URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pantalons majors per un obès.

Alternativa | 18 Novembre, 2007 07:00 | facebook.com twitter.com

 El divendres es va aprovar amb els vots de l'equip de govern una pujada de les taxes de fems espectacular; un 40% i una ordenança fiscal de taxes de serveis socials prou pobre i poc progressiva. Evidentment vaig votar en contra.

Pensam que a les taxes s’haurien d’introduir més correccions socials i ambientals. Pensam que les polítiques fiscals i de preus públics són una gran eina per orientar amb criteris ecològics i socials les actuacions de l'administració municipal. En aquest sentit s’haurien de  contemplar més exempcions i bonificacions per mesures beneficioses per al medi ambient o per a col·lectius amb pocs ingressos; i introduir més criteris de progressivitat en les taxes, gravar activitats molestes per a la ciutadania.

Quan al primer ple es varen mantenir les dedicacions exclusives i es va pujar el sou  dels regidors, s’havia d’haver donat un exemple ètic i moral d’austeritat. Igualment per evitar caure als mateixos errors del passat ara aquestes pujades d’impostos i taxes s’havien d’acompanyar de plans d’austeritat i de millores a la gestió. A Esquerra Unida – Els Verds consideram que el debat de les ordenances fiscals i de preus públics no s’ha de deslligar del pressupost de despeses, ja que suposa la part més important del finançament municipal i s’ha de saber a què es destinarà allò que ingressin les arques municipals per determinar el grau d’acceptació de les modificacions aprovades inicialment.

 

 

LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA I TRACTAMENT DE  FEMS

En primer lloc vull donar l’enhorabona al regidor d’Hisenda i al tècnic de medi ambient per la feina feta i la detallada informació que s’ens ha donat en aquest punt. Tal vegada falta una comparativa amb altres pobles[1] però sobre tot el que ens ha faltat és temps ja que els terminis que l'equip de govern ens ha donat per poder estudiar la seva proposta ha estat mínims. Han de pensar que nosaltres no tenim dedicació exclusiva.

La pujada a la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de  fems és espectacular. Una variació d'un 56% encara que a les taxes repercutirà un 40% tot acaba repercutim en els ciutadans -

La justificació d'aquesta pujada és en part MUNICIPAL. Sobre tot resultat de la mala gestió i manca de previsió de l’anterior legislatura de l’empresa EMSER.. Ni abans ni ara la direcció i els membres del consell d'administració d’EMSER han estat triats en base a la seva preparació per aquesta gestió concreta. Ni tampoc s’ha disposat d'un pla de gestió i actuació avinent i convenient als serveis que dona l'empresa, i tan sols s'han salvat els mobles degut a la professionalitat i bona predisposició de la plantilla d'Emser en general.

 

Hem de dir per tant que no és suficient amb pujar les taxes i impostos si nó que s’ha de canviar  la gestió d'Emser, sense abandonar el seu caràcter públic, des de el consell d'administració i els polítics, cercant l'equilibri pressupostari i el servei als ciutadans,  i no la manipulació i el clientelisme polític, com va ser freqüent a la legislatura passada. Un exemple serien els canvis d'horari de recollida ( de les 4 a les 12 de la nit), que varen  encarir els costos de personal un 35 %, i que en el seu dia es varen planificar per satisfer   a una minoria que no per conveniència dels ciutadans en general.

També hem de dir que una part important de la pujada és responsabilitat del Consell i l’empresa TIRME  que han incrementat més d'un 22(26 % amb l’IVA)  el cost del tractament de residus urbans pel 2008. Això és conseqüència d’un model imposat des d'UM que ,amb el suport del PP, just abans de les eleccions va prorrogar 16 anys (fins al 2041)  la concessió a TIRME amb l'ampliació de l'incineradora (que costarà 325 milions d'euros). Aquesta ampliació la  pagam amb un pujada escalonada i espectacular de les taxes de fems. Seguim comprant pantalons cada vegada majors per un obès ,sense tractar la malaltia. Els fems creixen i les quatre R: Reduir, Reutilitzar,  Reciclar els fems, i Recuperar els residus en els processos de transformació només són una declaració d'intencions. Pensam que fa falta una llei balear que es proposi de bons i de veres reduir la producció de residus i contribueixi a afavorir la reutilització, el reciclatge i la recuperació i esperam que el nou govern la faci.

També esperam per part de l’equip de govern que es segueixin els consells del tècnic de Medi Ambient i que es faci una revisió a fons de les categories en les que es divideixen els productors comercials de residus, per poder fer unes taxes més  justes i adaptades a la producció real. Igualment esperam que es realitzi una rèplica de l’estudi de l’Institut Cerdà que s’ha utilitzat, adaptada a la realitat del municipi, amb la producció real de cada tipologia, tenint més en compte factors de distribució geogràfica i intensitat turística.

 

Nosaltres afegiríem des del punt de vista polític que aquestes taxes també haurien de ser modulada socialment i que s’hauria de penalitzar als grans produccions de residus, el que utilitzen productes de construcció fabricats amb PVC o fustes sense garantia de provenir d'explotacions sostenibles per exemple.

Segurament la distribució d’aquestes  taxes com diu el técnic és molt més justa que qualsevol altra que hagi existit al municipi ja que ha tingut en compte elements de producció de residus, però des de nostre punt de vista la seguim considerem  massa injusta per poder –li donar nostre suport.

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ACCIÓ SOCIAL

 En teoria el tema social és un dels punts forts del nou govern municipal i pensam que estau d’acord amb nosaltres el Sistema de Serveis Socials ha de ser la quarta pota de l'estat del benestar equiparant-lo al d'educació, la seguretat social i la sanitat.

Per això esperàvem més d’aquesta ordenança, que per començar pensam que  a l’ordre del dia s’havia de separar-se  de la taxa de fems.

Aquesta ordenança s’havia de treballar més. Consultant amb regidor d’Esquerra Unida- Els Verds que governen i gestionen a altres municipis l’àrea de Serveis Socials  ens han dit Per exemple que es podia haver aprofitat per fer un article d’exempcions i bonificacions  més específic i concret. que facilités la feina del responsable tècnic.

Igualment s’haurien d’introduir elements de progressivitat social fent que paguin mes els que mes tenen, tenin en compte no només la renta sinó també el patrimoni, i que paguin menys els que tenen, a totes les taxes i no només al servei d’assistència domiciliària.

A la comissió informativa es va dir que la gent no valora un servei gratuït (una petita contradicció és que Escola Viva és gratuïta tots els mesos llevat de juliol i agost) però aquests servesi sense ser gratuïts si que han de ser progressius  Però en una visita ràpida que he fet per taxes altres pobles he vist que són més baixes.

 Per exemple a Sitges el menjar a domicili va costar 3,9 euros (2007)  i a Pollença costarà 6,5 euros. La teleassistència a Sitges té una taxa mensual entre 0 i 5,50 euros mensuals i a Pollença serà entre 10,50 i 30 euros.

 Clar se m'ha dit que sempre s'estudiaran exempcions i bonificacions però pens que no fa falta fer aquesta feina extra i que les taxes podien ser més baixes. Estam parlant d'uns serveis que es calcula que costaran a l'Ajuntament uns 103.400 euros que amb aquestes taxes els usuaris sufragaran en un 35%.

Després aniria el resum que he col·locat al principi d'aquest article


[1] Sòller; El rebut del fems pujarà un 16% el 2008 per la pujada de les taxes.Santany; La taxa de recollida de fems és una de les que més augmenta ja que el 26% ve determinat pel Consell de Mallorca en concepte d’incineració. Per part de l’Ajuntament s’augmenta el tres per cent més per l’actualització de l’IPC.

 

Comentaris

Pepe

Associacions

Pepe | 19/11/2007, 12:44

Pens que aquesta hauria de ser una feina de les associacions de Pollença, el problema és que aquestes dormiten com el poble. Pens que una convocatòria d'un partit no seria efectiva, encara que evidentment nosaltres col·laborarem i donarem suport.
Com és difícil que es faci res una altra idea es omplir els diaris de cartes, fer al·legacions... Entre tots podem pensar com arribar a que l'equip de govern reflexioni sobre aquest despropòsit.

Margalida Amengual

Pujada d'Impostos

Margalida Amengual | 19/11/2007, 12:36

Estic d'acord en que s'hauria de fer qualque cosa en contra de la pujada d'impostos, però què? i qui ho pot organitzar? Els pollencins som molt mal de remenar i se cert qui hi ha molt més de la meitat de la població que no s'ha enterat d'aquesta pujada per l'any que vé.

Pepe

Despertau

Pepe | 19/11/2007, 00:14

Ara la ciutadania hauria de fer escoltar la seva veu.
Pensam que davant d'aquesta pujada de taxes i la recent pujada d'impostos fa falta una resposta per part de la ciutadania de Pollença, no serveix lamentar-se l'any que ve quan arribin els rebuts dels impostos i taxes que s'han aprovat ara
Demanam a les associacions de veïns i ciutadania en general de Pollença que siguen l'exemple del que ha passat a Salamanca on milers de ciutadans aquest diumenge convocats per la Federació de l'Associació de Veïns i el lema per uns impostos just s'ha manifestat contra la pujada d'impostos de la seva ciutat.

Pepe

Dada preocupant

Pepe | 18/11/2007, 22:13

Per cert a pesar de que una de les causes de la pujada d eles taxes es pagar la meitat del dèficit d'EMSER (200.000 euros) i que va ser part central del debat , el regidor delegat d'EMSER va arribar tard i no va dir res.

Joan  Ramon

Privatitzar

Joan Ramon | 18/11/2007, 22:00

Bé privatitzar és pròpi dels actuals governs de Centre i dreta, aquí és on pot posar les coses clares l'a
ctual govern.
Ell mateix es pot definir.
Salut

Pepe

Parlam una mica del debat.

Pepe | 18/11/2007, 21:47

Al debat va sortir el tema de millorar la gestió d'EMSER, com podeu llegir a la meva intervenció deia que aquesta gestió havia de ser pública. Joan va dir que estava d'acord amb el tema de millorar la gestió però que s'havia d'estudiar com, o sigui que es podia privatitzar. Per nostra part el tenim clar la gestió privada la única cosa qeu assegura és una pujada de preus, ja que fa falta uns beneficis i no assegura una millora del Servei; LUMSA o Aigues de Cala Carbó serien bons exemples.
Respecte a les taxes dels serveis socials i la meva comparació amb els preus de Sitges, varen defensar que el problema era la insularitat, una explicació poc convincent ja que la diferència de preus va més enfora que la insularitat.

Joan  Ramon

ple

Joan Ramon | 18/11/2007, 20:10

em sembñla perfecte
Salutacions

Garci

Re: Pantalons majors per un obès.

Garci | 18/11/2007, 17:47

Voldria dir que anem alerta a desjectar a persones, en aquest cas a Xisco Cabrer, sense argumentar el que diem. Si parlam per parlar podem fer molt mal. Si voleu dir alguna cosa concreta de l'actuació d'aquest senyor doncs dieu-la. Si son especulacions o insults millor que us assegureu abans.

Bernadí

EN XISCO CABRER

Bernadí | 18/11/2007, 17:03

Estaría bé que algún responsable de la ràdio explicas quins criteris son els que han duit a ne'n Xisco Cabrer a ésser contertuli avitual de ràdio Pollença.
També estaría bé que en Cabrer explicas els continguts dels dinars que sovint té amb el celedor de l'Ajuntament. Algo huele a mierda por aquí...

Pepe

Submissió

Pepe | 18/11/2007, 16:56

Fralokus Cabrer té raó; Sopars, festes, auditorium, caprixos de regidors, actes culturals elitistes,bicicletes gegants, forns de "quita y pon", "arena de quita y pon"...
Es veu que a la ràdio saben a qui han de convidar i a qui no. Aquesta pujada d'impostos és brutal i no ha anat acompanyada de cap previsió ni d'austeritat ni de millora de gestió. A Pollença la gent és capaç de fer molt de renou per temes com el gall del pi, o la processó de les capes o jo que sé i després admetre aquestes injustícies.
Si haveu vist les notícies a Salamanca ha hagut avui una manifestació multitudinària per la pujada dels impostos, però clar ajuda l'existència d'Associación de Veïns independents i que facin alguna cosa més que organitzar festes.

Pepe

Joan Ramon

Pepe | 18/11/2007, 16:47

Hola Joan Ramón la teva petició la faré com plec al següent ple. Aquest era un ple més de debat que de peticions o preguntes.

Pepe

Joan Ramon

Pepe | 18/11/2007, 16:47

Hola Joan Ramón la teva petició la faré com plec al següent ple. Aquest era un ple més de debat que de peticions o preguntes.

joan

llepes

joan | 18/11/2007, 16:46

N'hi ha que solen pixar fora de test, el senyor cabrer n'és un especilista en això i en mirar de rebre tractes de favor.
que i farem.

Garci

Re: Pantalons majors per un obès.

Garci | 18/11/2007, 15:00

Ep, el meu amic Cabrer. Si llegeixes això, crec que hauries de pensar que la pujada és per pagar els deutes i la despesa. Però pensa que també se pot reduir la despesa. Primer, reduir les dedicacions exclusives, no pujar-se el sou...
Segon, se podria fer un pla d'austeritat.
Tercer, se podria controlar més la despesa inútil: sopar, berenars, refrescs...
Deix de dir més coses perquè crec que la mala gestió de l'ajuntament i el voler quedar bé de tots els regidors augmenten la despesa que després hem de pagar entre tots.
Amic Cabrer, aquí tens casa teva per dir el que penses, és un bon lloc per al debat. Així que si llegeixes això no t'estiguis i escriu. Salut.

fralokus

Re: Pantalons majors per un obès.

fralokus | 18/11/2007, 14:50

Pepe, el divendres en el programa de Ràdio Pollença, un tal senyor Cabrer va considerar que la teva queixa sobre la pujada d'impostos estava infundada, el seu argument que l'ajuntament té moltes despeses i cal pagar-les.

Irònic No?

Joan  Ramon

imposts

Joan Ramon | 18/11/2007, 11:30

De no aplegar tots els pegaments al mateix periode en parlareu?
o de possibilitar terminis segons quantitad?

salut

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb