URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

De llicències, obres i cistelles de nadal (precs)

Alternativa | 13 Desembre, 2007 07:03 | facebook.com twitter.com

Aquests són els precs que vaig fer al ple de novembre. Esperam vostra col·laboració amb precs, preguntes, queixes, informació... pel ple del 20 de desembre. A aquest mateix blog o a eurxella@yahoo.es

 PRECS

1.- Pens que seria més racional, i els oients de la ràdio l’agraerian, si els precs i preguntes que els senyors regidors vulguin contestar el fan després de la mateixa pregunta o prec, i no fer la lectura de tots els precs i preguntes seguides. No vàren acceptar aquest prec que faria més amè el ple.

2.- Durant aquesta legislatura s’ens ha convocat al manco en tres ocasions a reunions per tractar el tema de l’incompliment de la disciplina urbanística a Pollença. Per una o altra raó aquestes reunions han estat desconvocades al darrer moment. Donada la greu situació urbanística del municipi i l’incompliment flagrant de la llei de disciplina urbanística demanam al senyor batle i regidor d’urbanisme, i màxim responsable d’aquest desgavell, que convoqui a la major brevetat possibles al diferents grups polítics per fer feina a aquest tema. De moment no han fet res.

3.-Tant el GOB com nosaltres hem demanat la revocació de les llicències d’edificació a l’UNAC 33 al considerar que  incompleixen la norma 107 del PGOU i que els solars d’aquesta UNAC no tenen condició d'edificables al no tenir accés rodat  asfaltat, ja que l’accés es fa per el camí de terra de Can Botana.

A l’informe jurídic en contestació a nostra petició de revocació de llicències d’edificació en l’UNAC 33 es  diu que el camí de Can Botana camí de terra efectivament no serà un vial  fins que no s’aprovi el Pla especial de Can Botana. En vista de les noves circumstàncies; ja que el pla especial de Can Botana després del decret llei de mesures cautelars aprovat pel Consell de Govern ( del que ens felicitam)  no es realitzarà tornam a demanar que a la junta de govern de dimarts revoqui aquestes llicències o decreti la seva suspensió fins la resolució dels contenciosos administratius contra l’atorgament d’aquestes llicències.

També demanam que ja que el camí de terra de Can Botana no és un vial d’accés rodat segons nosaltres i l’informe jurídic, i que l’accés rodat segon l’informe jurídic es realitza pel vial de Can Botana i després pels passos peatonals que es tanqui l’accés d’ aquest camí de terra a les paleres i maquinaria que ha començat a fer feina als solars i que aquestes accedin a l’obra des del vial i els passos peatonals que segons els seu informe és l’accés rodat d’aquests solars.

Dimarts passat la Junta de govern no va accedir a nostres peticions, la via política s'ha tancat definitivament i només ens resta la via judicial per intentar aturar la destrucció d'aquest paratge de Cala Molins. Tenim molt clar que aquest equip de govern ha pogut evitar aquest desastre i no l'ha fet.

 

 4.-Després de de la pujada espectacular d’impostos, demanam a l’equip de govern que tingui en compte que fer el pagament en un mateix periòd de tots els imposts a les famílies amb menys recursos les ofega. I demanam si és possible repartir el pagament dels diversos impostos al llarg de l’any per tal de no carregar la gent. Cap resposta.
 
5- Demanam a l’equip de govern que posi ordre al desgavell de les obres de substitució de conduccions i preses d'aigua potable al carrer Verger i altres de la zona del Camp que estan fent tornar bojos als veïnats, que veuen com les obres i les molèsties no s'acaben mai. L’Ajuntament hauria de donar instrucció al promotor, de que no s'inicies la excavació a cap carrer que no s'hagués acabat el que estava iniciat, motiu principal del desgavell i les molèsties als veïnats. Cap resposta.
 
6.- Demanam a l'Ajuntament la   millora de l’asfaltat i iluminació de les entrades de Pollença que són la primera imatge del municipi i es  troben en un estat lamentable. Cap resposta.


7.- Fa anys que l'Ajuntament, per a Nadal, "regala" als seus funcionaris, personal laboral i regidors, una "senalla" amb diversitat de productes, no sempre de bona qualitat, de devers 17 rpoductes diferents, l'any passat tan sols ni havia 2 de mallorquins, i dels dos ,un tan sols a mitges.  Si enguany n’hi ha senalla ( di això per la penúria econòmica de l’Ajuntament) ja que Consell i Ajuntament es gasten uns bons duros en  campanyes publicitàries per incitar a consumir productes mallorquins, i  que a Um tan se li ompli la boca amb la paraula Mallorca podiam fer aquesta senalla amb productes pollencins i de la resta de Mallorca, petició que ja va fer un treballador al que no se li va fer ni cas. Nosaltres a més afegiriam algun producte de comerç just. Cap resposta.

8.- Fem el prec a l’Ajuntament que demani al Consell com s’ha fet la contractació del personal laboral del Refugi que s’ha inaugurat per segona vegada aquests dies. Cap resposta.

9.-S'hauria de cercar una solució al problema de l'aparcament  i la mobilitat durant la Fira. Ells autobusos des del Port són insuficients i vint minuts és una freqüència massa llarga. No es pot acceptar que els cotxes aparquin en la "carretera general" de qualsevol manera, potser tot es podria haver solucionat, desviant la majoria d'aquests cotxes al polígon industrial, i haver posat transport públic cap al recinte firal. Propietaris de solars.Martí Ochogavia va contestar molt emprenyat que s'indicava a la gent que podia aparcar al polígon, on aturava el bus i que era mentida que la freqüència fos de vint minuts. Com li vaig dir tinc testimonis de gent que va esperar fins mitja hora el bus i que difícilment l'agafaran l'any que ve.

 

 

 

Comentaris

Pepe

Carrer

Pepe | 15/12/2007, 23:16

Avui he parlat amb Pere de la Punta i ja l'he comentat que ara pot fer al·legacions, crec que s'han de fer les coses com toca, no xerrar o queixar-se abans i quan és massa tard.
El dilluns vull llegir l'expedient sobre Toni Segui si puc i tinc temps el fotocopiaré i el pujaré a internet.

Garci

Re: De llicències, obres i cistelles de nadal (precs)

Garci | 15/12/2007, 12:15

15 j. Eleccions municipals i autonòmiques del 1979?
Però si els polítics ho decideixen tot com fins ara, on queda la democràcia? Jo segueixo pensant que si la gent participa tot anirà més bé, i almenys hi haurà el gust de la majoria que participa i no només de la meitat dels representants.
Per cert, el meu pare ja ha fet una al·legació per lo del carrer Formentor.

JRV

desconfiança

JRV | 15/12/2007, 11:51

Això de que la voluntat popular sigui infalible, ja fa molts anys que ho he deixat anar. El grafitti "Dia 15 de juny, concurs de mentiders. Guanyarà qui enganyi mes gent" , encara legible entre Sa Pobla i Alcudia, es ben vigent (coincidia dia 15 de juny amb unes eleccions, evidentment). Per aquestes, podriem deixar el nom de General Frutos, que era el nom que portava, o porta, la carretera de Formentor.

Garci

Re: De llicències, obres i cistelles de nadal (precs)

Garci | 15/12/2007, 10:11

A jo m'és indiferent el nom del carrer mentre sigui volgut per la gent. No m'agradarà cap nom on la gent no l'hagi pogut triar.
Democràcia participativa també és poder triar els noms dels carrers. Però si ja no confien amb nosaltres que podem fer.
Jo també faré al·legacions si encara hi som a temps.

Joan Ramon veterà

Ampliació

Joan Ramon veterà | 15/12/2007, 09:00

Ampliant el meu comentari d'abans:
Sembla que si a Pollença no posem el nom d'un Pollenci a cada carrer, no tenim idees alternatives, es propi de l'autocomplaença i creuremos la guixa del mon. A mes de no anar sobrats de personatges de rellevança, sembla que vivim divorciats dels camins , tal volta ara utòpics però imprescindibles per a la convivència i la concordia de la humanitat, per aixó proposo aquets noms , crec que vàlids a qualsevol lloc del mon, i per aixó no intrascendents. La mateixa paraula concordia pot donar nom a un carrar, i tal volta ERC, UM, PSM, OCB estarien d'acord per donar un nom que siguent mallorqui, trascendis les " fronteres " de Pollença, com els que he anomenat a l'altra comentari...Certament, hem sembla que els nostres regidors no van sobrats d'imaginació, la millor frase del 68...

Joan Ramon veterà

gracies

Joan Ramon veterà | 15/12/2007, 08:50

Gracies pèr a la informació, "curt" (O Kurt?) malgrat tinc moguda sindical forta, per una questió que jo diria de drets humans dins Emser, crec que puc fer alegacions si tinc temps, per motius de seny, que no d'animositat, en absolut, contre en Toni Seguí, peró crec que posar un nom a un carrar, tal vegada per sempre, es cosa sèria, i si no saben que posar, i els noms dels carrers estan duplicats entre Pollença i el Port, els noms de " Constitució, Llibertat,Joanot Colom , Germanies, etc " sembla estiguin estigmatitzats a Pollença.

Pepe

Gràcies

Pepe | 14/12/2007, 19:44

Gràcies Curt, dilluns el miraré.

Curt

Antoni Seguï

Curt | 14/12/2007, 16:54

Està exposat al tauló d'anuncis de l'entrada a l'Ajuntament. Està signat pel batle dia 10 i hi ha 8 dies per fer al·legacions. Crec que no te perquè sortir al BOIB. No record si eren 8 dies habils o naturals.

Joan  Ramon

Camins

Joan Ramon | 14/12/2007, 16:37

Baldament siguí del Consell, l'Ajuntament podria actuar en una bobra sense permis com és la construcció d'una barrera.
I no o ha fet, i jo em deman, si o tenia tan clar en Joan, perquè va fer un decret de Batlia?
Segur que s'adeherira a la excursió de Ternelles,
Salut

Pepe

Preguntes Curt

Pepe | 14/12/2007, 16:35

Una pregunta Curt "s'ha publicat ja al BOIB?" són 6 dies hàbils o naturals?

Pepe

Gràcies per la informació.

Pepe | 14/12/2007, 16:29

Moltes gràcies per la informació "Curt" he escoltat un grapat d'opinions negatives respecte a donar aquest nom a la carretera Formentor i m'agradaria que ara la gent actuï en comptes de només xerrar.

Pepe

Entrades

Pepe | 14/12/2007, 16:27

EN BOSSES a l'anterior ple vàrem fer el plec de millorar totes les entrades de Pollença que es troben a un estat penós, insistirem al tema.

Pepe

Carretera Vella de Lluc

Pepe | 14/12/2007, 16:26

Al tema de la Carretera Vella de Lluc, havue llegit avui a Joan Cerdà al DdM. Cerdà puntualiza que "desde hace tiempo nos dan mucha caña exigiendo que lo reabramos. Nosotros siempre hemos dicho que era del Consell"
Quina manera de llevar-se els problemes i justificar la seva passivitat.

Curt

Antoni Segui

Curt | 13/12/2007, 19:55

Ja es troba a informació pública l'expedient pel canvi de nom de la carretera de formentor a carrer Antoni Seguí.Si hi ha qualque cosa a dir ara es l'hora. Resten 6 dies.

EN BOSSES

prec

EN BOSSES | 13/12/2007, 18:15

PER EL PROPER PLENARI, ASFALTAR I DECENTAR LA ENTRADA PER LA BANDA D’ALT DE CECILI METEL.
FA EMPEGUEIR.

w

El PP-UM és la Mort!

w | 13/12/2007, 15:00

A la urbanització d´es Guix volem dinamita i demolicións!!

Plataforma pro camins

Camins i llicències.

Plataforma pro camins | 13/12/2007, 07:07

LA carretera vella de Lluc ara depen del Consell.
De totes maneres la pregunta sobre llicències encarà és vigent si es vol fer.
Remerem petició al Consell per tal de saber com es troba l'expedient.
Dia 16 de Febrer excursió a Ternelles, la entitat convocant ens informarà el proper Diumenge a nes Fangar.
Salut i Branca.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb