha el de la “nueva sección del torrente cubierto”, que es una determinació del PGOU, per tant si es considera la improcedència de tal actuació, prèviament s’hauria d’haver tramitat una modificació puntual del PGOU, improcedència que per altre part consideram encertada.

 

Per l’exposat anteriorment consideram que els solars inclosos dins de l’àmbit de la UNAC-33 no reuneixen la qualificació de solars edificables segons la Norma 107 de PGOU principalment per deficiències greus en els accessos rodats als mateixos.

Comentaris

Pepe

Negres presagis.

Pepe | 02/11/2007, 22:51

Avui no he pogut xerrar amb l'assessor jurídic que s'ha agafat pont, Joan m'ha dit que no sabia les conclusions a les que havia arribat l'assessor.
M'imagin que la conclusió és que les llicències són vàlides, si no s'haurien de suspendre immediatament per que si no dilluns podem començar a esbucar Can Colom.
Dilluns esper notícies de Joan .

Garci

Re: 39 apartaments i sis piscines (Can Botana)

Garci | 01/11/2007, 18:17

Hola companya. Quina idea. És una cosa que no penses fins que no te toca viure, no se si som jove però no hi havia pensat. Ens apuntam el tema i miraré d'estudiar-ho més profundament a veure que se pot fer.
Gràcies

francisca bennassar

PROPOSTES PER UN CEMENTIRI MILLOR

francisca bennassar | 01/11/2007, 07:50

Bon dia, bon dia a tots:
Quin fred, quin vent, quin temps... i jo sense vacances...
De què parlam avui? La veritat és que hi ha molts de temes per parlar: la sentència dels atentats de l’11 M, el ple a la ràdio, la situació urbanística a Pollença, la “Ç”, “l’estació de buses”... Son molts els temes que tenim o hauríem de tenir damunt la taula. Uns per actualitats i altres perquè no van ni en rodes.
Però avui, dia de Tots Sant, vull parlar-vos d’un tema que me preocupa molt, que és tot el que envolta a la mort i, en especial el Cementiri de Pollença.
Posats a ser “pioners”, també ho podríem ésser en tot el que envolta la mort. El Cementiri de Pollença és un lloc pensat per els morts. Està clar pensareu tots. Doncs jo crec que s’hauria de pensar pels vius. M’explicaré:
En el temps que corren, crec que seria ben necessari que Pollença contas amb un tanatori, un crematori, un pàrking molt més ampli del que hi ha y una sala d’autòpsies. És molt trist que totes les autòpsies s’hagin de realitzar a Palma. Això suposa una falta de sensibilitat cap a la gent que quan pateix una desgràcia a de deixar el cadàver a Palma dos o tres dies.
Per altre banda, sons molts els casos, que poques hores després de la mort d’una persona, ja la traslladen a la càmera frigorífica que hi ha al Cementiri de Pollença. Pert cert, aquesta s’ha quedat petita, només hi ha espai per tres caixes i de vegades no son suficients. Si disposéssim de un tanatori crec que podríem facilitar millor aquests durs moments.
Avui en dia, i cada dia més, la darrera voluntat de molta de gent és ésser cremada quan mor. Personalment crec que és, entre altres coses, la mesura més higiene. Tenir un forn crematori a Pollença seria del tot viable, amés, no és molt car i en definitiva la gent paga aquest servei.
Tot això seria ésser pioner. No només això, sinó sensible en la realitat d’avui en dia.
Mentrestant tot això arriba, que entenc que requereix d’una reflexió, estaria bé que l’Ajuntament, sobretot en Martí Ochogavia, que és el regidor responsable, prengués alguna medida d’urgència al Cementiri de Pollença: la immensa majoria de les tombes son molt estretes. A l’hora de baixa el fèretre dins la tomba, aquest es baixa subjectat en cordes, sostingut per la força dels assistents, la majoria de vegades destrossats anímicament pel moment que els hi toca viure. Me consta, que en algunes ocasions s’han duït més d’un susto quan a algú l’hi ha fugit de mans la corda pel pes del fèretre. És un moment molt trist i desagradable, creu-me. Li demano al regidor que solucioni aquest tema, mitjançant un sistema mecànic que eviti aquestes situacions. He de dir, en favor de Martí Ochogavia, que el seu comportament en aquests moments que es mor algú és excel•lent. Les vegades que he tangut que anar al Cementiri per la mort d’un familiar o amic, en Martí Ochogavia sempre hi ha estat present. Li reconeix-ho el seu sabre estar.
Si vos agrada aquesta proposta, aquí teniu una moció per presentar al ple de la corporació quan ho trobeu pertinent.
Salutacions a tots i bon dia de Tots Sants.

Pepe

Encara sense resposta

Pepe | 31/10/2007, 23:21

Avui he intentat però no he pogut parlar amb l'assessor jurídic de l'Ajuntament. Joan m'ha dit que ja tenia els fonaments jurídics per contestar a nostra petició però que encara no havia redactat les conclusions i que no sabia en que sentit anaven. Esper tenir la resposta divendres.

Garci

Re: 39 apartaments i sis piscines (Can Botana)

Garci | 30/10/2007, 23:15

Tens tota la raó a. Val més un tamarell que tota aquesta merda de xalets vivendes i demés destrucció que planeja damunt la Cala i el municipi en general.
Per cert, gràcies al bloc estic fent una classe d'urbanisme per internet. Aquests mesos he après molt sobre POOTs PTMs ...

a

Economia Criminal

a | 30/10/2007, 14:02

Val més un tamarell que 39 apartaments de Merda!

Xesca Ensenyat

Per dinar avui he fet fideus amb conill

Xesca Ensenyat | 30/10/2007, 13:29

Actualitzat L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS.
Gràcies Pepe.
Lluitem contra la màfia. Si no hi havia màfia no hi hauria tanta pressió urbanística, és això que provava de dir.
De què serveix salvar Mallorca anant a una mani amb els frares de La Real si acabes de vendre una finca a uns promotors alemanys per comprar-te cocaïna?
Ja ho va dir Gandhi: si vols que el món sigui millor, millora tu mateix.

Pepe

Poesia

Pepe | 29/10/2007, 22:46

Per cert us haveu trobat ja amb la ruta poètica d'Iniciativa, una gran idea, ahir vaig gaudir de llegir unes quantes a arbres i cabines d'eu moll.

Pepe

Dura realitat

Pepe | 29/10/2007, 22:41

EN BOSSES, em sap greu però aquest país no existeix.
La defensa dels interessos comuns , si alguna vegada l'han tingut molt de polítics l'han perdut pel camí

EN BOSSES

CAN BOTANA

EN BOSSES | 29/10/2007, 22:18

SI NO TENGUESIN L'ALICIENT DE L'URBANISME, CUANTS DE AQUESTS SERIEN POLITICS?

VOS IMAGINAU UN PAIS, AVON ELS POLITICS SE DEDICASIN A PROCURAR EL BE DE LA CIUTADANIA, LA DEFENSSA DELS INTERESSOS COMUNS, FER CUMPLIR I CUMPLIR ESCRUPULOSAMENT LES LLEIS?
EN DEU HAVER D'EXO?

Pepe

Responsabilitat

Pepe | 29/10/2007, 19:26

Hola Llorenç,gràcies per participar m'has d'explicar el tema de la nova junta de l'AAVV de la Cala.
A aquest tema la responsabilitat política és compartida.
Tomeu del PP és el que va donar les llicències, i Joan (UM) ha estat regidor des de fa 7 anys i fins ara no ha estat capaç d'aprovar l'adaptació al POOT que hagués evitat aquestes llicències.

Pepe

Fralokus

Pepe | 29/10/2007, 19:23

Hola fralokus, si nos has entès alguna cosa te la puc explicar, he intentat simplificar el tema al màxim per a que tothom pugui opinar.
Les lleis d'urbanisme no afavoreixen per res la conservació del medi natural i el paisatge.
Fixa-te que una llei que va ser aprovada pel govern a 1995 deia que per densitat, impacte... no es podien fer aquests apartaments i 12 anys després es donen llicències en teoria legals...
De totes maneres has parlat de la manera simple i lògica que qualsevol hagués parlat, qui preferix 13 adosat i una piscina a aquesta casa, evidentment el propietari del solar

Garci

Re: 39 apartaments i sis piscines (Can Botana)

Garci | 29/10/2007, 19:02

Perdona Llorenç per haver-te dit Lorenzo, un lapsus.

Garci

Re: 39 apartaments i sis piscines (Can Botana)

Garci | 29/10/2007, 19:02

TRanquil Lorenzo que no se'ns oblida. Però des de fa 8 anys el responsable d'urbanisme és Joan d'UM. Ell deu tenir més culpa del que passa.

Llorenç Fluxá

Apartaments

Llorenç Fluxá | 29/10/2007, 17:09

Las licencias se dieron con el pacto PP-UM, que no se os olvide.

fralokus

Re: 39 apartaments i sis piscines (Can Botana)

fralokus | 29/10/2007, 16:46

D'urbanisme no entenc per això no puc opinar, però cal veure que poc amor tenim a Pollença al que heretem o a les coses boniques.

La casa de la fotografia, restaurada, quedaria una "monada".

Quina pena.

Pepe

Carta

Pepe | 29/10/2007, 16:44

Garci si et sembla be aprofitaré la teva carta per explicar el debat d'aquest tema al ple.

Pepe

Ales, xesca

Pepe | 29/10/2007, 16:43

Hola Xesca, gràcies per la teva participació i per tender aquest pont entre realitat terrenal i poètica. M'agradaria fer més comentaris al teu blog però moltes vegades em falten ales.
Internet i els blogs s'han convertit en una eina de molt valuosa, aprofitem mentre duri.

Pepe

Duros

Pepe | 29/10/2007, 16:41

Darrera de l'urbanisme a Mallorca només hi ha una cosa els doblers fàcils guanyat avui sense pensar en res més.
Per desgràcia en aquest cas és clar que l'equip de govern no té voluntat de gastar un duro en salvar els habitatges actuals.
Vaig demanar a un regidor del PSOE si havien estudiat aquest tema , la seva resposta és que només els interessava cobrar els duros de la dotació de serveis... Així estan les coses a l'Ajuntament.

Pepe

Xiu xiu

Pepe | 29/10/2007, 16:35

No és la primera vegada, ni som els primers que denunciam una actuació incorrecta per part de l'arquitecte municipal. És clar que no han fet ni faran cas de nostra petició d'obertura d'expedient, ja que Joan és responsable directe de la col·locació d'aquest arquitecte dins l'Ajuntament
En aquest cas hi ha un escrit on clarament l'arquitecte demana accelerar la dotació de serveis per evitar l'adaptació. Segons l'arquitecte i Joan es tractava d'evitar pagar indemnitzacions, però tots els advocats que hem consultat fins ara ens han dit que aquestes serien ridícules.

Pepe

J.R

Pepe | 29/10/2007, 16:29

El tema del crucifix va tapar tot, també la pujada d'impostos, i ja em sap greu. Era una cosa de preveure i per això varen cercar una solució via acord o pre, que hagués evitat portar el tema al ple. L'únic accés rodat a les finques és el camí o sigui que no sé que s'inventaran per justificar la condició de solar d eles parcel·les citades.

Xesca Ensenyat

Contentíssima de dir-vos...

Xesca Ensenyat | 29/10/2007, 16:03

...que els vostres escrits, cosa per cosa i article per article, adreçats directament des del meu bloc estan permanentment davant els ulls de gairebé 5.000 persones.
Visca la llibertat d'expressió.

a

Economia Criminal

a | 29/10/2007, 14:19

¿Qui hi ha darrere l"urbanisme a Mallorca?:pinxos,facinerosos,mafiosos,lladres,estafadors,nazis,africaners,torturadors,assassins...quina companyia!.I estàn tot lo dia amb s"interés general a sa boca!.

Garci

Re: 39 apartaments i sis piscines (Can Botana)

Garci | 29/10/2007, 13:21

Avui m'han publicat una carta al Diario de MAllorca, demà sortirà publicada el bloc.

xiu xiu

guanys

xiu xiu | 29/10/2007, 12:24

Meam si en Rafel Balaguer no pot ajudar als seus amics, ni que tan sols sigui per ajudar als seus amics que el varen també ajudar mitjançant els escrits que presentaren a l'Ajuntament, insatisfets ells per haver d'esser tractacs com el comú d'els mortals-contribuents¡¡
Una ma renta l'altra i totes dues la cara, rebeldes mes que rebeldes¡¡

Joan Ramon

Can Botana

Joan Ramon | 29/10/2007, 10:16

PEr cert el de can Botana és un camí de can Botana és un camia per a vianant segons el PGOU de 1991, no perquè o diguis jo, i l'antic camia q s'agafava per arribar al cami del Coll de Siller, supos que això no vairara en el nou pla general, que ja em crec qualsevol cosa.
Salut

Garci

Re: 39 apartaments i sis piscines (Can Botana)

Garci | 29/10/2007, 09:52

I les piscines d'aigua dolça.

I els jardins amb gespa.

I els partits d'esquerres...

Joan Ramon

Cala Sant Vicens

Joan Ramon | 29/10/2007, 09:43

Realment vegent aquest tema, sap com a greu que la proposta de separar actes civils i religiosos i retirar el crucifix de la salda de Plens, llevas notorietat a una notícia que trob hauria de tenir més
calat.
I desprès ens diuen que volen protegir el territori?
És això els que ens espera aquesta legislatura?
Llicències a llocs on no se'n haurien de donar mai per fer aquests tipus de disbarats?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb